Doprava na letiště. Metro, nebo železnice

11. 7. 2007 – 11.05 | 2 087x

zdroj: 24hodin, 11.7.2007

Není vyloučeno, že do Ruzyně budou jezdit oba dopravní prostředky. O všem se rozhodne na podzim.

Ještě donedávna uvažovali radní hlavního města o tom, že na letiště povede buď metro, anebo modernizovaná železniční trať spojující metropoli s Kladnem.

Nyní jsou však ve hře obě varianty a není vyloučeno, že na letiště povede jak metro, tak železnice. „Není to zbytečný luxus?“ ptají se oponenti. Něco podobného má v Evropě jen londýnské letiště Heathrow. O tom, zda se bude stavět pouze jedna z variant, nebo oba druhy spojení, se má rozhodnout na podzim.

Na letiště metrem i vlakem?

Nelze vyloučit, že Pražané budou moci cestovat na letiště jak metrem, tak vlakem. Oba projekty, tedy prodloužení trasy metra A i modernizace železnice do Kladna, se objevily na webových stránkách metropole www.praha-mesto.cz.

Ještě donedávna se v rozvojových plánech hlavního města přitom počítalo s tím, že z města na letiště povede jen prodloužená trasa metra. Nyní však radní oprášili i starší projekt modernizace železniční trati z Prahy do Kladna, která by vedla přes letiště.

Verdikt by mohl padnout na podzim

Šéf dopravního výboru zastupitelstva hlavního města David Vodrážka upozorňuje, že se jedná pouze o varianty dopravního spojení, o kterých se bude teprve rozhodovat, a to zřejmě na podzim. Podle Vodrážky však nelze vyloučit, že se budou stavět obě varianty.

„Musí se vypracovat finanční analýza a uvažuje se o obou variantách. Město bude nicméně prosazovat prodloužení trasy metra,“ řekl. Modernizaci železniční trati Praha – Kladno naopak prosazuje Středočeský kraj. „Nechceme Pražanům brát metro a jsme pro to, aby se uvažovalo o obou variantách.

Podle nás má ale řadu výhod železniční trať. Domníváme se, že by více ulevila Evropské třídě i celé Praze 6, navíc by výrazně pomohla obyvatelům Kladna dojíždějícím do hlavního města,“ míní mluvčí středočeského krajského úřadu Martin Kupka.

Železnice je výhodnějším spojením

Modernizace železniční trati má i jiné výhody. Zatímco stavba metra má stát 40 miliard korun a skončí nejdříve v roce 2016, modernizace železnice by vyšla na 13 miliard korun a dokončena by byla o tři roky dříve.

Vlaky mají kromě toho větší kapacitu než metro a jsou rychlejší. Podle zastupitelky Petry Kolínské ze Strany zelených je pro lidi, kteří příletí na letiště, pohodlnější cestovat s velkými zavazadly vlakem než metrem.

Zbytečný luxus?

Kritici upozorňují, že stavět obě spojení by pro hlavní město bylo zbytečným luxusem. David Vodrážka namítl, že město chce na dostavbu metra získat peníze ze státní pokladny. „Železniční trať by fi nancoval i Středočeský kraj, byly by tam i peníze z evropských fondů,“ uvedl.

METRO:

* Prodloužená trasa A by vedla z Dejvické přes Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol, Bílou Horu, Dědinu, Dlouhou Míli a končila na letišti.

* Měřila by 12,8 kilometrů.

* Výstavba by skončila v roce 2016 a stála by 40 mld. korun.

ŽELEZNICE:

* Vedla by z Masarykova nádraží přes Bubny-Vltavská, Výstaviště, Dejvice-Hradčanská, Veleslavín, Liboc, Ruzyně, Dlouhá Míle a končila by na letišti.

* Měřila by 19 kilometrů.

* Dokončena by byla v roce 2013 a má stát 13 mld.

