1

Téma: Kladno - obchvat

Jihozápadní část obchvatu Kladna by měla sloužit jako propojení R7 s R6 a ulehčit především Velkému Přítočnu a přilehlým obcím. Všiml jsem se, že u křižovatky s R6 je již vybudován výběžek, kde by měl obchvat začínat. Jihozápadní větev by měla jít přibližně tímto směrem: http://maps.google.cz/maps/ms?msid=2064 … 3,0.264187

Slyšel jsem i touhu pokračovat na východ k realizaci obchvatu Kralup a propojení s D8 a pokračování na jih k propojení s D5.

Taky už se plánoval východní obchvat Kladna přes areál poldovky a západní větev obchvatu,  kterých mi ale nějak uniká význam, protože většina dopravy jde stejně do Kladna, nikoliv přes Kladno.

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Kladno - obchvat

Nějaké info ze stránek kladenských hokejistů smile I když trochu starší.

Obchvat Kladna by měl ulehčit dopravě
Vydáno dne 17. 03. 2008

V současné době se pracuje na projektu, který by měl odklonit silniční provoz z centra města. Obchvat zřejmě povede po stávající silnici skrze bývalý Koněv, areálem Dříň až k Buštěhradu.

Doprava napříč Kladnem je vedena dvěma hlavními směry. Severojižní vede od Švermova směrem na Unhošť a západovýchodní z Rozdělova na Prahu. Oba dokonale protínají město a hustota provozu stále roste.

Kladenští v současné době pracují na projektu, který by měl ulehčit dopravě v největším středočeském městě. Chystají se plány na výstavbu obchvatu, jenž povede po stávající silnici skrze bývalý areál Koněv, areálem Dříň až k vodojemu u Buštěhradu, kde bude napojen na současnou komunikaci vedoucí kolem Buštěhradu na Lidice a dále na Prahu.

,,Nyní zpracováváme projektovou dokumentaci, která má ještě dvě podmínky, jež stanovil odbor životního prostředí krajského úřadu,“ uvedl Pavel Kohout z odboru dopravy a služeb kladenského magistrátu. První podmínkou je zpracování dokumentace zabývající se vlivem stavby na životní prostředí. Výsledek bude předložen veřejnosti a ta bude mít možnost se k projektu vyjádřit. Druhou podmínkou je zpracování a odsouhlasení změny územního plánu města. Tyto základní podklady se následně předávají stavebnímu úřadu, aby vydal povolení ke stavbě.

,,Vzhledem k zákonným normám je stanoveno i časové období na zpracování dokumentací. Pokud nenastanou žádné komplikace, tak by se vše, včetně změny územního plánu a vydání územního rozhodnutí, mělo stihnout do konce letošního roku. Začátek stavby by přicházel v úvahu v prvním pololetí příštího roku,“ vysvětlil Kohout.

Na náklady Kladenských budou v Buštěhradu postaveny příčné prahy a změní se dopravní značení tak, aby obec nezahltila kamionová doprava. Tuto informaci potvrdil buštěhradský starosta Václav Nový.
V delším časovém horizontu by měl být obchvat propojen také s rychlostní silnicí R6 ve směru na Karlovy Vary a dálnicemi D5 ve směru na Plzeň a D8 ve směru na Litoměřice.

Thumbs up Thumbs down

3

Re: Kladno - obchvat

Trasa východního obchvatu Kladna je nejlépe vidět v územních analtických podkladech středočeského kraje z výkres záměrů.

V konceptu nového územního plánu Kladno byl dokonce navržen celý obchvat kladna ke stáhnutí je  na stránkách města kladna.

Na základě nekvalitně zpracovaného konceptu ÚP vznikl web zástupců veřejnosti. Kde je plno zajímavých informací k dopravě v kladně.

Thumbs up Thumbs down