1

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2020/03 - rozcestník

 • Dlouholeté poznatky z výzkumu a aplikace chemických injekčních hmot v podzemním stavitelství

 • Projektování a realizace kombinované výztuže při ražbě důlní chodby č. 400 042 v extrémních tlakových podmínkách v OKD, a.s.

 • Využití technologie umělé inteligence v reálném čase pro konstrukce podzemních staveb

 • Unipass – nová éra ve svorníkování

 • Nový železniční tunel Mezno budovaný v rámci modernizace trati v úseku Sudoměřice – Votice na 4. koridoru

 • Rekonstrukce tunelu Arosa, Švýcarsko

 • Maximální dovolená rychlost a její vliv na řešení dálničního tunelu

 • Fotoreportáž z výstavby dvoukolejného železničního tunelu Zvěrotice na IV. železničním koridoru

 • Fotoreportáž zo slávnostného začatia razenia tunela Bikoš na rýchlostnej ceste R4, severný obchvat Prešova, I. etapa, dňa 5. 6. 2020

2

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2020/02 - rozcestník
Link na pdf nedávám záměrně, ať maj na webu návštěvnost wink

 • Užití průzkumných prací a geotechnického monitoringu při zmáhání mimořádných událostí na stokové a vodovodní síti

 • Geofyzikální měření z vrtů a podzemních děl k posouzení stavu horninového masivu pro tunelové stavby na příkladu průzkumu Radlické radiály

 • Geotechnický monitoring při hloubení šachty a ražbě kabelového tunelu Invalidovna

 • Tunel Kramer, obchvat Garmisch-Partenkirchen

 • Tunely na stavbách dopravnej infraštruktúry na Slovensku

 • Podobnost mezi modelem a reálnou konstrukcí zatíženou rázovou vlnou

3

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2020/01 - rozcestník
Link na pdf: https://www.ita-aites.cz/files/tunel/20 … 20-def.pdf

 • Dokončení městského okruhu v Praze (o nové studii s levými připojováky)

 • Geotechnický monitoring na stavbě bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

 • Přeložka Radlického potoka

 • Aktuální stav projektu hlubinného úložiště v České republice

 • PVP Bukov – generická laboratoř pro podporu projektu hlubinného úložiště

 • Beton se sníženým pH pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

 • Výstavba stanic metra metodou Pile-Beam-Arch (PBA)

4

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2019/02 - rozcestník

Obsah:

 • Tunely Ejpovice – defi nitivní zajištění propojky č. 8 stříkaným betonem

 • Traťové tunely metra A stanice Espoonlahti, Finsko

 • Tunel Žilina

 • Ražba pod jezerem Mälaren – Förbifart Stockholm projekt FSE209

 • Tunel Milochov – předpoklad projektu a skutečnost

 • Tunel Herrschaftsbuck

 • První statické výpočty pro Novou rakouskou tunelovací metodu se zaměřením na polygonální metodu

 • Fotoreportáž z ražeb tunelu Milochov – modernizace trati Púchov – Žilina

 • Fotoreportáž z výstavby tunela Žilina

5

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2019/01 - rozcestník

Obsah:

 • Metro D - kdy se začne stavět čtvrtá linka pražského metra?

 • Geotechnický průzkum pro trasu metra „D“ v úseku Náměstí Míru – Depo Písnice

 • Doplňkový geotechnický průzkum v oblasti stanice Pankrác D

 • Technologické vybavení silničních tunelů

 • Tunel Hřebeč – dlouhodobý monitoring sanovaného sesuvu u východního portálu

 • Bobtnání zemin v praxi

 • Výstavba tunelového „řetězce“ Granitztal, tunely Langer Berg

 • Ejpovické tunely – BIM pro nejdelší železniční tunely v ČR

 • Fotoreportáž ze slavnostního předání stavby „Kolektor Hlávkův most“

 • Fotoreportáž ze slavnostního uvedení do provozu tunelů Ejpovice na modernizované trati Rokycany – Plzeň v prosinci 2018

6

(5 odpovědí, posláno do Komunikace mimo MO)

Nový informační web: http://www.zipsporilov.info/

Zdroj: http://www.satra.cz/sporilovska-spojka-zakryti/

7

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2018/03 - rozcestník

 • Kolektor Hlávkův most

 • Metro Kodaň

 • Technické řešení betonové vozovky v tunelu Považský Chlmec

 • Prostředí v silničních tunelech

 • Průzkumné práce v tunelu Podhradský

 • Užití 3D vizualizačních modelů v podzemním stavitelství

 • Zásady rozhodování za nejistoty v geotechnice

 • Fotoreportáž z výstavby železničních tunelů Diel a Milochov

8

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2018/01 - rozcestník
Tentokrát v režii Doprastavu a AMBERG Engineering Slovakia

Obsah:

 • Tunel Žilina, stavba ktorá preverila odbornú zdatnosť zhotoviteľa

 • Realizácia západného portálu tunela Žilina

 • Technologické zariadenia tunelov na úseku D3 Svrčinovec – Skalité

 • Stavebný dozor a dozorovanie tunelov na Slovensku podľa zmluvných podmienok FIDIC

 • Tunel Okruhliak – tunel, ktorý spojí sever a juh Slovenska

 • Tunel Soroška vo fáze prípravy dokumentácie na stavebné povolenie

 • Fotoreportáž z výstavby tunela Žilina

 • Fotoreportáž z výstavby tunela Višňové

9

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2018/01 - rozcestník
Obsah:

 • Ražba TBM tunelu vodní elektrárny v Gruzii s českou účastí

 • Ražba štoly teplovodu pod rušnou pražskou křižovatkou a komplikace během výstavby (Praha-Troja: Partyzánská)

 • Úložiště radioaktivního odpadu Richard – rozšíření kapacity využitím starých důlních děl

 • Výstavba železničného tunela de Champel, Švajčiarsko

 • Cestný tunel Oberau, Nemecko

 • Projekt výstavby cestného tunela Rosenstein, Nemecko

 • Fotoreportáž z výstavby kolektoru Hlávkův most

 • Fotoreportáž z otvorenia tunelu Považský Chlmec

Odloveno doplňkem pro sledování změn na webu: Visualping pro Chrome wink

10

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2017/04 - rozcestník
Obsah:

 • Kolektor Hlávkův most

 • Förbifart Stockholm – projekt FSE209, ražený tunel Skärholmen

 • A44 tunel Spitzenberg

 • Životní cyklus stavebních materiálů a principy trvale udržitelného rozvoje

 • Tříkilometrový překop v tisícimetrové hloubce

 • Moderní materiály pro efektivní sanace ostění tunelů

 • BIM v dopravním stavitelství ve Spolkové republice Německo s příkladem jeho použití na tunelu Rastatt

 • Fotoreportáže: Prorážka STT tunelu Ejpovice, DOD Považský Chlmec

11

(77 odpovědí, posláno do Pražský okruh - D0 - SOKP)

Chystá se lokální diskuse se zástupci městských částí jihovýchodní Prahy (MČ Praha 15, MČ Praha 22, MČ Praha – Petrovice) a Petrem Dolínkem + IPR o SOKP 511 a dalších stavbách, které by městské části rády přilepily k výstavbě SOKP 511 (Hostivařská spojka, škoda, že ne ve staré trase...; přeložka Hornoměcholupské ulice u překladiště Metrans).

Ve středu (zítra) 8. 11. 2017 od 17:00 na Praze 15 - Holoubkovská 323 (mapa), nenechte se zmást fotkami na mapách, výměník byl zrekonstruován na hasičskou zbrojnici.

Oficiální pozvánka: http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu … inkem.html

12

(180 odpovědí, posláno do Komunikace mimo MO)

P_V napsal:

Ve vizualizacích je vidět vyhrazené místo ve středu Radlické ulice pro případnou tramvajovou trať. Ale co si počnou s tím kouskem mezi tunely, kde je díra?

Budou tam zárodky - odpirátil jsem jeden slide z "Radlická radiála JZM-Smíchov aktualizace technické studie k DÚR – koncept 05/2016":
https://drive.google.com/file/d/0B_gYqr … sp=sharing

Zdroj: http://www.radiala.cz/info/aktuality

Celou prezentaci nahráli na uloz.to zde: https://ulozto.cz/!hvNuoKXkU/radlicka-r … raha5-pptx

13

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2017/03 - rozcestník

Obsah:

 • Výstavba tunelového „řetězce“ Granitztal

 • Tunel El Volcàn – stavba vodní elektrárny Alto Maipo, Chile

 • Dlouhé dopravní tunely v indických Himálajích, dokončené, ve výstavbě, připravované

 • Výzkumné centrum CESTI – aplikační výsledky

 • Výpočet kondenzace vodní páry v tunelech

 • Beton vyztužený vlákny a jeho aplikace v tunelech

 • Problematika vnitřního prostředí během realizace podzemních staveb

14

(354 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

kasme napsal:

No, uvidíme...

Eurovia se prý odvolala k ÚHOSu sad

Měl jsi pravdu. Výluky jsou odvolány až do října.

koridory.cz: Stav příprav staveb čtvrtého koridoru – srpen 2017

Na dokončení této stavby čeká reko trati Hlavní nádraží-Smíchov.

15

(354 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Termín zahájení posunut na 14. 8. 2017

koridory.cz: Stav příprav staveb čtvrtého koridoru

16

(77 odpovědí, posláno do Pražský okruh - D0 - SOKP)

kasme napsal:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472

1975 napsal:

z textu, volně přeloženo : "Hluková studie/výpočet prokázala, že v žádném z míst neodchází vlivem 511 a přilehlých staveb k porušení hlukových limitů (60/50dB). Navržená protihluková opatření jsou dostatečná a vyhovují hlukovým limitům".  (strna 19/62, Hluková studie, 511_HRA_hluk)

Dokumentaci samotnou jsem ještě neviděl, ale studie ČVUT je libová.

Je to hezky systematicky popsáno (i pro laiky), s přehlednou jasnou metodikou.

Jen způsob zpracování dokumentů k regionální variantě dostává nafrak (v duchu letitých komentářů na ceskedalnice.cz) - neaktuální mapové podklady, trasování v těsné blízkosti zástavby nebo přes nově vzniklou zástavbu, neúplnost výkresové části...

Po rozzipování ve složce Priloha_3_Studie_CVUT

Edit: Upřesnění k části vReg, posudek kritizoval zejména způsob zpracování studií k vReg

17

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Nové číslo časopisu Tunel: 2017/01 - rozcestník

Obsah:
Bezbariérový přístup do stanice metra Anděl, Geotechnický monitoring tunelů Ejpovice, připravované brněnské tunely a další...

18

(354 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

S rekonstrukcí se plánuje i přesun smyčky Radošovická do Zahradního města pod podjezd Jižní spojky u pumpy.
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1042

Výkres

19

(82 odpovědí, posláno do MO mimo Tunel Blanka)

kasme napsal:

výstavba nového sjezdu z Jižní spojky do ulice Chodovská ze směru od Zahradního Města

Že by příprava na uzavření železničního podjezdu Průběžná a V Korytech (kapacitní objízdná trasa) v rámci Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část - Prah-Hostivař – Praha hl. n.?

20

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Na webu se objevil archiv starších čísel časopisu Tunel (žiju s pocitem, že je to tam nově), jako pdf skeny.

Např. První Nrtm v Praze - metro B u Hloubětína, hraniční tunely na D8 a další.

Archiv časopisu Tunel, ročníky 1992-2003

21

(246 odpovědí, posláno do MHD Praha)

kasme napsal:

Autobus MHD vyjel v pražské Hostivaři do protisměru a narazil do stromu
8. prosince 2016  9:19

Autobus MHD s cestujícími ráno naboural v Praze 15 do stromu. Nikdo se nezranil, hostivařská ulice Plukovníka Mráze byla po nehodě uzavřena.

