Harmonogram a dopravní omezení

přečteno 14 931x

upraveno 2/2010
Harmonogram je k tomu, aby bylo co neustále měnit…
Dle informací z Metrostavu se harmonogram stavby neustále mění a proto není možné jeho zveřejnění…

Orientační termíny plánovaných akcí pro výstavbu Městského okruhu

Zdroj IDS a praha7.cz 6. 3. 2009
Termíny ještě nejsou schválené hl.m. Prahou a může dojít k jejich postunutí. (a také již došlo)

* 6.4.2009 (skutečně 18. 5.) zahájení výluky na trati ČD v úseku stanice Veleslavín – Masarykovo nádraží
* 1.5.2009 (zatím ne) zahájení výstavby nového Trojského mostu
* 5.6.2009 (ano 1. 8.) obnovení provozu na trati ČD ve výše uvedeném úseku
* 1.7.2009 (ano) obnovení provozu tramvají Letenské nám. – smyčka Špejchar
* 18.7.2009 (odloženo – jaro 2010) zahájení výluky tram v úseku Nádraží Holešovice – Trojská – zřízení jednokolejného provizoria na tubusu Blanky v Troji
* 18.8.2009 (viz další bod) zahájení provozu tram v tomto úseku (v Troji po jednokolejce)
* 18.9.2009 v případě, že bude odsouhlasena totální uzávěra křižovatky Partyzánská – Vrbenského v termínu 18.7.2009 – 18.9.2009 pro definitivní uložení tramvajového svršku, bude termín provozu tram zahájen 18.9.2009 v tomto úseku
* 1.11.2009 (ano )obnovení provozu tramvají Letenské nám. – Badeniho
* 1.11.2009 (květen 2010) zahájení totální výluky tramvají křižovatky Prašný most
* 14.11.2009 (září 2010) obnovení provozu tramvají v úseku Svatovítská – U Brusnice
* 1.1.2010 (1. 3. 2010) zahájení úplné výluky IAD a MHD ul. Patočkova pro stavbu 65B
* 6.3.2010 (květen 2010) zahájení totální uzávěry tramvají Prašný most
* 11.6.2010 (září 2010) ukončení totální uzávěry Prašný most – provoz tramvají v úseku Svatovítská – U Brusnice
* 1.9.2010 (zřejmě ano) obnovení provozu MHD v úseku Letenské nám. – Hradčanská – Prašný most vč. komunikací
* 30.11.2011 (?) zprovoznění části MO Blanky v úseku Pelc – Tyrolka křižovatky U Vorlíků
* 30.11.2011 (?) zprovoznění nového Trojského mostu
* 30.11.2012 (20. 12. 2012) zprovoznění zbylého komplexu Blanka vč. všech povrchových komunikací a úseků

Plánovaná dopravní opatření:

uzavírky: Patočkova (Pod Královkou – Myslbekova) od 1. 3. 2010 do 2012

V roce 2009 se také naplno rozběhly práce na křižovatce Prašný most, kde bude nejvíce změn a provizórií… změna vedení automobilové dopravy by měla nastat 7. 3. 2010 – zprovoznění „jižní a východní“ přeložky


Probíhající dopravní opatření:

uplná uzavírka ulice Milady Horákové v úseku Špejchar – Prašný most
– provoz je obousměrně veden ulicí Na Valech
uzavřen průjezd (mimo DO a stavbu) Milady Horákové – U Vorlíků a úplné uzavírce Badeniho – Pelléova, což nebylo nikde inzerováno i když je to logické…
– na sever se tedy dá z ulice Milady Horákové odbočit do Korunovační a pak až do Svatovítské!
– slibovaný průchod pro pěší také není možný – jen k firmě Et Netera, pro cestu na Hradčanskou je nutné použít ulici Slavíčkova, což je trošku oklika

trochu méně aktuální
Tisková zpráva tunelblanka.cz

starší informace:
Dopravní opatření v souvislosti s uzavřením třídy Milady Horákové od 28.6.2008 – praha-mesto.cz a praha7.cz

historie: Návrh provozu v roce 2008-9 při stavbě městského okruhu (web UMČ Praha 7)


Výluky a omezení MHD
Původní, nyní již historický harmonogram prací byl přesunut na samostanou stránku.