A taky na okruhu - stavba 514 1) u pilíře 35P estakády přes Berounku a Radotín, 2) most přes Lochkovské údolí. Kasme, na fóru SOKP jsi, myslím, dával odkaz na nějaké podrobnosti ?

177

(104 odpovědí, posláno do Tunel Blanka - ARCHIV)

Článek v DP - kontaktu (měsíčník DP Praha) k výlukám souvisejícím s výstavbou Městského okruhu. Hlavně závěr je zajímavý. Jinak viz http://www.dpp.cz/dp-kontakt/ a je to ten 02 Únor 2009.

Hradčanská na dlouho bez tramvají
Stavba Blanky, čili severozápadní části Městského
okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka,
pokročila do další fáze. V minulém roce se
DP KONT@KT věnoval této stavbě dvakrát a nyní
nastal čas údaje zaktualizovat, protože od října
2008 se několik věcí změnilo. Ing. Jan Šurovský, Ph.D., vedoucí jednotky Dopravní
cesta Tramvaje

Zásadní závěr revize harmonogramu výstavby, tj. že zkrátit tramvajové výluky lze tehdy, bude-li automobilová doprava z uspořádání 2+2 jízdní pruhy v ulici Milady Horákové redukována do uspořádání 1+1 na tzv. jižním  koridoru, se stal realitou v sobotu 3. ledna 2009. Tento klíčový zásah byl původně očekáván již k 1. listopadu 2008, vlivem uzávěry Vyšehradského tunelu k tomu však tehdy nedošlo. Někomu by se mohlo zdát, že Letná s Vyšehradským tunelem nesouvisí, ale opak je pravdou. V obou případech totiž podstatné odklonové trasy vedou přes Smíchov a ten by tuto zvýšenou zátěž určitě nezvládl. Nadále platí, že díky současné výstavbě více stavebních celků v úseku U Vorlíků - Badeniho bude tedy možné relativně brzy (původní předpoklad byl v polovině května 2009) obnovit provoz po definitivní tramvajové trati mezi Spartou a smyčkou Špejchar. Vzhledem k výše uvedenému skluzu zahájení prací však tento stav nastane až s příchodem letošních letních prázdnin. Odloženo tím pádem bude i obnovení provozu tramvají v úseku smyčka Špejchar - Badeniho - Chotkovy sady z 1. září 2009 na pravděpodobně až 1. listopadu 2009.
Stavební práce také běží mezi Špejcharem a Prašným mostem. Tramvajový provoz mezi Prašným mostem, Hradčanskou a Chotkovými sady ustal v neděli 1. února 2009 a obnoven by měl být po prázdninách 2010. Dopravní podnik již koncem léta 2008 ustoupil od své podmínky současně dlouhodobě neuzavírat úseky Sparta - Špejchar a Špejchar - Prašný most, i když nakonec současná uzavírka obou úseků se protáhne na 5 resp. 9 měsíců, přesto nepůjde o souběžnou uzavírku v řádu roků, jak bylo původně připravováno. Pozitivní zprávou naopak je, že odříznutí vozovny Vokovice od ostatní sítě by mělo být pravděpodobně pouze 14 dní v průběhu podzimu. Během této výluky bude provedeno přepojení z dnešní trati na provizorní tramvajovou trať v prostoru
Prašného mostu. Velká výluka Prašného mostu tedy bude nejspíš odložena do roku 2010, o čemž však teprve proběhne řada jednání. Tyto práce bude nutno koordinovat také s počínající výstavbou metra V.A. O uzavírkách v prostoru Hládkova (z titulu stavby SAT 2B), která se dotkne hlavně autobusové dopravy, zatím nebylo rozhodnuto.
Koncem letošního léta také přijde čas pro přeložku tramvajové trati v Troji u mostu přes Vltavu. Řidiči tramvají i cestující v nich dobře vidí, že hloubené tunely již obklíčily naši trať. Ta bude formou jednokolejky provizorně přeložena na východní hloubený tunel. Severní část západního tramvajového mostu bude přizvednuta a v kombinaci s jednokolejným provizoriem bude trať v Trojské sloužit až do doby postavení nového Trojského
mostu přes Vltavu. Stavbu provizoria je nutno časově koordinovat s připravovanou rekonstrukcí tratě do Ďáblic, s rekonstrukcí kolejového uzlu u stanice metra Kobylisy a s rekonstrukcí dvora vozovny Kobylisy. O tom však až v některém z dalších čísel DP KONT@KTu.

