Rychlý návrat tramvají

14. 6. 2010 – 0.11 | 1 063x

zdroj noviny Metrostavu 10/2010 9. června 2010
O rovných deset dní zkrátil tým Ing. Pavla Šindeláře z divize 2 obousměrnou výluku pražských tramvají mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Ke Stírce. Odklon linek číslo 14, 17, 24 a 53 vyvolala nutnost převést jejich dopravu na provizorní jednokolejnou trať, která umožní pokračování výstavby hloubených úseků tunelového komplexu Blanka na trojském břehu Vltavy.
„I když se naše práce týkaly jen předpolí Rámusáku, jak starousedlíci říkají provizornímu tramvajovému mostu, který přes Vltavu spojuje Holešovice a Troju, soupravy nemohly jezdit až do Kobylis,“ vysvětluje vedoucí projektu Ing. Šindelář. „Snažili jsme se proto stavbu co nejvíc urychlit, aby nekomplikovala život místních obyvatel. Podařilo se nám práce zkrátit o deset dní a 20. května se linky vrátily na svou trasu, i když po nově vedených a zčásti jednosměrných kolejích (na titulním fotu nahoře).“
Při dopravní výluce, která trvala jen sedm a půl týdne, stavbaři na levém břehu Vltavy zrekonstruovali křižovatku ulic Partyzánská a Vrbenského a za ní směrem k řece tramvaj převedli na provizorní jednokolejnou trať. Poslední pole Rámusáku na pravém břehu o metr přizvedli a díky tomu mohli koleje přeložit na hotový dilatační díl č. 8 hloubených tunelů Blanka v Troji (malé foto). Ještě při průchodu tamějším staveništěm trať rozdvojili a napojili na původní koleje vedoucí do Kobylis.
Přeložka umožnila našemu týmu pokračovat s výstavbou hloubených tunelů v pásu, kudy přes stavbu v Troji ještě nedávno projížděly tramvajové soupravy. V místě bývalých kolejí vybudují ještě do konce letošního roku betonáři z divize 6 předposlední dilatační díl hloubených tunelů s obdélníkovým profilem. Ten poslední, spojující podzemí s povrchem, architektonicky naváže na předpolí nového Trojského mostu a bude dokončen později.
Letecký snímek staveniště hloubených tunelů Blanka v Troji ukazuje, že jejich jižní tubus s klenbovým profilem (na titulním fotu vpravo) je už hotový. Na přelomu června a července do něj bude převedena vnitrostaveništní doprava, která zatím do podzemí vstupuje severním tubusem z volné stavební jámy. Ta se přeložením dopravy uvolní a pracovníci z divize 6 v ní vybetonují klenbové konstrukce severního tubusu. Příští rok pak dokončí i technologické centrum TGC6 před portálem ražených tunelů, které ve sdružení realizují divize 2 a 5 Metrostavu pod vedením Ing. Miroslava Padevěta a Ing. Jana Kvaše.
Se stavbou severozápadní části Městského okruhu se můžete dopodrobna seznámit na internetových stránkách www.tunelblanka.cz nebo v informačním centru na Letné, které je otevřené každou středu od 14. do 18. hodiny.
zdroj noviny Metrostavu 10/2010 9. června 2010

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz