Stavba MO mění trasy tram linek

28. 1. 2009 – 20.51 | 444x

A je to tady… tisková zpráva… tak snad nebudou žádné posuny termínů…

Stavba Městského okruhu dočasně změní trasy některých tramvajových linek

http://magistrat.praha-mesto.cz/79234_Stavba-Mestskeho-okruhu-docasne-zmeni-trasy-nekterych-tramvajovych-linek

Mapka vedení tramvajových linek během výluky * Informace Dopravního podniku * info na PIDServis.

Výstavba úseku Městského okruhu Malovanka – Pelc Tyrolka vstupuje do další etapy a od 1. února bude přerušen provoz na tramvajové trati v ulici Milady Horákové od Badeniho ulice k Prašnému mostu a v ulici Badeniho od křižovatky s Chotkovou po ulici Milady Horákové. Signalizuje to, že i v zimních měsících práce pokračují rychlým tepem a stavba tunelů Blanka dodržuje nový harmonogram, který zkracuje výluku tramvajových tratí přes Letnou na minimální dobu do letošního podzimu.

„Výstavba této části Městského okruhu pomůže městským částem Praha 6 a Praha 7 od většiny negativních vlivů nadměrné dopravy a zklidní ulice Milady Horákové, Veletržní, Bubenskou, Argentinskou, most Barikádníků a tím i jejich široké okolí a celou oblast. Nicméně v životě je vždy něco za něco a jak jsme upozorňovali po celou dobu, složitosti stavby odpovídá i množství vyvolaných investic i nezbytných výluk a zásahů do organizace tramvajové a autobusové dopravy. V neděli vstupuje v platnost další změna, tentokrát hromadné dopravy. Neměla by být nijak dramatická, snažili jsme se najít optimální variantu, nicméně lidé si na změnu budou muset zvyknout a za tyto nepříjemnosti se jim omlouváme,“ řekl Jiří Wolf, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

Obousměrná výluka v uvedených úsecích se týká tramvajových linek č. 1, 8, 18 a 20, které pojedou po náhradní trase kolem Pražského hradu.

Nově bude zřízena obousměrná tramvajová zastávka „Zelená“ v ulici Jugoslávských partyzánů pro snadnější přestup na autobusovou linku 131 a na nábřeží Edvarda Beneše bude zřízena zastávka Malostranská v obou směrech.

Dosavadní náhradní autobusová linka X 1, která zajišťuje dopravu mezi konečnou zastávkou tramvají u Sparty na Letné ke stanici metra Hradčanská, bude prodloužena o stanice Prašný most a Vozovna Střešovice, stejně tak bude prodloužena noční linka X 56 (Strossmayerovo nám.–Vozovna Střešovice).

Tato dopravní opatření platí od neděle 1. února 2009 od zahájení denního provozu do 30. června 2009. K 1. červenci 2009 má být zprovozněna tramvajová trať od ulice U Sparty na smyčku Špejchar a následně na podzim letošního roku by měl být zprovozněn průjezd pro tramvaje v úseku Letenské náměstí–Badeniho ulice.

Podrobné informace o změnách zveřejní Dopravní podnik hl. m. Prahy a budou k dispozici jak na dotčených trasách linek MHD, tak na webových stránkách Dopravního podniku www.dpp.cz .

Důvodem tramvajové výluky je pokračování výstavby tunelů Městského okruhu v úseku Prašný most–Špejchar, pro automobilovou dopravu tato etapa výstavby žádnou změnu neznamená. Investorem stavby je hl. m. Praha (Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy), zhotovitelem společnost Metrostav, a.s.

Faktografie:

Komplex Blanka zahrnuje mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Trója u nového trojského mostu přes Vltavu tři tunelové úseky. Tyto úseky na sebe plynule navazují v mimoúrovňových křižovatkách Prašný most a U Vorlíků. V pořadí od již provozované západní časti městského okruhu jsou to:

* Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tunelu ulicí Patočkovou nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou s ulicí Myslbekovou vstupuje trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most, kde pokračují opět tunely hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho je 550 m ražených tunelů.
* Tunelový úsek Dejvice začíná v křižovatce Prašný most a pokračuje v celé délce hloubenými tunely třídou Milady Horákové až do prostoru stavební jámy na Letné, kde je umístěna budoucí křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.
* Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod zástavbu, Stromovku (Královskou oboru), plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a potom dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km, z toho je 2230 m ražených.

Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra.

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz