1 Z tisku a médií

od kasme ( Stránky 1 2 )

2 Demolice mostů

od kasme

3 Čínský most

od huberokororo

4 Mostovka

od anasazi