    Podle jednoho z kolemjdoucích je v zimě tento úsek silnice problémový.

    „Za posledních deset dní je to druhý vůz, který zde havaroval. Silnice je u rybníka, a když je teď chladno, šíří se chlad z vody na silnici a silnice pak klouže. Musí se tam jezdit opatrně,“ sdělil iDNES.cz Tomáš Ducheček.

    Zdroj: http://praha.idnes.cz/autobus-mhd-naraz … zpravy_nub

Něco jsem k tomu psal na Idnesu, jezdím busem denně a jednou už jsme takhle málem skončili:
+ mapka kudy to tam se mnou tenkrát málem poslal

kuhe na idnesu napsal:

Jezdím denně, k příčině - téměř to samé jsem možná zažil před pár lety v zimě na ledovce.

Stejné místo stejný směr.

Autobus najel do zatáčky... Řidič zatáčel a zatáčel, projel zatáčku.

Po výjezdu jsme ale neočekávaně vybočili do protisměru (opět stejný směr, kam "zaparkoval" tento bus).

Řidič si ale naštěstí uvědomil, že na volantu zbývá do "rovně" ještě jedna otáčka na volantu a fofrem to srovnal.

Tehdejší situaci si vysvětluju tak, že předchozí 90° zatáčku úspěšně projel s předními koly částečně ve skluzu a s mnohem větším rejdem, než za sucha. No a po projetí začala kola účinkovat i při menším rejdu, což nás nasměrovalo do protisměru.

Tentokrát zřejmě srovnat nestihl.

22

(180 odpovědí, posláno do Komunikace mimo MO)

Zajímalo by mě, kdo si na idnesu ovjednává PR článek s názvem "Praha 5 chce znát dopady Radlické radiály na oblast Jinonic"

Reklama: "Praha 5 chce znát dopady Radlické radiály na oblast Jinonic"

To si zase chce někdo přihřát svojí polívku na stavbě na kterou čeká kdekdo nebo co?

23

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Tunel 3/2016
(rozcestník)
Požární ochrana: Blanka, Norsko - monitoring, větrání, zkušenosti ze zkušebního provozu Blanky

24

(48 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Ke kulaťáku: Byl vztyčen přenosný semafor pro chodce směrem do centra u zastávky Vítězné náměstí. Přechod byl posunut o několik metrů dál od kruhového objezdu. Jsem zvědav, jestli a jak moc pomůže.

Fotka - nový světelný přechod u zastávky Vítězné náměstí

kuhe napsal:

Na Vítězném náměstí - na tom přechodu (DC) u zastávek trmavají ráno (08:30) spatřen policista ve vestě, odmávával auta a dávkoval chodce. smile

BTW - zdálo se mi tam (ZC) podezřele volno, jestli to nebylo kvůli nehodě blokující tramvaje na letenském náměstí (vyschlý zdroj chodců), pokud jsem špičku neminul časem.

Edit: upřesnění

25

(719 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

ng napsal:

Vývoj intenzit dopravy po měsících 01.2016
1.2.2016
http://www.tunelblanka.info/vyvoj-inten … h-01-2016/
Jako by se všichni v lednu stěhovali na Podbabu. Jinak se zdá, že se to na zimu trochu uklidnilo, ale to mohl udělat klidně ten jeden mrazivý týden.

K Podbabě - souvislost s (ne)přítomností studentů na Kulaťáku na přechodu během zkouškového?
Všcht: 4.1.-12.2.
FEL: 18.1.-21.2.
FS 14.1.-19.2.
Stavební: 14.1.-19.2.

Ještě koukám, že to může být čistě náhodný výběr z dat: Doporučuju Více datových bodů

BTW, bylo by hezké všechny ty grafy udělat s osou y začínající od nuly. Takhle je to dost matoucí.

Edit: upřesnění