Drobné krůčky Blanky

20. 5. 2010 – 23.33 | 3 345x

V poslední době se udály a nebo se budou dít poměrně výrazné kroky, které jsou vidět a mají i nemalý vliv na dění v okolí stavby.

Finišují práce na křižovatce Malovanka, včetně parkových úprav (některé vypadají opravdu úsměvně), a její podoba se značně blíží podobě na vizualizaci. Do a ze SAT už se jezdí v podstatě definitivně. Proslýchá se, že se snad bude brzy střihat i „páska“…

SAT 2B zatím moc vidět není, ale i tak pokročila. Chvílema to spíše vypadá, že se spíš bourá než staví. Byly konečně osazeny a zabetonovány první armokoše Milánských stěn. Kvůli propojení stavebních jam východním směrem už se rýsuje objízdná komunikace včetně chodníku, která bude v provozu od léta. Od 1. června bude bus zastávka Hládkov na znamení.

Ve čtvrtek proběhla poslední betonáž stropu tunelu na stavbě 0080 (Prašný most – Špejchar). Je to rok a měsíc, co se betonovalo poprvé.

V blátě na Hradčanské se také začaly objevovat první sloupy veřejného osvětlení a obrubníky budoucích komunikací

Krůček stranou a exklusivní výhled do stavební jámy: Bez slavnostního zahájení, přípitků, či střihání pásek jezdí od pátečního rána tramvaje nad dalším kouskem hloubeného tunelu. Jako mnohé kroky, ani tento nebyl původně v plánu. Ale vzhledem k (NE)postupu prací došlo k „dočasnému“ přeložení stranou a zjednokolejnění části tramvajové tratě. Snad to bude na kratší dobu, než předchozí provizória, a nový Trojský most se již opravdu začne stavět. V předstihu tak bylo přebudováno holešovické předmostí včetně tramvajových a bohužel oddělené autobusové zastávky. Zajímavé je, že většina dopravního značení se tváří, jakoby již nový most stál.
Pondělní fotky z provozu a videoprůjezd Troja – Holešovice (pozadu).

Za 10 dní (1. června 2010) by měla být zahájena jedna z nejrozsáhlejších tramvajových výluk… a to křižovatky Prašný most a Špejchar.
Důvodů je hned několik…
- vybudování tramvajové křižovatky Špejchar (nyní je tam jen oblouk)
- napojení trati v ulici Svatovítská (od Kulaťáku) na dočasnou trať na východní části nového mostu přes železnici.
- vybudování vjezdové rampy Svatovítská a následně přeložení trati od Sirotčince na již vybudovanou dočasnou (předpoklad 2 roky) křižovatku Prašný most.

Po převedení provozu na východní části nového mostu přes železnici (červen), by mělo dojít k demolici starého mostu (červenec – výluka vlak).

V poslední době se na staveništních ohradách rozjelo několik nových „plakátových“ kampaní.
- parníky
- čerstvé fotky
- chodníky – některá umístění nebyla nejvhodnější…
Troja
Prašný most
Svatovítská

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz