1

Téma: Napojení na Dejvickou

vše co se týká napojení pátého áčka na Dejvické...

2

Re: Napojení na Dejvickou

Drak napsal:
marty napsal:

Je pravda, že oprava izolace stropní desky DE bude provedena až v roce 2014 při stavbě přípojky do tunelu Blanka? Já myslel, že to udělají už při připojování V.A.

Ono to s napojováním V.A. nijak nesouvisí, při tom se nebude omezovat provoz na Evropské. Kdy se to bude dělat je asi ve hvězdách. Plánuje se to už dlouho a možná dřív nastane havarijní stav.

citace z http://metroweb.cz/diskuze/viewtopic.php?f=2&t=107

nevím jak to přesně marty myslel, že by obchvat kulaťáku, nebo po zprovoznění Blanky?

3

Re: Napojení na Dejvickou

Tu opravu slibovali již dávno. A hlavně v souvislosti s tím slibovali podchod pod kulaťákem - s výlezem na Dejvickou a do prostoru vietnamské tržnice (nyní parkoviště).
Podařilo se mi nalézt následující:
http://www.sestka.cz/index.php?clanek=30
z roku 2004.

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Napojení na Dejvickou

McQ napsal:
Prox napsal:

...od října, bych řekl, že se na Dejvické už začne kutat i na obratových kolejích...

Nikoliv, pouze se trvale uvolňují druhé pozice odstavných kolejí 1a + 2a. Později tam vznikne prachotěsné uzavření, zděné příčky mezi obratovými a odstavnými kolejemi a předávková místa s provizorním zabezpečením proti ohrožení provozované trati ze strany stavby.

5

Re: Napojení na Dejvickou

McQ napsal:
Drak napsal:

Na Dejvické pokračují bourací práce v prostoru bývalého SPO a probíhá oddělování stavby od provozované části.
foto: http://metroweb.cz/diskuze/download/fil … ;mode=view

Dnes v noci bude dokončeno přemístění úsekového odpojovače a zkrácení PK na kolejích 1a i 2a tak, aby končily u předávkového místa a nezasahovaly do budoucích prachotěsných vrat. Ta budou osazena na konci nových zdí, vystavěných na pochozích lávkách a patrných na Drakově fotečce.

6

Re: Napojení na Dejvickou

Drak napsal:

Na Dejvické finišuje oddělování odstavných a obratových kolejí od stavby a probíhá kotvení podzemních stěn.
foto http://metroweb.cz/diskuze/download/fil … ;mode=view

7

Re: Napojení na Dejvickou

Drak napsal:

Na Dejvické pokračuje odbourávání. Už je tam i žlutě naškicnuto kde vyjede Tonda s Adélou.
http://metroweb.cz/diskuze/viewtopic.php?p=75142#p75142

8

Re: Napojení na Dejvickou

trošku předčasně smile

McQ napsal:

Od 10:13 h přerušen provoz trati :MA v úseku NM — DE, neboť dodavatelská firma v rámci přípravných prací v MDt DE omylem přeřízla hlavní napájecí kabel. Náhradní způsob jednostranného napájení pouze z MDt MA zatím není možný, na DE hrozí zkrat; už se pracuje na nouzovém odstranění poruchy naspojkováním říznutého kabelu.

Náměstí Míru - Dejvická

Datum a čas vzniku: 12.05.2012 10:13

Úsek: Náměstí Míru - Dejvická

Typ dotčených linek:
Metro - linka A


Typ události:
Zastavení provozu metra


autobusové linky z Dejvické a Hradčanské prodlouženy na Staroměstskou


Čas obnovení provozu: 12.05.2012 10:52

9

Re: Napojení na Dejvickou

Drak napsal:

Na Dejvické je prostor pro dojezd štítů vybourán, ještě probíhá kotvení stěn, budou vybourány otvory kudy štíty vyjedou a instaluje se jeřáb. A pak už se jen bude čekat na Tondu s Adélou.

2x foto http://metroweb.cz/diskuze/viewtopic.php?p=75712#p75712

10

Re: Napojení na Dejvickou

Drak Odesláno Pátek, 06. července 2012 - 09:08 napsal:

Na Dejvické probíhá rekonstrukce měnírny v souvislosti s V.A , tak je výluky využito pro přepojení trakce.

11

Re: Napojení na Dejvickou

Souvisí to s napojením nové trasy na Dejvickou
Metro A bude o víkendu končit na Malostranské, tam dojede s přestupem
Zdroj: http://praha.idnes.cz/vyluka-metra-na-t … zpravy_sfo

12

Re: Napojení na Dejvickou

Drak napsal:

Porodní sál pro dvojčata je téměř připraven.
6x foto http://metroweb.cz/diskuze/viewtopic.php?p=77035#p77035

fotky nahrány i do naší galerie http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … de/121107/

13

Re: Napojení na Dejvickou

To je někde v prostoru těch uzavřených podzemních garáží?