178

(104 odpovědí, posláno do Tunel Blanka - ARCHIV)

Hmm, a Ing. Milana Houfka se autor ptal kdy ? Jestli někdy poslední dobou, tak je něco špatně. Pan generální je pár let po smrti (23. února 2005, podle barvy jeho pleti v posledních týdnech života asi něco s játry).

179

(28 odpovědí, posláno do D6)

Pokud vlastník vyjádří souhlas se stavbou na svém pozemku, případně podepíše smlouvu o smlouvě budoucí, je možno vydat stavební povolení i pro stavbu kterou staví někdo jiný (stavebník je různý od vlastníka pozemku). Jinak by toto stavební povolení nemohlo nabýt platnosti, a stavba by nemohla být zkolaudována. A to i když by tam fyzicky stála. I když v tomhle státě jsem již viděl podobné stavby.......

Proto se mi zdá podivné, že by s majiteli nikdo nejednal.

180

(8 odpovědí, posláno do Poznámky k fotogalerii)

Nějak asi takhle k večeru méně chápu sad Prostě tomu nerozumím...
Tak to nech tak jak to je, neřeš, nepřepínej.........

181

(8 odpovědí, posláno do Poznámky k fotogalerii)

Jestli se můžu přimluvit tak opravdu od tunelu k tunelu. Většina estakády stejně patří k 514, tak bych celé údolí připojil sem, akorát pokud bude údolí foceno pouze od Komořanského tunelu, měly by fotografie patřit do 513.
Ale samozřejmě že hlavní slovo by měl (a jistě má) jediný člověk - autor.
P.S. : Kasme (a ostatní autoři), nemohl bys dávat k seznamu galerií (např. : Dopravní stavby Pražský okruh - R1 2.2.2009) nějakou tu Agátu ? Prostě samostatný snímek, na základě kterého bude možno spustit prezentaci ? Já, a věřím že i někteří další, si v diskusi či na hlavní stránce u mo.ttnz.cz, přečtu o čem to je a poté spustím prezentaci celého příspěvku.

182

(27 odpovědí, posláno do Poznámky k fóru)

Martin : Píše, nebo se musí obrátit slovosled na "vedoucí stavby". Toť jesti také více české, takže by to asi vzali i naši obrozenci, ale jinak by se to opravdu mělo psát do - hromady. Richtig ? (A pak že nemáme slovní zásobu ! (smajlík, smajlík, smajlík)!
Medvěd

183

(244 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Mar3ek napsal:

wau, hezkej nepořádek tam dělají, ale na co jsou ty "rýhy" ? to mě nenapadá
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 0.JPG.html

Napadlo mě, že ta injektáž z loňska byla v oblasti nad tunely, tak co jestli se teď nesnaží vytvořit jakousi podzemní stěnu (z pilot, nebo něčeho podobného), která by zabránila "bočnímu" nadvýlomu, což bylo podle popisu to co se stalo posledně. Samozřejmě nejsem odborník, takže kdo chce může poučit prosťáčka.
Medvěd

184

(126 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Maximálně se může jednat o zpřesnění, vždyť musí být někde studie o vlivu uvedení Blanky do provozu na provoz na povrchu. Bez takových studií by přece nemělo smysl něco plánovat a stavět. Ostatně právě stavební projekt musí vycházet ze studie využití nadzemních i podzemní trasy. Tak říkajíc musím vědět co stavím a jaký účel tím sleduji. I když u nás v Čechách to nebývá pravidlem.

185

(126 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Právě .... Kapacitní napojení obchvatu "kulaťáku" ještě chápu. Co mi nejde do hlavy je vytvoření (dobrá, jestli chcete tak ponechání) kapacitního uspořádání v ose Blanky. Ergo : Korunovační, M.H. (Veletržní). Zatím jsem neviděl žádné podklady, které by z těchto, dnes tak vytížených komunikací (IAD, IAD vs. MHD) vytvořily řekněme moderní městský bulvár, který by umožnil chodcům žít na povrchu a především IAD pak nutil stavebně využít !nezpoplatněný! městský okruh, stavěný za takových nákladů a stavebních problémů.
Kasme : Díky za samostatné vlákno.

