1

Téma: Uhříněves

Byl oznámen záměr Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - Uhříněves. Jedná se o návrh nové komunikace, tzv. Horácké stezky propojující ulice K Dálnici s komunikací III. třídy V Pitkovičkách (spojující Petrovice a Pitkovice). Smyslem záměru je prý vytvoření objízdné trasy pro případ uzavření provozu (plánovaného či neplánovaného) v ulici Přátelství.

Šířkové uspořádání nové komunikace odpovídá návrhové kategorii MS2c -/9,5/60 s šířkou jízdních pruhů a = 3,5 m, vodícím proužkem v = 0,25 m, šířkou zpevněné části krajnice c = 0,5 m, šířkou nezpevněné části krajnice e = 0,5 m a návrhovou rychlostí v = 60 km/hod. Celková délka navržené úpravy je 1 268,697 m. Podél komunikace je navržena samostatná cyklistická a pěší stezka v šířce s = 2 m.

Předpoklad zahájení stavby: 2. Q 2011, předpoklad dokončení stavby: 1. Q 2013.

Thumbs up Thumbs down