Objízdná trasa

přečteno 1 457x

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Královkou – Bělohorská – Myslbekova a bude vybavena SSZ.

SSZ 6.830 Myslbekova – Hládkov, přechod
SSZ 6.831 Myslbekova – Dlabačov
SSZ 6.832 Bělohorská – Vaníčkova
SSZ 6.834 Bělohorská – Pod Královkou
SSZ Pod Královkou – Patočkova

něco oficiálních info z O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ… 27.11. 2009

Dopravní řešení jsou navržena tak, že respektují nejen požadavky individuální automobilové dopravy, ale zároveň zohledňují částečnou modifikací průběhů signálních plánů i nároky MHD, zejména plynulý průjezd tramvají prostory křižovatek.

K detekci vozidel budou použity standardní indukční smyčky ve vozovce, k detekci tramvají budou použity trolejové kontakty a kontaktní zámky, pro detekci chodců budou použita standardní tlačítka včetně doplňků pro nevidomé.

V provozu by měla být od 1. 3. 2010 cca dva a půl roku

Diskuse k tématu.

edit 12/2011
Po tlaku (hlavně) místních obyvatel bylo použití objízdné trasy rozděleno (a zkráceno) na dvě etapy. První skončila 19.12.2011 a druhá je plánována na srpen 2012.