Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách věnujících se hlavně severozápadní části městského okruhu Malovanka - Pelc Tyrolka (tunel Blanka). Stavba je zajímavá tím, že téměř celý úsek je vedený v podzemí a je stavěn za plného provozu. Jde o velice technicky zajímavé dílo. Proto vznikly tyto stránky, na kterých se vám pokoušíme hlavně pomocí fotografií zprostředkovat průběh stavby a popsat některé technologické postupy. Hlavním zdrojem čerstvých informací je naše diskuzní fórum, ve kterém se nebojte ptát a jinak reagovat. On-line je také možné stavbu sledovat na pěti webkamerách. Nesmíme také zapomenout na oficiální prezentaci tunelblanka.cz, kde jsou především postupy stavby a fotografie.

Posledních 6 zpráv


K obsahu

Hlavním obsahem webu je fotogalerie. Velice zajímavé jsou vizualizace, ve kterých získáte představu, jak celá stavba bude vypadat. Vizualizace najdete v sekci informace, kde také věnujeme každé křižovatce jednu stránku.

O stavbě tunelu Blanka: Malovanka - Prašný most - Hradčanská - Letná - Pelc Tyrolka

Stavba městského okruhu Malovanka - Pelc Tyrolka (známá jako tunel Blanka) začíná u severního portálu Strahovského automobilového tunelu (SAT) pod hotelem Pyramida na Břevnově. Úsek pokračuje stavbou MÚK Malovanka (není součástí stavby Tunel Blanka), realizovanou od roku 2005, dále pak hloubeným tunelem pod ulicí Patočkova (stavba SAT 2B), která byla 10. března 2010 uzavřena. Po zastropení tunelu a obnovení povrchů byla 19. prosince 2011 část ulice Patočkova opět zprovozněna. Tunel překračuje ulici Patočkovu v místě křížení tramvajové trati a ulice Myslbekova. Dále pokračuje pod bývalou záhrádkářskou kolonii, kde byl vybudován park Maxe van der Stoela (otevřen 24. září 2014). Následuje ražený úsek (ražené tunely Brusnice - STT proražena 11.4. a JTT 18.7.2011) až do prostoru MÚK Prašný most, kde vzniká mimoúrovňová křižovatka, podzemní garáže a podchody pro chodce. Od Prašného mostu tunel vede pod tramvajovou tratí a severním pásem vozovky pro směr Vypich (tunelový úsek Dejvice). Úsek od Prašného mostu až k Letenské pláni je hloubený, při stavbě si vyžádal značné omezení provozu tramvají, metra A a silniční i železniční dopravy. U výstupu z metra A - Hradčanská tunel vede mezi tramvajovou a železniční tratí. Dále pokračuje na Letnou, kde vznikla mimoúrovňová křižovatka U Vorlíků a velké podzemní garáže, v místech které bylo dříve místem cirkusů a demostrací. Na Letenské pláni tunel Blanka pokračuje dvou kilometrovým raženým úsekem pod Stromovkou a Vltavou až do Troje (ražené tunely Královská obora - STT proražena v lednu a JTT v únoru 2010). Tam tunel Blanka končí hloubenou částí s mimoúrovňovou křižovatkou. V létě 2010 byla zahájena stavba nového silničního a tramvajového mostu, jehož mostovka byla od holešovického břehu postupně vysunuta. Trojský most byl zprovozněn 6.10.2014. Z tunelu komunikace pokračuje několikaset metrovým úsekem k mostu Barikádníků, kde úsek Malovanka - Prašný Most - Hradčanská - Letná - Pelc Tyrolka končí.
Původně měla stavba stát městskou pokladu více než 28 miliard korun, ale zřejmě to bude ještě o 10 miliard více. Stavba průběžně změnila velkou část Prahy 6 a 7 na staveniště a zpět. Realizace první části začala v roce 2005 výstavbou MÚK Malovanka. V roce 2007 započala stavba na Letné a v Troji. Na Hradčanské se ve velkém začalo stavět v létě 2008, následně bylo otevřeno i staveniště na Prašném mostě a Myslbekově. V roce 2010 se naplno rozjely práce i v ulici Patočkova a na Trojském mostě. V roce 2013 se do původní polohy vrátila křižovatka Prašný most. Celý úsek by měl být zprovozněn na jaře 2015, snad už se to podaří...


Strahovský tunel uzavřen

5. 7. 2015 – 11.19 napsal kasme

V sobotu v 8.00 byl uzavřen Strahovský automobilový tunel…

Jak vypadá provoz v okolí smíchovského portálu se můžete podívat na videu

Uzavírka Strahovského tunelu

29. 6. 2015 – 21.49 napsal kasme

ZPI Dobříšskátunelblanka.cz: Od 4. do 14. července 2015 bude uzavřena část Městského okruhu v Praze – Strahovský tunel. Uzavírka je nutná z důvodu pokračujících prací na uvedení tunelového komplexu Blanka do provozu. Během této doby dojde k provázání řídicího systému tunelového komplexu Blanka se stávajícími a modernizovanými zařízeními velínu tunelů na Strahově, která ovládají i veškerá zařízení ve Strahovském tunelu. Během uzavírky budou rovněž probíhat nezbytné stavební úpravy v křižovatce Malovanka, které jsou rovněž nezbytné pro plánované zprovoznění tunelu Blanka v září 2015 a úpravy vozovky ve Strahovském tunelu.

info o uzavírceUzavírka tunelu je naplánována v termínu od soboty 4.7. 12.00 hodin do úterý 14.7.2015 5.00 hodin. Budou ji doprovázet dopravní opatření jak v okolí obou portálů Strahovského tunelu, tak i v dalších částech komunikační sítě. Zejména v oblasti Smíchova (ulice Kartouzská, Radlická, Plzeňská, Mozartova, Tomáškova) budou některé dopravní směry přeorganizovány v návaznosti na vjezd i výjezd z tunelu Mrázovka. Jako objízdnou trasu pro propojení „sever-jih“ bude vhodné zvolit zejména kapacitní Pražský okruh, trasu přes ulici Kukulova, či Strahov. Objízdné trasy budou vyznačeny.

Schema objízdných tras:

Objízdné trasy – SAT uzavřen

Organizace dopravy v oblasti Plzeňské ulice

Dopravní obslužnost – hotel IBIS

Dopravní obslužnost – nákupní centrum Nový Smíchov

tsk-praha.cz: Technická správa komunikací hl. m. Praha využije plánovanou uzavírku SAT k úpravě povrchu vozovky po celé délce v obou tunelových troubách.

praha.eu: „Během prací při propojování obou systémů nebudou totiž dostupná dopravní zařízení ani bezpečnostní technologie ve Strahovském tunelu, včetně kamerového sytému, která jsou z hlediska bezpečnosti provozu nezbytná pro prevenci a případnou eliminaci či řešení mimořádných událostí v tunelu. Provoz bez tohoto vybavení by nemohl být považován za bezpečný, a proto bude tunel zcela uzavřen,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek s tím, že termín uzavírky byl zvolen s ohledem na začátek prázdnin a svátečních dnů, kdy je tradičně menší provoz.

Pravidelné středy v infocentru končí

7. 1. 2015 – 18.00 napsal kasme

Kvůli minimální účasti veřejnosti končí pravidelné středy v infocentru na Letné. I nadále bude možné se objednat na hromadnou návštěvu infocentra i tunelu.

tunelblanka.cz: 08.01.2015 – UKONČENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO STŘEDISKA LETNÁ
Vzhledem k ukončení stavebních a montážních prací na tunelovém komplexu Blanka se již nebudou konat středeční dny pro veřejnost v Informačním centru na Letné.

Trojský most od 6.10.2014 konečně v provozu

6. 10. 2014 – 4.30 napsal kasme

praha.idnes.cz: Trojský most se otevřel. První ho přejela auta, pak tramvaje a autobusy
5. října 2014 21:45, aktualizováno 6. října 5:08

Nový Trojský most spojující břehy pražských Holešovic a Troje se pro dopravu otevřel v pondělí brzy ráno. Cestu přes Vltavu si tudy od čtvrté hodiny ranní krátí automobily, tramvaje most poprvé přejely se zahájením denního provozu kolem půl páté. V sobotu si most prohlédly tisíce lidí.

Zdroj: http://praha.idnes.cz/trojsky-most-se-otevira-pro-auta-a-tramvaje-fe3-/praha-zpravy.aspx?c=A141005_163515_praha-zpravy_bur

Zkušební provoz „Blanky“ od 2. prosince 2014

30. 9. 2014 – 14.02 napsal kasme

Pražští radní dnes vzali na vědomí harmonogram zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka

Rada hlavního města Prahy dnes vzala na vědomí harmonogram zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB). Všem řidičům by měl tento nejdelší městský tunel v Evropě začít ve zkušebním provozu sloužit 2. prosince 2014. Radní hlavního města Prahy o tom dnes informoval náměstek primátora Jiří Nouza.

/zpráva z 32. jednání Rady hl. m. Prahy 30. září 2014/

„Jsem nesmírně rád, že po všech peripetiích můžeme Pražanům konečně sdělit termín, kdy bychom chtěli ve zkušebním režimu zprovoznit Blanku. Vše je samozřejmě podmíněno úspěšným testováním technologické části, bezpečnostních systémů a převzetím díla investorem stavby. Dopravní situaci v Praze tunel Blanka jednoznačně prospěje a my chceme dát všem Pražanům pod stromeček hezký dárek. Přes všechny problémy, které stavbu tunelu provázely, se jedná o obdivuhodné dílo, které oceníme nejen my, ale také budoucí generace. Proto bych chtěl všem, kteří se na jeho budování podíleli, poděkovat,“ uvedl náměstek pražského primátora Jiří Nouza.

