76

Re: co se děje - neděje (všeobecně)

Zbraslav: nosníky osazeny 5ks
Chuchle: vedle Hornbachu začali něco hrabat. asi tam bude další prodejní hala.

Thumbs up Thumbs down

77

Re: co se děje - neděje (všeobecně)

Zbraslav: nosníky osazeny 5ks
Chuchle: vedle Hornbachu začali něco hrabat. asi tam bude další prodejní hala.

Thumbs up Thumbs down

78

Re: co se děje - neděje (všeobecně)

To bude LIDL

Jenik napsal:

Zbraslav: nosníky osazeny 5ks
Chuchle: vedle Hornbachu začali něco hrabat. asi tam bude další prodejní hala.

Thumbs up Thumbs down

79

Re: co se děje - neděje (všeobecně)

Zbraslav: po stranách nosníků si osadili lávky s prkeným zábradlím, další práce jsou mimo zorné pole průjezdu smile

Chuchle: vyhrabali tam neuvěřitelné množství starého betonu. Ačkoli pamětník, netuším, kde se tam mohl vzít. Jedině mě napadá, že tam před několika málo desetiletím na "zemi nikoho" odložili zbytky experimentální předpínané betonové vozovky. Tepelné předpínání výztuže se tehdy ukázalo neúčinné, či spíš nesmyslné. Tehdy se vozovka betonovala ručně po polích cca 4x4m, mezery po bednění se zalévaly asfaltem, podélné předepnutí asi mělo zajistit spojitost mezi poli.

Zbraslav: uprostřed MÚk Zbraslav začaly nějaké práce. Je shrnutá ornice a je tam zaparkovaných několik velkonáklaďáků na hlínu.
Je to v těchto místech
https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalen … IJS8XKH1P8

Thumbs up Thumbs down

80

Re: co se děje - neděje (všeobecně)

V MÚK je zařízení staveniště pro opravu vozovky na hlavni trase okruhu wink

81

Re: co se děje - neděje (všeobecně)

Zbraslav: obě zhlaví odšalovaná, šalují se stěny opěr nad úrovní ložisek

Thumbs up Thumbs down