Thumbs up Thumbs down

14

Re: Napojení na Dejvickou

Ivosh napsal:

To je někde v prostoru těch uzavřených podzemních garáží?

Ne, stanice metra, obratové koleje.

Thumbs up Thumbs down

15

Re: Napojení na Dejvickou

Aha, že kolem těch garáží je to uzavřené, tak jsem myslel, že tam budou ty štíty tahat ven.

Thumbs up Thumbs down

16

Re: Napojení na Dejvickou

Tonda je fuč smile

Drak napsal:

Aktuální situace na DE.

4x foto http://metroweb.cz/diskuze/viewtopic.php?p=77949#p77949
nebo http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … de/130213/

17

Re: Napojení na Dejvickou

v jedné koleji jsou položeny kolejnice z Motola až na Dejvickou

18

Re: Napojení na Dejvickou

McQ napsal:
metro-man napsal:

První den v listopadu bude od 21:30 omezen provoz na lince  :MA DE - ST, napojují LZA na V.A. (Mezi NM a MS bude jezdit kyvadlová souprava)

Tato zpráva bohužel není přesná ani úplná. Ve skutečnosti je to takhle:

Dnes v cca 21:30 pojede poslední vlak ze st. HO až do st. DE - z ní odjede ve 22:00 h. Následně bude v úseku ST až DE zahájena výluka, při níž se
* zachová dvoukolejný provoz HO — NM s obraty u nástupiště na 1. staniční koleji NM;
* zavede jednokolejný provoz ve 2. koleji mezi stanicemi NM a ST;
* NPD bude zajišťovat autobusy, a to prodlouženými linkami vybraných spojů + zvláštní linkou XA;
* ve st. DE začne zapojovat provizorní zabezpečovací zařízení (PrZZ). To bude ve funkci až do ukončení pátečního provozního dne 7. listopadu 2014 a po celou dobu jeho činnosti bude mimo provoz vlakový zabezpečovač LZA, vlakové čety proto budou doplněny na 1+1. Obraty ve st. DE budou možné jen po koleji 01.

V období od neděle do pátku se
* budou přepojovat všechna vnější zařízení (výhybky, návěstidla, kolejové obvody) ze stávající releovky do nové, určené pro staniční elektronické zabezpečovací zařízení (SEZZ);
* v místnosti stavědla demontuje stávající pult SRZZ pro tlačítkovou obsluhu, osadí prvky pro zařízení JOP (jednotné ovládací pracoviště) i PNO (pult nouzové obsluhy), přemístí pracovní stůl SPT včetně všech sdělovacích zařízení a provedou stavbní úpravy;
* bude PrZZ obsluhovat z dočasně přemístěného pracoviště, situovaného na stanovišti uprostřed nástupiště (= z boudy DS).

Celý druhý listopadový weekend bude ve st. DE a přilehlém úsek probíhat nepřetržitá dvoudenní výluka pro zprovoznění SEZZ a odzkoušení všech jeho funkcí včetně činností LZA, ale pouze ve stávajím rozsahu provozovaného zařízení v rámci st. DE = nezbytné pro dodržení smluvního termínu, úsek DE — BO ještě není sjízdný a veškeré vazby na trať V.A se proto budou zkoušet dle hmg až někdy po Novém roce (předběžně v polovině února). O způsobu a průběhu těchto zkoušek ještě není definitivně rozhodnuto...

Provoz v SO + NE 8. a 9. 11. bude organizován obdobně jako dnes večer, ale s následujícími odchylkami:
* jednokolejný "pendl" bude brázdit jen úsek mezi NM a přestupní stanicí MS-A;
* povrchovou náhradní dopravu zajistí tentokrát tramvaje linkami č. 35 + zvláštním spojem XA.
Od ranního výjezdu by měl být v provozu kromě SEZZ s JOP i vlakový zabezpečovač, ale z důvodu certifikace nového SW v něm instalovaného bude nejméně po dobu 14 dní zachován provoz s vlakovými četami 1+1.

Ve dnech 15. až 17. 11. 2014 proběhne souvislá třídenní výluka provozu v úseku NM až HO, při níž se kompletně vymění obě výhybky ve st. ZE, zajišťující jízdu přímým směrem ~ o těchto pracech až zase příště.
Howgh

19

Re: Napojení na Dejvickou

třeba sem smile

na stanici Muzeum již vyvěšují nové informace.

http://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=15022038831

20

Re: Napojení na Dejvickou

ty popisky... smile

http://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=15030239053
http://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=15030239051

21

Re: Napojení na Dejvickou

Přípravu panelů dostal na starosti nový grafik, který neměl v PC nainstalované původní písmo? Děs.

Thumbs up Thumbs down

22

Re: Napojení na Dejvickou

no konečně smile

McQ napsal:

Čtvrtečním ranním výjezdem byl úspěšně zahájen ověřovací provoz úseku V.A jízdami vlaků dle GVD bez cestujících.