1

(10 odpovědí, posláno do Železnice ostatní)

Nádraží Praha-Vysočany projdou rozsáhlou přestavbou. Tak pár fotek současného stavu  http://jirkadalnice.rajce.idnes.cz/Nadr … 6.12.2016/

2

(64 odpovědí, posláno do Modernizace trati Praha – Kladno)

docela logiské rozhodnutí....  tak uvidíme co z toho bude....

Stát podepíše smlouvu pro klíčovou část rychlodráhy na letiště v Ruzyni

PRAHA Devět kilometrů z takzvané rychlodráhy spojující pražský Veleslavín a Letiště Václava Havla budou projektovat firmy Metroprojekt a Sudop Praha. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s nimi v úterý podepíše smlouvu.

http://byznys.lidovky.cz/stat-podepise- … prava_pave

Vyhlášena EIA na Komunikace Evropská-Svatovítská (obchvat Vítězného nám.)

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1035

4

(60 odpovědí, posláno do Železnice ostatní)

NÁDHERNÁ STUDIE TUNELU SKRZ KRUŠNÉ HORY.
VIDEOSEKVENCE JE NAMLUVENA ČESKY  . . .

http://stream4.idnes.cz/vod/1601/20/VF1 … middle.mp4

Bude i mapa, kde se nachází razící štít, tak jak to bylo u Adély a Tondy?

pár fotek ze soboty 4.10.2014

http://stirecek60.rajce.idnes.cz/Den_ot … _4.10.2014
http://stirecek60.rajce.idnes.cz/Den_ot … 4.10.2014/

7

(40 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

pár fotek ze soboty 4.10.2014

http://stirecek60.rajce.idnes.cz/Den_ot … _4.10.2014
http://stirecek60.rajce.idnes.cz/Den_ot … 4.10.2014/

8

(6 odpovědí, posláno do Praha - obecně)

Dnes bylo veřejné projednání Strategického plánu rozvoje městské části na období 2015–2025 na PRAZE 14,
Veřejnosti byl představen plán řešení dopravy.
http://old.praha14.cz/projekty/strateg_ … o3qa0dhp27

strana 29:
C.2.2.2 Chlumecká
Jedná se o čtyřpruhovou směrově rozdělenou místní sběrnou komunikaci. Tvoří západovýchodní
spojení v radiální trase. Na západě území vzniká spojením ulic Kolbenova a Poděbradská na
východě se napojuje na Pražský okruh. V současné době se jedná o nejzatíženější sběrnou
komunikaci na území MČ, intenzity provozu v některý ch úsecích přesahují 50tis. voz. /den.
Tuto nepříznivou dopravní situaci v ul. Chlumecké v oblasti Černého Mostu i Kolbenovy v oblasti
Hloubětína částečně zlepšilo zprovoznění východního úseku Vysočanské radiály (z porovnání
intenzit z roku 2011 a 2012 lze odhadovat snížení intenzit o 15-20%), stále se však jedná o velmi
vytíženou komunikaci.
Zájmem MČ Praha 14 je v budoucnu transformovat charakter této komunikace, která v současné
době z velké části převádí tranzitní dopravu, na městský bulvár. Tento záměr lze však uskutečnit
pouze za předpokladu zrušení napojení ul. Chlumecké na Pražský okruh.

strana 35:
Komunikační propojení Ocelkova-Lipnická
Komunikační propojení Ocelkova – Lipnická propojí komerčně obchodní zónu u Černého Mostu
s Vysočanskou radiálou u Satalic, což přispěje k odvedení části automobilové dopravy na
nadřazený komunikační systém v trase mimo obytnou zástavbu v severovýchodní části města.

Komunikační propojení areálu Chlumecká – Božanovská
Komunikační propojení Chlumecká – Božanovská vytvoří lepší přístupovou trasu mezi obchodně-komerční zónou Černého Mostu a rozvojovým územím v jihozápadní části Horních Počernic (v lokalitě Chvaly).

