Posouzení možnosti použití filtrace v tunelu Blanka

22. 5. 2008 – 22.41 | 426x

Na základě připomínek občanského sdružení „Životní prostředí Střešovice – Ořechovka“ a požadavku „Výboru životního prostředí zastupitelstva hlavního města Prahy“, specifikovanými na 7. zasedání konaném dne 12.9.2007 upřesněným „Komisí Rady HMP pro implementaci Integrovaného programu snižování emisí a zlepšení kontroly ovzduší“, Odbor městského investora Magistrátu hlavního města Prahy pověřil společnost Satra spol. s r.o., k vypracování studie, která posoudí možnost využití systému filtrace větracího vzduchu tunelu Blanka.

Tato studie a další informace, především o výdechu Octárna jsou dostupné na stránkách občanského sdružení „Životní prostředí Střešovice – Ořechovka“.

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz