Zárodky oblouku naznačují tvar mostu v Troji

15. 10. 2011 – 22.06 | 824x

zdroj: Noviny Metrostav 18/2011

Koncem září osadili stavbaři na trojském břehu Vltavy ocelové zárodky oblouku Trojského mostu. Vzniká tak první představa o tom, jak bude celé dílo vypadat.

Trojský most staví sdružení divizí 2 a 5 podle vítězného návrhu architektonicko-konstrukční soutěže. Statický systém jeho hlavního pole o rozpětí 200,4 m vytvoří ocelový oblouk s táhlem a předpjatou betonovou deskou, ztuženou prefabrikovanými příčníky. Vzhledem k hustým šikmým závěsům, které oblouk a desku propojí, je taková konstrukce nazývána síťový oblouk. Z architektonických důvodů bude mít malé vzepětí – pouze 20 m, což je velmi neobvyklé. Druhé pole Trojského mostu – tzv. inundační most – už dnes tvoří dvoutrámová roštová konstrukce z předpjatého betonu, která bude brzy sloužit k navážení ocelových dílů oblouku na hlavní pole mostu.

V současné době železáři dokončují složité armování koncového příčníku na trojské straně, do kterého budou zakotveny ocelové zárodky oblouku. Po zabetonování příčníku bude výstavba pokračovat vybetonováním zárodků. Tím z nich vznikne spřažená ocelobetonová konstrukce, která vyřeší problém přenosu koncentrovaných vysokých napětí zejména od kotvení velkých předpínacích kabelů táhla mostu. K výplni zárodků poslouží speciálně vyvinutý samozhutnitelný beton o návrhové pevnosti téměř 100 MPa, na jehož vývoji se podíleli pracovníci divize 5 a specialisté z firmy TBG Metrostav. Betonáž zárodků bude mimořádně obtížná. Její postup byl ověřován na modelu a teprve podle výsledků experimentu byly navrženy a provedeny výztuhy jejich ocelové konstrukce.

Po zabetonování obou koncových příčníků i na holešovické straně začne po 16 m dlouhých úsecích betonáž desky mostu. Bude velmi tenká – jen 28 cm – a pouze při velmi přesné výrobě do ní bude možné umístit kabely podélného a příčného předpětí a betonářskou výztuž tak, aby konstrukce splnila normové požadavky.

zdroj: Noviny Metrostav 18/2011

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz