1

Téma: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Tak se dívám, že tady ta téma chybí. A vzhledem k tomu, že se připravuje její realizace, tak je nutné to tady doplnit.

Zakladní informace o tomto severozápadním úseku se dají najít na různých stránkách, ale nejpodrobněji je zpracován v tomto materiálu EIA:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?v … ;id=MZP092

Ve zkratce: Přepracovává se dokumentace EIA, která byla vracena MŽP ČR k přepracování, nezdálo se jim spousta věcí, u některých jsem dost kroutil hlavou, ale i jedna byla pozitivní týkající se šestipruhu v celé trase viz více: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?v … vraceniDOC

No máme se na tomto úseku ještě na co těšit. cool

2

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Jiří Zeman, pracovník OMI MHMP napsal:

K severovýchodní části městského okruhu bych mohl doplnit, že posuzovací dokumentace k EIA je dopracována v konceptu a začíná se projednávat s příslušnými orgány.

Viz Zápis z jednání Výboru dopravy ZHMP, ze dne 18.3. 2010.

Thumbs up Thumbs down

3

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Avantime napsal:

Dnes byla v informačním systému EIA zveřejněna přepracovaná dokumentace záměru Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka.

4

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Bude se vůbec nějak upravovat ústí blanky a křížení s magistrálou (V Holešovičkách)? nebo to zůstane takhle?

Thumbs up Thumbs down

5

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

co by se na tom mělo upravovat? smile

6

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

medvide - pokud máte na mysli, že křížení okruhu s mostem Barikádníků nemá vybudovány rampy pro všechny směry - tak právě proto se staví Trojský most, aby umožnil i odbočení/napojení z Blanky do Holešovic a další chybějící směry. No a pak ta čtyřproudovka pod mostem barikádníků může fungovat jako částečná MUK, žádný semafor a odbočení vlevo..

Thumbs up Thumbs down

7

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

obr: ano to jsem přesně měl na mysli, protože pokud tam vychrlí blanka stovky aut a budou chtít jet do centra, tak odbočovat přes dvoupruh vleve by asi nebylo ideální řešení.

Thumbs up Thumbs down

8

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

medvid napsal:

obr: ano to jsem přesně měl na mysli, protože pokud tam vychrlí blanka stovky aut a budou chtít jet do centra, tak odbočovat přes dvoupruh vleve by asi nebylo ideální řešení.

To nebylo, ale kdo  by jel odsud do centra? Lepší a rychlejší jet z Letný nebo z jižní spojky.

Thumbs up Thumbs down

9 Naposledy upravil: kuhe (18.10. 2011 00.25)

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Ahoj, byl jsem dnes na veřejném projednání souboru staveb 0094, 0081, 8313.

To, co píšu je svědectví subjektivní, tak ho tak prosím berte, než začnete někoho soudit a vyvozovat závěry. Už je večer, což se taky projevilo na náladě, napsal jsem vše, co mi utkvělo, ale rozhodně bych nechtěl být na místě komise.

Užitečné odkazy:
0094 Balabenka - Štěrboholská radiála           EIA     Popis projektu           Vizualizace
0081 Pelc-Tyrolka - Balabenka                     EIA     Popis projektu           Vizualizace
8313 Libeňská spojka                                 EIA     Popis projektu           Vizualizace

Bylo to zajímavé. Dorazil jsem hodinu po začátku (zač. 14:30). V sále sedělo +- 150 lidí, zrovna dokončovali prezentaci o optimalizačních opatřeních po otevření okruhu (zóny EURO 3 a 4), protihlukové zábrany 3-8 m atp.
Potom prošli ještě Balabenku- ŠR, zejména hluk a znečištění ovzduší, (mapy jako tato: V0, realizovaná varianta a jejich součet pro srovnání změn).
Pak se prošly připomínky - jednotlivých mč, mluvili tam jen z Prahy 9, 10, ostatní se nedostavili, těžce to nesla sdružení z Prahy 8, která se mírně pobouřena snažila vykřikovat něco o dopisech s podpisy starosty, jenže nedorazily. Tento krok sklidil tichý posměch z davu (atmosféra Mnichova, z těch 5-7 MČ přišli pověření zástupci z 2-3 MČ).
Na závěr to pěkně shrnul (myslím, že předseda hodnotící komise), včetně důvodu vrácení dokumentace v roce 2008 - aby se stavby hodnotily jako celek a aby posuzovací/projekční kanceláře úzce spolupracovaly (použil mapu v souboru dole, na str. 257), cca 20 min.

To bylo před diskusí. Občas se snažili lidi něco nahlas říct, ale byli mírněni, aby počkali na diskusi. Do této doby byla atmosféra celkem klidná, trocha napětí v sále :-) .

Potom začala diskuse. Skrývané názory vyšly na povrch...

pan z Auto-matu - chtěl to projednávat sám s posuzovateli, mluvil o schůzce, namítal, že v rámci posouzení se měly aplikovat optimalizační prvky i na nulovou variantu a pak by prý nevyšla realizace stavby tak prospěšně, také, že toto přehodnocení navrhoval, ale nedostal odpověď.
Bylo mu odpovězeno stylem: optimalizace se dělá v rámci nové stavby, efekt tunelů se nedosáhne jinak než použitím tunelů, nelze dát do centra mýto bez plnohodnotné náhrady spojení. (pan z Auto-matu myslel zřejmě doplnění protihlukových stěn po trase, kde ještě nejsou aj.)
... působil seriózně, mluvil k věci a choval se slušně, takže jsem na něj málem zapomněl.

Dál vystoupil nějaký dopravní inženýr ze sdružení "Za naši budoucnost", mluvil zejména o ražené variantě 0081 (Pelc-Tyrolka Balabenka), stylem "Poslali jsme vám naši variantu, Satra to dopracovala tak, že varianta je nesmyslná, a pak jste nám ji vyškrtli".
Na to zástupce magistrátu odpověděl stylem - poslali jste, ale nedodali jste další podklady (aktualizaci), neposlali jste novou variantu. (Pan inženýr tam na flashdisku ukázal na plátno jejich novější návrh, o kterém zástupce města řekl, že ho neaktualizovali). Tento ing. vystoupil ještě asi 3x poté podobně, po reakci komise, s tím, že se začal pouštět i do koncepce okruhu vůbec - takové ty řeči o 60. letech.)
Odpovědí mu bylo: koncepce se neřeší, dodaná varianta (múk pod Bulovkou, oba pásy Prosecké i MO ražené) je vrámci norem nerealizovatelná (podélné sklony, bezpečnost, výškově: Vltava:vychovatelna, poloviční vzdálenost, než V Holešovičkách).

myslím, že sdružení asi uvažovalo s mírným stoupáním MO směrem na Balabenku a tak snížit rozdíly, ale to si myslím, na to nedošla řeč. Pak přišel ještě druhý člověk ze Za naši budoucnost a mluvil podobně. Pan z magistrátu ještě zmínil stoku F (vede pod Bílou skálou, pravděpodobné křížení) a dál to nešlo (názory řečeny). Od pokládání dotazů a připomínek posuzovateli se přešlo k argumentaci o koncepci a k prostému přinášení argumentů. Jak byli lidé ze sdruženími pod emocemi, řekli, že poslali variantu, pak také, že neposlali, čehož si všimli zase lidé z ministerstva a  nezapomněli poznamenat, že to je lichý argument.

Pak se přihlásila o slovo vehementní stará dáma z téhož sdružení. Mluvila přes půl hodiny - žádný stručný dotaz. Postupně prošla situaci v Holešovičkách(prý 72000 aut/den.), její bydliště, argumenty se točily kolem tohoto a povltaví. Zamořeno, zamořená Bulovka, sečetla všechny zaměstnance nemocnice(i když polovina nemocnice je na druhé straně) s místními=10000 lidí, děti si nesmí hrát na zahradách, prošla, co dělalo sdružení předtím - účast na jednání v Blance, rozebrala aktivity magistrátu při projednávání Blanky; zavření, zchátrání místních potravin a plánovanou stavbu parkovacího domu na tom místě, pacienty plicního oddělení Bulovky nad Holešovičkami, kolaudaci Holešiviček (Prosecká radiála s původní intenzitou 8000 aut za den), studenty matfyzu v Troji (2000), snaha privatizovat Bulovku, až po zničení krásy Povltaví a funkcionalistických staveb v okolí, o tom jak prováděli s ČHMÚ a jinými měření v Holešovičkách, telefon a webovky na jejich sdružení.
Velmi trefně poznamenala o situaci Holešoviček po otevření Blanky, nedokončení SOKP 520, 519, 518 a  uzavření Povltavské při výstavbě (napadá mě postavit tunel pod Bílou skálou a pak ho použít jako objížďku, ale to by bylo časově náročné). Nakonec se dostala i k platům posuzovatele a jiných lidí vepředu (nějaký milion za posudek), vznesla požadavek na 1,9 milionu pro ně na dopracování jejich varianty 5. Pak to přerušil jeden pán zezadu, nějaký památkář, zda by nechtěla po půlhodině skončit.
... Mluvila velmi jasně, se svým pohledem na věc, vyzařovala naprostou nedůvěru v magistrát, žádala, aby si komise nevzala na triko rozhodnutí, které zničí krásu Povltaví na cituji několik staletí. Vyjádřeno jasně, vypadá to, že ví jak to na magistrátu chodilo a chodí ("mluvila o zadních proudech"). Žel po ohnivém vyčtení situace a komentáři fungování Prahy nezformulovala ani jednu otázku přímo k věci (byla na závěr vyzvána). Tím emoce dostoupily vrcholu.
popis varianty tohoto sdružení zde, soubor v zipu: Dokumentace č. 2, strana 28
*jde jim zejména o zklidnění Holešoviček vč. Mostu barikádníků, proto chtějí střihnout Proseckou do múk pod Bulovku, aby  nenavazovala dál do centra; a zklidnit Holešovičky.*
Téměř bez reakce komise, co se divit po půlhodinovém projevu včetně přímých čísel o platech, kontaktu na sdružení a potlesku publika.

Pak mluvil ještě památkář - dotázal se na archeologická naleziště - Bílá skála má nějakou ochranu. Bylo mu řečeno, že při ražbě se zastižení nálezů 50 m pod povrchem nečeká a druhá větev je ve stopě Povltavské - tedy bez problému.

Pak se dostali ke slovu obyč. lidé: Paní připomenula uzavření její ulice a hasiče se záchrankou, byla ujištěna o vyřešení v pozdějších fázích přípravy.
Potom se jeden pán ptal na domy, které mají přijít pryč v souvislosti s křižovatkou U kříže, kvůli Libeňské spojce, které našel na katastru jako chráněné, vlastněné Prahou 8 a vydatně chátrající smile, ptal se i s obavou o dvoupatrové milánky v Zenklově. Paní z muzea hl. m. Prahy mu odpověděla, že jde o památkově chráněné území, nejsou tedy jednotlivě chráněny stavby, jen pokud majitel chce provádět úpravy, musí se dohodnout s památkáři. Ohledně Zenklovy mu připomněli, že jde o minimalizaci vlivů a že je to pro to, aby se domy vůbec nebořily.


Pak bylo 17:35 a už jsem musel jít.

Obecné zhodnocení: viděl jsem tam neporozumění neodborného publika a komise v předu, část publika byla odborná (hygienik, památkář..), část Občanská sdružení, zbytek lidi, kterých se stavba zřejmě bezprostředně dotkne (možná naloveni Auto-matem minulý týden na přechodu na Balabence apod.), kteří se občas tvářili pobouřeně.
V diskusi se probírala zejména 0081, v komplexnosti i LS:8313. V programu hovořili ale i o 0094 Bal-ŠR, bez připomínek, i když se projednávaly všechny 3 zároveň.
Publikum tleskalo všem těmto připomínkujícím, na jejich straně, řekl bych. Panovala tam nedůvěra vůči komisi (narážky na údajné úplatky, vyznívalo to jako by si komisi zaplatil např. Metrostav), po dvou ing. z "Za naši budoucnost" už se komise nesnažila na vše reagovat. Až ke konci na reakce místních lidí. Ve výsledku se řěšily víc koncepce, Holešovičky a magistrát(+zmínka o Opencard) tedy o tom mluvili připomínkující - spíš ohledně širších vztahů nebo mimo mísu tohoto projednání.

Pocit rozčarování. Jak těžké je vysvětlit lidem možnosti, když jsou hnaní pudem sebezáchovy, krmeni nepřesnými médii, nenechají komisi v klidu vysvětlit jednotlivé problémy.

Perla na závěr: fakt mě dostal jeden Pán, mohlo mu být přes 50, když v pasážích pro něj absurdních dával nesouhlas najevo tím, že si pouštěl nenápadně vyzvánění na mobilu, načež po 15 sekundách zvonění vybíhal ze sálu a tvářil se, že volá, s takovým zvláštním úsměvem na tváři. roll Ta úroveň. Neodpustím si nenapsat, že seděl vedle oné vehementní dámy, a po druhém opakování se ho trochu snažil krotit jeho spolučlen, kolega o řadu dál... ještě že tak. Občas se tam zmínila hesla jako myslete taky na lidi... jako za minulého režimu. Mám naději, že to projde, jen metody davu a neukázněnost výstupu obč. sdr. na ně zbytečně vrhly nepěkné světlo.

Holt chybí dostatek sociálního kapitálu na obou stranách, a bez něj se těžko něco dohodne.

Thumbs up +4 Thumbs down

10

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Díky za skvělý report!

Thumbs up Thumbs down

11

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Bylo vydáno souhlasné stanovisko.
Pelc Tyrolka – Balabenka
Libeňská spojka - stavba č. 8313

12

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Praha do podzimu vytvoří plán pokračování okruhu za Blankou

Vedení hlavního města chce připravit do konce léta varianty pokračování severovýchodní části městského okruhu. Jedná se o část, která bude navazovat na tunel Blanka. Ve hře je několik variant pokračování okruhu, řekl na dnešním jednání magistrátního výboru pro dopravu náměstek primátorky Petr Dolínek. Tunel Blanka by měl být zprovozněn v září letošního roku. „Mou ambicí je, aby na přelomu léta a podzimu rada schválila další, alespoň rámcové, kroky v této věci, protože začínáme šlapat na místě,“ řekl Dolínek.
Podle jeho slov je ve hře několik variant pokračování okruhu, pro žádnou z nich se ale město dosud nerozhodlo. Mezi možnostmi zmínil variantu zahloubení velmi vytížené ulice V Holešovičkách nebo pokračování Městského okruhu tunelem podél Povltavské ulice, kde by musel vzniknout tunel ve skalním masivu. Zda a jakou variantu, případně zda vytvoří město ještě nějakou další, zatím není jasné.
Tunel Blanka je součástí Městského okruhu a spojuje Malovanku s Pelc-Tyrolkou. Stavba samotného asi šestikilometrového tunelu vyšla Prahu zatím na asi 37 miliard korun a zatím poslední termín otevření určili dodavatelé stavby na letošní září. Na tunel navazuje na jednom konci propojka se Strahovským tunelem a Trojský most.

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/pr … n=copylink

Thumbs up Thumbs down

13

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Na Blanku nejspíš naváže další tunel a polookruh

Praha - Šestikilometrovým tunelovým komplexem Blanka mají první řidiči projet 15. září. Problémy s tranzitní dopravou, které hlavní město zužují čím dál víc, to ale zdaleka nevyřeší. O severovýchodní části Městského okruhu chtějí politici rozhodnout do konce léta. Zpět ve hře je Blanka II za 40 miliard korun.
Mnozí dopravní experti naopak varují, že zprovoznění Blanky pravděpodobně způsobí obrovské komplikace na navazujících komunikacích, které jsou kapacitně nedostačující. Kolaps se zřejmě nevyhne už dnes značně přetížené ulici V Holešovičkách. Vjezd a výjezd z Blanky by pak musel být regulován.
Na poplach bije městská část Praha 8 a žádá co nejrychlejší zahloubení ulice do tunelu. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) vzkázal, že co nejvíc urychlí projektovou přípravu. Na posledním zasedání dopravního výboru městského zastupitelstva pak ohlásil, že do konce léta by mělo být alespoň rámcově jasno, jakým způsobem bude dokončena severovýchodní část Městského okruhu, navazující na severní ústí Blanky.
Ve hře je prý opět i možnost výstavby tak zvané Blanky II s částečně tunelovým pokračováním pod Bílou skálou. Pravděpodobnější a levnější je ale využití Průmyslového polookruhu, tedy Kbelské a Průmyslové ulice, za předpokladu vybudování mimoúrovňových křižovatek.
Tunel Blanka se má řidičům otevřít 15. září. To ale nic nemění na faktu, že severovýchod metropole i nadále zůstane zcela odříznutý od systému silničního okruhu. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) prý do konce léta hodlá prosadit v městské radě alespoň rámcový plán, který odpoví na základní otázku – pokračovat stavbou tak zvané Blanky II, nebo raději využít Průmyslový polookruh?

Klidná třída jako přivaděč dopravy

Praha 8 mezi tím vyslala jasný signál – chce co nejdříve zahloubit ulici V Holešovičkách do tunelu. „Tato kdysi poklidná předměstská třída vedoucí vilovou čtvrtí už po desítky let slouží jako přivaděč automobilové dopravy na ústeckou dálnici D8. Hluk a emise zde dlouhodobě poškozují zdraví obyvatel. Hrozí, že stav ještě zhorší zprovoznění tunelu Blanka, na který nenavazují dostatečně kapacitní komunikace," stojí v prohlášení městské části.
Podle tamního starosty Romana Petruse (ČSSD) je kromě přesunu tranzitní dopravy pod zem také nutné humanizovat veřejný prostor na povrchu ulice V Holešovičkách a dnešní mimoúrovňové křižovatky Bulovka. „Požadujeme realizaci v co nejkratším termínu a to bez ohledu na provázanost s jinými stavbami. Plány na výstavbu Libeňské spojky, vnitřního nebo vnějšího obchvatu nesmí blokovat zahloubení Holešoviček," vzkázal starosta. Dolínek následně slíbil, že urychlí projektovou přípravu. „S Prahou 8 budeme maximálně spolupracovat na zmírnění dopadů automobilové dopravy v ulici V Holešovičkách," prohlásil Dolínek.
Ale jak dál? Varianta Průmyslového polookruhu, propojující Letňany, Hloubětín a Štěrboholy, jehož součástí jsou komunikace Liberecká, Kbelská a Průmyslová je podle všeho pravděpodobnější, levnější a hlavně rychleji proveditelná, než stavba Blanky II. A v neposlední řadě koncepčně souvisí se zahloubením ulice V Holešovičkách. Jenže podle některých dopravních expertů by toto řešení mohlo kvůli své „zdlouhavosti" mnohé šoféry odradit.
Na tuto možnost upozornil i Petr Moos z dopravní fakulty ČVUT. Ovšem podle magistrátní analýzy, pocházející ještě z doby primátora Bohuslava Svobody (ODS), Praha zatím nemá jinou možnost, jak včas „uzavřít" a uvést do provozu Městský okruh.

Dvě stě nesplněných podmínek

Zatímco pokračování tunelového komplexu Blankou II, tedy propojení Troje a Štěrbohol, respektive Pelc-Tyrolky a Jižní Spojky by stálo zhruba čtyřicet miliard korun, zkapacitnění Průmyslového polookruhu by dle materiálu vyšlo přibližně na desetinu této částky. Mělo by jít především o přestavbu současných úrovňových křižovatek Kolbenova a Poděbradská na mimoúrovňové. Čtyřproudová dvoupásmová severojižní komunikace by navíc měla být v blízkosti obytné zástavby zahloubena.
To vše by se dalo odhadem magistrátu stihnout asi do tří let. Naproti tomu dostavba východní partie Městského okruhu v podobě Blanky II by dle téhož dokumentu mohla trvat až deset let (stavba měla být zahájena v roce 2016 pozn. red.). To by prý znamenalo „neúnosné oddálení dokončení Městského okruhu a následná zamýšlená opatření, například zklidnění Severojižní magistrály či zavedení mýtného systému a nízkoemisních zón v centru."
Nejen chybějící částka v řádu čtyřiceti miliard korun zatím znemožňuje zahájení výstavby (původní termín 2016 pozn. red.) severovýchodní části Městského okruhu, která měla propojit Pelc-Tyrolku a Jižní spojku, tak zvané Blanky II.
O náhradním řešení v podobě Průmyslového polookruhu, vedoucím mimoúrovňovými křižovatkami Kolbenova a Poděbradská po ulicích Kbelské, Průmyslové a Liberecké město musí uvažovat také kvůli zhruba dvěma stovkám dosud nesplněných podmínek, které si klade Ministerstvo životního prostředí ve studii dopadů stavby na životní prostředí (EIA).

„Drahé tunely blokují rozvoj"

Jde prý o celou sérii nákladných protihlukových opatření či zavádění úseků s omezenou rychlostí. Až po splnění všech podmínek by podle Ministerstva životního prostředí bylo možné začít stavět Blanku II, protože souhlasné stanovisko ministerstva už bylo předběžně vydáno.
Jak bylo zmíněno, nevýhodou Průmyslového polookruhu je, že nabídne podstatně delší, i když kapacitně propustné spojení Pelc-Tyrolky a Malešic, než Blanka II, využívající Povltavskou, Spojovací a dále zatím neexistující spojku do Malešic. I přesto by podle dopravního experta z iniciativy Auto*Mat Vratislava Fillera měla Praha od Blanky II definitivně upustit.
„Vzhledem k závěrům Ministerstva životního prostředí by měl magistrát ukončit přípravu tunelu Blanka II. Tunel by neměl figurovat ani v novém územním plánu," myslí si Filler. „Cenu Blanky II lze odhadnout na čtyřicet miliard. Tedy zhruba stejnou částku, na jakou nás vyjde první Blanka. Extrémně drahé tunely pro automobilovou dopravu blokují rozvoj dopravy veřejné," dodal.

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/n … 50629.html

Thumbs up Thumbs down

14 Naposledy upravil: S_M_Lomoz (20.08. 2015 17.26)

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Hospodářské noviny:
Nejdelší evropský městský tunel Blanka ještě nefunguje a Praha už musí rozhodnout o nové podzemní stavbě

  • Praha musí dokončit vnitřní okruh města, který by navázal na nejdelší městský tunel Evropy - Blanku.

  • A je nutné se také rozhodnout, kde bude stát další tunel.

  • Město má teď na stole dvě varianty, jedné z nich se přezdívá "Blanka 2". Kterou zvolí, by mělo být podle radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) jasné do října.

Pražský tunel Blanka, jedna z největších investic metropole, zaměstnal postupem času už čtyři primátory. Stavba za 37 miliard korun vyjde oproti původním odhadům na dvojnásobek. Pražané čekají na její otevření čtyři roky, během kterých přichází vedení města s novými termíny. A tak zatímco ten poslední zní 20. září, vedení pražského magistrátu bude zhruba ve stejné chvíli rozhodovat o dalších investicích do dopravy za miliardy. Musí totiž dokončit vnitřní okruh města, který by na Blanku navázal. A také se rozhodnout, kde postaví další tunel.
Město má teď na stole dvě varianty. Kterou zvolí, by mělo být podle radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) jasné do října.

Kdo postaví další tunel?

Jednou z variant je stavba, které se říká Blanka 2. Ta by vedla tunelem podél Vltavy ulicí Povltavskou a dále po povrchu až na Spojovací a do Malešic. Tato verze projektu by měla stát okolo 40 miliard korun.
kvůli vysoké ceně ovšem pokračování okruhu podél Vltavy už jednou magistrát odmítl. A přišel s náhradní možností. Vést vnitřní okruh tunelem v ulici V Holešovičkách a dál po povrchu přes ulice Kbelskou a Průmyslovou. Kilometrový tunel by měl vyjít zhruba na deset miliard korun.
Takovou variantu podporuje Praha 8, protože jí se to přímo týká. Na dopravní situaci v ulici V Holešovičkách si dlouhodobě stěžují místní už několik let. Denně jí projedou desítky tisíc aut. I kvůli tomu, že právě přes ni se řidiči napojují na ústeckou dálnici D8. "Musíme se na tom strategicky domluvit. Jde jednoznačně o politické rozhodnutí," říká k tomu Dolínek.
Ať už se ale pražský magistrát rozhodne jakkoli, osmá městská část bude chtít Holešovičky zahloubit tak jako tak. "Holešovičky musejí pod zem. Musí to být co nejdříve, a to bez ohledu na provázanost s jinými stavbami. Plány na výstavbu vnitřního nebo vnějšího obchvatu nesmí blokovat zahloubení Holešoviček," míní starosta Prahy 8 Roman Petrus s poukazem na neúnosnou dopravní situaci na tomto exponovaném místě.

Tunel jako politická sebevražda

Politici vědí, že pro voliče − po zkušenostech s Blankou − jsou tunely ožehavé téma. "Ten, kdo dneska přijde s tím, že bude stavět další tunel, musí tušit, že to je pro něj politická sebevražda," říká zastupitelka na Praze 8 Markéta Adamová (TOP 09). Podobně se vyjadřuje i Petrus. "Politik, který by chtěl v Praze v tomto volebním období připravovat další tunel, by byl bytost dost odvážná," míní starosta.
Ve hře je přitom ještě jeden tunel, rovněž v osmé městské části, který by měl pomoci vyřešit dopravu v Libni. Do něj by řidiči najížděli z Libeňského mostu a vedl by pod Palmovkou. Je stále zanesen v územním plánu. A to, že by se v budoucnosti mohl stavět, politici nevylučují − ovšem s tím, že zatím se jeho stavba nechystá. "Pro řešení dopravy na Palmovce zůstávají varianty dvě: tunel, nebo to nechat tak, jak to je," říká Petrus.
Právě osmá městská část se obává nejvíc, že po otevření tunelu Blanka doprava v Praze 8 ještě více zhoustne. "Postavení Blanky by mělo s dopravou pomoci řadě městských částí. S výjimkou Prahy 8," dodává starosta. Jak přesně se otevření komplexu Blanka do dopravy skutečně promítne, bude magistrát zkoumat až za provozu.
Pro hlavní město tak kapitola Blanka neskončí ani poté, co se Blanka − nejdelší městský tunel v Evropě − otevře. Kromě toho, že magistrát i městské části budou zjišťovat, co se stane s dopravou, zbývá ještě dořešit, kdo zaplatí za poničené kabely, které se musely vyměnit. V krajním případě tak město čekají kvůli Blance soudy s dodavatelem ČKD Praha DIZ.

http://archiv.ihned.cz/c1-64482030-nejd … mni-stavbe

Thumbs up Thumbs down

15

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Může pokračování Blanky vést kompletně po povrchu?

Praha - Pravidelné jarní uzavírky, respektive opravy silnic jsou v plném proudu. Přes vyznačené objížďky zoufale brzdí automobilovou dopravu uvnitř hlavního města. Situaci zásadně komplikují také práce na většině dálničních přivaděčů. Zácpy v ranní a odpolední dopravní špičce se nyní během pracovního týdne začínají blížit maximům, obvyklým jindy zpravidla pouze v pátek.


http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/m … 60413.html

Nastalo období, tvrdě dokládající zoufalou potřebu konečně uzavřít nehotový vnitřní Městský okruh. Nutné politické rozhodnutí kvůli vleklé magistrátní krizi však stále nepadlo. Naváže na tunelový komplex Blanka další tunel s pracovním názvem Blanka II za desítky miliard korun? Nebo postačí řádově levnější, avšak v jistém ohledu neméně kontroverzní řešení?

Pokračování Blanky, či spíše dokončení Městského silničního okruhu tunelem - ano, či ne? To bude po dlouho očekávané rekonstrukci koaliční vlády na magistrátu jedno z klíčových strategických rozhodnutí. Předpokládaný návrat Strany zelených do vedení města může být impulzem k opětovnému přehodnocení aktuálních záměrů.
Povrchové řešení opět ve hře?

Zatímco sociální demokraté, kteří si pravděpodobně i dál podrží gesci dopravy, by se zřejmě startu výstavby takzvané Blanky II nebránili, zelení si prý složitou ražbu soustavy tunelů za odhadovaných čtyřicet miliard korun nedokáží představit.

Jedno je ale jisté - chybějící severovýchodní třetinu vnitřního okruhu je třeba co nejrychleji dokončit. Dostává se, vedle unikátního dvoupatrového tunelu pod Bílou skálou, opět do hry povrchové řešení?

„Předchůdci ve vedení Prahy jasně vytyčili chybějící část okruhu. Má vést Povltavskou, Balabenku a Spojovací," připomněl před časem náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Zdůraznil zároveň, že taková varianta je součástí územního plánu a navíc již byla a stále je diskutována s dotčenými městskými částmi Praha 3, 8, 9 a 14.

Ty naopak dlouhodobě nesouhlasí s povrchovou variantou dokončení okruhu. Konkrétně s takzvaným Průmyslovým polookruhem, mimo jiné tedy s rozšířením Průmyslové ulice a s případnou výstavbou mimoúrovňových křižovatek.
Zelení drahé stavby nechtějí

Jenže zelení drahé tunely dosud odmítali a pravděpodobně dál odmítat budou. „Výstavba dalších kapacitních tunelů je pro nás jen těžko představitelná. To téma bude nutné ještě řádně prodiskutovat," podotkla místopředsedkyně pražských zelených, zastupitelka hlavního města a zvažovaná kandidátka do městské rady Petra Kolínská.

Jaké se tady nabízí alternativy ke spojnici mezi Pelc-Tyrolkou, Balabenkou a Šterbohoulskou radiálou? Mimo jiné se zvažuje zásadní rozšíření ulice Nová Povltavská.

Dopravní iniciativa Auto*Mat opakovaně navrhla zamítnout také nákladné zahloubení ulice V Holešovičkách a ražbu tunelu pod ulicí Zenklova. „Institut plánování a rozvoje ostatně sám upozornil na možnost vedení okruhu tak zvaným duálem, tedy dvěma větvemi komunikací," nastínil opakovaně zástupce iniciativy Vratislav Filler.

Podle tohoto plánu by se doprava rozmělnila v jednom směru právě ulicí Kbelskou a Průmyslovou, ve směru opačném pak Povltavskou a pak dále přes Balabenku, Jarov a Malešice. Auto*Mat nyní přichází s nápadem, jak začít - konkrétně s ulicí V Holečovičkách, což je na Blanku bezprostředně navazující komunikace zatížená po otevření tunelu vyšším objemem dopravy.
Tunel? Nejlépe jen jednosměrný

„Řešení počítá s jednosměrným dvojpruhovým tunelem ve stoupání začínajícím pod Bílou Skálou v místě nyní uvažovaného vyústění tunelu Městského okruhu a končícím až za křížením Liberecké s Davídkovou ulicí. Součástí tunelu je odbočné rameno do Zenklovy ulice," nastiňuje iniciativa.

Na povrchu ulice V Holešovičkách pak podle ní zůstanou dva pruhy do centra, v ochranném protihlukovém valu, obklopeném dvojicí účelových komunikací v režimu obytné zóny zajišťujících přístup k domům a napojení do Zenklovy ulice.

„Řešení nevyžaduje stavbu sekce městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou, Balabenkou a Libeňské spojky. Počítá právě s takzvaným duálním vedením okruhu dle konceptu Institutu plánování a rozvoje. Intenzita na ulici V Holešovičkách se tím sníží na méně než čtyřicet tisíc vozidel za den. Vlastní výstavba bude mít minimální negativní dopad na dopravu a obyvatele nejen v ulici V Holešovičkách," stojí dále v rozboru.

V něm je pak křižovatka Vychovatelna řešena jako úrovňová křižovatka v běžné uliční síti. Tunelové portály jsou omezeny na jednu rampu z tunelu do ulice Zenklovy. Celkové náklady na realizaci záměru lze prý odhadnout na méně než polovinu obousměrného zatunelování.

„Náklady na provedení se budou pohybovat výrazně pod polovinou řešení formou obousměrného tunelu, a to díky absenci větších podzemních křižovatek. Má jít vlastně jen o jednu rozbočku do Zenklovy. Hlavním záporem je přetrvávající silný provoz v ulici V Holešovičkách, přibližně na polovině současného stavu. Jeho intenzita nejspíš nezaručí dostatečné snížení emisní a hlukové zátěže," uzavřel dopravní rozbor iniciativy Auto*Mat.

Autor: Jakub Krupka

Zdroj: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/m … 60413.html

16

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Já prostě nechápu pořád ten boj Zelených proti tunelům. Z podstaty ochrany přírody je přece lepší narvat dopravu pod povrch.

Thumbs up Thumbs down

17

Re: Pelc-Tyrolka - Balabenka

Vsadil bych se o cokoliv, že 2024 se nezačne

Praha schválila zakázku na dostavbu Městského okruhu. Stavba může začít v roce 2024

Thumbs up Thumbs down