1

Re: Jesenice

Když se nepostaví dálnice u baráků, musí se holt postavit baráky u dálnice ... aneb EIA na Obytný areál Jesenice, Jesenice u Prahy - Šatalka:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?v … id=STC1003

A pozor, v zákresech je nějakej novej "obchvat" Jesenice v ose II/603, mezi Jesenicí a R1 ... i když možná to nebude obchvat, ale jen nová silnice mezi barákama ... kdo ví .... nečetl jsem tu EIA.

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Jesenice

Pražský okruh neposlouží jako obchvat Jesenice http://www.oujesenice.cz/novinky-z-jese … t-jesenice
Úterý, 21 Září 2010 11:08

V souvislosti s otevřením Pražského okruhu dne 20. 9. 2010 se v některých médiích (např. MF Dnes 18. 9. 2010) objevila informace, že Pražský okruh bude v oblasti Jesenice splňovat funkci obchvatu obce, kterou dnes denně projíždí 23 000 aut. Tato informace není přesná, protože plánovaný obchvat Jesenice dosud nebyl postaven a Pražský okruh není totéž, co obchvat Jesenice. Uvedl to starosta obce Jesenice Ing. Zdeněk Pánek.

Podle plánů má být obchvat Jesenice součástí stavby Pražského okruhu, Jesenice si jeho výstavbu podmínila již ve stavebním řízení okruhu. Stavba si vyžádá investice zhruba 200 milionů korun, ale v uplynulém období se tyto prostředky nepodařilo najít ani v rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic ČR, ani v rozpočtu Středočeského kraje.

Podle odborných odhadů se po otevření Pražského okruhu sníží dopravní zátěž v Jesenici zhruba o dvě třetiny, ale i tak bude centrem obce nadále denně projíždět 6000 až 7000 vozidel. Pro obec je vyřešení této dopravní zátěže maximální prioritou, a proto starosta Jesenice Ing. Zdeněk Pánek v posledních týdnech intenzivně jednal jak s ŘSD, tak se Středočeským krajem ve snaze dosáhnout dohody a nalezení financí nutných pro investici do obchvatu.

Dohoda bude písemně stvrzena každým dnem. Před zahájením stavby se nejprve musí vyřešit otázka vlastnictví pozemků, na nichž bude obchvat postaven, máme příslib, že finance budou použity z tzv. operačních programů. V tuto chvíli není možné, vzhledem k úsporným opatřením v hospodaření státu, dosáhnout více,“ řekl starosta obce Ing. Zdeněk Pánek.

Jesenice dlouhodobě bojuje s nadměrnou dopravní zátěží a s tím souvisejícími negativními dopady, a to prostřednictvím dopravních opatření a podporou projektů vedoucích k jejímu utlumení. V letošním roce mezi taková opatření patřila výstavba nových chodníků, vznik přechodů s výstražným světelným zařízením, instalace zpomalovacích retardérů u nebezpečných přechodů nebo příprava projektu na novou cyklostezku. Aktuálním a připravovaným projektem je zajištění koncepčního řešení a opatření vedoucích k trvalému utlumení dopravy v obci v návaznosti na zprovoznění okruhu.