Reakce čtenáře:

Stavět současně metro za 40 mld a železnici za 13 mld. Kč na letiště je ten největší tunel, jaký jsem kdy viděl. Je to to nejdražší možné řešení a to je jistě ten důvod, proč ho radní a zastupitelé Prahy a Středočeského kraje prosazují, jistě z toho kouká nemalé všimné od realizujících stavebních firem. Navíc oboje dvoje, letiště Ruzyně rozhodně nepotřebuje, vždyť každému musí být zřejmé , že maximální kapacita letiště je zhruba 20 milionů cestujících ročně, tj. průměrně 50 tisíc lidí denně , tj. 2000 lidí za 1 hod. v průměru, což v případě samotného metra , které může jet do 1 hod. až 20krát a jedna taková souprava 100 lidí bez problému přepraví, bohatě stačí právě a jen toto metro. Nebo stejně tak samotný vlak je během jedné hodiny též samostatně schopen tento počet cestujících přepravit.

Současně metro a železnici na letiště má jen Heathrow, které je ovšem mnohem dál od centra Londýna a také odbaví ročně minimálně 35 milionů cestujících ročně , takže se to může vyplatit. Navíc železnice na letiště v navrhované podobě v žádném případě by neprospívala Středočeskému kraji (Kladnu) , jak uvádějí zastánci, jelikož se jedná pouze o modernizovaný úsek z Prahy – Masarykova nádr. přes železniční stan. Praha – Ruzyně na letiště, kde by tato železnice končila a nikam dále nevedla, takže by se stejně za dalších mnoho miliard (a o to jde) musela prodlužovat z letiště na Kladno, nebo modernizovat stávající trať za další miliardy ze stanice Praha- Ruzyně přes Hostivice do Kladna. Navíc je potřeba si uvědomit, že již dnes je velmi rychlé silniční spojení z Kladna (Středoč. kraje) na letiště (R7) a dále v roce 2010 přibude další velmi rychlé silniční spojení z Kladna (Středoč. kraje) na letiště (budoucí R6 až do Prahy obchvatem Hostivic a po Pražském okruhu na letiště).

Z toho vyplývá, že budovat novou železniční trať z letiště do Kladna (paralelně s R7), nebo modernizovat stávající trať z Masarykova nádr. přes Hostivice do Kladna (paralelně s budoucí R6) je nadbytečné a holý nesmysl. Z toho vyplývá, že dopravu z Kladna (Středoč. kraje) na letiště nebo do Prahy dostatečně zajistí R7 a R6 sbíhající se k letišti, a jde jen o to zajistit kvalitní a rychlou dopravu z letiště do centra Prahy. A to zajistí plně buď samostatně metro z letiště, nebo plně samostatně železnice z letiště do centra. Navíc tak jak je navrženo spojení Dejvické s letištěm metrem, přes Petřiny, Motol a zase zpět na Bílou Horu, Dědinu až k Letiště, tak je to velmi zdlouhavé , když se k tomu připočte ještě spojení z Dejvické do centra, mnoho stanic, a vůbec to nevede tou nejkratší možnou cestou na letiště, ale naopak tou nejdelší, což je důkaz toho, že je to nejspíš úmysl , aby to bylo nejdražší.

Těžko si lze někoho představit, jak cestuje metrem z centra na Dejvickou, odtud na Motol, pak na Bílou Horu a pak na letiště (navíc nejdříve by takto vedené metro bylo na letiště hotovo v r.2016). Beru argument, že je potřeba zajistit velmi dobré spojení Motola s centrem, ale nerozumím tomu, proč na úkor dobrého rychlého spojení centra s letištěm, rozhodně se tím nezabijí dvě mouchy jednou ranou, ale celé se to maximálně prodraží (možné řešení-viz níže). Navíc spojení Motola přes Bílou Horu, Dědinu, Dlouhou Míli až na Letiště je k ničemu, to by jistě bylo málo využívané (stačí obsloužit bus 108, 164 nebo 179). Tak proč vést spojení metrem na letiště zdlouhavě přes Motol?

Takže nejlevnější variantou by bylo prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky k Obchodnímu centru Šestka (2,4km cca 2 mld Kč) a odtud pendlující busy na terminál Sever, nebo prodloužení až k Terminálu Jih- k Terminálu Sever by to asi nešlo prodloužit -(5,5km z divoké Šárky cca 4-5 mld Kč) a odtud zase pendlující busy k Terminálu Sever. Výhoda : daňový poplatnící by zajásali, kolik ušetřili peněz, Nevýhoda : značně pomalé neefektivní nevýkonné – tram převeze málo lidí.Takže nelze doporučit.

Další nejlevnější variantou by byla železnice z Masarykova nádr. na letiště za 13 mld. Kč, navíc brzo dokončenou v roce 2013 , kdy ze stávající trati by došlo k modernizaci, pouze plně nová trať ze stan. Ruzyně, na Dlouhou Míli a na Letiště. Navíc by to bylo i rychlé z let. na Masarykovo nádr. (centrum) cca 20min. A i autobusy z Kladna (Středočeského kraje) z R7 a R6 by končily na bus terminálu na let nebo na Dlouhé Míli a odtud vlakem do centra. – velmi rychlé. Nevýhoda je ta , že zde asi musí být delší intervaly mezi vlaky než u metra, ale to je vykompenzováno větší možností přepravit více lidí jedním vlakem než jedním metrem. Další nevýhoda je ta , že vlak není tak operabilní, co se týká možnosti prodlužování, rozšiřování , pokračování tratě, či různých odboček ze stanic jako metro (např. právě odbočka z Veleslavína na Motol-viz níže). Přesto je vzhledem k ceně (13 mld) železnice na letiště velmi zajímavou variantou, o které je potřeba vážně uvažovat, jelikož plně zajistí obslužnost letiště s centrem, bez nutnosti současně směrem k letišti budovat metro, a tudíž by mohlo metro A z Dejvické co nejkratší (nejkratší=nejlevnější) cestou pokračovat do Motola (např. Dejvická, ÚVN, Vypich, Motol) tak, aby se zajistilo i spojení Motola s centrem.

Další variantou je prodloužit metro A z Dejvické na Veleslavín, kde udělat rozdvojku (budoucí odbočka metra by vedla přes Petřiny do Motola) a z Veleslavína vyvést metro na povrch do stávající železnice, kterou by stačilo pouze zmodernizovat přes zastávky Liboc do Ruzyně po stávající železnici a zase z Ruzyně zaústit metro pod zem a přes zastávku Dlouhá Míle (s bus terminálem) vést pod povrchem na konečnou letiště. Celá tato sranda by stála cca 25 mld Kč a z Dejvické na letiště by to trvalo cca 15-17 min, dokončeno by to mohlo být v roce 2014. Současně by znamenala zánik železnice ze stanice Ruzyně do stanice Bubny (těžko by na stejné trati Veleslavín-Ruzyně mohli jezdit vlaky a metro současně-vzájemně by se pletly, tudíž by se stala žel. trať Veleslavín-Bubny zbytečnou : cestující by dojeli z Masarykova nádr. do Veleslavína, kde by železnice končila, zde přestoupili na metro nad povrchem z Veleslavína do stanice Ruzyně a pokud by chtěli jet zase vlakem do Kladna, tak v Ruzyni by přestoupili na vlak do kladna, což je velmi zdlouhavé a holý nesmysl) , ale výhodou by mohlo být, že by se mohla zmodernizovat železniční trať z Kladna přes Hostivice do stanice Ruzyně, kde by cestující přímo přestoupili ve stanici Ruzyně na metro, které by je přes Dejvickou dovezlo do centra. Velmi zajímavá varianta, s možností odbočky z Veleslavína do Motola, což by v předchozí variantě s preferencí pouze železnice nešlo.

