Městský okruh: stavba začala

8. 2. 2007 – 13.43 | 371x

zdroj: Listy hlavního města Prahy, 8. 2. 2007

První stavební práce jsou v těchto dnech k vidění na Malovance, kde se chystá stavba jedné z největších mimoúrovňových křižovatek, která bude součástí městského okruhu. Živo je už nyní také v podzemí na severozápadní trase od Malovanky směrem k Pelci-Tyrolce. Pracovníci Metrostavu tu již pracují v průzkumných štolách celého komplexu nazývaného Blanka.
Z celkové délky přes 6 km je totiž 5,5 km tohoto úseku vedeno tunelovým komplexem se čtyřmi mimoúrovňovými křižovatkami na povrchu. Dvacetimiliardová investice města se týká jedné z nejnáročnějších dopravních staveb v metropoli – části městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc-Tyrolka. Ta má zajistit průjezd mezi severním ústím Strahovského tunelu a dálnicí směrem na Teplice a Drážďany. Termín dokončení je stanoven na rok 2011, kdy by měl být zprovozněn městský okruh od Strahovského tunelu po Pelc-Tyrolku. „Město dlouhodobě považuje vybudování nadřazeného dopravního skeletu za svou prioritu. V současnosti je hotova část od Štěrboholské radiály přes Jižní spojku, Barrandovský most po sever Strahovského tunelu,“ říká primátor P. Bém.
Soubor staveb Malovanka-Pelc-Tyrolka představuje severozápadní část městského okruhu od Malovanky po most Barikádníků v Libni o celkové délce téměř 6,383 kilometru.
Pokračování na str. 2 pokračování ze strany 1
Kromě povrchového úseku na trojském nábřeží je celá trasa vedena v ražených a hloubených tunelech, spojení s komunikační sítí na povrchu je zajištěno čtyřmi mimoúrovňovými křižovatkami umístěnými na Prašném mostě, na Letné, v Troji a u mostu Barikádníků. Mezi Holešovicemi a Trojou bude vybudován Nový trojský most pro tramvajovou a automobilovou dopravu.
Součástí hloubených tunelů na Letné a na Prašném mostě jsou podzemní garáže pro 486 osobních vozů. Souběžně s touto komunikací budou v Troji vybudovány protipovodňové bariéry představující sypané hráze o výšce cca šest metrů.
Na základě veřejné soutěže bude stavbu realizovat Metrostav, který využívá svých bohatých zkušeností z prací v podzemí, ale také progresivních technologií, z nichž mnohé byly přitom v České republice použity vůbec poprvé anebo poprvé v takovém rozsahu. Do roku 2009 mají být také propojeny brněnská dálnice D1 a plzeňská D5. Zástupci magistrátu odhadují, že výstavba šestikilometrového úseku jižní části Pražského okruhu mezi Lahovicemi a Slivencem potrvá asi tři roky. Stát do ní investuje 11 miliard korun. „Obyvatelům pražských částí Radotína a Barrandova by tak mělo výrazně odlehčeno od hluku, prachu a exhalací z kamionové dopravy, která je zatěžuje již řadu let,“ říká pracovník pražské hygienické stanice. Další úlevu by měli pocítit řidiči na dnes kamiony přetížené Jižní spojce. „Za tři roky by však již měl Barrandovský most sloužit opět výhradně osobní dopravě, nikoli kamionům projíždějícím centrální Evropou. Ty budou odkloněny na okraj města mimo obytné zóny,“ dodává radní pro dopravu Radovan Šteiner.
Nyní se připravuje vyhloubení téměř 1,7 kilometru dlouhého tunelu u městské části Lochkov se dvěma klesajícími a třemi stoupajícími pruhy. Ten má být dokončen v příštím roce. Příjezdové komunikace k němu jsou již hotovy. Navazovat na okruh má stavba nejdelšího mostu v ČR přes údolí Berounky.

Zanechat komentář

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz