1

Re: Mirotice - Třebkov

trochu poklidíme

2

Re: Mirotice - Třebkov

pp21 napsal:

Nevíte o tom někdo něco aktuálního?

Právě jsem zjistil, že na stavbě Mirotice - Třebkov by teoreticky měla být "čtvrtkřižovatka" Předotice - pouze výjezd od Prahy. Našl jsem to v seznamu Oficiální seznam křižovatek na D a R - září 2009 na webu ŘSD.

Trochu jsem zapátral a na webu komunikace-r4.cz se o tom mlhavě zmiňují (Součástí stavby je také napojení souběžné silnice II/604), a na tamní situačce je to v km 92,1 trošku patrné.

Google říká, že na webu MD ČR jsou dvě situačky v PDF s MÚK Předotice, bohužel už přes hodinku je web mdcr.cz mrtvej sad No a dále google našel na webu MD stavební povolení kde jsem z google cache vyrozuměl, že:

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, s výjimkou výjezdové větve neúplné MÚK Předotice, navržené v km 92,1 vpravo. Tato výjezdová větev a k ní náležící odbočovací pruh nebudou realizovány tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci. Musí být však zachována možnost jednosměrného napojení obce Předotice ze silnice R4. Stavebník proto prověří další možná řešení výjezdové větve a ty projedná s dotčenými orgány a s obcí Předotice. Nové řešení výjezdové větve bude navrženo ve vhodném místě od km 90,8 do km 92,3 silnice R4. Pro výstavbu větve v nově navrženém řešení požádá stavebník o změnu stavby před jejím dokončením speciální stavební úřad.
...
3) Stavba nesmí být uvedena do provozu dokud nebude realizována výjezdová větev z R4 k obci Předotice v upravené podobě.

Podmínka č. 1 je dále rozvedena:

V podmínce č. 1 speciální stavební úřad stanovil, že v rámci předmětné stavby nebude realizována v projektové dokumentaci navržená výjezdová větev neúplné MÚK Předotice, v km 92,1 vpravo, a nebude realizován k ní náležící odbočovací pruh. Důvodem nepovolení tohoto výjezdu ze silnice R4 k obci Předotice je navržené řešení větve, které neodpovídá parametrům požadovaným závaznou normou ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Speciální stavební úřad projednal a prošetřil navržené technické řešení větve s projektantem, stavebníkem a Ministerstvem vnitra na jednání, konaném dne 6.9.2007 na Ministerstvu dopravy, a společně s nimi se usnesl, že není možno povolit výstavbu této výjezdové větvě tak, jak je navržena v projektové dokumentaci z důvodu toho, že její řešení zásadně nevyhovuje závazné technické normě ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a stává se tak z ní z hlediska bezpečnosti budoucího provozu krajně nebezpečné místo.
Na základě těchto zjištění vyzval speciální stavební úřad dotčené orgány a účastníky řízení k přehodnocení dosavadních a vydání nových stanovisek. Nově získaná stanoviska (viz stanoviska výše popsaná) následně posoudil a rozhodl, že stavba silnice R4 Mirotice – Třebkov bude povolena bez výše uvedeného sjezdu. Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí na předmětnou stavbu zahrnuje uvedený sjezd a ten je rovněž nezbytný pro obslužnost a dostupnost obce Předotice, bude zachována možnost jeho realizace v upravené podobě. Stavebník prověří možnosti úpravy technického řešení sjezdu v km 92,1 vpravo případně posunutí umístění sjezdu kdekoliv v km od 90,8 do 92,3 vpravo silnice R4.  Speciální stavební úřad výjezd z R4 k obci Předotice, na žádost stavebníka a po upravení jeho technického řešení tak, aby odpovídalo normě, povolí samostatně v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Takže otázka zní ... jak to bude? Nezaznamenal někdo z fotografů či kolemjezdících něco mezi km 90,8 a 92,3, co by připomínalo výjezdovou rampu?

Ještě jsem prošel místní fotky a našel jsem dva záběry (foto 1 a foto 2), ze kterýchj to vypadá že výjezd bude cca v km 91,4, tj naproti silnici do Podolí II.

Je to tak?

vondr napsal:

zatím to vypadá,že opravdu bude pouze výjezd od Prahy, který je patrný z fotek,které zmiňuješ. další odbočovací proh jsem tam neviděl

3

Re: Mirotice - Třebkov

vondr napsal:

tak se koncem ledna opět rozeběhli stavební práce na úseku Mirotice-Třebkov. Jen se divím, že se tam nepracuje v takovém tepmu jako na pražském okruhu či tunelu Blanka.

Wizard_01 napsal:

To je jednoduche, maji na to mnohem vic casu. Otevreni je snad az za 2 roky

vondr napsal:

To mě také napdalo. Otevření je plánované na duben 2010, ale u takových důležitých staveb by mělo být prioritou co nejdřívější otevření

raketaak napsal:

Zprovozneni je az v kvetnu 2011 (tedy jeste vice nez dva roky),viz http://www.dalnice.com/fotogal/r04/rado … 080309.jpg

Rekl bych, ze to jeden z tech useku, kde neni moc velky tlak na rychlou vystavbu a proto se tam poskrovnu prisypava financi. V podstate to je hodne jednoducha stavba, jsou tam snad jen tri kratke dalnicni mosty, jestli si dobre pamatuju, a zadna MUK, zadne velke zarezy. Kdyz by byla vule stavet, mohlo se to klidne za dva roky stihnout (od 4/2008 do 4/2010).

Prochaine napsal:

Jel jsem o víkendu kolem a svítí tam "technologické přestávka".

neo napsal:

Někde jsem četl (diskuze nebo nějaké prohlášení ŘSD), že se u tohoto úseku jedná o jeho předčasném otevření v 2010... teď nemůžu rychle najít kde, ale ještě to zkusím.

vondr napsal:

o víkendu jsem jel kolem stavby a na pár místech se něco dělá (dle čerstvě nasypané zeminy na sněhu)

vondr napsal:

ráno jsem jel okolo a začíná se pracovat na více místech stavby. nově i na mostě u Předotic.

vondr napsal:

na stavbě Mirotice - Třebkov jsou práce v plném proudu
- u Třebkova probíhá odtěžování zeminy z hlavní trasy
- na mostu u Předotic už je nosná skruž a probíhá montáž bednění mostu , o obou podpěr probíhá armování šikmých křídel
- u Předotic dále probíhá navážení kamení a zeminy a narůstá hlavní těleso komunikace
- Na mostě u Podolí II probíhá navážení a hutnění nájezdů na most
- v zářezu u Malčič se dále odtěžuje , gabinová zed je asi hotová, probíhá hutnění zeminy za ní a k následné úpravě terénu
- na mostě u Malšic probíhá armování pravé poloviny
- kousek za malšicemi v druhém zářezu bagr upravuje už ornicí  stráně zářezu
- Podchod u Radobytce je z poloviny zabetonován a probíhá bednění jeho druhé poloviny

Mar3ek napsal:

a náhodou foto by nebylo :-)

Prochaine napsal:

Pojedu tam až 7. května :-(

vondr napsal:

bohužel jsem jel autobusem, z toho se moc dobré fotky nedělají a navíc jsem měl jen mobil u sebe

vondr napsal:

dopoledne jsem jel opět do Prahy, tak jsem v rychlosti pochytil pár poznatků ze stavby.
dneska bylo o proti minulé cestě na stavbě mnohem rušněji, je tam spoustu techniky

- na mostu u Předotic probíhá montáž bednění mostu , už toho moc nechybí a bude se armovat
- u Předotic dále probíhá navážení kamení a zeminy a narůstá hlavní těleso komunikace
- Na mostě u Podolí II probíhá navážení a hutnění nájezdů na most, už jsióu skoro s úrovní východní opěry
- v zářezu u Malčič se dále odtěžuje ,
- na mostě u Malšic probíhá armování pravé poloviny - čela mostu jsou již zabedněná, že by se už armovala horní deska
- Podchod u Radobytce - probíhá armování druhé poloviny 
- na mnoha místech se provádí finální úprava okolního terénu a zavážejí se propustky, provádí se osazování rigolů nebo se dláždí stoky

vondr napsal:

opět jsem projel kolem stavby a pořídil pár fotek, které budou vloženy během dne. Bohužel se mi nepodařilo vyfotit betonáž mostu na hlavní trase . 2 betonpumpy v akci.
Jinak se opět pracovalo na celé trase

vondr napsal:

opět jsem projel okolo stavby
- na většině úseku se nasýpávají další a další vrstvy náspů hlavní trasy, místy už navážejí drcené kamenivo vyrubané ze skalního zářezu.  trasa se začíná šedivět.
- pravá polovina mostu na hlavní trase je jž zabetonován a probíhá demontáž bednění. zbývá demontovat nosná konstrukce bednění.
- druhá polovina podhcodu u rakovic je zabedněná a vypadalo to,že i zabetonovaná.
dneska byl vidět pracovní pohyb po celé trase

vondr napsal:

na stavbě nic zásadního za týden nenastalo. Jen podchod u Radotytců je odbedněn. Na hlavní trase probíhá navážení šterkových vrstev. už se nám rýsuje trasa jednotlivých pruhů

vondr napsal:

dnes na stavbě probíhal opět čilí ruch, z azmínku stojí jen to,že na msotě přes R4 mezi předoticemi a Malčicemi začala růst podpěrná nosná konstrukce. Nechám s epřekvapit,jak přemostí stávající silnici. foto snad zítra

vondr napsal:

Konečně se armuje most u Předotic, jinak u Malčic v tom malém zářezu se montují prefabrikované opěry asi mostu- kousek odtud se objevil finišer a pracoval na vedlejší komunikaci. Podchod u Radobytců se penetruje a natavuje se hydroizolace.

vondr napsal:

pár informací ze stavby:
most u Předotic se doarmovává  a je i kompletně zabedněn - tento týden lze čekat jeho betonáž
na mostě přes 1/4 a hlavní trasu se už objevilo bednění na části nosné podpůrné konstrukci
na opěrné zdi v zářezu je namontováno zábradlí
most na hlavní trase - u zabetované poloviny se odstraňuje nosná konstrukce podpěr
vedlejší cesta je zčásti vyasfaltovaná
na propustku u podchodu je již osazeno pěkné zelené zábradlí
Jinak celkové tempo stavebních prací se mi zdá trochu pomalé

vondr napsal:

most u předotic je už zabetonován-večer bude pár foteček smile

vondr napsal:

Info z dneška:
-podchod u Radobce je již zasypán a už se provádění obrubníky na chodníku k němu
- můstek u podchodu má již ochranou asfaltovou vrstvu na izolaci mostu
- za můstkem stojí finišer a už má položený pěkný kus štěrkopískového podkladu pod první asfaltovou vrstvu
- most na hlavní trase : provádí se bednění druhé poloviny mostu
- most u Předotic již odbedněn

MiKu napsal:

Mám pár fotek ze soboty. Je to foceno z auta, takže kvalita nic moc, ale můžu to sem dát, kdybych věděl jak smile .

vondr napsal:

moc velký pokrok na stavbě nenastal
od Radobyc postupně přibývají štěrkové vrstvy pod prvn asfaltový poklad. pracují na tom dva finišery.
Na mostě u Předotic zavážení krajní opěry a hutní

kasme napsal:

V poledne práce na velkém mostě, v zářezu a na mostě u Předotic. Další info za týden. ŘSD tam má ceduli něco jako Už brzy v novém.

vondr napsal:

osobně si myslím, že by to mohli zprovoznit mnohem dříve než až v příštím roce. No uvidíme  anecháme se překvapit

vondr napsal:

od Radobyc už to vypadá, že se čeká pouze na pokládku asfaltových vrstev

vondr napsal:

stále přibývají vrstvy podkladových štěrků, odhadoval bych to,že mají minimálně 1/5 délky trasy připravené pro asfalt.

vondr napsal:

na mostě u Předotic se už asfaltuje , brzy dojde k převedení dopravy z provizorní komunikace na nový most  a pak s ebude moci dotěžit zářez na hlavní trase.
včera probíhala betonáž druhé poloviny hlavního mostu
a hlavně od Radobytce se již pokládají asfaltové vrstvy
Myslím si,že bychom se otevření mohli dočkat ještě v letošním roce

vondr napsal:

dle fotek to vypadá,že by to mohli zprovoznit do konce letošního roku. Od Radobyc to už vypadá hodně dodělané

neo napsal:

Možný je všechno, ale v situační zprávě z března letošního roku se píše, že stavba se pravděpodobně předá do předčasného užívání koncem roku 2010 (strana 17 úplně nahoře oranžově) - takže cca o půl roku dřív (podle harmonogramu květen 2011). Aspoň něco. :-)

vondr napsal:

most u Předotic je hotový, brzy by mělo dojít k převedení dopravy na most

vondr napsal:

Jinak most u Předotic je už v provozu a už mají skoro dokončený zářez v místě provizorní komunikace, která sloužila při výstavbě mostu
Od Předotic je až po most přes hlavní trasu a 1/4 ( most je skoro celý zabednění) hotový asfaltový poklad (netuším ale kolik vrstev)
Od Radobytců se již naváží ornice na krajnice a prostor mezi pruhy

vondr napsal:

od Předotic jsou už také pokládány asfaltové vrstvy - tipoval bych,že už přes polovinu trasy má alespoň jednu vrstvu asfaltu. Pěkně se to začíná rýsovat k defenitivní podobě.
Zářez u Malčic je hotov a už je položený štěrkový podklad vozovky

vondr napsal:

Pracuje se na přípravě nosné konstrukce pro bednění mostu přes hlavní trasu.
hodně se pracuje na pravě svahů a prostor mezi jednotlivými pruhy - mohlo by se t vše stihnout do konce roku

vondr napsal:

na skoro celé trase je už položen asfalt. ěkde byly vidět už tři vrstvy,takže by to měla být finální vrstva.
Most přes 1/4 a R4 je již odbedně a připravují se římsy. Práce probíhají na definitivních úpravách svahů a osazování žlabů pod svahy a upravování terénu kolem komunikace.
Kdyby se chtělo, tak se může z jara otevřít

vondr napsal:

U Radobytce se začali montovat krajní svodila v pruhu od Písku na Prahu

vondr napsal:

na stavbě je nějaký klid, sem tam je vidět pár dělníků a pár strojů. Tempo nějak polevuje. Místy jsou hotová svodidla po krajích (většinou o propustků)

4

Re: Mirotice - Třebkov

na trse se začalo s montáží oplocení. Pracuje se kus od Radobytců, jak je postavený most přes ten zářez

5

Re: Mirotice - Třebkov

Na začátku trasy se obejvili cedule: "Pro nepříznivé klimatické podmínky práce zastaveny "
Musíme si počkat zase na teplé počasí, už aby bylo smile

6

Re: Mirotice - Třebkov

Před mostem u Malčic se dnes osazovala mýtná brána. Jinak na úseku bylo docela živo smile

7

Re: Mirotice - Třebkov

z obou konců úseku se začalo s montáží středových svodidel

8

Re: Mirotice - Třebkov

Nevíte někdo, jestli bude tento úsek rovnou označen jako rychlostní silnice a jak bude vyřešena tato křižovatka u Radobytců (konec úseku)?

Protože pokud to nebude označeno jako erko a ještě se tam bude "šaškovat" s modrými značkami, tak se tam vzhledem k severně navazujícímu úseku rychlostní silnice asi nikdy nedočkáme smile

Thumbs up Thumbs down

9

Re: Mirotice - Třebkov

MiKu napsal:

Nevíte někdo, jestli bude tento úsek rovnou označen jako rychlostní silnice a jak bude vyřešena tato křižovatka u Radobytců (konec úseku)?

Pokud se nepletu, tak to jako eRko značené bude. No a ta křižovatka by měla zůstat tak jak je, jen na ní nebude povoleno odbočovat vlevo (z žádného směru). Prostě z dopravního hlediska děs sad.
Dokonce je to v ŘSD dokumentu oficiálních názvů MÚK označeno jako Exit 77 Radobytce s dovětkěm "dočasná".
Jinak Exit 82 Předotice je taky zajímavá věc ... "čtvrtkřižovatka"

Thumbs up Thumbs down

10

Re: Mirotice - Třebkov

U Malčic se odpoledne asfaltovalo ve velkém. Na více jak 50% úseku jsou hotová středová svodidla a někde i krajová. dodělává se oplocení úseku. Už toho moc nechybí k dodělání..

11

Re: Mirotice - Třebkov

dle fotek a popisu má odstavný pruh šířku pouze 1,5 m. To je docela málo na odstavení porouchaného auta.

12

Re: Mirotice - Třebkov

Jelikož je to starší, dnes již zrušená, kategorie R22,5, tak je odstavný opravdu pouze 1,5m + 0,5m nezpevněná krajnice.

Thumbs up Thumbs down

13

Re: Mirotice - Třebkov

tpje to, když se projektuje o několik let dříve než se vůbec bude vědět, kdy se začne stavět

14

Re: Mirotice - Třebkov

vodorovné značení je hotové i ve druhém směru, takže už v celé délce. Finišují poslední úpravy. Během září by mohlo být zprovozněno

15

Re: Mirotice - Třebkov

Už jsou osazeny i směrové tabule, brzy se otevře

16

Re: Mirotice - Třebkov

mapman hlásil z terénu, že po 14té hodině byl zprovozněn směr na Prahu.

Opačný směr bude zprovozněn později (zítra) až se upraví značení na konci a uklidí se po slavnostním aktu...

17

Re: Mirotice - Třebkov

kasme napsal:

mapman hlásil z terénu, že po 14té hodině byl zprovozněn směr na Prahu.

Opačný směr bude zprovozněn později (zítra) až se upraví značení na konci a uklidí se po slavnostním aktu...

a pořídil mapman fotečky?

18

Re: Mirotice - Třebkov

vondr napsal:

a pořídil mapman fotečky?

myslíš těch chlebíčků? smile

19

Re: Mirotice - Třebkov

„Specifikem byla kvalitní koordinace účastníků stavby,“
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/ … ku-stavby/

20

Re: Mirotice - Třebkov

na stavbě kruhové křižovatky na exitu Předotice se pracuje, sice pomalým tempem ale něco se tam děje

21

Re: Mirotice - Třebkov

Okružní křižovatka byla zprovozněna. Nemůžu potvrdit, že i výjezd, ale předpokládám, že taktéž.

Thumbs up Thumbs down