186

(13 odpovědí, posláno do DOD, výstavy a podobné akce)

pp21 : přesně tak ....
Četl jsem jakýsi (vím, ale nenapíšu - zlobil by se) článek a rozhovor s naším generálním. Závěr : "průzkum mezi cestujícími potvrdil zvyšující se dobré mínění o službách DP Praha mezi cestujícími", takže žádné zhoršování neexistuje a současný management je ten nejlepší a nejchytřejší jaký můžeme mýt. Proto vám (zaměstnancům) nezvýšíme platy jak je psáno v kolektivní smlouvě, ale naopak vám přidáme práci a některé vaše kolegy vyhodíme.
Připouštím že je to OT, ale takhle se v DP pracuje. Nedivím se, že bývalý gen. ředitel Ing. Jílek (dlouholetý dopravní náměstek) je v současné době na pražském ředitelství ŘSD.

187

(13 odpovědí, posláno do DOD, výstavy a podobné akce)

Zast. Pha-Strašnice by mohla být posunuta směrem ke křižovatce Průběžná/Na Padesátém/Švehlova (v souvislosti s přestavbou TÚ Pha-Hostivař/Pha-Vršovice). Do tohoto prostoru by šlo jistě zakomponovat i stanici metra. Poté by další stanice mohla být mezi multikinem a křižovatkou a konečná u obratiště. Zastávka nahoře na kopci je sice krásná věc, ale současná strategie mého chlebodárce ( www.DPP.cz ) je : 1) hodně spojů na kratších linkách, 2) metro je páteř a tak musí vést mimo = soustavným přibližováním se přiblíží BK (Běžný Kaštan) na metro, tím přejede na nejbližší jinou stanici a přibližuje se dál, až k místu nejbližšímu k místu cílovému. Tím dostaneme do jedné věty dostatek slov o základu -bliž- a vykážeme spokojenost všech.

188

(13 odpovědí, posláno do DOD, výstavy a podobné akce)

Mám doma podobný obrázek se stanicemi jako Budovatelů, Kosmonautů, Gottwaldova, Moskevská atd. Tomisův popis popis umístění stanic ZM odpovídá jedněm z plánů, kdy stanice Zahradní Město měla být umístěna mezi OD Cíl a polikliniku ZM. Viděl jsem i nějaké zákresy výstupů do fotografií. Jak se na tuto část Áčka tváří právě vytvářený ÚP hl.m.Pr. nevím, každopádně se zdá že jde o hudbu vzdálené budoucnosti.

189

(13 odpovědí, posláno do DOD, výstavy a podobné akce)

Zpět. Zase si pletu dvě sídliště : Na Groši a Na Padesátém. Na to, že jsem na ZM bydlel ..... Omlouvám se.
Nicméně debata je čistě filozofická.
Pokud vím, tak stanice by měly být někde mezi nádražím Strašnice a kostelem v Kolovratské, pak u křižovatky Průběžná/Švehlova (někde pod viaduktem), potom Švehlova/Práčská (u multikina) a u konečný. Ale plány se mění a ani zatím není rozhodnuto, kde přibližně budou. Jestli třeba víc u ZM, nebo Na Padesátém, víc Na Groši nebo víc u multikina nebo víc ve starý Hostivaři. A o konečný se předpokládá v jedněch plánech že se buď prodlouží smyčka, nebo bude bus metro-tramvaj.

190

(13 odpovědí, posláno do DOD, výstavy a podobné akce)

tomis : Ne, takto je to správně. Podívej se na mapu. Sídliště Na Groši je opravdu před podjezdem na ZM. Samotná stanice ZM by mohla být umístěna u Shopping Parku.

191

(12 odpovědí, posláno do Poznámky k fotogalerii)

Prochaine napsal:

Dělá mi to dost často. A nejenom na galerii, ale i na titulní stránce mo.ttnz.cz. Většinou stačí dát Shift + F5 a je to zpátky.

Já to vracím Ctrl (levý) + F5.

192

(84 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

O té Staroměstské jsem to taky četl. Jednalo se o článek v DP - Kontaktu, ale už je to nějaký čas. Nedostavěnými druhými (či dalšími) vestibuly se tam pravděpodobně zabýval Ing. Fojtík, nebo někdo jemu podobný. Jestli si dobře pamatuju tak tam zmiňoval situaci u Staroměstská tak, že 1) domy v okolí stojí na vrstvách odpadků a jílu z řeky a celé by to v případě neopatrného postupu ujelo (v podstatě jako teď ve Stromovce, akorát přímo pod barákama) a za 2) tento druhý vestibul stejně není z hlediska dopravní obslužnosti zapotřebí.

193

(109 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Jo, jo,         furt se něco děje.

Ale připadám si občas, že tu slavíme, s prominutím, každé kopnutí krumpáčem. Kéž by to šlo rychleji. I s Blankou. A dalšími stavbami.