Zahájení průzkumné štoly pro tunel Blanka

6. 4. 2002 – 13.19 | 424x

zdroj: Tiskové zprávy Metrostavu, 6. 4. 2002

Dne 16. května byly slavnostně zahájeny práce na průzkumné štole pro tunel Blanka, který je součástí staveb městského dopravního okruhu Špejchar – Pelc Tyrolka.
Průzkumná štola bude ražena z Troje pod Vltavou, plavebním kanálem a Stromovkou směrem ke Špejcharu. Délka štoly bude 1911 metrů, profil výrubu 10 m2. Každých zhruba 150 m bude ve štole vyražena širší část – výhybna, která slouží k manipulaci. Ve štole bude i několik bočních rozrážek, kde budou podrobně zkoumány vlastnosti horninového masivu. Pro bezpečnost prací budou u Vltavy i dva únikové výlezy, jeden na Císařském ostrově a jeden za plavebním kanálem. Trasa štoly dle dosavadních předpokladů povede většinou ve Skalických břidlicích a částečně v Dobrotivských křemencích, kde se očekávají větší přítoky vody. Ražby štoly i následně vlastních tunelů jsou navrženy tak, aby nebyly ohroženy objekty na povrchu ani změněny hydrotechnické podmínky ve Stromovce.

Průzkumné geologické štoly se navrhují před ražbou všech velkých tunelů proto, aby byly dostatečné podklady pro návrh vlastních razicích prací, i výběrové řízení na zhotovitele stavby.

K ražbě štoly bude sloužit prostor zařízení staveniště IV.C metra.

Investorem je hl.m. Praha zastoupená Odborem městského investora, inženýring zajišťuje IDS a.s., projekt zpracovala projektová organizace SATRA, zhotovitelem je Metrostav a.s.

Městský dopravní okruh Špejchar – Pelc Tyrolka po svém dokončení ulehčí především Letné a Holešovicím a dopravu, z dnes přetížených komunikací Veletržní a Argentinské, svede pod zem do kapacitní a bezpečné trasy. Pražské statistiky dokládají, že na podobně vybavených komunikacích klesá počet nehod na 27 % stávajícího stavu, klesá pochopitelně i spotřeba pohonných hmot a tím i množství škodlivin, produkovaných dopravou. Nezanedbatelná je i úspora času pro uživatele, protože plynulá jízda nahradí dosavadní popojíždění ve stále ucpané povrchové dopravní síti. Hlavním efektem stavby ale bude již zmíněné výrazné snížení intensity dopravy ve Veletržní a Argentinské.

Další informace poskytne:
Ing. František POLÁK
tiskový mluvčí Metrostav a.s.
Telefon: 266 709 294
E-mail: polakf@metrostav.cz

http://www.metrostav.cz/cz/aktuality/tiskove_zpravy/detail?id=166

Zanechat komentář

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz