Fotky – souhrn týdne…

7. 10. 2008 – 0.29 | 984x

Za poslední týden se objevilo, ať už naším přičiněním nebo na jiných stránkách, spousty fotek. Na většinu jsme již upozornili ve fóru, ale na víc nebyl čas. Až nyní takový malý souhrn…

Malovanka: Finišuje příprava přeložky ulice Patočkova, která bude provizorně vdena na upravených hotových konstrukcích severní a západní části MÚK. Ke změně ve vedení dopravy by mělo dojít po 28.10. včetně nové lávky pro pěší. Fotky 29.9. Marek a 4.10. kasme

Myslbekova: Probíhá kácení stromů, čištění prostoru zahrádek a přeložky kabelů…

Prašný most: Na Prašném mostě se objevily nové ohrady a dopravní omezení – 29.9. fotil Marek, 2.10. Miroslav Cermak a 5.10. Jan Mynařík

Hradčanská
: 2.10. S_M_Lomoz hlásí: na křižovatce Špejchar se začalo s demolicí domu Milady Horákové 112/154. Zatím se rozebírá krov. Foto Miroslav Cermak, S_M_Lomoz a kasme. 5.10. Jan Mynařík

Letná: snižování a ubírání deponie je přípravou ke zobousměrnění objízdné komunikace, v provuzu již přeložka ulice Milady Horákové v prostoru severních ramp, rozjeli se i práce v nesevernějším cípu staveniště, staví se bednění pro strop tunelu budovaného pomocí Milánských stěn (s čelním odtěžováním) – foto 1.10. Lukáš Janecký, 2.10. kasme, 3.10. oficiální fotky, a 5.10. Jan Mynařík
zářiové video z webkamery dodal pp21

Troja: násyp u jižní stěny dilatací 8, 9 a 10, propojení jam 4 a 6, další práce – 2.10. Miroslav Cermak, 6.10. oficiální foto

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz