1 Naposledy upravil: medvid (01.02. 2012 09.30)

Téma: Lanová dráha z Nových Butovic na Barrandov

Zajímavý návrh na realizaci lanovky:

Na jednání Rady MČ Praha 13 jsme v lednu schvalovali stanovisko k návrhu změny územního plánu, která by uskutečnění tohoto záměru umožnila. Otázkou je, zda se bude skutečně realizovat a v jakém časovém horizontu. Praha 13 není investorem projektu. S touto myšlenkou přišla Městská část Praha 5, která si nechala zpracovat koncepční studii a zahájila některé kroky k tomu, aby bylo možno v budoucnu projekt uvést ve skutečnost. Zatím nejsou podle mých informací stanoveny žádné termíny a jednoduché nebude ani financování celé stavby, jejíž cena bude několik set milionů korun.
Studie, kterou zpracovalo projektové studio PSK Tuzar, se zabývá návrhem trasy a koncových stanic dvoustopé kyvadlové lanové dráhy, která by měla spojit sídliště Barrandov a Nové Butovice. Koncové stanice se předpokládají u konečné tramvají na Barrandově a na rohu parkoviště obchodního centra Galerie Butovice. Délka trasy je 2062 m, převýšení 28 metrů, lana jsou podepřena třemi nosnými sloupy vysokými 32 – 45 metrů. Na trase by se měly pohybovat dvě kabiny pro 60 osob, které by teoreticky mohly za hodinu přepravit až 550 osob. Při rychlosti 7 – 10 m/s by cestující urazili celou trasu za pouhých 5 minut. Z toho je vidět, že z dopravního hlediska jde o návrh velice zajímavý, protože cesta z Nových Butovic na Barrandov trvá autem kolem 15 minut a hromadnou dopravou až 25 minut.Mnozí lidé z Barrandova by toto spojení k metru nebo k nákupním centrům jistě uvítali, obyvatele Prahy 13 by zase potěšilo třeba přiblížení barrandovského aquaparku. Autor návrhu předpokládal zapojení lanové dráhy do systému Pražské integrované dopravy.
Kromě dopravního významu by se lanovka jistě stala také turistickou atrakcí, podobně jako třeba lanovka na Petřín. Trasa překonává údolí přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí, na které by byl z kabiny krásný výhled. Lanovka by zjednodušila např. výjezdy na výlety do okolí Prahy pro pěší a cyklisty. Přitom provoz dráhy by nijak nezasahoval do přírody a z hlediska životního prostředí by byl šetrný. V samotném údolí by bylo třeba pouze postavit prostřední sloup.
Součástí stanice v Nových Butovicích by kromě technologické části, vstupní haly a turniketů bylo také bistro a veřejné toalety. Na barrandovské straně, kde má být stanice zakomponována do plánovaného parku, projektant navrhuje restauraci, toalety a trafiku, příp. prodejnu pečiva. Na obou stranách se počítá s venkovním posezením na terase a výhledem na údolí a provoz lanovky.
V závěru studie autoři projektu konstatují, že z technického hlediska je záměr realizovatelný. Kromě změny územního plánu čeká investora ještě dlouhá cesta - územní a stavební řízení, zejména získávání posudků od celé řady orgánů státní správy s ohledem na požární bezpečnost, ochranu životního prostředí, hygienu apod. Je tedy pravděpodobné, že půjde o běh na dlouhou trať.
Z mého pohledu je to zajímavý a užitečný záměr, a proto jsme tuto změnu územního plánu na radě podpořili. Zda se ale podaří získat na stavbu finanční prostředky a dotáhnout projekt do konce, na to si budeme muset asi nějakou dobu počkat.
Starosta Prahy 13

http://stop.p13.cz/clanek.php?id=4075

http://www.praha5.cz/cs/priloha/4420

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Lanová dráha z Nových Butovic na Barrandov

USNESENÍ RADY č. UR 0007/2012
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 16.01.2012

USNESENÍ číslo UR 0007/2012 ze dne 16.01.2012

6. Lanová dráha Nové Butovice - Barrandov změna ÚPn hl.m. Prahy Z 2753/00 vyhlášení veřejně prospěšné stavby
Rada městské části

I. souhlasí

se záměrem : Lanová dráha Nové Butovice - Barrandov
II. bere na vědomí

předloženou změnu ÚPn hl.m. Prahy Z 2753/00 bez připomínek
III. ukládá

zaslat usnesení Rady MČ Praha 13 žadateli PKS TUZAR s.r.o., Ostrovského 11, 150 00 Praha 5 a MHMP - OUP
Zodpovídá: starosta Ing. Vodrážka David, termín: 03.02.2012

Ing. David Vodrážka v.r.

starosta

Petr Zeman v.r.

zástupce starosty

Thumbs up Thumbs down

3

Re: Lanová dráha z Nových Butovic na Barrandov

http://praha.idnes.cz/barrandov-a-nove- … -zpravy_ab

4 Naposledy upravil: medvid (04.02. 2012 11.10)

Re: Lanová dráha z Nových Butovic na Barrandov

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-ce … a-butovice

http://byznys.ihned.cz/c1-54605110-arch … -singapuru

Thumbs up Thumbs down

5

Re: Lanová dráha z Nových Butovic na Barrandov

Doufám že všichni zainteresovaní budou chtít spolufinancování z EU. V Bruselu se poslední dobou moc nezasmějou.

Thumbs up Thumbs down