1

Téma: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Jedná se o přestavbu částečně mimiúrovňové křižovatky výše zmíněných ulic. Staví to město Praha (OMI), ale vzhledem k tomu, že to bude několik (desítek) let suplovat funkci Pražského okruhu (R1, stavba 520), platí to téměř celé stát.

Jmenuje se to celé Stavba č. 4663 - MÚK Průmysl. Polookruhu s ul. Libereckou a podle UPn Prahy by to mělo vypadat takhle.

Stavba se neuvěřitelně vleče (problémy s výkupy pozemků), začala už v lednu 2006 rozšířením mostů na Lieberecké tak aby se tam vešly další rampy (infocedule stavby a její zbytek s datumem. Fotky dokončených mostů z března 2007 jsou tady.

Na zbytek bylo vydáno stavební povolení 15. 08. 2008, tak snad se bude brzy něco dít, peníze na tuhle stavbu jsou v rozpočtu SFDI už několik let připravený...

Popis hlavních stavebních objektů (zkopírováno z SP):

SO 102  MÚK (komunikace)-objekt zahrnuje vybudování větví mimoúrovňové křižovatky průmyslového polookruhu (PPO) s ulicí Veselskou. Řešení křižovatky spočívá v rozšíření na čtyřpruh a zahloubení max.o 2 m stávající rampy AB průmyslového polokruhu, převedení ulice Veselské nadjezdem přes PPO a vybudování všech potřebných ramp MÚK. Rampy AB, CD a část ulice Veselské jsou navrženy jako čtyřpruhové komunikace, rampy B, D, F, H, K, M a druhá část ulice Veselské jako dvoupruhové (šířka mezi obrubami min. 8 m), rampy E, G, a I jako jednopruhové (šířka mezi obrubami min. 6,5m). Maximální podélný sklon ve stoupání je 6%, v klesání 6,1%, základní příčný sklon je 2,5%, v obloucích klopení. Konstrukce vozovky  z litého asfaltu.

SO 201  Most na ul. Veselské přes prům. polookruh-jedná se o dva samostatné šikmé spojité mosty na ulici Veselské o dvou polích přes ulici Kbelskou. Šířka mezi zábradlími –svodidly je 9,25m a 13,0 m, oba mosty jsou opatřeny revizním chodníkem šířky 0,75 m, šířka mostu 10,3 m a 14,05 m.

Thumbs up Thumbs down

2

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Je to poměrně důležitá dopravní stavba, takže lze očekávat, že 1.9. krátce před padla doručí p. Kužvart odvolání. :-)

Thumbs up Thumbs down

3

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Tady je info k MÚK 4663 z poloviny dubna (http://magistrat.praha.eu/zdroj.aspx?ty … 1576686784):

Stavba č. 4663 - MÚK PPO – Liberecká není bohužel stále dokončena. Není to však způsobeno nečinností hlavního města Prahy, ale objektivními důvody,  tj.  nevydáním stavebního povolení na část stavby z důvodu  soudní pře o některé potřebné pozemky (konkrétně se jedná o pozemky bývalých vlastníků – pí. Terkošové a p. Šercla).
Stavba je z části ukončena – jsou provedeny mosty na  ulici  Liberecké / Cínovecké. Vlastní přemostění ulice Veselské a příslušné rampy  křižovatky jsou nyní již z hlediska stavebního povolení přípraveny k realizaci a práce budou zahájeny po vydání potřebného rozhodnutí o dopravním opatření  pro zhotovitele na křižovatce Kbelská x Veselská .
Za předpokladu  zahájení prací  v 1. polovině května t.r. může být  stavba dokončena na konci roku 2010. Realizace této  stavby je hrazena z prostředků SFDI jehož zástupci vždy tyto objektivní důvody zpoždění stavby uznali.
S pozdravem,
                                                                                         Radovan  Š t e i n e r,  v.r.
                                                                                               Radní hl.m. Prahy

Nějaké aktuálnější info? Když jsem tam před pár týdny jel, nevypadalo to, že by se něco dělo.

Thumbs up Thumbs down

4

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Letňanské listy píšou:

První etapa rekonstrukce ulice Tupolevova od Pražského výstavního areálu až po plavecký bazén Lagoon bude zahájena v polovině měsíce října. Na celém tomto úseku dojde nejen k výměně povrchu, ale i k následnému celkovému zklidnění provozu. To zajistí cyklopruhy, které vzniknou po obou stranách komunikace, a také přednostní pruh určený pro autobusy a vozy taxislužby. Předpokládaná délka první etapy je plánována na osm dní. Po jejím dokončení bude zahájena výstavba mimoúrovňové křižovatky ulic Veselská a Kbelská za obchodním domem Tesco. Následně budou na pravé i levé části Tupolevovy ulice vysázeny vhodné stromy a keře. Investorem stavby je TSK Praha, náklady na první etapu rekonstrukce budou činit 25  milionů korun. Druhá etapa rekonstrukce bude zahájena v polovině roku 2010.

Ivan Kabický, starosta

Thumbs up Thumbs down

5

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Prý už by se něco mělo začít dít (o prodlouženém víkendu se ale nedělo nic):

1975 napsal:

Zřejmě nejnovější info:
Tuto stavbu povoloval stavební úřad ÚMČ Praha 8.  Nedávno proběhlo jednání s investorem o dopravním omezení a harmonogramu výstavby na území Letňan, kde byl přítomen zástupce ODŽP ÚMČ Praha 18. Bylo dohodnuto, že termín zahájení výstavby MÚK PPO Liberecká, které je dáno rozhodnutím odboru dopravy MHMP č. j. MHMP-251180/2010/DOP-O4/Ka  ze dne 17.3.2010 o povolení částečného omezení dopravy v ul. Veselské a Kbelské (resp. jejích ramp připojujících se na ul. Cínoveckou)  je 1.4.2010.Byl předložen časový plán postupných dopravních omezení v prostoru stavby, který předpokládá v úvodu stavby částečné omezení dopravy, týkající se zúžení dopravních pruhů na rampách křižovatky Veselská, Kbelská a to od 1.4.2010 do 1.10.2010. V tomto časovém úseku budou zachovány všechny směry provozu vč. stávající světelné křižovatky. V následujícím postupu časového období 1.10.2010-15.12.2011 bude zrušena stávající světelná křižovatka, přerušen dopravní směr z ul Liberecké přes ul. Veselskou do Letňan a zpět. Náhradou za toto omezení je objízdná trasa přes ulici Kosteleckou (s provizorní SSZ na vjezdu do Kostelecké) a Tupolevovu nebo přes ulici Vysočanskou a Proseckou. Provoz ul. Kbelské bude přemístěn na provizorní paralelní komunikaci. Po dobu výstavby MÚK PPO Liberecká bude vždy zachován dopravní směr z ul. Kbelské na ul. Cínoveckou a rovněž tak směr opačný. Dále bude zachováno jednopruhové odbočení z ulice Kbelské do ul. Veselské. Mezifází postupu viz. výše  bude období kolem 5.1.2011, kdy se uvede do provozu odbočení z ul. Cínovecké přes ul. Veselskou směrem do Hloubětína a odbočení z ul. Cínovecké (od Teplic) do Hloubětína bude přesunuto do provizorní trasy. Tento dopravní režim pak zůstane relativně dlouhou dobu, neboť umožní provádění přeložek kanalizačních řadů a i realizaci vlastního mostu v místě budoucího křížení. Další etapy nebyly podrobněji diskutovány. Účastníci jednání namítali složitou dopravní situaci zejména v křižovatce Kostelecká x Tupolevova, která se zhorší zavedením objízdné trasy. Kromě osazení provizorního SSZ a dopravního značení však není možno stávající uliční síti odlehčit.

Snad to není apríl, dneska tam byly aspoň vidět kolíky  big_smile

Thumbs up Thumbs down

6

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Ondra O.K. napsal:

V tesnem okoli krizovatky probihaji zemni a vykopove prace, zatim to vypada na prekladku nejakych inzenyrskych siti - plastove trubky o prumeru asi 20 cm.

Osobně můžu potvrdit, včera dopoledne tam jezdil buldozer..

Thumbs up Thumbs down

7 Naposledy upravil: pp21 (29.05. 2010 22.54)

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Odtěžuje se zářez pro rampu D8 -> Veselká, tj toto: http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@dm=133238 … 18848@z=16
Jinak je tam celkově stavební tempo jen lehounce nad bodem mrazu.

Thumbs up Thumbs down

8

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

A je tu zatím pár snímků přípravných prací na výstavbu MÚK Veselská-Kbelská.

http://www.rychnovinky.cz/10292-muk-ves … -2010.html

Thumbs up +2 Thumbs down

9

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

MÚK Veselská – Kbelská 19.6.2010

Po čtrnácti dnech od mého posledního příspěvku z této lokality, se bagrům podařilo odtěžit další porci materiálu na stavbě sjezdové rampy z ulice Liberecké (R8) ve směru do centra, na ulici Veselskou – směr Tesco.

http://www.rychnovinky.cz/11522-muk-ves … -2010.html

Thumbs up +1 Thumbs down

10

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Nechce se mi kvůli takové prkotině zakládat nové vlákno, takže to dám sem:

Tak se o víkendu začalo s rekonstrukcí katastrofálního povrchu na Kbelské mezi Kolbenovou a Mladoboleslavskou (tj II/610). Na to že je teď neděle lehce po obědě a už to stojí ze všech stran, je to docela síla. Očekávám v pondělí dopravní kolaps v celé oblasti.

Ve směru Kbelská -> Průmyslová je doprava vedena pouze jedním pruhem. V opačném směru (tj k D8) je veden jeden pruh protisměrem a jeden po průběžně rekonstruované polovině.
Ovšem přejezd do pruhu převedeného do protisměru je přímo v křižovatce s Kbelskou, takže auta jedoucí po Kolbenově od R10/D11 mohou najet pouze do jednoho pruhu po průběžně rekonstruované polovině.
V důsledku toho byl změněn režim semaforů na křižovatce Kbelská/Kolbenova - byl zrušen režim semaforu pro obojí odbočení doleva z Kbelské. To má za následek to, že nemůže být na semaforu režim zelené pro oba směry Kbelské současně (tj nahoru i dolu). Takže k omezení pruhů se ještě přidá delší interval semaforu...

Podle dopravniifo.cz by to mělo trvat do 1.8., podle původní zprávy TSK pak do 15.8. tak uvidíme...

Thumbs up Thumbs down

11 Naposledy upravil: Pista (18.07. 2010 14.43)

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Predpokladám, že súčasťou rekonštrukcie bude aj napojenie Kbelskej na VR. Rampy smer východ v piatok už mali pripravené podkladné vrstvy. (preto by to mohlo patriť skôr tam (pod VR)...)

Thumbs up Thumbs down

12

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Pista napsal:

Predpokladám, že súčasťou rekonštrukcie bude aj napojenie Kbelskej na VR. Rampy smer východ v piatok už mali pripravené podkladné vrstvy. (preto by to mohlo patriť skôr tam (pod VR)...)

Rampy na východní straně lze připojit kdykoliv, je tam postavenej připojovací/odbočovací pruh. Na západní straně v podstatě taky. Jinak v současné době se pod mostem VR rekonstruuje Kbelská v celé šířce (směrem nahoru), doprava je vedena po provizorní komunikace která zůstala po stavbě mostu.

Jo a ty rampy VR na východní straně Kbelské ... to je ale pořádnej kopec! Odhaduju to na stoupání, ale hlavně klesání tak kolem 12%, ne-li víc!
To bude pro kamióny jízda ... pohodlná rovná VR, na konci plynulé odbočení a najednou hup, kopec dolu jako p**se ... to se to bude blbě brzdit ... sad

Thumbs up Thumbs down

13

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

To si také tu rekonstrukci mohli nechat až na zprovoznění VR.

14

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Prochaine napsal:

To si také tu rekonstrukci mohli nechat až na zprovoznění VR.

Jo, to mohli. Ona ta oprava byla plánovaná na 2008 (tuším že se nedostávalo financí), 2009 (připraveno, těsně před zahájením, náhle se propadl Lanový most, nebyla povolena uzavírka), tak to nakonec 2010 klaplo. ;o)
Nutno dodat, že tak poslední rok nebo dva ten povrch byl opravdu katastrofální, hlavně směrem nahoru.

Thumbs up Thumbs down

15

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Tak už se to tam docela rozbíhá, už jsou patrné zemní práce pro objízdné komunikace aby se uvolnil prostor pro stavbu mostu na Veselské přes Kbelskou.
Směr Kbelská -> D8 bude veden takto (z části zřejmě ve stopě definitivních ramp): http://www.mapy.cz/#mm=F@dm=133247472+1 … 25760@z=16
Směr D8 -> Kbelská bude zřejmě veden po budoucí rampě D8 -> Veselská + něco málo provizoria: http://www.mapy.cz/#mm=F@dm=133236928+1 … 18784@z=16

No a pro neznalé místní problematiky jen doplním, že směr Veselská <-> centrum (tj Liberecká) by měl být na cca 11 měsíců zcela uzavřen. Zřejmě zůstanou v provozu jen dvě odbočení doprava, tj centrum (Liberecká) -> Kbelská a Kbelská -> Veselská.

Thumbs up +1 Thumbs down

16

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Na obr. 1 je pohled z ulice Liberecké směr Prosek, na budoucí sjezdovou rampu, která by do budoucna měla překračovat ulici Kbelskou a ústit na ulici Veselskou směr Letňany. Na obr. 2 a 3 je její pokračování. Na obr. 4 až 9 je jakýsi objekt, který je přímo v cestě budoucí rampy, a jehož účel mi není příliš jasný. Na obr. 10 až 12 je pokračování této rampy, kde se na vrcholu za bagry nalézá stávající křižovatka Veselská – Kbelská. Na obr. 13 je pohled směrem zpět. Na obr. 14 a 15 je detail výkopu kanalizace, z něhož je patrné, že tu bagr dostává pěkně zabrat.
http://www.rychnovinky.cz/14693-muk-ves … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

17

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Onen záhadný objekt je kolektorový podchod.

Thumbs up Thumbs down

18

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Upozornění pro řidiče a další účastníky silničního provozu
Do 1. 10. 2010 byla stavba omezena podle vydaného dopravního opatření – všechny směry jsou průjezdné s omezením. Dodavatel prací požádal odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy o prodloužení tohoto stavu do 20. 10. 2010.

Od 20. 10. bude uzavřena Veselská ulice, resp. bude znemožněno křížení ulic Veselská a Kbelská. Doprava z Hloubětína bude vedena ve dvou pruzích po Kbelské ulici, následně ve dvou pruzích po provizorní komunikaci SO 105 s výjezdem v jednom pruhu na Cínovecké ulici směrem na Teplice. Opačný směr od Teplic bude vedený po stávající rampě A směrem do Hloubětína. Odbočení z Kbelské ulice do Veselské ve směru do Letňan bude umožněno pravým odbočením z provizorní komunikace. Tato úprava bude platit do cca 30. 11. 2010. Ostatní směry budou navedeny na objízdné trasy.

Od 30. 11. 2010 bude provoz ve směru Teplice-Hloubětín sveden na rampu D,C a přes provizorní komunikaci SO 104 na rampu H.  Směr z Hloubětína  na Teplice bude veden stále po provizorní komunikaci SO 105. Tato etapa by měla skončit cca v srpnu 2011.

Od srpna 2011 bude provoz ve směru od Hloubětína na Teplice veden po stávající provizorní komunikaci s úpravou směrového vedení, pravé odbočení do Letňan bude zachováno. Tento stav by měl platit do cca října 2011. Doprava ve směru od Teplic na Hloubětín se nemění.

Od října 2011 bude provoz ve směru Hloubětín-Teplice veden po nově vybudované komunikaci rampy A, pod nově realizovaným mostem přes ul. Kbelskou. Pravé odbočení do Letňan bude provedeno svedením dopravy na nově vybudovanou rampu G, a to v jednom pruhu. Zároveň bude po rampě G umožněn v jednom pruhu výjezd z Letňan ve směru na Teplice. Postupně bude zaveden provoz na rampu I a bude zrušena provizorní komunikace SO 105. Doprava ve směru od Teplic na Hloubětín se nezmění. Tato úprava bude trvat do konce stavby, tj. do května 2012, kdy sepostupně zprovozní všechny dopravní směry.

http://www.letnany.cz/cely-prispevek.ph … amp;id=609

Thumbs up Thumbs down

19

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Je někde k vidění plánek stavby s označením jednotlivých ramp?

Thumbs up Thumbs down

20

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Zrovna před chvílí ho dal Petr Pokorný na českédalnice, tak snad mu nebude vadit, že to zkopíruji sem smile

Petr Pokorný napsal:

Stal se zázrak, je k dispozici situačka i s objízdnejma trasama ... těch 30 metrů druhé rampy musí stačit, protože se bude jezdit v protisměru po rampě Veselská -> centrum

oznámení o uzavírce: http://www.letnany.cz/cely-prispevek.ph … amp;id=609
a slibovaná situačka: http://www.letnany.cz/uploads/modules/k … iloha1.pdf

A máme tam první termín zprovoznění kompletní MÚK ... květen 2012 ;o)

Thumbs up Thumbs down

21

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Pár fotek z MÚK Veselská - Kbelská

http://www.rychnovinky.cz/17500-muk-ves … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

22

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Praha, MUK PPO × Liberecká
http://foto.ceskedalnice.cz/vase-foto/10/101012-PPO/

23

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

nevite nekdo, jestli uz veselskou zavreli? na webech s dopravou o tom neni ani carka.

Thumbs up Thumbs down

24

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

Web napsal:

Tak 20. 10. v 6:00 žádná změna.

nevypadá to smile

25 Naposledy upravil: buml (20.10. 2010 19.29)

Re: MÚK Liberecká (D8) x Veselská x Kbelská (PPO)

diky

EDIT > tak ani odpoledne to na zavirani Veselske nevypadalo. Vyasfaltovana objizdna komunikace Kbelska > R8. Novy sjezd z R8 na Kbelskou stale bez asfaltu a do prostoru odboceni z Cinovecke (Veselske) na Kbelskou navazeli podklad.

Thumbs up Thumbs down