1

Téma: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

co nového na oficiálních stránkách http://www.rokycanyplzen.cz/

2

Re: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

fotky květen

http://www.rokycanyplzen.cz/index_soubo … /0514.html

ale pro nás nic nového smile smile


Červen

Ukončení výluky

Dokončení protihlukové stěny v Rokycanech

Pokládka kolejí v úseku Rokycany Ejpovice

Dokončení první etapy mostu v Ejpovicích

Dokončení první etapy nástupišť v Ejpovicích a na Klabavě

3

Re: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

AKTUÁLNĚ

Zářez u Kyšic je již na svém dně

V nejbližších dnech proběhne betonáž mostu u Kyšic

Most v Ejpovicích již uzavírá klenbu


Říjen

Příprava podloží pro TBM

Příprava pražcového podloží

Zářez má již téměř svoji podobu

Začátek výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Dokončení podchodů v Ejpovicích a na Klabavě


Září

Dokončení protihlukové stěny v Rokycanech

Základy trakčních stožárů jsou již hotové

Most v Ejpovicích má již svoji budoucí podobu

Gabiónové stěny v zářezu u Kyšic rostou

Podkladní asfaltová vrstva pod první kolejí položena


Srpen

Nová trať funguje na výbornou

Klenba v Ejpovicích se už uzavírá

Montáže trativodů

Hloubení podchodů v Ejpovicích a na Klabavě

Přípravné práce pro PHS v Ejpovicích


Červenec

Druhá polovina mostu v Ejpovicích má již nové základy

Proběhlo snesení druhé koleje v úseku Rokycany Ejpovice

Zářez u Kyšic již získává svoji podobu

4

Re: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

fotky říjen - některé už známe smile

http://rokycanyplzen.cz/index_soubory/f … /1014.html

5

Re: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

Prosinec

Ukončení výluky 15.12.2014

Montáž TBM

Dokončení přeložky komunikace u Kyšic

Zprovoznění výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Zprovoznění podchodů v Ejpovicích a na Klabavě

Listopad

Montáž TBM

Pokládka nových kolejí a výhybek

Pokládka živice na mostě u Kyšic

Dokončení výstavby ostrovního nástupiště v Ejpovicích

Příprava na otevření infocentra 4.12.2014


a listopadové fotky už známe... smile

http://www.rokycanyplzen.cz/index_soubo … /1114.html

6

Re: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

http://rokycanyplzen.cz/

Duben

Dokončovací práce na železničním svršku
Terénní úpravy podél trati a osetí
Práce na mostě přes Úslavu
Hloubení zářezu u Kyšic


Březen

Osazení výhybek v Ejpovicích
Práce na mostě přes Úslavu
Kácení u výjezdového portálu v Plzni na Doubravce
Hloubení zářezu u Kyšic


Únor

Zahájení ražeb na tunelu Ejpovice
Zahájení jarní výluky
Kácení u výjezdového portálu v Plzni na Doubravce
Hloubení zářezu u Kyšic


foto březen http://rokycanyplzen.cz/index_soubory/f … /0315.html

7

Re: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

po dlouhé době aktualizováno...

fotky http://www.rokycanyplzen.cz/index_soubory/foto.htm


Viktorka již vyrazila 2 360 m nového Ejpovického tunelu

Aktualizovaný harmonogram individuálních protihlukových opatření

http://www.rokycanyplzen.cz/


Listopad

Ukončení výluku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Říjen

Dokončovací práce na železničním svršku na Doubravce

Dokončující práce na nástupišti na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Září

Práce na železničním svršku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Srpen

Práce na železničním svršku na Doubravce

Montáž PHS na Doubravce

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Červenec

Dokončovací práce na železničním svršku

Montáž PHS na Doubravce

Demontáž nástupiště na Doubrace

Hloubení zářezu u Kyšic

Červen

Přípravné práce před výlukou

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Květen

Přípravné práce před výlukou

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

Duben

Dokončovací práce na železničním svršku

Terénní úpravy podél trati a osetí

Práce na mostě přes Úslavu

Hloubení zářezu u Kyšic

8

Re: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

po dlouhé době aktualizováno
http://www.rokycanyplzen.cz/

Viktorka již vyrazila 3 950 m nového Ejpovického tunelu

Červen 2016

Plánovaná prorážka prvního tubusu
Pokládka kolejového svršku v úseku Doubravka - Plzeň
Ukončení výluky 2. traťové koleje

přidány fotky za jednotlivé měsíce.

9

Re: Oficiální stránky "rokycanyplzen.cz"

zázrak smile

pro jistotu sem zkopíruji...Červen 2016

Plánovaná prorážka prvního tubusu

Pokládka kolejového svršku v úseku Doubravka - Plzeň

Ukončení výluky 2. traťové koleje


Květen 2016

Montáž panelů PHS v úseku Doubravka - Plzeň

Příprava pro pokládku kolejového roštu

Dokončovací práce na mostech v úseku Doubravka—Plzeň


Duben 2016

Nepřetržitá výluka koleje č. 2 v úseku Chrást – Plzeň

Vyraženo 230m tunelu, tj. v průměru 7,7 m za den

Na vjezdovém portále probíhají práce na kolíbce STT pro start TBM a na definitivní hloubené konstrukci STT kolem budoucích prstenců před raženým portálem

Údržba provizorního dopravního značení pro zajištění výjezdů ze stavby, uzavírek a záborů komunikací v oblastech - Kyšice, Dýšina a Plzeň Doubravka


Březen 2016

Zahájení nepřetržité výluky koleje č. 2 v úseku Chrást – Plzeň

Probíhají práce na zajišťování svahu zářezu a stavění panelových stěn systému Geowall

Snesení kolejového roštu, odtěžení kolejového lože a demontáže kolejových polí v km 100,601 - 100,350

Práce na podpovrchovém odvodnění a odtěžení na zemní pláň

vyraženo 224 m tunelu, tj. v průměru 7,2 m za den


Únor 2016

Příprava na nepřetržitou výluku koleje č. 2 v úseku Chrást - Plzeň

Vyraženo 124 m tunelu, tj. v průměru 4,3 m za den

Ražba byla přerušena z důvodu přestrojení stroje TBM  na hard rock mode v termínu

Probíhá výroba jednotlivých oken v rámci IPO

Proběhla demolice stávajícího přístřešku v zast. Dýšina, vybetonování základu a montáž ocelové konstrukce přístřešku

Leden 2016

Příprava na nepřetržitou výluku koleje č. 2 v úseku Chrást - Plzeň

Vybetonovány všechny segmenty Zárubní zdi v km 100,270 – 100,395  vlevo, připravuje se instalace odvodnění a zásyp zdi

vyraženo 200 m tunelu, tj. v průměru 6,5 m za den


Prosinec 2015

Finální terénní úpravy a dokončování drážních stezek v úseku Plzeň - Doubravka

vyraženo 176 m tunelu, tj. v průměru 5,7 m za den

Budování Zárubní zďi v km 100,270 – 100,395 vlevo

Obnovení dvoukolejného provozu na mostě v ev. km 106,592

Obnovení dvoukolejného provozu na mostě v ev. km 108,120