Ocelové oblouky, kalhoty a nohavice

21. 12. 2011 – 23.50 | 633x

zdroj: noviny Metrostavu 22/2011, strana 3

Výstavba Trojského mostu v Praze si zatím vyžádala nákup téměř 5000 tun konstrukční oceli. Všechna prošla rukama pracovníků provozu ocelových konstrukcí z divize 3. Kromě jejího pořízení mají totiž na starosti výrobu podstatné části mostních konstrukcí, veškerou jejich dopravu a většinu montáže. Na stavbě mezi Holešovicemi a Trojou už dnes z oceli stojí pomocná příhradová konstrukce a všechny čtyři zárodky oblouků spojené dvěma podélnými táhly. Halu v Horních Počernicích plní části výrobních dílců mostního oblouku (foto č. 1). Aby je mohli vyrobit, museli oceláři vymyslet a zvládnout řadu nových postupů a technologií.

„Pět pomocných pilířů a provizorní příhradový most patřily mezi standardně vyráběné konstrukce,“ řekl vedoucí střediska výroby Ing. Petr Obitko a dodal: „Zárodek mostu, který jsme vyráběli pak, nám ale dal zabrat. Vážil 80 tun a byl to nejtěžší kus, který kdy v naší výrobně vznikl. A to v ní máme jen 25tunové jeřáby, které po spřažení unesou maximálně 50 tun. Prvně jsme se proto museli naučit s takto nadrozměrným dílem manipulovat. Museli jsme také vybourat provizorní otvor, abychom zárodek dostali ven z haly. Protože se nevešel do lakovny, získal protikorozní ochranu pod provizorním přístřeškem.“

Potom divize 3 zárodek bez jeřábu naložila na podvalník a přes noc jej přepravila do Holešovic. V návaznosti na něj dopravila na stavbu i druhý zárodek, který vyrobili oceláři ze společnosti MCE Slaný.

Podle původního harmonogramu by divize 3 s ohledem na dříve nasmlouvané zakázky nestihla vyrobit celý most včas. Část výroby proto převedla na subdodavatele, hlavní kus práce jí však zůstal. Kromě provizorních konstrukcí vyrobila a smontovala navíc i větší díl obou podélných táhel mostu o celkové hmotnosti 600 tun a všechny závěsy příčníků. Teď její oceláři pracují na obloukových částech mostu (foto č. 2), které se na koncích dělí a rozkračují do zárodků. Dílcům, ve kterých k rozdělení dochází, říkají kalhoty a do zárodků z nich dobíhají „nohavice“. Postup další výstavby mostu je znázorněný ve složce Reference na webových stránkách www.metrostav.cz.

„Oblouk Trojského mostu vyrábíme z jemnozrnné oceli jakosti S420 ML, se kterou pracujeme poprvé,“ doplňuje vedoucí projektu Ing. Jindřich Hátle, MBA. „Plechy, které pro něj používáme, mají i nezvykle silnou tloušťku – u zárodku dosahovala až 80 mm. Při jeho výrobě jsme si ověřili, že umíme dobře zpracovat a svařit i takto silný a nový materiál, který vyžaduje jiné technologické postupy, než jsme dosud používali. Chceme co nejvíc šetřit náklady, a proto všechny kroky výroby, dopravy i montáže pečlivě připravujeme a optimalizujeme. Pomáhají nám při tom i pravidelná jednání se zástupci divizí 4 a 5, s našimi specialisty z centrály i s projektanty. Jsme rádi, že můžeme rozvíjet nosnou technologii firmy, a pokud se nestane něco nepředvídatelného, práci na Trojském mostě ukončíme včas a kvalitně ještě v příštím roce,“ uzavřel Ing. Hátle.

zdroj: noviny Metrostavu 22/2011, strana 3

foto z betonáže 1. dílu mostovky 21. 12. 2011 (kolem zárodků na holešovickém břehu)
na trojském břehu jsou již zabetonovány díly 11, 12 a 13, díl 10 je připraven na betonáž

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz