Patočkova se „rozjela“ naplno

8. 4. 2010 – 9.50 | 756x

Na staveništi SAT 2B v Patočkově ulici se již rozjíždí práce na samotných tunelech. Byly vybetonovány vodící zídky pro těžbu severní stěny. Ta bude probíhat přímo z povrchu a né ze stavební jámy jako na jiných místech…
Stavbu múžete sledovat on-line na kameře a nebo se zpožděním na fotografiích. Také cca jednou týdně budeme pořizovat „časosběr balkónek„. na který nám umožňuje vstup Psychosomatická klinika.

Na tunelblanka.cz se píše…
V měsíci dubnu byly zahájeny práce na samotných tunelech. Provádí se výkopy a betonáže vodících zídek. Začne se realizovat záporové pažení. Při této činnosti se nejprve provedou z úrovně terénu v osových vzdálenostech daných statickým výpočtem vrty, do nichž budou osazeny válcované I profily, které budou následně cca do 1/3 zabetonovány. Následně bude na místo nasazena souprava pro těžbu milánských stěn a zahájí se hloubení podzemních milánských stěn. Ve stejné době začne těžba první jámy za současného průběžného osazování výdřevy záporového pažení s postupným prováděním zemních kotev po jednotlivých kotevních úrovních.

Současně s tím budou pokračovat práce na provizorní objízdné komunikaci, která bude využívána od třetí fáze výstavby. Dojde k dokončení přeložek inženýrských sítí včetně ochrany stávajících sítí, které jsou v přímém kontaktu s komunikací. Zahájeny budou také práce na přeložkách plynovodů a provizorní kanalizace, které jsou vedeny v souběhu s provizorní komunikací.

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz