1

Téma: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

navazuje na přechozí vlákno http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=20955#p20955
------------

01.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
dno 35,21m (denní postup 4,50m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 31,37m (denní postup 1,96m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
probíhají dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

2

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

01.10.2010 - Obnovení provozu tramvají v úseku Prašný most - Vozovna Střešovice
Od zahájení provozu dne 1.10.2010 dochází ke změně vedení linek tramvají a autobusů v oblasti Prahy 6.
Více informací v sekci OPATŘENÍ V DOPRAVĚ.

3

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

04.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 55,96m (denní postup 1,64m)
dno 50,93m (denní postup 15,72m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 37,43m (denní postup 5,66m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
probíhají dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

4

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

05.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 57,71m (denní postup 1,75m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 41,13m (denní postup 3,70m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
probíhají dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

5

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

05.10.2010 Fotogalerie staveniště Malovanka
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=332

05.10.2010 Fotogalerie staveniště Patočkova
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=333

05.10.2010 Fotogalerie staveniště Myslbekova
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=334

05.10.2010 Fotogalerie staveniště Prašný most
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=335

6

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

06.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 61,26m (denní postup 3,55m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 42,87m (denní postup 3,70m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
probíhají dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

7

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

06.10.2010 Postup prací na raženém tunelu Brusnice
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=174

06.10.2010 Postup prací na raženém tunelu Královská obora
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=175

8

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

06.10.2010 - POSTUP PRACÍ - PATOČKOVA
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=176

9

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

07.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 64,66m (denní postup 3,46m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 46,37m (denní postup 3,50m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
probíhají dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

10

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

08.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 65,70m (denní postup 1,04m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 50,02m (denní postup 3,65m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
probíhají dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

11

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

08.10.2010 Fotogalerie staveniště Troja
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=336

08.10.2010 Fotogalerie stavby Trojského mostu
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=337

12

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

14.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 68,84m (denní postup 2,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 67,14m (denní postup 3,45m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
probíhají dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

13

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

15.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 70,84m (denní postup 2,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 69,14m (denní postup 2,00m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
probíhají dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

14

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

18.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 73,84m (denní postup 3,00m)
opěří 69,84m (denní postup 4,14m)
dno 69,84m (denní postup 4,14m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 77,71m (denní postup 8,57m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
dokončují se dobírky dna mezi propojkami 14 a 15

15

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

18.10.2010 Fotogalerie staveniště Letná
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=338

16

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

19.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 74,84m (denní postup 1,00m)
opěří 72,84m (denní postup 3,00m)
dno 72,84m (denní postup 3,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 81,09m (denní postup 3,38m)

Severní tunel, ražba z portálu Troja
ražba byla dokončena v celém rozsahu objektu

Thumbs up Thumbs down

17

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

19.10.2010:    Fotogalerie staveniště Prašný most

Thumbs up Thumbs down

18

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

20.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 75,84m (denní postup 1,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 82,78m (denní postup 1,69m)

Postup prací na raženém tunelu Královská obora

Thumbs up Thumbs down

19

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

21.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 77,84m (denní postup 2,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 84,38m (denní postup 1,60m)

20

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

22.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 79,84m (denní postup 2,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 87,65m (denní postup 3,27m)

Thumbs up Thumbs down

21

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

Postup prací - Staveniště Myslbekova
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=177
Postup prací - Staveniště Prašný most
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=178
Postup prací - Staveniště Hradčanská
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=179
Postup prací - Staveniště Letná
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=180
Postup prací - Staveniště Holešovice (most)
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=181
Postup prací - Staveniště Troja
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=182
Postup prací - Protipovodňová opatření Troja
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … ection=183

22

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

22.10.2010 Fotogalerie stavby Trojského mostu
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=340
22.10.2010 Fotogalerie staveniště Troja
http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvo … allery=341

23

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

25.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota 81,84m (denní postup 2,00m)
dno 80,84m (denní postup 8,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 95,95m (denní postup 8,30m)

24

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

26.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota + opěří 83,84m (denní postup 2,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 98,45m (denní postup 2,50m)

Thumbs up Thumbs down

25

Re: tunelblanka.cz, tunelblanka.info - aktualizace a změny

27.10.2010 - POSTUP RAŽBY TUNELU KRÁLOVSKÁ OBORA
Vzduchotechnický kanál 04
kalota + opěří 85,84m (denní postup 2,00m)

Vzduchotechnický kanál 07
kalota 100,95m (denní postup 2,50m)