26 Naposledy upravil: S_M_Lomoz (04.11. 2016 15.50)

Re: Komunikace Evropská-Svatovítská (obchvat Vítězného nám.)

EIA podruhé?

Aha. Ona propadla a navíc je to předělávka na dvoupruh.

Obchvat Kulaťáku? Nejdřív za čtyři roky

Praha - Radnice Prahy 6 rozhodla zúžit léta chystanou objízdnou trasu Vítězného náměstí v Dejvicích. Kvůli úpravám projektu se vrátil proces přípravy na začátek.
Autům valícím se z tunelu Blanka v Praze 6 zoufale chybí návazná komunikace. Po tisících tak každodenně zahlcují Vítězné náměstí. Řešení přitom existuje. Už patnáct let se připravuje plán na obchvat Kulaťáku, který by měl řidiče odvést ze Svatovítské ulice přes areál kasáren až ke křižovatce Evropské a Gymnazijní. Zprovozněn měl být společně s Blankou, místo toho stále narůstá zpoždění. Projektovou přípravu má na starosti radnice Prahy 6, investorem je ale pražský magistrát.

Oproti původnímu návrhu došlo ke změně

Původně se počítalo s tím, že téměř kilometr dlouhý úsek bude vysokokapacitní, parametry se ale nakonec podstatně změní. „Městská část připravila svou představu o úpravě projektu a doplnila ji o požadavky od Institutu pro plánování a rozvoj Prahy. Oproti původnímu návrhu došlo ke změně z čtyřproudé na dvouproudou komunikaci opatřenou mimo jiné prvky městské zeleně," prohlásil mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. Přitom první varianta měla už od roku 2010 kladné stanovisko posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), jeho platnost ale loni vypršela. Radnice musela podat žádost znovu, tentokrát ale na řešení se dvěma pruhy.

Opozice kritizuje současné vedení šestky

Nový proces právě probíhá a pravděpodobně potrvá až do jara příštího roku. Následně by měl magistrátní odbor strategických investic formálně zahájit proces územního rozhodnutí. Churavý odhaduje, že by k realizaci mohlo dojít přibližně v roce 2020. Podle opozice v Praze 6 ale právě současné vedení městské části nese zodpovědnost za to, že se stavba obchvatu stále odkládá. „Nebyl žádný důvod projekt přehodnocovat, přípravy jsou proto znovu na úplném začátku. Pokud radnice chtěla realizovat silnici dvouproudovou, měla využít už připravenou variantu a následně sáhnout k úpravě, například vytvořit z části parkovací místa," myslí si předseda ODS v Praze 6 a zastupitel Jakub Stárek. Podle něj vedení radnice posunulo realizaci do budoucna minimálně o několik let.

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/o … 61103.html

Thumbs up Thumbs down

27

Re: Komunikace Evropská-Svatovítská (obchvat Vítězného nám.)

Závěry zjišťovacího řízení:

Záměr „Komunikace Evropská – Svatovítská (KES), stavba č. 8559“ bude posuzován podle zákona.
Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu, ve které je třeba se zaměřit zejména na následující:
1. Zrevidovat dopravní studii dle současného reálného stavu. Při hodnocení použít aktuální dopravně-inženýrské podklady k době zpracování dokumentace.
2. Zhodnotit kumulativní vlivy. Šíři hodnoceného území zkonzultovat s orgánem ochrany ovzduší a s orgánem ochrany veřejného zdraví. Provést i popis kumulativních vlivů z různých zdrojů.
3. Dopracovat akustickou studii z hlediska možnosti přiznání tzv. staré hlukové zátěžev úsecích záměru vedených po stávajících komunikacích. Doložit vliv záměru nové části komunikace na stávající zástavbu v oblasti kolem komunikací Generála Píky a Buštěhradská. Řešit aspekt odrazu hluku od protihlukové stěny.
4. Předložit podrobnější hodnocení vzrostlé zeleně a doložit důvodnost potřeby kácení.Alespoň rámcově zpracovat vegetační úpravy s prověřením zachování a využití maximálně možného množství stávajících cenných dřevin s důrazem na výsadbu v městském prostředí odolných stromů.
5. Zohlednit všechny relevantní připomínky uplatněné ve vyjádřeních k oznámení záměru.

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1035

Thumbs up Thumbs down