Další variantou je prostě vykašlat se na železnici – zrušit ji z Buben do stanice Hostivice a preferovat pouze metro z dejvické na letiště prostě tou nejkratší=nejlevnější cestou vybudovat pod zemí metro z Dejvické přes Červený Vrch, Veleslavín (s možností pozdější odbočky do Motola), (Divokou Šárku), Dlohou Míli (s bus terminálem) a Letiště (celé 9,6km), což by stálo cca 30 mld Kč a spojení Dejvické s letištěm by bylo rychlejší než v předchozí variantě, tj. cca 13 min, jelikož je to přímější trase než v předchozí variantě, ale tím že se nevyužije část železnice, jako v předchozí variantě, je to o něco dražší než předchozí varianta. Co se týká této varianty, tak zde by železnice Bubny – Hostivice ztrácela smysl, jelikož vlaky z Kladna by končili v Hostivicích (popřípadě dále pokračovali z Hostivic přes Cibulku na Prahu-Smíchov) a ze stanice Hostivice by jezdil pendlující bus na bus terminál Dlouhá Míle, kde by přestoupili na metra a rychle nejkratší cestou na Dejvickou a do centra. Nevýhoda je tedy nutnost přestupu pro Kladeňáky v Hostivicích na bus a v Dlouhé Míli z busu na metro (2 přestupy oprozi 1 přestupu kladeňáků v předchozích dvou variantách).

Tyto poslední tři varianty, přes uvedené (mini) nevýhody, jsou zhruba tak rovnocenné, každá má své klady a zápory, nicméně všechny tyto tři varianty jsou několikrát výhodnější, rychlejší a tudíž i efektivnější než současně budovat na letiště metro i železnici za 53 mld Kč, kde by jezdilo poloprázdné metro z Motola na letiště a poloprázdné vlaky z Masarykova nádr. na letiště – trochu drahá sranda.

Poslední dvě varianty (preference metra s útlumem železnice na území Prahy v různém rozsahu od Masarykova nádr. do Ruzyně či až do Hostivic) dovolují odbočku z Veleslavína do Motola, což je jistě zajímavé, vzhledem ke kolosu, jaký Motol jistě bezesporu je. Podle mého názoru je dále na těchto variantách zajímavé i to, že dále by metro z Motola mohlo vést ne přes Bílou Horu, Dědinu, Dlouhou Míli až na letiště, což považuji za nesmysl (spojení Nemocnice Motol s letištěm – jistě by na tomto úseku jezdilo poloprázdné metro , spojení Motol-letiště spolehlivě dostatečně zajistí busy), ale mohlo vést z Motola přes Řepy na Zličín ke stávající konečné trasy B, do depa (depo Zličín by tedy bylo jak pro metro B, tak i pro metro A, což je jistě zajímavé), navíc by zde vzniklo unikátní velmi rychlé spojení metrem ze Zličína přes Motol na Dejvickou (nenahraditelné tramvají, bus Zličín – Motol – Dejvická by oproti metru byl strašně pomalý tudíž by to ztrácelo na atraktivitě pro cestující) a tudíž velmi rychlé spojení (tramvají) přes Holešovice do Severního Města.

Myslím si, že ušetřit pár mld Kč pro Pražany či Středočechy je natolik zajímavé, že by se tyto informace měl dozvědět co nejširší okruh lidí (voličů), kteří by tlačili na co nejvíce potiků, kteří o tom rozhodují a věřím tomu, že i politici po nátlaku lidu by opustili nesmysl v podobě 53 mld (metro + vlak) na letiště. Holt by si museli politici nechat zajít chuť na možné velké úplatky, které z 53 mld Kč mohou kápnout.

Josef Kolík

  1. Odpovědi (1) to “Doprava na letiště. Metro, nebo železnice”

  2. Pane Josefe Kolíku,
    zrušme Železniční trať Praha – Rakovník je naprosto zbytečná totální souhlas! To že ročně přepraví milion cestující nikoho nezajímá. :D Hlavně že ti cestující „chudí cestující“ budu mít alternativu k jejich ušmudlaných autům :D

    Od Ladislav Karas na Čer 24, 2010

Zanechat komentář

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz