1

Téma: Severní část obchvatu Prahy

Schválené změny územního plánu Prahy zrušil soud - zdrží se letiště i obchvat

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil jednu ze schválených změn územního plánu Prahy, která se týká rozšíření ruzyňského letiště a dostavby severní části obchvatu města. Podle soudu jsou ve změně územního plánu nedostatky, kvůli kterým nebyl posouzen vliv plánovaných staveb na životní prostředí. Do odstranění nedostatků není možné vydat územní rozhodnutí o nové letové dráze. Rozhodnutí podle NSS musí být bráno úvahu i při posuzování odvolání proti územnímu rozhodnutí na dostavbu pražského okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí.

Změnu územního plánu schválilo zastupitelstvo v červnu 2008, její zrušení navrhli městská část Praha-Suchdol a tři vlastníci pozemků, kterých by se dotkla stavba silničního okruhu. Soud zrušil změnu územního plánu týkající se letové dráhy už podruhé, poprvé rozhodl v červenci roku 2006. "Tehdy vytýkané nedostatky nebyly ani v nové změně územního plánu odstraněny," sdělila Daniela Zemanová, soudkyně Nejvyššího správního soudu.

Soud pražskému magistrátu vytknul, že změny nesprávně vymezil, takže označení neodpovídalo skutečnému obsahu. "Občané ani dotčené orgány tedy přesně nevěděli, čeho se navrhovaná změna územního plánu týká," poznamenala soudkyně. Kvůli tomu údajně nebyly zamýšlené stavby posouzeny z hlediska dopadu na životní prostředí.
Územní plán, oblast Praha - Suchdol (doprava)

Podle starosty Prahy-Suchdola Petra Hejla, který proti oběma stavbám dlouhodobě bojuje, rozhodnutí soudu oba plánované projekty o roky zbrzdí. Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa ale považuje každé zdržení dostavby okruhu kolem města za katastrofální. "Je to obrovsky špatná zpráva pro všechny rozumně uvažující občany nejen naší Prahy 6. Jakékoliv posunutí dostavby okruhu kolem Prahy je neúnosným a nezodpovědným hazardem s kvalitou života a životního prostředí až stovek tisíc obyvatel města," sdělil Chalupa.

Mluvčí pražského magistrátu Jiří Wolf rozhodnutí soudu nechtěl komentovat s tím, že hlavní město na jednání zastupovala soukromá advokátní kancelář a město zatím nemá rozhodnutí k dispozici. Radní Martin Langmajer na zasedání zastupitelstva řekl, že město si nechá zpracovat právní expertízy, které posoudí, co bude rozhodnutí pro město znamenat.

Rozšíření ruzyňského letiště i dostavba obchvatu kolem Prahy jsou pro rozvoj dopravy v hlavním městě důležité. Bez nové ranveje by pražské letiště mohlo jen stěží konkurovat velkým letištím v okolních státech jako jsou Vídeň, Berlín nebo Mnichov. Společnost Letiště Praha ji chtěla otevírat v roce 2013.

Severní část pražského obchvatu má zase usnadnit cestování řidičům, v Praze se však vedou spory o její trasu. Ve zrušené změně územního plánu byla zakreslená jižní varianta, proti níž jsou radnice v Suchdole a Dolních Chabrech a některá občanská sdružení. Naopak za jedinou možnou ji považují hlavní město, ministerstvo dopravy, Praha 6, 7, 8 a 13, přilehlé středočeské obce a několik dalších sdružení.

Odvolání odpůrců vydaného územního rozhodnutí na stavbu okruhu bude řešit ministerstvo pro místní rozvoj.

sdv, lce, mkv, HoBr

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Severní část obchvatu Prahy

Z harmonogramu, který včera schválila vláda:

Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, aktualizace pro roky 2010 – 2012 (2015) napsal:

Pro realizaci dalších jmenovitých akcí na SOKP (kromě dokončení 512 - 514 a rekonstrukce 515) nejsou v letech 2010 – 2012 vyčleněny žádné finanční prostředky.

Thumbs up Thumbs down

3

Re: Severní část obchvatu Prahy

andy napsal:

Z harmonogramu, který včera schválila vláda:

Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, aktualizace pro roky 2010 – 2012 (2015) napsal:

Pro realizaci dalších jmenovitých akcí na SOKP (kromě dokončení 512 - 514 a rekonstrukce 515) nejsou v letech 2010 – 2012 vyčleněny žádné finanční prostředky.

Takže nebude ani sever, ani 511 - a je to!

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Severní část obchvatu Prahy

Pražáci, nic si z toho nedělejte, my Varáci dostanem na R6 z Varů do Prahy taky ho...

Je třeba nejen stavět nové, ale i zachraňovat staré kostelsedlec.cz

5

Re: Severní část obchvatu Prahy

Konečně byl zveřejněn rosudek NSS ve věci změny územního plánu Z 1000/00. Kdo chce, může si počíst tady.

Thumbs up Thumbs down

6

Re: Severní část obchvatu Prahy

Lenny napsal:

Rozhodnutí MMR o odvoláních proti ÚR stavbu 519. Věc byla vrácena k novému projednání

http://www.mmr.cz/getattachment/f9885bf … -1110.aspx

Jelikož se v médiích ( překvapivě wink ) skutečné důvody, proč bylo zrušeno ÚR na 519, neobjevily, snad někdo vezme za vděk následující svodkou. Předem bych chtěl zdůraznit, že se jedná o nepoměrně větší průser než v případě nedávno zrušeného ÚR na 511 - tam se totiž jednalo o jednu faktickou vadu projektu, která (doufejme) byla v nové verzi DÚR odstraněna, zatímco v tomto případě je problémů víc a v souvislosti s nedávným zrušením příslušné změny územního plánu hl. m. Prahy se celá příprava stavby 519 de fakto zhroutila jak pověstný domek z karet.

Pavel Baroch napsal:

Zatímco v případě Běchovic [míněno zrušení ÚR na 511] bylo důvodem to, že obyvatelé 120 domů měli být kvůli nové autostrádě vystaveni nadměrnému a zdraví škodlivému hluku z desítek tisíc aut, u dálnice mezi Suchdolem a Březiněvsí šlo spíše o procesní vady.

Nevím, co si přesně představit pod pojmem procesní vady (nejspíš to, že se panu Barochovi pod tlakem hořícího termínu uzávěrky nechtělo rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj číst), nicméně stěžejní důvod je ten, že se záměr nepřípustně měnil za pochodu. Týká se to dvou záležitostí:

  1. Trasování a uspořádání stavby SOKP 519 v úseku Dolních Chaber a Drahanského údolí je v DÚR odlišné od dokumentace EIA. Nebyla splněna podmínka č. 1 souhlasného stanoviska pro variantu "J", neboť trasa SOKP nebyla v ÚP hl. m. Prahy posunuta do trasy Z1-D2 s malým oddálením od Dolních Chaber severním směrem a DÚR obsahuje SOKP rovněž v této trase. Touto změnou se trasa SOKP posouvá do polohy, kde lze na základě dokumentace EIA v důsledku provozu na SOKP předpokládat překročení zákonných limitů imisí a hluku. Jestliže oznamovatel příslušnému úřadu, tj. MŽP věrohodně nedoloží opak, pak jde podle zákona č. 100/2001 Sb. o změnu záměru, která vždy podléhá posouzení. Provedení nového procesu posuzování vlivů na životní prostředí by pak bylo nezbytné pro tu část úseku 519, která je v DÚR odlišná od dokumentace EIA.

  2. Druhá nepřípustná změna spočívala v tom, že k již probíhajícímu územnímu řízení na samotnou komunikaci bylo narychlo "přifařeno" řízení o umístění ochranného hlukového pásma. Bohužel se potvrdilo, že práce kvapná málo platná, a MMR shledalo způsob, jakým magistrát územní řízení rozšířil, jako nedostatečně podložený, a tedy nepřípustný. Věcně mi není úplně jasné, jestli toto ochranné pásmo je vůbec potřeba, neboť na území Suchdola údajně nebude ve venkovním chráněném prostoru překročen hygienický limit vůbec.

To jsou tedy dva podstatné důvody, kvůli kterým muselo být ÚR zrušeno. Třetím, stejně závažným problémem je, že vzhledem k výroku NSS v současné době není záměr v souladu s územním plánem. Z toho všeho je zřejmé, že pokud by ŘSD a magistrát trvaly na realizaci záměru tak, jak je navržen v DÚR, je před nimi ještě hodně dlouhá cesta - nová EIA, úprava ÚP, nové územní řízení a stavební řízení. Jinými slovy, v tuto chvíli se zdá pravděpodobné, že v okamžiku zahájení stavby 511 bude příprava 519 asi tak v polovině.

Vedle dosud uvedených problémů, za jejichž "viníka" lze celkem jednoznačně označit magistrát, existuje ještě řada dalších, dá se říct víceméně formálních, z nichž některé padají spíše na vrub ŘSD (je otázka, co zvorali sami a co je dílem společnosti VIS, a. s., jež ŘSD na základě plné moci zastupovala). Asi nejzajímavější byly tanečky okolo potvrzení souhlasného stanoviska MŽP. Magistrát 15/3 2007 ŘSD vyzval (vzhledem k výše uvedenému bodu 1. zcela správně), aby dodalo vyjádření MŽP, zda souhlasné stanovisko z EIA platí pro předkládanou DÚR. ŘSD (resp. VIS, a. s.) se na tuto výzvu vykašlalo, nicméně MŽP toto vyjádření o rok a půl později přesto "preventivně" zpracovalo, ale jelikož ho po něm nikdo nechtěl, tak ho ani nikam neposílalo (magistrát nakonec vydal ÚR i bez něj).
Problematická byla i samotná plná moc, na jejímž základě ŘSD v územním řízení zastupovala společnost VIS, a. s. Neuváděla totiž, že se vztahuje na zastupování v územním řízení, a navíc z ní nebylo jasně patrné, kdo tuto společnost zplnomocnil. Tato připomínka byla BTW vznesena už v územním řízení, ale ŘSD ani magistrát ji nevzaly vážně sad

Další formální pochybení z dílny magistrátu:

  • Zmatky s ústním projednáním, jež nebylo oznámeno s dostatečným předstihem. Opět (pokolikáté už?!) postupoval magistrát ve své snaze řízení urychlit tak horlivě, až přitom porušil právní zásady správního řízení. Zajímavé je, že jindy mívá času dost (odvolání proti ÚR mohli účastníci řízení podávat do 29/9 2008, magistrát předložil ministerstvu uplatněná odvolání spolu s neúplným právním spisem 27/4 2009, doplnil jej teprve 15/5 2009).

  • Další problém asi nikoho nepřekvapí: nepořádně vedený správní spis.

  • Již tradiční problém (přitom zcela zbytečný) - nedostatečná odůvodnění výroků rozhodnutí, nedostatečná vypořádání námitek. Tady fakt nejde o žádné zneužívání právních kliček - magistrát se prostě ve své arogantní bohorovnosti neobtěžuje svá rozhodnutí zdůvodňovat, protože přece jedině on sám ví, co je pro lidi nejlepší. Kdyby se magistrátní šéfové aspoň obtěžovali trochu uvažovat, tak by jim muselo velice rychle dojít, že takovýto postup nikam nevede, protože každé takové rozhodnutí pak lze velmi lehce napadnout jako nepřezkoumatelné.

  • ÚR nebylo z nepochopitelných důvodů rozesláno všem úřadům, které se v územním řízení vyjadřovaly, ale jen některým.

Toto všechno jsou ale problémy, jež lze velmi jednoduše řešit - opravdu to nejsou žádná kouzla nebo magie, stačí dodržet zákon a získat potřebná vyjádření od dalších úřadů. Každý, kdo stavěl RD, to absolvoval, magistrát to ale notoricky nezvládá sad Zároveň je z výše uvedeného zřejmé, že by se příprava stavby dala podstatně zkrátit oželením těch změn, které ŘSD i Praha mermo mocí do projektu tlačí. Mohl by někdo znalý podstatu těch změn trochu objasnit? Proč se pořád chce změna územního plánu a proč bylo v DÚR něco jiného než v EIA? Jsou ty úpravy opravdu natolik přínosné a nezbytné, že se vyplatí kvůli neumělým pokusům o jejich prosazení stavbu takto oddalovat?

Jinak MMR se podobně jako před časem NSS vyjádřilo i k údajnému rozporu s rozhodnutím Evropského parlamentu a rady, že komunikace sítě TEN-T nesmějí procházet hlavními sídelními útvary, a dospělo k závěru, že ověřování této problematiky není součástí územního plánování ani územního řízení.

Thumbs up +2 Thumbs down

7

Re: Severní část obchvatu Prahy

Ach jo...

Thumbs up Thumbs down

8

Re: Severní část obchvatu Prahy

někde jsem četl, že v Příbrami vyvěsili stavební povolení k I/4, kde se píše o obci Bitíz a další perly. Když se k této kvalitě práce přidají aktivity ekoteroristů, kteří využívají i gramatických chyb a přístup soudců ve stylu "který blbec to dělal přede mnou.." výsledkem je, že se stavebních povolení dočkáme až v příštím životě....
Teď jsem si někde četl o zahájení stavby Sudetské dálnice ...Sudety byly obsazeny 1.10.1938 a stavba sudetské dálnice u Chebu zahájena 1.12.1938..

Thumbs up Thumbs down

9

Re: Severní část obchvatu Prahy

Citace z dnešního článku idnes - Rath počítá, co zůstalo z jeho slibů. Poplatky platí, ale univerzita asi nebude

Obchvat severní cestou už nikdy
Zato definitivně pohřben je zřejmě plán změnit trasu dálničního obchvatu kolem Prahy severněji od hlavního města. Ten má spojit dálnice D1 a D5 (více se dočtěte o obchvatu dozvíte zde).

"Nutno to brát jako realitu, že se nebude stavět severní varianta, ale ta dražší, hůře postavitelná a méně šetrnější k životnímu prostředí," prohlásil Rath. Podle něho ODS severnější variantu sabotovala.

Thumbs up Thumbs down

10 Naposledy upravil: obr (08.06. 2010 11.57)

Re: Severní část obchvatu Prahy

jannnn - k tomu rathovi - dovolím si doplnit rathovi polopravdy - ratha s nápadem nějakého extra okruhu místo Suchdola poslala do pr.ele i pražská čssd.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot … ?id=621407

Thumbs up Thumbs down

11

Re: Severní část obchvatu Prahy

Pista napsal:

Odkaz na neexistujúci súbor...
EDIT: správny odkaz: http://www.okruhprahy.cz/public/data/fi … 005_10.pdf

Mne to dnes ide.... smile


Co mě zaujalo, tak že 520 je tam uvedena jen jako S27,5 a ne S34 .. tak snad jde jen o chybu. Jinak bych moc nechápal, proč cpát čtyřpruh mezi šestipruhové úseky...

Thumbs up Thumbs down

12

Re: Severní část obchvatu Prahy

jannnn napsal:

Co mě zaujalo, tak že 520 je tam uvedena jen jako S27,5 a ne S34 .. tak snad jde jen o chybu. Jinak bych moc nechápal, proč cpát čtyřpruh mezi šestipruhové úseky...

Snad jen opomenutí pramenící z toho, ze to mel byt puvodne 4pruh. Videl jsem podrobnou technickou studii co se delala v dubnu 2010 (jako podklad pro dokumentaci EIA) a tam je to 6ti pruh S34.

Co mě ale děsí je, ze jsem viděl situačku z DUR k 511 a tam je to nakreslene jako 4pruh s rezervou, stejne tak jako je udelana 510 nebo prvni usek D11. A v pruvodni zprave z toho DUR se o sirkovem usporadani mluvi jen mlhavě a je tam tusim napsáno, ze je to v konečném stavu navrzeno jako 6ti pruh S34. Ale na mě to působí dojmem, ze tam je jaksi jeste jeden mezistav se 4pruhem. A to bylo uz to aktualizovane DUR s kilometrama gabionovych zdi na zaklade dohody z obcema kolem Kuří. Prostě mě jetě nikdo nepřesvědčil, ze se 511 bude stavět rovnou jako 6tipruh.

Jo a stejně tak je i 519 6tipruh jen mezi Vltavou a přivaděčem Cimice, dál k D8 je to v DUR jako 4pruh s rezervou...

Thumbs up +1 Thumbs down

13

Re: Severní část obchvatu Prahy

S_M_Lomoz napsal:

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část zásad územního rozvoje Prahy, která se týká trasy okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí. Návrh podaly části Suchdol a Dolní Chabry.

(Headline ČTK)

Rozsudek zde.

Thumbs up Thumbs down

14

Re: Severní část obchvatu Prahy

pp21 napsal:

Co mě ale děsí je, ze jsem viděl situačku z DUR k 511 a tam je to nakreslene jako 4pruh s rezervou, stejne tak jako je udelana 510 nebo prvni usek D11.

V úterý 10.8. je veřejné projednání ÚR, tož uvidíme.

Thumbs up Thumbs down

15

Re: Severní část obchvatu Prahy

martini napsal:
pp21 napsal:

Co mě ale děsí je, ze jsem viděl situačku z DUR k 511 a tam je to nakreslene jako 4pruh s rezervou, stejne tak jako je udelana 510 nebo prvni usek D11.

V úterý 10.8. je veřejné projednání ÚR, tož uvidíme.

Ty tam budeš? Hodily by se informace z první ruky ;o)
Já jen že jsem viděl i průvodní zprávu (souhrnou technickou zprávu) k tomu poslednímu DÚR a tam se povídáním ohledně šířkového udpořádání silně šetřilo a našel jsem tam jen formulaci, že stavba je navržena v cílové kategorii S34 (tj 6tipruh). To slůvko cílové se dá krásně vyložit jako že mezi dneškem a cílem bude ještě něco ... 4pruh s rezervou. Ale třeba se pletu. Doufám.

Thumbs up Thumbs down

16

Re: Severní část obchvatu Prahy

Doufám, že se taky pleteš. V úterý bude info z první ruky.

Thumbs up Thumbs down

17

Re: Severní část obchvatu Prahy

něco nového? byli jste tam někdo?

Thumbs up Thumbs down

18

Re: Severní část obchvatu Prahy

Hlavní hygienik se postavil proti dostavbě okruhu přes Suchdol
http://www.novinky.cz/domaci/212695-hla … chdol.html

Pražský okruh má problémy. Projekt v Suchdole porušuje zákon, říká hygienik
http://praha.idnes.cz/prazsky-okruh-ma- … -zpravy_ab

19

Re: Severní část obchvatu Prahy

http://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logi … 3-miliardy

518-519-520

Příští rok se počítá s výdajem zhruba jedné miliardy, v následujících dvou letech již po 10 miliardách ročně a v roce 2016 dokonce se 16 miliardami korun. Harmonogram výstavby přitom dosud vláda neschválila a ministr Bárta má vypracovat jeho konečnou podobu do konce roku.
Podle ministerstva však není tato cena konečná. „Ministr hledá úspory na všech stavbách,“ připomněl mluvčí úřadu Karel Hanzelka.
„Ve zmíněné sumě je podle nás zahrnut i navazující úsek od dálnice D8 až po Satalice,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková. Kolik činí samotná severozápadní část, nedokázala říci.
Poslední odhady ŘSD se pohybují okolo 26,2 miliardy. Ty jsou však, jak přiznala Vápeníková, šest let staré. „Od té doby se zvedly ceny pozemků, které bude potřeba v budoucnosti vykoupit. Aktuální cena bude určitě vyšší,“ uvedla.
Suma 37 miliard korun se podle Františka Lehovce z Fakulty dopravní ČVUT v Praze zdá na první pohled obrovská. Přiznává však, že jde o velmi náročný úsek se spoustou mostů a tunelů a takové trasy bývají mnohonásobně dražší než běžný kilometr dálnice ve volné krajině. „Když přepočteme cenu mostů, tunelů a dalších složitých staveb na jižních úsecích, dojdeme k hodnotě 80 kilometrů. Tolik kilometrů dálnic bychom postavili ve volné krajině,“ vysvětlil Lehovec.
zvětšit
Podobně je nutno vidět i stavbu severozápadní části okruhu, kde bude mimo jiné neúměrně drahý dvoupatrový most přes Vltavu. „Toto nešťastné řešení si vynutily ekologické iniciativy. Cena mostu překoná všechna srovnání s běžným kilometrem dálnice,“ dodal.
Vysoká cena ale v žádném případě neznamená, že by se v případě severozápadní části okruhu kvůli vysokým nákladům hledalo nějaké jiné řešení než přechod přes Suchdol, řekl mluvčí rezortu dopravy Karel Hanzelka.

Thumbs up Thumbs down

20

Re: Severní část obchvatu Prahy

obr napsal:

[Suma 37 miliard korun se podle Františka Lehovce z Fakulty dopravní ČVUT v Praze zdá na první pohled obrovská. Přiznává však, že jde o velmi náročný úsek se spoustou mostů a tunelů a takové trasy bývají mnohonásobně dražší než běžný kilometr dálnice ve volné krajině. „Když přepočteme cenu mostů, tunelů a dalších složitých staveb na jižních úsecích, dojdeme k hodnotě 80 kilometrů. Tolik kilometrů dálnic bychom postavili ve volné krajině,“ vysvětlil Lehovec.
zvětšit

Dost dobře nechápu jak je možné, že by severní část měla vyjít téměř 2x dráž než jižní... Tunely jsou pouze hloubené, navíc kratší, žádná estakáda (jen most přes Draháň), žádná velká MÚK uprostřed trasy (pravda že Rybářka asi levná nebude), most přes Vltavu bych srovnal s mostem přes Lochkov (o tom se také říká, že byl neúměrně drahý)... Zase na druhou stranu je to celé třípruh... A třeba nakonec bude vysoutěžená cena nižší...

Thumbs up Thumbs down

21

Re: Severní část obchvatu Prahy

Dokončení Pražského okruhu v nedohlednu. Nemá povolení
http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy … ?id=679273

a celé znění dokumentů z úřední desky mmr zde: http://www.mmr.cz/getattachment/30349ff … -1108.aspx

22

Re: Severní část obchvatu Prahy

uvidíme jak se ministr Bárta a spol. předvedou

http://domaci.ihned.cz/c1-46839100-jak- … usit-urady

Jak urychlit stavbu dálnic: vládní komise chce bič na aktivisty a zrušit úřady

Do konce roku má být hotová novela stavebního zákona.

Thumbs up Thumbs down

23

Re: Severní část obchvatu Prahy

Hmm, to je zase článek na úrovni. V jedné větě míchají jabka, hrušky a pomeranče. Tedy územní řízení, stavební rozhodnutí a právo napadnout soudně jakékoliv rozhodnutí úřadu přijaté v rozporu se zákonem.
A taky chci vidět tu právní kličkovanou při rozhodování, který spolek je už dostatečně na úrovni a který ne, nebo který sídlí dostatečně blízko a který už za kopcem, a následná odvolání, dovolání, rozklady etc etc. Asi je poslední dobou moc právníků a mají málo práce. I když to bych se divil.
Tím nechci říct, že se s tím nemá něco dělat, ale doufám, že navrhovaný zákon bude promyšlenější než naznačuje tahle slátanina.

Thumbs up Thumbs down

24

Re: Severní část obchvatu Prahy

jk2 napsal:

Hmm, to je zase článek na úrovni. V jedné větě míchají jabka, hrušky a pomeranče. Tedy územní řízení, stavební rozhodnutí a právo napadnout soudně jakékoliv rozhodnutí úřadu přijaté v rozporu se zákonem.
A taky chci vidět tu právní kličkovanou při rozhodování, který spolek je už dostatečně na úrovni a který ne, nebo který sídlí dostatečně blízko a který už za kopcem, a následná odvolání, dovolání, rozklady etc etc. Asi je poslední dobou moc právníků a mají málo práce. I když to bych se divil.
Tím nechci říct, že se s tím nemá něco dělat, ale doufám, že navrhovaný zákon bude promyšlenější než naznačuje tahle slátanina.

jo ten článek může být slátatina, jak je u novinářů obvyklé. Ale snad platí to podstatné ve zprávě - že se pracuje na nové legislativě a má to být brzo hotové.

Thumbs up Thumbs down

25

Re: Severní část obchvatu Prahy

Dálniční okruh kolem Prahy v odsunuté severní variantě je v podstatě hotov. Vede Po D5, A6, A93, A72, A4, A17, D8 (zde chybí jen kousek). Má to však jednu chybu pro svou délku téměř 600km není řidiči příliš využíván.

Thumbs up Thumbs down