1

Re: 511

co se neděje sad

2

Re: 511

podle http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic. … &t=110 to vypadá dost špatně smile

3

Re: 511

Mě už asi nic nepřekvapí. Stejně to tam stát bude, tak proč to ti lidé pořád zdržují, akorát to bude stát víc peněz, no a koho to bude stát víc peněz...

Thumbs up Thumbs down

4

Re: 511

Z magistrátní úřední desky:
Výzva k doplnění žádosti o ÚR a ochranné hlukové pásmo o

1) závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy;
2) prokázání souladu navrhované stavby s platným územní plánem zejména funkčního využití jednotlivých stavbou dotčených ploch;
3) aktualizovaná vyjádření vlastníků nebo správců dopravní a technické infrastruktury;
4) aktualizovaná vyjádření vlastníků veřejné komunikační sítě.

Mají na to 5 měsíců od data doručení výzvy.

Thumbs up Thumbs down

5

Re: 511

ŘSD napsal:

Na základě výzvy OS MHMP ze dne 20.5.2010 doplnilo ŘSD ČR žádost o vydání územního rozhodnutí o požadované doklady.
Na základě tohoto doplnění očekáváme že bude pokračováno v územním řízení.

Předpokládané termíny :
Předpoklad nabytí právní moci územního rozhodnutí …………… 4.Q. 2010
Dokumentace pro stavební povolení ……………………………. 2.Q 2011
Stavební povolení ……………………………………………… 2.Q. 2012
Zahájení realizace ……………………………………………….. 3.Q. 2012

Zdroj zde.

Thumbs up Thumbs down

6

Re: 511

Z magistrátní úřední desky: bylo rozděleno územní řízení - to na ochranné hlukové pásmo bylo na žádost žadatele zastaveno, jestli jsem to pochopil dobře.

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Příloha 7
Příloha 8
Příloha 9
Příloha 10
Příloha 11
Příloha 12
Příloha 13
Příloha 14
Příloha 15

Thumbs up +1 Thumbs down

7 Naposledy upravil: obr (17.06. 2010 11.49)

Re: 511

s_m_l 11.02 - sice by tahle soudní řeč potřebovala ještě nějaký výklad pro "obyčejného člověka" , ale já po několikerém čtení  si odvažuju pochopit
""
Žadatel podáním ze dne 28.5.2010 doplnil dokumentaci o návrh dalších protihlukových
opatření včetně kladných stanovisek orgánů ochrany veřejného zdraví k tomuto doplnění.
Z doplnění vyplývá, že žádost o územní řízení o ochranném hlukovém pásmu stavby
„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D“ je bezpředmětná, a proto
žadatel podáním ze dne 28.5.2010 vzal svojí žádost o územní řízení na ochranné hlukové
pásmo stavby nazvané „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D“
zpět.
""
Že žadatel tj. investor po doplnění dokumentace vč. kladných stanovisek považuje vlastní žádost za bezpředmětnou/zbytečnou - tedy, že aby stavěl nepotřebuje toto povolení/územního řízení. Proto byla zrušena - Je to tak ?

Thumbs up Thumbs down

8 Naposledy upravil: MP (17.06. 2010 12.11)

Re: 511

Chápu to stejně.
Původně byla navržena částečná protihluková opatření a zbytek řešilo to ochranné pásmo.
Po doplnění bych řekl, že stavba splňuje přísné normy a žádné ochranné hlukové pásmo již nepotřebuje.
Berte to ale z rezervou, vycházím pouze ze zvěřejněného rozhodnutí. smile
EDIT: opraven překlep wink

Thumbs up Thumbs down

9 Naposledy upravil: andy (18.06. 2010 11.41)

Re: 511

S_M_Lomoz napsal:

Z magistrátní úřední desky: bylo rozděleno územní řízení - to na ochranné hlukové pásmo bylo na žádost žadatele zastaveno, jestli jsem to pochopil dobře.

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Příloha 7
Příloha 8
Příloha 9
Příloha 10
Příloha 11
Příloha 12
Příloha 13
Příloha 14
Příloha 15

Zeptám se: V těch přílohách je uvedeno nemálo parcel bez LV. Jak něco takového vůbec může vzniknout a kdo je de fakto majitelem takového pozemku?

Thumbs up Thumbs down

10

Re: 511

když parcela není na lV, znamená to že tam existuje ještě původní katastr, tedy parcely jsou v databázi PK .Teda parcela KN může mít několik parcel PK

11

Re: 511

vondr napsal:

když parcela není na lV, znamená to že tam existuje ještě původní katastr, tedy parcely jsou v databázi PK .Teda parcela KN může mít několik parcel PK

Díky za vysvětlení. Jsem si říkal, že to asi bude nějaká prehistorie...

nahlizenidokn.cuzk.cz napsal:

typickým příkladem jsou půdní celky vzniklé při kolektivizaci

Thumbs up Thumbs down

12 Naposledy upravil: S_M_Lomoz (01.07. 2010 16.21)

Re: 511

Z úřední desky magistrátu:

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Žádost byla doplněna o:
Zákres stavby SOKP 511 do mapového podkladu platného územního plánu
Doplněk dokumentace –– řešení protihlukových opatření u obytné zástavby Běchovice 2 včetně úpravy vedení 22 kV v této lokalitě
Aktualizovaná vyjádření správců podzemních sítí
Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s., Telefónica 02 CR a.s., Ochrana sítí, GTS Novera a.s., T-Systems CR a.s., UPC ČR a.s., ČEZ ICT Services a.s., MV ČR, SITEL s.r.o., Telia International Carrier a.s., České radiokomunikace a.s., Kolektory Praha a.s., Netprosys s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Dial Telecom a.s., CentroNet a.s., Planet A a.s., Invitel International CZ s.r.o., RWE Transgas Net s.r.o., Eltodo-Citelum s.r.o., 1.SčV a.s., PRe distribuce a.s., ČEZ Distribuce a.s., Sloane Park Properte Trust a.s., Business Centre Service a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s., VUSS

Aktualizovaná stanoviska dotčených orgánů:
MHMP – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
MHMP – odbor krizového řízení,
MHMP - odbor ochrany prostředí,
Městská část Praha 21, odbor životního prostředí a dopravy,
Hygienická stanice hl.m.Prahy,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje.

Další aktualizovaná vyjádření a rozhodnutí:
souhlas OŽP ÚMČ Praha 15
souhlas OV ÚMČ Praha 22
rozhodnutí o připojení vydané OD MHMP
rozhodnutí o připojení vydané OD MHMP
rozhodnutí o připojení vydané OD ÚMČ Praha 15
rozhodnutí o připojení vydané OD ÚMČ Praha 22
vyjádření Povodí Vltavy a.s.,
vyjádření Správy železniční dopravní cesty

K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje ve řejné ústní jednání, které se bude konat v úterý 10. srpna 2010 v 9:00 hod. v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.

Thumbs up +1 Thumbs down

13

Re: 511

Že by dobré zprávy? wink

Thumbs up Thumbs down

14

Re: 511

hlavně, aby nezapomněli informovat nějakého místního souseda, aby se třeba nemuselo za deset let bourat ! sad

Thumbs up Thumbs down

15

Re: 511

Výstavba pražského silničního okruhu u Běchovic se bude posuzovat znova

Stavební odbor pražského magistrátu obnovil územní řízení na část silničního okruhu u Běchovic. Oznámení zveřejnil na úřední desce magistrátu. Územní rozhodnutí na tuto stavbu kvůli hrozícímu hluku už dříve zrušilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a celou věc vrátilo stavebnímu úřadu. S vedením okruhu v těchto místech nesouhlasí místní obyvatelé.
Stavební odbor odůvodnil pokračování územního řízení tím, že Ředitelství silnic a dálnic doplnilo podklady, mimo jiné o řešení protihlukových opatření u obytné zástavby v Běchovicích. Protože žadatel připojil návrh dalších protihlukových opatření, zastavil úřad už dříve zahájené územní řízení o ochranném hlukovém pásmu stavby.

http://www.estav.cz/zpravy/new/praha-be … =rdf_eStav

Thumbs up Thumbs down

16

Re: 511

Územní rozhodnutí na 511 včetně příloh - seznamu dotčených pozemků:
příloha 1 (Uhříněves)
příloha 2 (Běchovice)
příloha 3 (Dubeč)
příloha 4 (Královice)
příloha 5 (Kolovraty)
příloha 6 (Nedvězí)
příloha 7 (Hájek)
příloha 8 (Říčany)
příloha 9 (Kuří)
příloha 10 (Nupaky)

Thumbs up +2 Thumbs down

17

Re: 511

Pár zajímavostí:

Na trase je celkem 10,795 km zárubních zdí výšky 3-6 metrů ... nejdelší má přes 4 km.

ŘSD v doplněné souhrnné technické zprávě uvádí: ... zdokonalená protihluková opatření, která umožní dodržení hygienických limitů i u uvedené obytné zástavby v Běchovicích 2.
Jedná se o:
1. Doplnění protihlukového valu až ke stávající východní rampě MÚK Českobrodská a
dále podél této rampy až téměř k ulici Českobrodská (na hranici stávajících P+R)
2. Doplnění protihlukových stěn výšky 5 m na stavbě 510 Satalice-Běchovice s protažením
do stavby 511, a to po obou stranách komunikace i ve středním dělícím pásu.
3. Použití tzv. tichých asfaltu na vozovkách staveb 511 a510 tj. obrusné vrstvy z otevřených
asfaltových koberců.
4. Doplnění protihlukové stěny výšky 5 m umístěné bezprostředně podél zástavby
Běchovice 2 a to hlavně z důvodu snížení hluku při realizaci stavby 511. Tato PH stěna
připravována k realizaci jako samostatná stavba s podmínkou, že její realizace proběhne
před zahájením stavebních prací na vlastní stavbě 511.

Thumbs up +1 Thumbs down

18

Re: 511

snad se 511 hne. Navíc Bárta chystá novou legislativu o liniových stavbách a ta má být hotova do konce roku/začátkem 2011.  Svezeme se 2013 ? smile

Thumbs up Thumbs down

19

Re: 511

obr napsal:

snad se 511 hne. Navíc Bárta chystá novou legislativu o liniových stavbách a ta má být hotova do konce roku/začátkem 2011.  Svezeme se 2013 ? smile

Nesvezeme. sad

Thumbs up Thumbs down

20 Naposledy upravil: Medvěd (20.10. 2010 11.00)

Re: 511

Asi opravdu ne :
http://ekonomika.ihned.cz/c1-47307100-p … sou-penize
Podle Vápeníkové to končí na penězích a Bárta to chce stavět přes PPP. Prý nejsou peníze ani na výkupy.

Thumbs up Thumbs down

21

Re: 511

Medvěd napsal:

Asi opravdu ne :
http://ekonomika.ihned.cz/c1-47307100-p … sou-penize
Podle Vápeníkové to končí na penězích a Bárta to chce stavět přes PPP. Prý nejsou peníze ani na výkupy.

Bárta to postaví za polovinu rozpočtu, tedy cca 5-6 mld. Ty že by na tak prioritní stavbu nebyl schopen dát ?

Thumbs up Thumbs down

22

Re: 511

Magistrátní ÚD: "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1" - vyrozumění účastníků o odvolání

Thumbs up Thumbs down

23

Re: 511

ČTK: Brno 26. ledna (ČTK) - Nejvyšší správní soud dnes odročil jednání o návrhu
na zrušení zásad územního rozvoje Prahy na čtvrtek odpoledne. Opatření z
roku 2009 napadlo občanské sdružení Zdravé životní prostředí a další tři
stěžovatelé. Vadí jim především způsob vedení pražského okruhu přes
katastrální území Běchovic.
Zásady rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni kraje. Stanovují
koncepci a základní strategii pro rozvoj a uspořádání území města a jsou
odlišným dokumentem od pražského územnímu plánu. Pražské zastupitelstvo
zásady schválilo v prosinci 2009 ve formě opatření obecné povahy.
Zásady územního rozvoje jsou podle stěžovatelů přijaty nezákonným způsobem.
Podle advokáta Vítězslava Dohnala navrhovaná trasa pražského okruhu, která
je v zásadách uvedena, nerespektuje například kumulativní efekt plánovaných
dopravních staveb na životní prostředí v Běchovicích.
Lidé z Běchovic se obávají toho, že pražský okruh s mimoúrovňovými
křižovatkami v plánované trase výrazně zhorší jejich životní podmínky. Mají
strach z překračování hlukových limitů a vysoké prašnosti. Dlouhodobě
prosazují jinou trasu okruhu.
Žalovaná strana, kterou na soudu zastupovali lidé z pražského magistrátu,
tvrdí, že zásady územního rozvoje by, na rozdíl od územního plánu, měly
řešit obecnější koncepční otázky, a nikoliv problematiku konkrétních
staveb. Podle advokáta Pavla Uhla, který magistrát zastupuje, se podle
zákona k územním zásadám rozvoje mají vyjadřovat jen úřady, městské části
nebo zástupci veřejnosti. Ti podle něj mají právo vyjadřovat se k
obecnější, a nikoliv jen lokální běchovické problematice.
NSS již loni v květnu zrušil část zásad územního rozvoje Prahy, která se
týkala trasy okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí. Soud tenkrát uvedl, že sporná
část zásad byla schválena nezákonně, a to především kvůli špatnému
vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí
lab snm
261556 jan 11

24

Re: 511

Soud znovu oddálil dostavbu pražského okruhu

...
Návrh na zrušení zásad podalo sdružení Zdravé životní prostředí Praha-Běchovice a tři občané Prahy.

25

Re: 511

trochu delší článek :-)
Soud zastavil plánovanou výstavbu Pražského okruhu přes Běchovice
http://praha.idnes.cz/soud-zastavil-pla … zpravy_sfo