Malovanka

přečteno 94 794x

V prosinci 2011 byly osazeny velkoplošné PDZ a další zařízení. 19.12.2011 byla MÚK zprovozněna v (téměř) definitivní podobě. Zároveň byla zprovozněna navazující část ulice Patočkova.

28.4.2010 byla doprava převedena na definitivní větve MÚK. Proti finálnímu stavu jsou mezi SAT a křižovatkou Patočkova x Pod Královkou vyznačeny v celé délce dva jízdní pruhy.
Schema staveniště na tunelblanka.cz.
O víkendu 7. – 9. 8. 2009 došlo k postupnému převedení dopravy do fáze 3, viz. obrázek vlevo.
Od pondělního rána 10.11.2008 se změnil dopravní režim na křižovatce Malovanka (viz článek). Z důvodu pokračující výstavby byla světelná křižovatka posunuta severněji (fáze 2) a byl změněn počet jízdních pruhů. Pro odbočení do tunelu je z každého směru jen jeden jízdní pruh.

Nejnovější fotografie v fotogalerii Malovanka nebo letecký pohled na mapě ze srpna 2008. Dvě nové vizualizace (od jihozápaduzápadu).

Plánek mimoúrovňové křižovatky Malovanka

plánek Malovanka

Plánky jednotlivých fází stavby křižovatky na Malovance. Momentálně probíhá upravená fáze 3.

faze1.JPG
faze2.JPG
faze3.JPG

Starší vizualizace mimoúrovňové křižovatky Malovanka
zdroj vizualizací tunelblanka.cz nebo SATRA, spol. s r.o.

Malovanka

Plánek MÚK Malovanka s návazností na Břevnovskou radiálu – dle tohoto plánku se ale nestaví…

V souvislosti s projektovou přípravou jsou nejpřesnější informace ohledně uvažovaného napojení k vidění v EIA MZP108, Břevnovská radiála – stavba č. 7553. Předpokládá se vedení buď s napojení podle následujícího obrázku s úpravou rampy E (bez výjezdu z tunelu Blanka) nebo s přestavbou MÚK Malovanka a vjezdem do raženého tunelu pod hotelem Pyramida (tato varianta je ale technicky velmi komplikovaná kvůli geologii a nevhodném vyústění na v okolí Vypichu)

malovanka.gif

MÚK Malovanka a návaznost na Břevnovskou radiálu

Návaznost na Břevnovskou radiálu