Výstavba parkovacího domu P+R Černý most, včetně úpravy křižovatek
V lokalitě P+R III je plánována výstavba parkovacího domu se čtyřmi nadzemními podlažími.
Tímto by došlo k navýšení stávajících kapacit z 294 PS na 880 PS. Vjezd a výjezd do/z parkovacího domu je navržen při severní fasádě objekt u na místní komunikaci NN 4142. V rámci výstavby PD je rovněž navržena modifikace křižovatek

Nějak to nechápu, tak se zruší MÚK, ale na stávajícím P+R v celé jeho délce u metra vyroste čtyřpodlažní parkovací dům. Proč se staví takové monstrum když cílem zrušení je odvést dopravu od Boleslavi a Běchovic mimo Chlumeckou a celou lokalitu. Obchodní domy mají svoje parkoviště...
Co bude s autobusovou dálkovou a příměstskou dopravou a terminálem na ČM. Propojení je plánováno prodloužením Ocelkovou a napojením na Lipnickou. To znamená že vše co sjelo na ČM po rušené MÚK tak přijede od Běchovic kolem IKEI a podjezdem Chlumecký a mezi plánovaným parkovacím domem (současný sjezd a odbočení z CHlumecký do nákupní zóny od Počernic zrušen)a obchoďákami na Ocelkovu a pak jak dnes výjezdy na Chlumeckou. Od Boleslavi po Vysočanské radiále -sjezdem na Lipanskou a po Ocelkově (po celou dobu v bytové zástavbě - je tam plánována bytová zástavba - mezi Vysočanskou radiálou a železniční tratí) k metru na ČM.

Mám dotaz:

kde najdu více TDD o razícím štítu -  například kolik metrů udělá za 24 hodin?  Bude po nasazení štítu tady situační mapka tunelu s zákresem polohy štítu tak jak to bylo u Adély a Tondy  v sekci  Áčko do Nemocnice Motol ? Lze  touto metodou razit i silniční tunely?

10

(40 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

První fotkou to na Vypichu začalo a dnes jsme si to mohli projít...  pohodové prohlížení.

http://stirecek60.rajce.idnes.cz/RAJCE_ … _19.1.2013

První fotkou to na Vypichu začalo a dnes jsme si to mohli projít...  pohodové prohlížení.

http://stirecek60.rajce.idnes.cz/RAJCE_ … _19.1.2013

12

(127 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Tak pár fotek z dnešního dne... hodně se udělalo od posledního dne, kdy jsme některé části chodili s přilbou.
smile:):):):)

http://stirecek60.rajce.idnes.cz/Den_ot … _28.9.2012

13

(40 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

Pár fotek z MOTOLA - Den otevřených dveří metro A - budoucí stanice MOTOL.

http://stirecek60.rajce.idnes.cz/Den_ot … 22.9.2012/

DOD  Tunel Blanka  28.9.2012


http://www.metrostav.cz/cz/DODtunelBlanka


diskuse k DOD v sekci "Blanka"
http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=32763#p32763

15

(376 odpovědí, posláno do MHD Praha)

To se někdo od zeleného stolu sekl s 218. podél tramvaje jede jen po Divokou Šárku.  To jsem velmi zvědavej jak lidi za sídliště na Dědině se každý ráno přesune na Dejvickou....  Na Velaslavíně vše z 218 přestoupí na tramvaj ve směru Dejvická. Pak 218 odbočí do sídliště Nové Vokovice.  Tuhle úpravu bych chápal až se zprovozněním metra.  Pánové z ROPIDU asi vědí co my nevíme... že od září 2012 bude jezdit z Veleslavína metro do centra.  smile smile smile

16

(117 odpovědí, posláno do Komunikace mimo MO)

MÚK Veselská – Kbelská 10.1.2012 – 22.1.2012

Vzhledem k relativně příznivému počasí, se práce na výstavbě této křižovatky nezastavily. I když již nelze čekat velké akce jako byla samotná výstavba mostu, dílčí práce stále pokračují. Na obr. 1 až 4 je vidět výstavba kanalizace na rampě I (odbočka z Kbelské ulice k Tescu). Na obr. 5 až 7 byly částečně položeny obrubníky v místě připojení zrušené dočasné komunikace SO104 na rampu H........

http://www.rychnovinky.cz/22362-muk-ves … -2012.html

Brandýs nad Labem – výstavba mostu 8.1.2012

Stav jediného spojení přes řeku Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví je následující most 610-015 (plavební komora), most 610 – 016 (Hluchov),most 610 – 017 (tůň) jsou v provozu.
Most 610-014 a most 610-012 jsou sice opraveny, ale mezi nimi leží most 610-013 (hlavní tok Labe),který má být dokončen a uveden do provozu dne 31.8.2012.

http://www.rychnovinky.cz/22333-brandys … -2012.html

Další část obchvatu Solnice – propojení silnic II/32 a I/14 je v provozu. Snímky pořízeny od Rychnova nad Kněžnou a po obchvatu s výjezdem do Solnice.

http://www.rychnovinky.cz/22329-vystavb … -2012.html

19

(873 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Městský okruh Praha – nový most Troja 24.12.2012

Malý fotoreport. Příště musím vzít teleobjektiv. Kompletně je staveniště oploceno. Ani z mostu se nedá fotit.

http://www.rychnovinky.cz/22305-mestsky … -2012.html

20

(303 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Městský okruh Praha – Prašný most 10.12.2011

Na Prašném mostě probíhají práce na dokončení propojení hloubených a ražených tůnelů. Snímky č.1 až č.10. Na novém mostě přes železniční trať je dokončeno zábradlí.  Na druhé dva pilíře a druhé zábradlí si ještě počkáme. Most bude  replikou původního mostu co musel být zbourán a nahrazen jiným.

http://www.rychnovinky.cz/22282-mestsky … -2011.html

Městský okruh Praha – MÚK Malovanka – Myslbekova 10.12.2011

Konečné řešení ulice Patočkova je hotovo. Hotové je i provizorní komunikace kolem stavební jámy Myslbekova do ulice Patočkova.

Ve stavební jámě se armuje deska dna posledního dílu tunelového tubusu pro směr Malovanka.

Pro druhý tubus je odtěžena zemina v celé délce a odtěžuje se zemina z prostoru technického kanálu.


http://www.rychnovinky.cz/22277-mestsky … -2011.html

22

(873 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

malý fotoreport ze staveniště Trojského mostu.

http://www.rychnovinky.cz/22261-mestsky … -2011.html

Brandýs nad Labem – výstavba mostu přes Labe 20.11.2011

Po čase pro srovnání pár fotek z výstavby mostu, který spojí Brandýs nad Labem a Starou Boleslav.....

http://www.rychnovinky.cz/22228-brandys … -2011.html

Městský okruh Praha Hradčanská – MÚK Malovanka 19.11.2011

Snímky č.1 až č.4 Pohled za ohradu na Hradčanské do prostoru před nádražím Dejvice.
Snímky č.5 až č.8 až č.16 stavební jáma Myslbekova.
Snímek č.9 jeřáb na staveništi průduchu v prostoru Za Octárnou.
Snímky č. 10,12,13 a 15 Stavba provizorní vozovky, která odvede dopravu do ulice Patočkova a do Strahovského tunelu.....

http://www.rychnovinky.cz/22225-mestsky … -2011.html

25

(117 odpovědí, posláno do Komunikace mimo MO)

MÚK Veselská – Kbelská 17.10.2011 – 30.10.2011

Opakování některých míst je dáno stavem jejich rozpracovaností v daném časovém úseku. Na obr. 1 až 3 je vidět odfrézovávání vozovky zrušené objízdné komunikace SO 105. Na obr. 4 je pohled z mostu na Cínovecké ulici směrem k Hloubětínu. Na obr. 5 je místo budoucího sjezdu z nového mostu kolem retenční nádrže od Tesca směrem k Hloubětínu.....


http://www.rychnovinky.cz/22182-muk-ves … -2011.html