1

Téma: VRT - vysokorychlostní tratě

Vysokorychlostní tratě v Čechách aneb Co jen tak nebude, ale mělo by být...

Thumbs up Thumbs down

2

Re: VRT - vysokorychlostní tratě

Praha 30. března (ČTK) - Ministr dopravy Gustav Slamečka dnes jednal s německým protějškem Peterem Ramsauerem o možném propojení Prahy a Berlína vysokorychlostní železnicí. Podpis společného memoranda, které má záměr obou stran stvrdit, byl ale odložen. ČTK o tom informoval ministr Slamečka.
"Na německé straně to není zcela připravené," řekl ministr. Obě strany se proto dohodly na dalších jednáních v dubnu či květnu, do poloviny roku by měla být dohoda na stole. O termínech výstavby nechtěl Slamečka hovořit, v minulosti se mluvilo o možném zprovoznění v letech 2018 až 2020.
Češi usilují o to, aby česká část vysokorychlostní tratě (VRT) byla zahrnuta do unijního programu dopravních priorit TEN-T. Tím by se zajistilo financování stavby z evropských fondů. V TEN-T je sice nyní trať z Balkánu přes Budapešť, Vídeň a Prahu do Drážďan, na českém území ale nemá parametry VRT, ačkoliv se jí říká koridor. Němci zase usilují o to, aby se do TEN-T  dostalo spojení z Drážďan do Berlína a dále k baltskému moři.
Podle Slamečky je důležité, aby se obě strany nyní dohodly především na základních parametrech nové trati. "Není možné aby jsme (sic!) stavěli něco, co nebude pasovat do celkové koncepce," uvedl.
První česká VRT se bude stavět takzvaně na zelené louce, což je rozdíl proti nynějším koridorům, které kopírují starou trasu. Podle předpokladů by vedla řadou tunelů, především v Českém středohoří a Krušných horách. Dobu jízdy z Prahy do Berlína má zkrátit z dnešních čtyř hodin a 40 minut na dvě hodiny, úsek Praha - Ústí nad Labem by měl vlak ujet za půl hodiny. V některých úsecích může být rychlost až 300 km/h, dnes je nejvyšší povolená rychlost na českých kolejích 160 km/h.

Thumbs up Thumbs down

3

Re: VRT - vysokorychlostní tratě

Plán železnice: vlakem do Prahy za hodinu

LIBERECKÝ KRAJ Jste v Liberci a máte mít za hodinu schůzku v centru Prahy? Jděte na vlak a stihnete to. Rada, která zní jak z říše snů, by mohla být v budoucnu zcela běžná.

Vznikla totiž studie, která upravuje vlakové spojení mezi krajským a hlavním městem. Má to jen jeden háček, hned tak to nebude. „Zatím je to výhled tak na třicet let dopředu,“ říká Ivan Jágr ze Správy železniční a dopravní cesty. „Zatím nikdo nemůže ani říci, zda bychom to platili jen z vlastních zdrojů, nebo využili třeba granty. V současné době jsou evropské fondy rozvrženy do roku 2013 a do té doby tahle akce určitě na pořad nepřijde,“ doplnil Jágr.

Zároveň si ale Jágr uvědomuje, že pro krajské město je rychlejší spojení s Prahou důležité. Dnes trvá dvě a půl hodiny, navíc s přestupem v Turnově. Rychlejší autobusové dopravě takmůže konkurovat jen obtížně.

Studie, kterou představila firma IKP Consulting Engineers, nabízí tři varianty rychlého spojení. První využívá tratě z Prahy přes Lysou nad Labem a Milovice se spojkou do tratě Nymburk - Mladá Boleslav. Druhá je novostavbou vedenou západně kolem Brandýsa nad Labem a Benátek nad Jizerou. „Třetí varianta odbočuje z budoucí vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany a modernizuje trať přes Neratovice a Všetaty. Za Mladou Boleslaví prochází pak již jen jediná varianta Bakovem na Jizerou k silnici R10 a z oblasti Příšovic vede přímo k Liberci, kde nahrazuje části dnešní tratě od Turnova,“ přiblížil technický ředitel firmy Michal Babič.

Všechny tratě budou elektrizované, jedno či dvojkolejné. Po modernizovaných tratích by se vlaky proháněly rychlostí do 160 kilometrů za hodinu, po nově vybudované pojedou až 230 kilometrů v hodině. Tím by se výrazně zkrátila jízdní doba, navíc cestující by vlak pohodlně zavezl až do centra Prahy, bez přestupů. „Cesta by pak byla rychlejší, než kdybyste jeli autobusem a metrem. Určitě by to cestující uvítali,“ upřesnil Ivan Jágr.

I pro Liberecký kraj by bylo nové vlakové spojení Praha - Liberec vítanou změnou. I když to není to nejdůležitější. Podle Stanislavy Jakešové, vedoucí krajského odboru dopravy, se prověřovalo také spojení do Hradce Králové a Pardubic, kde není z Liberce žádné přímé spojení jak po silnici, tak po železnici. „Pokud bychom do těchto měst dojeli vlakem za hodinu, což je doba, za níž se tam autem prostě nedostaneme, tak by to bylo úžasné,“ upozornila. Z Liberce do Prahy totiž vede čtyřproudá silnice a autobus je v hlavním městě za hodinu. „Nicméně určitě bychom uvítali, pokud by se zrychlilo i vlakové spojení, myslím, že potenciál tady na to je, stejně jako kouzlo toho, že vás vlak zaveze až do centra Prahy, takže pokud to půjde, ať se staví,“ dodala. Liberecký je navíc jediný kraj v republice, který nemá rychlé železniční napojení na krajské město. Trasa by se také protáhla i do Německa a do Polska.

A takový záměr potvrdil i Ondřej Furik z odboru dopravní politiky a životního prostředí ministerstva dopravy. „Cílem je, aby trať, která vede z Wroclawi do Drážďan a je zapojená do sítě 10T, navázala i na spojnici do Liberce. Jakmile se nám podaří návrh zařadit do programu ministerstva, otevírá se nám možnost využít i příspěvku evropské komise,“ informoval Furik.

***

FAKTA Kudy pojede vlak

  1. varianta vede po dnešní trati z Prahy do Lysé nad Labem a Milovic s dostavbou spojovacího úseku do Čachovic a dále po modernizované trati od Nymburka do Mladé Boleslavi.

  2. varianta vychází rovněž z lysecké tratě, ale vede do Mladé Boleslavi ve zcela nové stopě západně od Brandýsa nad Labem a Benátek nad Jizerou.

  3. varianta využívá trasu budoucí vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany, ze které odbočí v prostoru Měšic a do Mladé Boleslavi vede po modernizované trati přes Neratovice a Všetaty.

Všechny návrhy procházejí zcela přestavěnou stanicí Mladá Boleslav a směrem k Liberci je uvažována již jen jedna varianta, která prochází Bakovem nad Jizerou a přimyká se k silnici R10. Do Mnichova Hradiště je zachován sjezd pro osobní vlaky. V oblasti Příšovic se oddělí nová trať vedoucí k Liberci a částečně nahradí dnešní trať od Turnova.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj

Thumbs up Thumbs down

4

Re: VRT - vysokorychlostní tratě

Tisková zpráva Svazu cestujících ve veřejné dopravě k VRT - http://www.svazcestujicich.cz/tiskove-z … e-na-mars/

Thumbs up Thumbs down

5

Re: VRT - vysokorychlostní tratě

Vysokorychlostní trať Praha – Benešov – Brno
Publikováno: 29.1.2015
Rubrika: Železniční infrastruktura

Ministerstvo dopravy České republiky společně se Správou železniční dopravní cesty zahájilo aktivní přípravu projektu Rychlých spojení (vysokorychlostních tratí), který bude znamenat zásadní kvalitativní pokrok v rozvoji dopravní sítě České republiky. Na přípravě nejdůležitějšího úseku mezi Prahou a Brnem se rozhodující měrou podílí společnost SUDOP PRAHA a. s., a to zpracováním územně technických studií VRT Praha – Benešov a VRT Benešov – Brno.

http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/ … esov-brno/

6

Re: VRT - vysokorychlostní tratě

Vysokorychlostní vlak do Sedlčan (obr 4)! big_smile

Thumbs up Thumbs down

7

Re: VRT - vysokorychlostní tratě

Rychlostní tratě by mohly být financovány ze soukromých peněz

Praha - Pro financování připravovaných vysokorychlostních tratí je třeba zvážit možnost využití soukromých peněz. Tratě s rychlostí přes 300 kilometrů v hodině by bylo možné stavět prostřednictvím takzvaných PPP projektů (Public Private Partnership). Po roce 2023 totiž skončí hlavní zdroj evropských dotací směřujících do dopravní infrastruktury a další evropské příspěvky budou výrazně nižší. Na setkání s novináři to řekl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica.
PPP projekty by se tak týkaly téměř všech chystaných vysokorychlostních tratí. Při současné délce přípravy velkých infrastrukturních staveb lze očekávat, že na první rychlostní železniční spojení je možné získat stavební povolení až po roce 2030, uvedl ředitel odboru strategie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radek Čech. Správa železnic nyní pracuje na prvním kroku, kterým jsou technicko-provozní studie. Stanoví, jakým řešením a pro jaké rychlosti by se v Česku měly vysokorychlostní tratě stavět. Studie by měly být dokončené příští rok v květnu.
Zapojení privátního kapitálu nejčastěji spočívá v tom, že stát do stavby nevloží vlastní peníze, ale přenechá výstavbu kompletně na soukromém investorovi. Tomu pak platí za bezchybný provoz na daném úseku po předem sjednanou dobu.
Mezi prvními vysokorychlostními tratěmi, které chce SŽDC stavět, jsou úseky napojující českou železniční síť do zahraničí. Kolem roku 2030 by se mělo pracovat na spojení Prahy s Německem přes Ústí nad Labem a Drážďany a rovněž přes Plzeň a Mnichov. Na Moravě jde o spojení Brna a Břeclavi s napojením na Vídeň a Bratislavu a dále pak spojení Brno - Přerov.
Vysokorychlostní propojení Prahy a Brna je chystané ve druhé vlně, která je směřovaná k roku 2050. Zde jsou dvě pracovní varianty napojení, jižní větev by měla směřovat přes Benešov a severní přes Havlíčkův Brod. V tomto balíku SŽDC ještě předpokládá spojení z Prahy do Polska buď přes Liberec nebo přes Hradec Králové.
Výběr trasy pro nové rychlostní tratě nicméně není podle Černého jednoduchý. "Všichni chtějí vysokorychlostní trať, nikdo ale nechce, aby mu vedla méně jak dva kilometry od domu," uvedl. SŽDC také nemá příliš zkušeností se stavbou železnic v nové trase, většina současných projektů jsou modernizace nynějších železničních tras.

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rychlo … ez/1409189

Thumbs up Thumbs down