TKB je součástí pražského Městského okruhu a jeho délka je 6382 metrů. Jedná se o nejdelší městský tunel v Evropě, který tvoří na sebe navazující Bubenečský, Dejvický a Brusnický tunel a další dopravní stavby.

Projektové práce na TKB začaly v roce 1997, v roce 2003 bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavba samotná začala v roce 2007, celkové náklady na výstavbu dosahují nakonec výše 36,9 miliardy korun.

Dokončení stavby je možné na základě rozhodnutí smírčího soudu, který řešil otázky proplacení prací společnosti Metrostav, která je dodavatelem stavební části TKB.

zdroj: praha.eu

VIDEO: Tunel Blanka je hotový, auta jím projedou poprvé 2. prosince

DOD sobota 4.10.2014

25. 9. 2014 – 11.11 napsal kasme

tunelblanka.cz: Magistrát hl.m. Prahy a společnost Metrostav, a.s. spolu s dalšími účastníky výstavby Vás zvou na Den otevřených dveří tunelu Blanka v sobotu 4. 10. 2014 od 9:00 do 14:00. Prohlídková trasa začíná u stanice metra Nádraží Holešovice přes nově otevřený Trojský most do tunelového komplexu Blanka a končí na Letné. Trasa je bezbariérová.

Pro zájemce bude na Letné připravena autobusová doprava do stanice metra Motol na Den otevřených dveří trasy metra A.

Zprovoznění povrchové části MO v Troji

3. 9. 2014 – 15.25 napsal kasme

Od pondělí 8.9.2014 se mění vedení dopravy v oblasti mezi mostem Barikádníků a ulicí Trojská. Doprava je vedena po definitivní vozovce povrchové části Městského okruhu od mostu Barikádníků až do křižovatky Troja. Zde po rampách křižovatky na novou komunikaci Povltavská a Pod Lisem. V opačném směru se pro nájezd na Městský okruh použije rovněž rampa křižovatky u nového Trojského mostu. Prosíme, věnujte pozornost dopravnímu značení.

Mění se také vedení linek MHD. Autobusy mezi Holešovicemi a Trojou jsou vedeny také po nové trase, dočasně se ruší se zastávka Pelc-Tyrolka směrem do centra. Podrobnosti k vedení MHD naleznete na stránkách dopravního podniku.

zdroj tunelblanka.cz

Video: průjezd od Malovanky do Troje

16. 7. 2014 – 16.59 napsal kasme

Konečně se i nám podařilo projet se v podstatě dokončeným tunelem…. Jízda trvala 8 minut.

Stavba opět pokračuje

30. 4. 2014 – 6.00 napsal kasme

Přesně v den, kdy měla být celá stavba zprovozněna se na staveniště vrací dělníci…

Metrostav začne znovu pracovat na tunelu Blanka, od Prahy dostal dlužné 2,7 miliardy

datum: 28. 4. 2014
médium: zpravy.rozhlas.cz, Tereza Chlubná

Společnost Metrostav už dostala na účet 2,7 miliardy korun, které jí Praha dlužila za dostavbu tunelu Blanka. Metrostav tím podmínil dokončení jeho výstavby. Stavební práce tak znovu zahájí po pěti měsících tuto středu.

„Ve středu obnovujeme práce na celé Blance a nebudeme čekat na právní moc rozsudku tak, abychom to urychlili. Zároveň můžu konstatovat, že k 30. září budou provedeny všechny stavební práce, které podmiňují provoz tunelového komplexu,“ říká mluvčí Metrostavu František Polák.Spor se dostal k rozhodčímu soudu poté, co Metrostav 7. prosince loňského roku stavbu tunelu přerušil. Důvodem byly především neproplacené faktury, ale i to, že Praha jako investor neschválila další postup prací. Stavbaři tak podle Metrostavu nemohli pokračovat. Praha tvrdila, že peníze na faktury má, hledá ale zákonnou cestu, jak je proplatit. Do arbitráže vstoupila mimo jiné i kvůli obavě, že jsou smlouvy s Metrostavem neplatné. Tunel Blanka musí Metrostav dostavět do pěti měsíců, nařídil rozhodčí soud.

DOD 2013 – ZRUŠENO!

16. 11. 2013 – 0.16 napsal kasme

I letos se bude konat… NEBUDE

tunelblanka.cz: V sobotu 30.11. se bude konat Den otevřených dveří v tunelu Blanka. Trasa prohlídky povede tentokrát od portálu Troja až na Malovanku, návštěvníci budou mít možnost projít si celou 5,5 km trasu tunelu. Během prohlídky Vám budou opět k dispozici odborní pracovníci zhotovitele i projektanta. Podrobnosti k akci zveřejníme postupně během několika dnů. Sledujte proto web tunelblanka.cz.