1

Téma: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Jedná se o poměrně nákladnou (87,5 mil. Kč) cyklostezku vedenou ve stopě zrušené železniční vlečky, délka něco málo přes 3 km. Základní info je na webu Prahy.

Dneska jsem k tomu konečně objevil nějaké podrobnější info. Na webu Prahy 9 je povolení změny stavby před dokončením. Pro případ že by ten odkaz zapadl přikládám to podstatné:

...změnu stavby „Rokytka – rozvoj území - cyklostezka“v Praze 9 ... spočívající ve vybudování obousměrné komunikace funkční třídy D2 délky cca 3 150m od napojení na stávající cyklostezku u komunikace Freyova převážně po vyvýšeném tělese bývalé železniční vlečky v prostoru mezi ulicemi Freyova – Poděbradská, k jihozápadnímu břehu Hořejšího rybníka, s živičným krytem ABJ III upnutým do betonových obrubníků, konstrukční skladby tl. 290mm, šíře 350cm, s jednostranným příčným sklonem 2,0%, o proměnném podélném sklonu max. 8,3%, s odvodněním příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu, prováděné podle stavebního povolení č.j. S P09 026542/2007/OVÚR/V/P09 029958/2007/01 ze dne 6.9.2007 s nabytím právní moci dne 9.10.2007, před jejím dokončením.

Stavba je členěna do stavebních objektů:
SO 01 - Lávka přes Ocelářskou - nosná konstrukce mostovky je ocelová zavěšená uzavřeným kombinovaným lanovým systémem se zámky na střední ocelobetonový pylon výšky 28m nad úrovní mostovky a železobetonové krajní opěry založené na vrtaných pilotách, rozpětí mostovky 2x 52m, šířka mostu 6100mm, výška mostu nad terénem 6500mm,
SO 02 - Přeložka chodníku u Ocelářské podél potoka Rokytka – nový chodník šíře 300cm délky cca 90m, konstrukční skladby tl. 250mm,
SO 05 - Nový plot podél Moravské opravárenské – oplocení závěru mostu ze svařovaných sítí (plotové ocelové pozinkované dílce) výšky 230cm na ocelových sloupcích a délky cca 26m s 1ks vrat šíře 400cm vč. oplocení prodlužující zábradlí na jižní straně mostu v délce cca 4m a plotu pod jižním obrysem mostu v délce cca 10m, dále plot na mostě přes komunikaci Freyova v délce cca 92m se 2ks vrat šíře 400cm;
SO 06 - Cyklostezka podél Moravské opravárenské – dočasná, délky cca 82m, šíře 200cm, konstrukční skladby tl. 250mm, propojující lávku přes Ocelářskou a most Freyova vč. schodiště a propojení schodištěm s chodníkem podél komunikace Freyova,
SO 07 - Rekonstrukce mostu nad Freyovou - nová železobetonová mostovka konstrukčně spřažená s původní nosnou konstrukcí, úprava odvodňovacích žlabů, křídel, konzol a říms,
SO 08 - Cyklostezka – západ - úsek mezi mosty Freyova a U Elektry v délce cca. 1 185m, s propojením do přilehlých bytových komlexů,
SO 09 - Vyhlídková plošina - v km 0,700 s mlatovým povrchem 20x20m konstr.skladby tl. 200mm,
SO 12 - Lávka nad ulicí U Elektry – nosná konstrukce mostovky je spřažená ocelobetonová, zavěšená na ocelovém oblouku, rozpětí mostovky 21m, min. konstrukční výška mostovky 450mm, šířka mostu 6700mm, výška mostu nad terénem 5100mm,
SO 13 - Cyklostezka – střed - úsek mezi mosty U Elektry a Poděbradská v délce cca 790m, s propojením do přilehlých bytových komlexů,
SO 14 - Prokop s lávkou A – na km 1,300 je cyklostezka vedena po mostě železobetonové rámové konstrukce světlé délky rámu 880cm, min. konstrukční výšky mostovky 500mm, tl. stěn 600mm, šířka mostu 5750mm,
SO 16 - Prokop s lávkou C - na km 1,500 je cyklostezka vedena po mostě železobetonové rámové konstrukce světlé délky rámu 880cm, min. konstrukční výšky mostovky 500mm, tl. stěn 600mm, šířka mostu 5750mm,
SO 17 - Rekonstrukce mostu nad Poděbradskou – výměna zábradlí, izolací, betonových podkladních vrstev, úprava kabelových žlabů a říms,
SO 18 - Schodiště v Poděbradské - sever - propojení s chodníkem podél komunikace Poděbradská schodištěm železobetonové konstrukce šířky 200cm,
SO 19 - Schodiště v Poděbradské -jih - propojení cyklostezky s komunikací K Náhonu schodištěm železobetonové konstrukce šířky 200cm a navazujícím chodníkem,
SO 20 - Cyklostezka – jih - úsek mezi mostem Poděbradská k odbočení z tělesa bývalé vlečky v délce cca 678,4m s odvodněním příkopem do Hořejšího rybníka,
SO 23 - Napojení směru Kyje – propojení tělesa bývalé vlečky s vozovkou vedoucí k ulici Mezitraťová v délce cca 153m,
SO 24 - Veřejné osvětlení - s místem napojení v zapínacím místě ZM v ulici Podkovářská a ZM 0484 v ulici Poděbradská se stožáry výšky 6m a pylonem výšky 28m nad lávkou Přes ulici Ocelářská, propojené kabely CYKY 4x16mm2,
SO 28 - Provizorní panelové plochy pro zařízení staveniště vč. příjezdových komunikací a chodníku,
SO 30 - Zemní chráničky horkovodu – v rozmezí km 0,600 – 0,700 budou uloženy v tělese cyklostezky ocelové bezešvé trouby DN 250, DN 1000, DN 400 a plastové DN 150 pro doprovodné kabely;

II. stanoví další podmínky pro provedení stavby:

lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 31.11.2009.

Ovšem SO 01 - Lávka přes Ocelářskou to je docela síla! Délka 2x52 metrů ... 35 metrů vysoký ocelobetonový pylon! A SO 12 taky hezký ... lávka zavěšená na ocelovém oblouku.

Nechme se překvapit, jsem zvědavej kdy se začne stavět. Poblíž Freyovy ulice už je nějakej pátek informační cedulka že tam probíhá (mělo by probíhat ;o) objekt SO26 - kácení dřevin. V každym případě listopad 2009 je na takovouhle stavbu docela blízko...

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Doplním odkaz na vizualizaci SO 01 - Lávka přes Ocelářskou ulici
http://www.metro.cz/images/stories/metr … okytka.jpg
Ale netuším jestli to náhodou není stav před to změnou viz výše.

Thumbs up Thumbs down

3

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Par aktualnich informaci ke stavbe:

Zde je mozne najit detaily vypsaneho vyberoveho rizeni:
http://poptavky.abc.cz/poptavka/174361- … klostezka/

V kostce:
Datum zveřejnění 19092008
Datum otevření nabídek 08102008

Tady je mozne najit cele zneni vyberoveho rizeni:
http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005 … 2257402001

Je zde i nadale uveden pozadovany termin dokonceni 31.11.2009.

Doufejme tedy, ze Hlavni mesto dostalo jednu nebo vice nabidek, a ze v tuto chvili uz byl uchazec vybran, nikdo se proti jeho vyberu neodvolala (predpokladal bych, ze lhuta je 30 dnu....) a stavba jiz tedy brzy zacne.

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Tak to jsem zvědavý, kolik lidí přijde 31.11.2009 na kontrolní den ;-)

Thumbs up Thumbs down

5

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

SO 17 - Rekonstrukce mostu nad Poděbradskou – výměna zábradlí, izolací, betonových podkladních vrstev, úprava kabelových žlabů a říms,
SO 18 - Schodiště v Poděbradské - sever - propojení s chodníkem podél komunikace Poděbradská schodištěm železobetonové konstrukce šířky 200cm,
SO 19 - Schodiště v Poděbradské -jih - propojení cyklostezky s komunikací K Náhonu schodištěm železobetonové konstrukce šířky 200cm a navazujícím chodníkem,

Napojení na Poděbradskou schodištěm? roll

6

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Vizualizace přemostění Ocelářské (více variant) je na webu (zřejmě) projektanta:
http://www.vinconsult.cz/vin-consult-re … .php?ID=12

Thumbs up Thumbs down

7

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Tak já doplním stav prací z minulého víkendu:

Přemostění Ocelářské: Stojí celý pylon zavěšené lávky, menší polovina lávky už je smontována
Přemostění ul. U Elektry: Místo původního odstraněného železničního mostu už stojí hrubá stavba ocelové lávky s obloukem, ještě na ní nebyla mostovka, jen konstrukce.
U Poděbradské vysakané dřeviny na boku náspu + zemní práce, zřejmě pro schodiště.
V celé trase jsou z povzdálí vidět zpevnění pomocí gabiónových zdí + usazování obrubníků.
Na samém konci stezky u Hořejšího rybníka je patrné zaústění stezky do prostoru pod železničními mosty u ul. Mezitraťová (obrubníky + těleso stezky).

Navíc v rámci rekostrukce železničního koridoru je hotov nový chodník propojující prostor pod železničními mosty u ul. Mezitraťová s ul. U Elektry (jižní konec), jedná se o tento prostor.  Hodně to pomůže, nedalo se tam nikde kloudně projet. Nově budovaný podchod Mezitraťová x ul. U Elektry ještě není hotov.

Thumbs up Thumbs down

8

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

9

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Pěkné. Dneska se tam taky jedu podívat.

10

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Jak je tedy vidět na fotografiích, most přes Ocelářskou ulici je velmi zajímavá konstrukce. Základem je roura o průměru cca 1,2 m, na které jsou navařeny žebra nesoucí mostovku. Celé je to asymetrické.
Most vypadá dost impozantně na to, že "jde jenom o cyklostezku". Až mám strach, aby to nějaký papaláš nezačal řešit, až to (např. při slavnostním otevírání) uvidí ...

Most přes Freyovu je již také opraven, chybí asi jen živičný povrch. Co není ani naznačeno, je spojení mezi těmito dvěma mosty.

Dále stezka pokračuje po náspu bývalé železniční vlečky od bývalé ČKD Lokomotivky (dnes je na tom místě O2 Arena). Co jsem ale (zpočátku) nepochopil, je ten fakt, že stezka v této části nevede přímo po vrcholu náspu (tedy tam, kudy jezdil vlak, a jak by zdravý rozum velel), ale postupně se zařezává do severního svahu náspu. Důvodem je nutnost obejít novostavby "Nové Harfy" nebo jak se to jmenuje. Asi developer zkoupil všechno včetně náspu a nějaká stezka ho nezajímala. Až časem zřejmě pochopil, že dnes lidi při koupi bytu zajímá především "vybavenost" a laskavě se s městem dohodl na řešení, které tak stálo ty zbytečné miliony, které se mohly proinvestovat jinde. Stezka byla v době focení ve stadiu osazených obrubníků a srovnaného podkladu pod finální povrch. Akorát ten podklad je z nějakého podivného materiálu, který po uválcování (zjevně provedeno) vykazuje vlastnosti pískoviště po dešti. Obávám se, že za pár měsíců/let z toho bude pěkné vlnobití a zejména bruslaři zapláčou. Kéž bych neměl pravdu...

Jakmile stezka obejde novostavby, rychle se dostane zpět na úrověň původní trati a pak již přes 2 nové mosty pokračuje směrem k Poděbradské.

Most přes Poděbradskou ulici je již také opravován, viděl jsem po něm pojíždět "vejtřasku" s jeřábem. Spojení s Poděbradskou ulicí bude skutečně schodištěm (betonuje se).

Thumbs up Thumbs down

11

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Pokud jde o most, neobávám se, že by se papaláši zděsili. Bém tam zítra jede na kole s novinářskou suitou, takže se naopak bude chlubit "podívejte se, kolik peněz dáváme na cyklostezky". Spíš mám obavu, že se tímhle mostem bude zavírat huba každému, kdo by chtěl (za zlomek částky vydané na tuto stavbu) jakékoliv stavební opatření v historickém centru.

Nedělní obhlídka (sorry fotky asi jen tak nestihnu zpracovat) ukázala, že s napojeními to nebude tak zlé, jak jsem se obával. Od Kasmeho nafocení se změnilo nejspíš jen to, že už je skoro všude kromě mostů asfalt (i když možná ne finální vrstva, je to nějaké 3 cm pod hranou obrubníků).

Pokud jde o napojení, tak do ulice U Elektry snad něco povede, v nejhorším se do ní vyjezdí pěšinka (je to hezky po rovině).
V prvním přemostění Rokytky ("mokrý tunel") je uděláno asi 30 metrů odbočky po druhé větvi vlečky, směrem k depu tramvají. Pokračuje vyšlapaná pěšina a asi se tamtudy bude moct dostat i k Rokytce.
U Poděbradské se betonují schody směrem k Botiči, je to fakt výška. Trochu zamrzí, že nějakých 100 metrů od mostu je převýšení k silnici odbočující z Poděbradské jen asi 3-4 metry (stezka klesá, silnice stoupá), je tam už v náspu pěšinka, po které jsem kolo v pohodě vystrkal nahoru. Tam trochu zatnout do svahu, tak je ta rampa za pár šupů.
Dlouhý most přes Poděbradskou a Rokytku je stále rekonstruován, t.č. tam nahoře stále trůnil jeřáb. Schody do ul. K Náhonu taktéž vysokánské.
Napojení od jihu do ulice Nedemlejnské opět asi jen vyjetou pěšinkou v postupně zarůstající pláni (nebo bude parková úprava?) Je tam cesta pečlivě zablokovaná zamčenou závorou, ale směrově i výškově to je OK. 
Není žádná odbočka po tělese vlečky od Hořejšího rybníka směrem k ulici U Elektry, ale never mind, jak podotkl Kasme, byl obnoven skvělý chodník podél železniční trati, takže dopravní cyklisté si rádi kilometrovou zajížďku odpustí a budou to opět švihat ulicí U Elektry a přes světla na Poděbradské - no, aspoň nebudou zavazet inlinistům ;-)

Takže to bude pěkná projížďka, až to bude.

12

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

pp21 do třetice a podrobněji...

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ro/090827/

13

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Jen doplním že propojení nové lávky přes Ocelářskou a stávajícího mostu přes Freyovu bude nějakej provizorní paskvil, kterej ještě není sad.

cituji z webu projektanta:
"Dalším omezujícím prvkem při návrhu objektu byla připravovaná investice Moravské ocelářské a.s., která připravuje v těsné blízkosti křižovatky Freyovy a Ocelářské výstavbu vícepodlažního administrativního objektu. Požadavky investora, který je vlastníkem pozemků na západním předpolí mostu Freyova, podmínily zásadním způsobem vedení cyklostezky v daném úseku a umístění jižní opěry mostu. Přitom je definitivní vedení trasy umožněno až po kolaudaci připravované budovy, v etapě bude cyklostezka převedena provizorním chodníkem šířky 2,0 m, vedeným po stávajícím terénu a propojeným prostřednictvím schodišť s navazujícími úseky cyklostezky a chodníkem podél ulice Freyova."

No a pak detail ze stavebního povolení:
"SO 06 - Cyklostezka podél Moravské opravárenské – dočasná, délky cca 82m, šíře 200cm, konstrukční skladby tl. 250mm, propojující lávku přes Ocelářskou a most Freyova vč. schodiště a propojení schodištěm s chodníkem podél komunikace Freyova,"

Jen doufám že nebude schodiště na "hlavní trase" cyklostezky mezi mostama ;o)

Thumbs up Thumbs down

14

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

pp21 napsal:

...provizorním chodníkem šířky 2,0 m, vedeným po stávajícím terénu a propojeným prostřednictvím schodišť s navazujícími úseky cyklostezky..."

pp21: Obávám se, že z té definice je to jasné.

Boha jeho, to je ale podělaný! Tak na novou cyklostezku jedině po schodech a čekat na milost vlastníka pozemku? Když už se neudělala rampa k Poděbradské, tak pro jistotu dáme schody i z druhé strany, pro cykloturistu přece schody nejsou žádná překážka, A26 je stejně horská dráha, tak co. A ještě si tam uděláme pomník za evropské peníze, však z těch krev Praze neteče! A Bém si v tiskové zprávě honí triko úspěchy z posledních let. mad

/Kurník, to mě ale dožrali.../

15

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Vratislav napsal:

/Kurník, to mě ale dožrali.../

Ja bych se ještě tolik nerozčiloval.

To "jasný" vysvětlení je jen z webu projektanta a navíc to klidně může znamenat propojení schodištěm dolu na Freyovu. Podle "ohledání" na místě mi nepřišlo že by bylo potřeba schodiště, vejškově to je přibližně na stejný úrovni. Jen je to teda ve svahu, takže to IMHO bez nějaké opěrné zdi nepůjde...

Jinak je to teda do nebe volající bordel ... investice do lávky za pár desítek mil. Kč, která nemá jisté napojení! Navíc je to lávka přes poměrně málo frekventovanou ulici, přechod by vyšel podstatně levněji ;o)

Thumbs up Thumbs down

16

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Fajn, však já budu rád, jestli tam schody nebudou wink . Ale vážně mě rozpaluje, když se letos největší cyklistická investice v Praze takhle zprasí (především při vědomí, co by se za ty peníze dalo udělat jinde).

Souhlasím, že lávka přes Ocelářskou je zbytečná. Bohatě stačilo doplnit do světelné křižovatky přejezd přes Freyovu, rampou na úroveň vlečky vystoupat až za ní a lávku postavit někde, kde je zapotřebí víc (třeba přes libeňskou větev NS, na plánované stezce Krejcárek - Balabenka, když už máme zůstat na tomhle konci Prahy). Kdybych chtěl být VELMI hnusný, tak řeknu, že takhle vedená stezka je zbytečná jako celek, protože kdo tam na kole jezdí, ví, že to dávno šlo podél Rokytky, ulicí U Elektry a po tom chodníčku podél bývalé zastávky Kyje. A bylo to dokonce kratší. Kritický úsek na cestě z centra totiž začíná až za Hořejším rybníkem.

17

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Souhlas s Vratislavem, že to šlo krásně podél Rokytky, a na bývalé těleso vlečky se šlo dostat  např. rampou v místě, kde vlečka nedaleko před Poděbradskou přechází přes Rokytku. Aby se využil aspoň most přes Poděbradskou a zároveň by se nemuselo jezdit povodňovým korytem Rokytky pod tělesem vlečky (což je sice zpestření, ale při "vodě" je to "adrenalin", který někoho odradí big_smile )a přes Poděbradskou. Je tu vidět snaha za každou cenu využít těleso vlečky, což by bylo chvályhodné, pokud by se tak dělo s rozmyslem a hlavně to bylo dopředu dohodnuté s majiteli pozemků.

A k čemu jsou ty dva "mosty přes hlínu" u ulice Modrého ?
A co říkáte tomu "rygólu" na stezce v zatáčce mezi Hořejším rybníkem a Poděbradskou ? Tam je zase vyrobená neskutečná věc, kde se bude při dešti dělat pěkný rybník ! Ach jo...

Thumbs up Thumbs down

18

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Předevčírem jsem se byl kouknout na "provizorní" propojení lávky přes Ocelářskou a mostu přes Freyovu - už se to rýsuje. Propojeno to bude asi takto: http://www.mapy.cz/#mm=FP@dm=133260944+ … 14424@z=18

Jinak situace na stavbě je následující:
- Lávka přes Ocelářskou je téměř hotova, komplet hotový povrch, hotové zábradlí
- propojení na most Freyova, cca z poloviny připravená pláň pro těleso stezky, na tom objezdu produktovodu už jsou osazeny obrubníky
- Napojení lávky u Rokytky je už taky téměř dokončené

Thumbs up Thumbs down

19

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

pp21: A jak to dočasné propojení dopadne výškově? Vypadá ta serpentinka mezi třetím a čtvrtým lomovým bodem na rampu nebo spíš na schodiště? (když jsem tam byl naposled, tak jsem se nedíval, ale odhaduju, že je tam násep).

20

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Vratislav napsal:

pp21: A jak to dočasné propojení dopadne výškově? Vypadá ta serpentinka mezi třetím a čtvrtým lomovým bodem na rampu nebo spíš na schodiště?

Ani jedno. Je to rovina, výškový rozdíl mezi mostama je odhadem 1-2 metry. Schodiště se tam nejspíš plánuje dolu na Freyovu (soudě podle stavu obrubníků), ale nic se na něm nedělá.

Proste mezi mostama dosypali terén a u mostu přes Freyovu je "obchvat" potrubí.

Jinak inlajnisti na bruslích který se pustěj dolu z nové lávky k Rokytce budou asi dost nadávat ... je to docela kopeček a na lávce je extrémně hrubý (zdrsněný) povrch, brzda tam půjde hodně rychle dopryč...

Thumbs up Thumbs down

21

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Včera jsem si prošel část cyklotrasy A26 od nově otevřeného úseku U Rokytky – Čuprova až k mostu přes Poděbradskou, pár postřehů:
- Na nově otevřeném úseku je zámková dlažba, jak moc bude fungovat pro inlajny těžko říct, zatím to zkoušet neradno, protože je to posypáno velkým množstvím písku.
- Jak už psal v jiném vlákně Vratislav, most přes Rokytku vytváří esíčko s ostrými rohy, které jsou vskutku originálním způsobem "obroušeny" - před mostem je značka konec cyklistické a pěší zóny, za mostem znovu začátek..
- Část trasy podél Rokytky naproti ulici Na Břehu nemá povrch - to je finální stav? Když se dělá taková investice od Ocelářské dál, nechápu, proč to neprotáhli až k Sokolovské sad
- V gabionové zdi za mostem přes Freyovu jsou v pravidelných intervalech díry (jedna je vidět tady) - ví někdo, co v nich bude? Na stromky mi připadají malé.
- Na mostě přes Poděbradskou aktivita i v neděli - zřejmě betonáž těchto partií.
- Po schodišti od mostu už se dá sejít.

Thumbs up Thumbs down

22

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

pp21: To jsem rád.

Pár fotek z toho zámkového úseku A26 v Libni, včetně "esíčka" (třetí fotka)
http://www.prahounakole.cz/wp-content/g … bena26.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/g … bena26.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/g … bena26.jpg (omluvte dokresbu, fotky v albu mají sloužit k orientaci cyklistů)

23

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

andy napsal:

- V gabionové zdi za mostem přes Freyovu jsou v pravidelných intervalech díry (jedna je vidět tady) - ví někdo, co v nich bude? Na stromky mi připadají malé.

A nemůže to být pro lucerničky?

Thumbs up Thumbs down

24

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

To, jak má stezka mizerné sjezdy na Hloubětín, nakonec vedly k akci: http://www.prahounakole.cz/2009/10/29/c … hloubetin/ . Na konci článku několik fotografií z 24.10:
http://www.prahounakole.cz/wp-content/p … lavkou.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/p … lektry.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/p … loub11.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/p … _prvni.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/p … betin2.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/p … dbocka.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/p … ejnska.jpg
http://www.prahounakole.cz/wp-content/p … espoda.jpg

25

Re: Cyklostezka Freyova - Poděbradská - Hořejší rybník

Cyklostezka podél Rokytky již brzy propojí východ Prahy s centrem

/Zpráva z 38. jednání Rady hl. m. Prahy 24. listopadu 2009/

Již brzy bude dokončena stavba cyklostezky podél potoka Rokytky ve Vysočanech. Prodloužení páteřní cyklostezky povede po několika mostech a zapojeno bude i těleso bývalé železniční vlečky. Na dnešním jednání Rady bylo rozhodnuto o formálním bezúplatném převodu dvou bývalých drážních mostů, po kterých cyklostezka překonává ulice Freyovu a Poděbradskou, z majetku soukromé firmy do majetku hl. m. Prahy...

Thumbs up Thumbs down