Dopravní režim na Letné se změní od 3. ledna 2009

18. 12. 2008 – 15.46 | 367x

No tak to jsem zvědav, jestli to je definitivní termín a nebo budou nějaké změny…

Praha 7 už je s formulací informace opatrnější…

Kompletní uzavírka ulice Milady Horákové od 3. ledna 2009
Upozorňujeme občany, že připravovaná kompletní uzavírka ulice Milady Horákové v úseku U Sparty – Badeniho by podle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy měla nastat 3. ledna 2009 od 8 hodin. Tramvajové linky 25 a 26 budou jako nyní zakončeny v zastávce Sparta, automobilová i náhradní autobusová doprava se v obou směrech přesune na objízdnou trasu jižní koridor na Letenské pláni. Pokračování na Praha7.cz

Dopravní režim na Letné se změní od 3. ledna 2009 – magistrat.praha-mesto.cz

Od 3. ledna 2009 od 8.00 hodin bude převeden veškerý automobilový provoz z ulice Milady Horákové v úseku Badeniho – U Sparty na souběžnou staveništní komunikaci, která je v současné době využívána pro provoz směrem do centra. Důvodem je pokračování stavby tunelového komplexu Blanka.

„Jsme si vědomi toho, že změna dopravního režimu v této části Prahy může způsobit některé komplikace, a proto žádáme Pražany i návštěvníky metropole o pochopení a trpělivost. Tato velká stavba je nezbytná pro řešení dopravy v hlavním městě a zlepšení dopravní situace i životního prostředí po dokončení tunelů Blanka nepochybně mnohonásobně převáží nynější problémy,“ řekl tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Jiří Wolf.

Veškerý automobilový provoz v oblasti Letné bude veden obousměrně po této komunikaci (jižní koridor). Pro každý směr jízdy bude k dispozici jeden jízdní pruh o minimální šířce 3,5 m. Komunikaci bude využívat jak individuální automobilová doprava, tak MHD zajišťovaná v denním i nočním provozu náhradními autobusovými linkami, a také vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava.

Provoz z centra povede přes nově zřízenou kruhovou křižovatku v prostoru nynější křižovatky ulice Milady Horákové a ulice U Sparty na objízdnou komunikaci a dále ke křižovatce ulic Badeniho a Na Valech. Odsud vpravo do ulice Badeniho, kde po cca 150 m hlavní dopravní proud odbočí vlevo do ulice Milady Horákové (jižní pás – jako doposud).

Ve směru do centra nedojde k žádné změně – trasa povede nadále ulicí Na valech – jižní koridor – ulice Milady Horákové.

Řidičům doporučujeme, aby zvažovali nezbytnost cest přes Letnou a nadále využívali objízdné trasy.

Nové autobusové zastávky MHD či jiné zastávky veřejné dopravy nebudou v souvislosti s tímto dopravním opatřením zřizovány. Pěší provoz přes Letnou bude zachován po celou dobu výluky – chodci budou moci projít po ulici Milady Horákové podél Sparty až na Špejchar.

Uzavření ulice Milady Horákové v uvedeném úseku je nutné vzhledem k další etapě budování tunelového komplexu Blanka, který je součástí Městského okruhu. Jak informoval tiskový mluvčí společnosti Metrostav František Polák, stavba hlavní trasy tunelu bude pokračovat směrem k nádraží Dejvice překřížením ulice Milady Horákové. Zároveň se bude stavět výjezdová rampa z tunelu směrem ke stadionu.

Další dopravní opatření v souvislosti se stavbou tunelového komplexu Blanka jsou plánována na únor roku 2009, kdy má dojít k výluce tramvají v úseku Špejchar – Prašný most.

V Praze 18. 12. 2008 – magistrat.praha-mesto.cz

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz