1

Téma: Z úředních desek

Podmíněně souhlasné stanovisko EIA pro úsek Běchovice-Úvaly

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Z úředních desek

zatím nepravomocné stavební povolení pro stavbu dráhy:
Praha 6, 7 „Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice“

Stručný popis stavby:
Stavba řeší optimalizaci traťového úseku Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice. Stavba je věcně rozdělena na tři stavební úseky, a to stavební úsek č. 1 – žst. Praha-Bubeneč, žkm 414,763 až 416,470; stavební úsek č. 2 – trať Praha-Bubeneč – Odb. Stromovka – Praha-Holešovice, žkm 413,646 až 414,763; stavební úsek č. 3 – žst. Praha-Holešovice, žkm 3,553 až 5,194. Cílem modernizace je dílčí zvýšení traťové rychlosti, včetně zvýšení rychlosti v odb. Stromovka směr Praha-Bubny, ... vybavení stanic a nově budované zastávky Praha-Podbaba peronizací dle parametrů nových nástupišť (zejména výška nástupiště 550 mm nad TK) a zlepšení kultury cestování v daném úseku.

http://www.ducr.cz/drurad/2012/120402-2vyhlaska.pdf

Omezení provozu tramvají a zábor v ulici Partyzánská musí být koordinován s výstavbou
Městského okruhu.

- Požadujeme zajistit celkovou koordinovanost stavby optimalizace trati s „Městským
okruhem“ a „Protipovodňovým opatřením“. (Výstavba podchodu pod kolejištěm žst. PHolešovice
– SO 9031 a úprava vodovodu).

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2015, včetně zkušebního provozu

3

Re: Z úředních desek

"Pro všechny stavby platí podmínka, že tramvajová a lanovková trať, nástupní a přístupové prostory nesmí být znečišťovány" smile

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Z úředních desek

Chodec Odesláno Úterý, 03. července 2012 - 12:55 napsal:

...tak je vypsané výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

Optimalizace tratě Praha Bubeneč – Praha Holešovice

Termín realizace 09/2012 – 07/2014
Hodnota zakázky 1 088 mil. Kč
Předmět Modernizace stanic a vybudování nové železniční zastávky
Přínos Zvýšení kultury cestování

5

Re: Z úředních desek

Jaka to bude ta nova zastavka? :-)

Petr od Pankráce

6

Re: Z úředních desek

Praha-Podbaba smile

při výlukách v rámci této akce, by se měl vyhloubit podchod u Trojského mostu

7

Re: Z úředních desek

Podbaba? Konecne, ta uz mela byt davno :-)

Petr od Pankráce

8

Re: Z úředních desek

K._A._F. Odesláno Pátek, 11. července 2014 - 15:32:30 

Byla podepsaná smlouva o dílo na realizaci stavby "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař". Zhotovitelem je "Společnost Hostivař Viamont - EUROVIA - GJW", cena 979 mil. Kč (očekávaná byla 994 mil. Kč).
http://www.szdc.cz/o-nas/smlouvy/554.pdf

Na úřední desce DÚ je rozhodnutí o nepřetržité výluce Veselí - Soběslav 26.10.-15.11., po část doby souběžně též Soběslav - Planá.

Z další vyhlášky DÚ vyplývá, že do komunálních voleb nebude nejen Blanka, ale ani zastávka Praha-Kačerov, protože nepřetržitá výluka má být 29.9.-16.10.

9

Re: Z úředních desek

to už je to zrušení zastávky Strašnice?
jinak mě tam zaujaly ty "pokuty" za dodatečné výluky...

Thumbs up Thumbs down

10

Re: Z úředních desek

je to začátek několikaleté akce, které je součástí i rušení "Strašnic"

více třeba na http://www.4koridor.cz/archives/18773/

11

Re: Z úředních desek

Na příslušném serveru se objevilo Oznámení na přesmyk v Libni, přesněji "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba".

Thumbs up Thumbs down