1

Téma: Nuselský most - sanace

už se to chystá smile

2

Re: Nuselský most - sanace

stavební povolení na stavbu:
„NUSELSKÝ MOST – SANACE PRAHA 2, Č. AKCE 999570, DSP a IČ“
v rozsahu těchto stavebních objektů:
SO 201 – Nuselský most
SO 401 – Úpravy veřejného osvětlení
SO 403 – Úpravy optického kabelu GTS

Stavba bude dokončena do 31. 12. 2015.

Předmětem shora označené stavby jsou stavební práce, jejichž cílem je sanace mostu pro obnovení dobrého technického stavu vč. prodloužení jeho trvanlivosti. V rámci stavby dojde k sanaci betonových povrchů podhledu nosné konstrukce ze zavěšené lávky, sanaci betonových povrchů opěr a pilířů z dočasného lešení, k sanaci čela nosné konstrukce a závěrné zdi opěr z dočasného lešení, sanaci dilatační spáry mezi tubusem metra a opěrou OP 1, sanaci úložných kyvných stěn na opěrách, dále dojde k výměně konstrukce chodníků na mostě (odstranění stávajících chodníkových desek a betonáž nových), k výměně chodníkových dilatačních závěrů, k odstranění stávající římsy středního dělícího pásu při dočasném přeložení stožárů VO na mostě, k odstranění stávající vozovky vč. izolace, výměně odvodňovačů vč. svislých svodů, zřízení nové izolace mostovky a vozovky na nosné konstrukci a karlovské opěře OP1. Nové obrubníky a svodidla budou osazeny podél okrajů vozovky na nosné konstrukci a karlovské opěře OP1 a bude též na nosné konstrukci a karlovské opěře OP1 vybudován nový střední dělící pás, osazeny nové stožáry VO a zatažen optický kabel v ochranné trubce HDPE do PE trubky, která bude zabetonována do středové římsy ve středním dělícím pásu.

Č.j. MHMP919143/2011/DOP – O1/Ab

3

Re: Nuselský most - sanace

O chystané sanaci mostu - Sudop revue 3/2012.
http://www.sudop.cz/o-nas/sudop-revue?d … load-force

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Nuselský most - sanace

návrh rozpočtu MHMP 2013

sanace Nuselského mostu 17 mil. Kč

5

Re: Nuselský most - sanace

Řidiče čekají komplikace. Na Nuselském mostě začíná rekonstrukce

Zdroj: http://praha.idnes.cz/oprava-nuselskeho … zpravy_bur

6

Re: Nuselský most - sanace

Přišlo mailem od TSK na stejné téma:

TSK zahajuje rekonstrukci Nuselského mostu
pátek, 14. června 2013

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahajuje celkovou rekonstrukci Nuselského mostu. „V letošním roce proběhne rekonstrukce středního dělícího pasu včetně nové izolace mostovky a osazení nového zádržného systému,“ informoval Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK. „Letos se k nám přidá také společnost Eldoto-Citelum, která zajistí výměnu stožárů veřejného osvětlení na mostě,“ dodal.

Práce odstartují již o tomto víkendu a budou spojeny s dopravním omezením. Od soboty 15. června až do 15. září bude uzavřen rychlý pruh ve směru do centra. V období od 1. července do 31. srpna se k tomu přidá ještě uzavírka rychlého pruhu ve směru z centra. Po celou dobu opravy budou tedy zachovány vždy minimálně dva jízdní pruhy pro oba směry.

7

Re: Nuselský most - sanace

zatím je uzavřen levý pruh dc a směrem od Karlova mizí každá druhá lampa

od: 15.06.2013 08:00:00 do: 30.06.2013 00:00:00
Nuselský most, ve směru centrum, Praha 2, Praha, oprava povrchu vozovky, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Od 15.06.2013 08:00 Do 30.06.2013 00:00, oprava povrchu, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

od: 01.07.2013 05:00:00 do: 31.08.2013 23:00:00
Praha, Nuselský most ve směru z centra, neprůjezdný levý jízdní pruh, práce na silnici, Od 01.07.2013 05:00 Do 31.08.2013 23:00

8

Re: Nuselský most - sanace

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … elak/1306/

9

Re: Nuselský most - sanace

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130620/

10

Re: Nuselský most - sanace

popolední průjezd do centra

http://www.youtube.com/watch?v=MY2_crD0wa0

11

Re: Nuselský most - sanace

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130625/

12

Re: Nuselský most - sanace

uzavřen i levý zc

rozebíraj svodidla a od Karlova bagr pikuje zídku pod svodidly

polední fotoprůjezd
a video průjezd před chvilkou vložím večer po pífku smile

13

Re: Nuselský most - sanace

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130701/

http://www.youtube.com/watch?v=52HU4iIoKTA

14

Re: Nuselský most - sanace

aby nám z toho Nuseláku ještě něco zbylo... smile

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130702/


demolice středního dělícího pasu, chování řidičů na čele uzavírek

http://www.youtube.com/watch?v=3y6WPJ5t4-Q

15

Re: Nuselský most - sanace

na začátku už jsou na dně smile

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130704/

16

Re: Nuselský most - sanace

průjezd zc

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130715/

17

Re: Nuselský most - sanace

dopolední foto průjezd dc http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130716/

podvečerní video zc http://www.youtube.com/watch?v=PshmJer8MPg

18

Re: Nuselský most - sanace

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130723/

19

Re: Nuselský most - sanace

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130820/

20

Re: Nuselský most - sanace

finiššššššš

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130828/

21

Re: Nuselský most - sanace

noční pohledy na most s novým LED osvětlením

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130829/


zatím si na nové lampy s většími mezerami nemůžu zvyknout...


odpolední průjezd dc http://www.youtube.com/watch?v=yKyOxKz6RjE

22

Re: Nuselský most - sanace

a je hotovo...

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/130906/

dřív to bylo hezčí smile

23

Re: Nuselský most - sanace

Som myslel, že sa teraz začne s konzolami...

Thumbs up Thumbs down

24

Re: Nuselský most - sanace

http://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=14051829566
http://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=14051829567

25

Re: Nuselský most - sanace

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ak/140519/