1

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

Informace o připravovaných stavbách

Nájezd Vyskočilova směr Brno

protihluková opatření v ul. 5. května

výjezd Michelská směr z centra

2

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

animace / video
protihluková opatření v ul. 5. května

animovaná prezentace projektu návrhu protihlukových opatření u magistrály

zadavatel: Jiří Lebeda, s.r.o.

http://www.artoo.cz/ref_210v.html

3

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

Pěkný mlýn na vodu zdejších OS, když se navrhuje stěna jen z jedné strany magistrály. Červená šipka nešipka, auta jezdí i v jiných pruzích než ten pro šipky vybraný a tam ta reflexe už nebude tak příznivá.

Thumbs up Thumbs down

4 Naposledy upravil: P_V (03.11. 2009 07.39)

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

V návrhu nového ÚP je nájezd Vyskočilova nahrazen vratnou rampou, vmáčknutou ke stávajícímu sjezdu. V místě doposud uvažovaného nájezdu je tramvajová trať. Mezilehlý úsek k Michelské je navržen k zakrytí. A Michelská je tam napojena novou  MÚK, která by však vyžadovala přestavět most nad železniční tratí, čímž se z napojení stává těžké scifi.

Thumbs up Thumbs down

5 Naposledy upravil: andy (30.03. 2010 14.56)

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

Bylo zrušeno ÚR na stavbu ochranné bariéry při ulici 5. května, v úseku mezi přemostěním ulic Vyskočilova a Michelská v k.ú. Michle. Tyto bariéry jsou protihlukovým opatřením navrhovaným v souvislosti s uvažovanou či navrhovanou výstavbou sjízdné a nájezdové rampy „Sjízdná rampa z ulice 5. května na ulici Michelskou“ a „Nájezdová rampa z ulice Vyskočilovy na ulici 5. května“. Důvodem zrušení ÚR je, že pro obě tyto rampy a ochranné bariéry s nimi navrhované už byla vydána samostatná ÚR. Tato ÚR zůstávají dále v platnosti, a byť jsou věcně nesprávná, jsou pravomocná. Předmětné ÚR není změnou dříve vydaných územních rozhodnutí podle § 94 stavebního zákona.

  • Pro Sjízdnou rampu z ulice 5. května na ulici Michelskou a související ochranné bariéry bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. 126414/96/OURIDI/Ex ze dne 3.7.1996. V souvislosti s touto stavbou proběhly i pokusy o vydání stavebního povolení zatím bezvýsledné: vydané stavební povolení pozbylo platnosti, investor přesto zahájil určité práce a poté byla postupně vydávána dodatečná stavební povolení, která byla zase rušena. Poslední dodatečné stavební povolení č.j. MHMP-33798DP/2000/DOP-O1/Dá ze dne 13.11.2002 bylo zrušeno rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. 39/2003-120-STSP/3 ze dne 12.3.2003. Důvody pro zrušení lze shrnout tak, že uvažovaná rampa včetně navrhovaných protihlukových opatření neúměrně zatěžuje životní prostředí a je tak v rozporu se zájmy veřejnosti a práva lidí na zdravé životní prostředí.

  • Územní rozhodnutí bylo vydáno i pro Nájezdovou rampu z ulice Vyskočilovy na ulici 5. května, a to č.j. MHMP/130035101/0URlJ/Kos ze dne 4.4.2002; i toto územní rozhodnutí řeší i stavbu ochranných bariér, byť rovněž nedostatečně.

Všechna zmíněná rozhodnutí řeší tutéž věc a vždy poněkud jinak a není jasné, co má být realizováno. Výsledkem je nejasnost a nesrozumitelnost Územního rozhodnutí, která však způsobuje nejasnost a nesrozumitelnost dřívějších územních rozhodnutí týkajících se ramp. Územní rozhodnutí vytváří vnitřně rozporný a nejasný stav a taková rozhodnutí jsou podle §77 odst. 2 správního řádu nicotná. Podle § 76 soudního řádu správního tedy jsou důvody pro to, aby soud Územní rozhodnutí zrušil.
Je nezbytné, aby se stavební úřad v rámci nového projednání věci rovněž zabýval otázkou faktické existence a platnosti soudem uváděných rozhodnutí, včetně relevance uváděného skutkového stavu k projednávané věci. Na základě zjištěného právního a skutkového stavu věci bude vydáno odpovídající rozhodnutí, a to ve stanovené zákonné lhůtě.

Thumbs up Thumbs down

6 Naposledy upravil: Pista (13.10. 2011 12.39)

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

Informácia o požiadaní o vydanie územného rozhodnutia:
http://img97.imageshack.us/img97/6267/rimg5824.jpg

Thumbs up Thumbs down

7

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

Bylo vydáno ÚR na nájezdovou rampu na SJM z ul. Vyskočilova od Budějovického nám. Vypadá to, že celkem vzniknou dvě nové rampy.

http://ud.praha4.cz/ost/ud/ud/ug_file.p … D_ID=24465

Thumbs up Thumbs down

8

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

no to vypadá zajímavě, zajímalo by mě, kolik aut to odvede ze směrnice kačerov-JS-SJM když jedou směr brno (mě osobně to docela urychlí cestu,ale chápu, že ti z Bítovské proti tomu řvali)

Thumbs up Thumbs down

9 Naposledy upravil: P_V (04.04. 2012 20.38)

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

Mně se na tom nelíbí, že se zruší jižní chodník ve Vyskočilově.

Thumbs up Thumbs down

10

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

a sakra toho jsem si nevšim, tak to je pakárna, protože to bude o 3 semaforové přechody více, tak to mě taky štve...

Thumbs up Thumbs down

11

Re: Nájezd Vyskočilova - výjezd Michelská

Navíc je to tam i v námitkách, a vypořádání s námitkou vypadá tak, že je tam ctrl c ctrl v zopakován text, že chodník bude uzavřen. Ne úplně zbourán, jen asi zahražen a nenamalovaná zebra, prý jako záloha pro případ stavebních prací na protější straně. Aniž by jak v popisu, tak v tomto vypořádání byl aspoň uveden důvod, proč to jinak nejde.

Thumbs up Thumbs down