SAT 2B: jak to bude?

5. 2. 2010 – 17.27 | 977x

zdroj: praha6.cz – Výluka a dopravní omezení v Břevnově

Budování městského okruhu pokračuje stavbou hloubeného tunelu v úseku od Strahovského tunelu po křižovatku Patočkova – Myslbekova, tzv. stavbou 2B Strahovského tunelu.

Práce mají začít na začátku března. Od 1. 3. bude tato část Patočkovy ulice uzavřena a auta i MHD budou jezdit po objízdné trase. Ta povede ulicemi Myslbekova – Bělohorská – Pod Královkou.

2,5 roku kolem Pyramidy
Vše nasvědčuje tomu, že spuštění ob jízdné trasy nebude mít zpoždění a řidiči začnou Patočkovu ulici objíždět podle plánu od 1. března. Současně s tím musejí počítat, že se do Strahovského tunelu dostanou pouze po Patočkově ulici ze směru od Vypichu. Taktéž výjezd z tunelu bude možný tímto směrem, nikoliv do Dejvic. Objízdná trasa přes Dlabačov bude v provozu přibližně dva a půl roku.

Strahovský tunel stavba 2B: hloubený tunel dlouhý 498 metrů

Stavbu realizuje sdružení firem EUROVIA CS a Energie stavební a báňská ze staveniště v prostoru mezi křižovatkou Malovanka a křižovatkou ulic Patočkova – Střešovická.

V první fázi, která probíhá a bude trvat do začátku března, se provádějí přeložky inženýrských sítí v ul. Patočkova a jejím okolí (jedná se o přeložky kanalizací, kabelovodů, přeložky silových a sdělovacích kabelů). Dále probíhá úprava stávající zástavby v bez prostřední blízkosti budoucího tunelu. Stav okolní zástavby se monitoruje před prováděním prací, v jejich průběhu a po určitou dobu i po skončení prací. Na základě skutečně zjištěného stavu budov se pak provádějí konkrétní opatření (v krajním případě podchycení základů domů metodou tryskové injektáže). Cílem je minimalizovat dopady stavby na statiku (respektive stav) okolních budov. Další opatření ke snížení dopadu stavby na okolí jsou protihluková – jedná se o výměnu nevyhovujících oken v desítkách budov a o budování protihlukových stěn. Veškerá dopravní opatření i plánování tras pro nákladní vozidla probíhá s ohledem na místní obyvatele a zástavbu, aby se co nejvíce minimalizoval dopad stavby na místní prostředí.

Ve druhé fázi se zahájí hloubení první části tunelů. Bude použita metoda MMP (modifikovaná milánská metoda). Nejprve se zajistí a vyhloubí stavební jáma na úroveň budoucího stropu tunelu, vybudují se stěny tunelu – tzv. milánské stěny, a na nich se vybetonuje vlastní strop tunelu. Poté se jáma zasype, obnoví se původní (dočasně přeložené) inženýrské sítě a komunikace a obnoví se provoz na povrchu. Výstavba vlastního tunelu pak probíhá samostatně v podzemí již bez vlivu na povrchovou dopravu a okolí.

Ve třetí fázi dojde k otevření dalších stavebních jam a zároveň k další vynucené změně v režimu veřejné dopravy. Ta bude vedena krátkou, provizorně zbudovanou komunikací z ulice Myslbekova do křižovatky Patočkova x Střešovická. Provizorní komunikace umožní uzavřít křižovatku Myslbekova – Patočkova. To bude v létě 2010, kdy se uvažuje výstavba tunelů v celém rozsahu, tj. spojení 2. a 3. fáze. Část tunelů budovaných ve třetí fázi bude realizována již klasickou metodou z otevřené stavební jámy. Současně bude postupně obnoven povrch nad tunely.

Dokončení stavby je plánováno na druhou polovinu roku 2012.

(podle čas. Šestka)
zdroj: praha6.cz – Výluka a dopravní omezení v Břevnově

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz