1

Téma: Nové spojení => cyklostezka

http://doprava.praha-mesto.cz/default.a … 1947862552

2. Info TSK a PDS – výstavba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).
V roce 2009 začne realizace cyklostezky po zrušené vítkovské železniční trati a dokončena stezka po zrušené trati Fredova – Kolčavka.
Na rok 2009 je do rozpočtu hl. m. Prahy navrženo 70 MKč (40 MKč na investace, 30 MKč na úpravy jako zvláštní položky městského rozpočtu.)

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Nové spojení => cyklostezka

Ivan Pomykáček        19.1.2009 - 9:56 http://www.novespojeni.cz/diskuze.php

Převáděnou komunikací je stezka pro pro pěší a cyklisty, která bude zřízena na tělese původní trati v úseku od napojení v ulici Příběnické přes most „Velká Hrabovka“ až za vyústění vítkovského tunelu. Za vítkovským tunelem se trasa napojuje na místní komunikaci - příjezd k východnímu portálu. Komunikace pro pěší a cyklisty je vedena po tělese zrušené železniční trati a polohově i výškově kopíruje její trasu. Návrhová šířka cyklostezky činí 4,00 m. Cyklostezka umožňuje průjezd lehkého vozidla údržby či sanitního vozidla.

Stávající nosná konstrukce mostu je prostý nosník s příhradovými hlavními nosníky. Po demontáži železničního svršku, chodníků a zábradlí bude na tuto konstrukci nová mostovka stezky pro pěší a cyklisty, uspořádaná jako ocelová ortotropní deska. Zároveň budou provedeny vyvolané úpravy spodní stavby v nezbytně nutném rozsahu. Vzhledem k tomu, že lávka bude mít odvodněnou, nepropustnou mostovku, budou z konstrukce odstraněny ochranné štíty z trapézových plechů včetně upevňovacích prvků.
Součástí úprav nejsou repase stávajících ložisek, výměny prvků stávající ocelové konstrukce, sanace líce spodní stavby, zřízení revizní lávky apod.
Nová konstrukce mostovky je navržena na účinky normového spojitého rovnoměrného zatížení 4,00 kN/m, konstrukce mostovky navržena též na zatížení lehkým nákladním vozidlem o celkové hmotnosti 2,5 t. Stávající hlavní nosná konstrukce má únosnost plně vyhovující pro daný účel.

pár fotek http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 09/090115/

3 Naposledy upravil: pp21 (19.01. 2009 15.13)

Re: Nové spojení => cyklostezka

Chápu správně, že cyklostezka povede i bývalým železničním tunelem?

Odpovím sám, cituji článek z dubna 2008:
"Původně měla trasa této komunikace pro pěší a cyklisty, plnící na své trase různé funkce, starý železniční  tunel obejít a navázat na stávající síť parkových cest a stezek vrchu Vítkov, bez přímého propojení západní a východní části tunelu. Toto řešení bylo navrhováno ve všech dosavadních projekčních variantách. Na základě dohody investora Správa železniční a dopravní cesty probíhající stavby, Magistrátu hl. města a Obvodního úřadu Praha 3 v současnosti probíhá projektování logického vedení pěší a cyklistické komunikace s využitím nejkratší cesty, tedy přes opouštěný železniční tunel. Může tak dojít k naplnění přání všech cyklistů v Praze spojit centrum města tímto druhem komunikace na samostatném tělese odděleném od ostatních druhů dopravy a to až s lokalitou Vysočan a Libně. Současně se totiž připravuje i prodloužení původního záměru, tedy ukončení v lokalitě Krejcárek přesunout až na Balabenku. Tím bude sloužit inženýrské dílo minulosti ku prospěchu veřejnosti dále, tentokráte jako součást komunikace pro cyklistiku a pěší."
...a ještě obrázek

A ještě obdobné info z prosince 2008.


Shrnuto a podtrženo ... ano, cyklostezka povede tunelem, i když původně neměla.

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Nové spojení => cyklostezka

Je ovšem otázka, jak bude tunel vypadat po pár měsících provozu... a kdo bude mít na triku jeho údržbu...
Teď je v něm holírna a palírna kabelů, sídlo kovokopů i bezdomovců... sad

5

Re: Nové spojení => cyklostezka

Od nového roku už holírna a palírna kabelů asi nefunguje.Přitvrdili ve výkupnách.

Thumbs up Thumbs down

6

Re: Nové spojení => cyklostezka

Dokončení prej v září...

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … /090507/c/
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 090508/vh/
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … /090509/c/

7

Re: Nové spojení => cyklostezka

davidr        26.5.2009 - 21:43

Od Krejcárku k tunelu, take položen asfaltový koberec. Viděno z tramvaje dnes v cca 20:00."finišér" a další technika zaparkovány v prostoru "vyh. Vítkov".

Mr_nobody        26.5.2009 - 19:10

Od hlaváku k mostu "velká Hrabovka" už je cyklostezka vyasfaltována. Asfalt končí asi 30 metrů před mostem, na mostě se stále pracuje. Jen doufám, že s dokončením někdo uklidí ten letitý bordel kolem smetí, zbytky kabelů atd.).

8

Re: Nové spojení => cyklostezka

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 09/090626/

proti předchozímu příspěvku:
asfalt, lampy, svodidla a částečně oplocení od tram estakády k tunelu a od Velké Hrabovky k hlaváku

Most Velká Hrabovka se, krom zasypání za opěrami, zdá být dokončen. Lešení je z pod mostu již z části demontováno.

V meziúseku od mostu pokládají obrubníčky, jižní končí na úrovní tunelu pro pěší (do Karlína), severní na půl cesty k němu.

9

Re: Nové spojení => cyklostezka

Zdravím!
Nemáte někdo přehled o tom, kde všude bude stezka napojená na stávající komunikace/chodníky? Předpokládám, že její využití se bude odvíjet především od toho, kde, a jak komfortně bude napojena na stávající žižkovské ulice.
Z "fotografického" průzkumu mi vyšel následující seznam "kandidátů", kde je mi něco jasné a něco by mě docela zajímalo, zda bude:
1. Na Seifetovu, jižní chodník (to esíčko s bordelem)
2. Na Příbenickou, na úrovni 2. domu (teď je tam přechod)
3. Malá Hrabovka u Ponce (?) Ale to je vlastně dost dlouhá odbočka. Co tam vlastně bude na tělese trati? (tohle by bylo moc fajn propojení od ulice Prvního Pluku k Italské)
4. Parková cesta k památníku za Vojenským muzeem (? - asi zemní práce a zásah do svahu. Aspoň schody?)
5. Jeronýmova, U Božích Bojovníků, Pod Vítkovem (? - ne zrovna důležité, vím, ale odbočka k Vystřelenému Oku by se mi líbila ;-) )
6. Tachovské nám. (předpokládám, že bude, na všechny strany)
7. Rokycanova, Lukášova do Žižkova (? - prostě něco z tunelu co nejdřív směrem na Žižkov)
8. Před tunelem na hřeben Vítkova (původní trasování)
9. U Sluncové (chodníky už se staví, pravda, bude tam požehnaně schodišť), dtto předpokládám nahoru na Ohradu.
10. Krejcárek/Pod Plynojemem
Dál nekoukám, ale jestli je už představa, kde to bude napojené na Balabence, uvítám i předběžné zprávy.

10

Re: Nové spojení => cyklostezka

1, 2, 6, 10 bezbariérově a v zásadě už hotovo nebo naznačeno
ostatní, se obávám, že nehrozí sad
pokračování na Balabenku je v nedohlednu... (ale v přípravě)

11

Re: Nové spojení => cyklostezka

Hm, pěkné. Jestli nebude mezi Krejcárkem a Tachovským náměstím žádné napojení, tak je to dost na nic. To nemá být ani odbočka na Vítkov (v ose původního projektu)?

12

Re: Nové spojení => cyklostezka

to Vratislav:
Nebude to nanic, bude to cyklodálnice! S mimoúrovňovými kříženími (ne všude, samozřejmě :-).
Cyklotrasa A2 v karlíně mezi zhruba Thámovou a Libeňským mostem taky má minimum připojení a jaký je tam provoz. (V Karlíně je to dočasné, kvůli ruinám a pláním po Rustonce.)

Zajímalo by mě, jaké bude vyznačení, jestli
a) úplně smíšený provoz, nebo
b) "chodníčky" oddělené bílou čarou jako na nábř. L. Svobody

podle mě b) je správně, když už nemůžou být navíc chodníky vně obrubníků.

Thumbs up Thumbs down

13

Re: Nové spojení => cyklostezka

Ještě k "To nemá být ani odbočka na Vítkov (v ose původního projektu)?"
Je tam dost velký sráz, v původním projektu při zazdění tunelu se mohlo postupně přisypávat v ose bývalé trati a pak teprve se lehce "zaříznout" do svahu. Pokud by se tam nyní měla vyvinout křižovatka, znamenalo by to velký zářez do svahu, nebo zprznění výškového vedení hlavní trasy (do tunelu) nebo od obojího trochu. Toť můj názor.

Thumbs up Thumbs down

14

Re: Nové spojení => cyklostezka

pár fotek http://www.k-report.net/presmerovani/?prispevek=1506318

15

Re: Nové spojení => cyklostezka

Well, včera jsem si projel i tuhle stavbu a udělal jsem si obrázek o tom, co půjde, pokud jde o napojení. Tak zlé to není, bude jen potřeba trochu dobré vůle.

1 (Seifertova) jih. Paráda, už jsem tam potkal cyklistku s walkmanem (odkud se vyřítila?), jak bezohledně projíždí částečně uklizeným bordelem v esíčku rampy. Jen škoda, že na sedmý perón hl.n. je to odtamtud tak blízko a přece tak daleko...
1 (Seifertova) sever. Také OK, sice chodníky, zkusil jsem pak sjet k Bulharu. Tam by to chtělo nějak proplíst cyklisty do Hybernské, vjezd do křižovatky u Bulhara je jen pro silné povahy, neb je tam chaotické řazení do pruhů.
2 (Příběnická) Potěšující spojení směrem k Italské. Budu rád využívat.
3 (od Křenovky druhou stranou dolů k Ponci) Škoda. Mimochodem, co je vevnitř v Křenovce? Po otevření stezky by to bylo fakt skvělý místo pro hospodu nebo nějaký klub. Nebo aspoň stánek rychlého občerstvení s unikátním výhledem na projíždějící vlaky :-) No, on do roka někdo určitě otevře lokál v zadním traktu těch domů v Řehořově.
4 (směr park u Vítkova hned za mostem). Koukal jsem, že na úrovni stezky by se tam člověk (nebýt plotu) dostal akorát do dvora Vojenského muzea (což asi není zrovna ono :-) ) Ale o 200 metrů dál (na úrovni Jeronýmovy) se tam kolíkuje brutální schodiště nahoru.
5 (uličky do žižkova) Schody nejspíš povedou i dolů do Jeronýmovy. Komerční náskok má dokonale přístupná čajovna "Nad Vokem" (stačí zrušit drátěný plot) takže doufám, že už tento pátek prolezu a stezky využiju k plánované návštěvě zařízení pod touto čajovnou. A do ulice Pod Vítkovem to jde už teď, jen je tam asi metrová zeď (s vylámanými kameny, po kterých pěšák vyleze) Tam bude stačit, když nějaký dobrovolník natáhne dvoumetrové prkno jako rampu a je skvělý přístup do Prokopovy a dál.
6. Tachovské nám. se rýsuje pěkně, tam to bude dobré. Současně to bude jediné spojení nahoru na Vítkov.
7. Rokycanova. Pomocí spřátelených kapel se pokusím přesvědčit nájemce Matrixu, že se z komerčních důvodů rozhodně vyplatí zbourat kousek té zdi a vzniklým rumem vysypat příkop mezi stezkou a průvalem. Trať a ulice jsou tam v rovině. Pokud bude k tomuto návrhu chladný, bude třeba provést to diverzně :-)
8. S klidným stoupáním na hřeben jsem už nepočítám. I když si myslím, že se tam dalo něco udělat s využitím (ve směru pohledu do tunelu) pravé strany zářezu. Ale nebyl jsem se podívat až k portálu.
9. Schodiště u Sluncové bude mít lišty pro kočárek, ale bude naprosto šíleně strmé, chápu, že chtít od Invalidovny rampu, rozvinula by se tam na kilometr. Zatím nejsou vyasfaltovaná odpočívadla. Trochu mě překvapilo, že nic nepovede po severním svahu Vítkova od východního portálu. Nějaká stezka pro pěší by se tam docela hodila.
10. Jak jsem si všiml, nejpohodlnější výjezd z cesty od tunelu na křižovatku s estakádou vede přes tramvajové zastávky, podjezd pod estakádami má dost značný ztracený spád a strmé stoupání.

Celkově jsem nakonec docela spokojený, stejně jako u stezky v Hloubětíně mě hřeje pocit, že některá spojení vzniknou samovolně. Nejvíc mě těší to Vystřelené Oko :-)

16

Re: Nové spojení => cyklostezka

Vratislav napsal:

Mimochodem, co je vevnitř v Křenovce? Po otevření stezky by to bylo fakt skvělý místo pro hospodu nebo nějaký klub. Nebo aspoň stánek rychlého občerstvení s unikátním výhledem na projíždějící vlaky :-)

V Křenovce mají ČD zabezpečovací zařízení(někdo znalý určitě upřesní), takže hospůdka tam nebude.

Thumbs up Thumbs down

17

Re: Nové spojení => cyklostezka

http://chodec.xf.cz/stara-trat-pod-vitk … ka-spojka/

18

Re: Nové spojení => cyklostezka

Trochu jsem pátral o stavu této nadějné nové cyklostezky a zde je, co jsem se dozvěděl z dobře informovaného zdroje z prostředí stavby:

Při projektování Nového Spojení si Magistrát vymínil, aby se bývalá trať/most Hrabovka/tunel revitalizovaly na cyklostezku. Investor (tuším SŽDC) to tedy zapracoval, cyklostezka z prostředků stavby vznikla - byly investovány nemalé peníze do opravy mostu Hrabovka atd. (viz fotky výše). Ale nyní je zde problém.

Kdo se bude o cyklostezku starat? Jak jsem se dozvěděl, SŽDC nechce mít péči o cyklostezku na starorsti (úklid, osvětlení...) a chce ji převést na magistrát (prý snad i bezúplatně, což zní jako dobrý obchod). Magistrát se však o cyklostezku údajně starat nechce.

Takže situace je taková, že další práce na stezce snad byly zastaveny (asfalt na Žižkově od hlavního nevede dále než na úroveň draze opraveného mostu) a stavba čeká, jak se rozhodne magistrát. Pokud se magistrát nerozhodne, stavba stezky se vůbec nedokončí, a stavba údajně nechá tunel (alespoň dočasně) zazdít (aby se předešlo devastaci, bezdomovcům atd.)

Co na to říkáte? Dívím se, že magistrát nechce vzít péči o stezku na svá bedra, očekával bych, že to bude "voda na jejich mlýn" když se tak rádi chlubí novými cyklostezkami...

Máte li nějaké více aktuální info, sem s ním...

Thumbs up Thumbs down

19

Re: Nové spojení => cyklostezka

radecek77: V zásadě to potvrzuji s tím, že stezka měla přejít konkrétně pod TSK. Na pondělní cyklokomisi ( http://www.prahounakole.cz/2009/10/14/z … klokomise/ ) jsem se dozvěděl, že tenhle týden má proběhnout schůzka lidí z TSK a SŽDC s tím, že se dohodnou. Polák tvrdil, že udělají všechno pro to, aby se to do konce roku dostavělo.

Pokud jde o obavy z vandalismu, viděl jsem video z tunelu nedávno upraveného pro cyklisty ze železniční tratě někde ve Španělsku (teď jsem líný to hledat), a tam ten tunel na noc zamykají. Myslím, že by to nebylo od věci i tady, třeba od půlnoci do pěti.

20

Re: Nové spojení => cyklostezka

Vratislav napsal:

Pokud jde o obavy z vandalismu, viděl jsem video z tunelu nedávno upraveného pro cyklisty ze železniční tratě někde ve Španělsku (teď jsem líný to hledat), a tam ten tunel na noc zamykají. Myslím, že by to nebylo od věci i tady, třeba od půlnoci do pěti.

Viděl jsem tunel na cyklostezce ve francouzském Annency, (na zrušené železniční trati) a tam tunel po několika letech uzavřeli úplně a pomocí betonových svodidel vedou cyklostezku po silnici. Ale už to je 3 roky zpátky, od té doby jsem okolo nejel ... pár foto, vypadá to že je furt otevřenej.
http://www.panoramio.com/photo/22578698
http://www.panoramio.com/photo/13883705
http://www.panoramio.com/photo/13883238
http://www.panoramio.com/photo/22578702

Thumbs up Thumbs down

21

Re: Nové spojení => cyklostezka

stále se nic neděje... + nějaké bonusy....

foto http://www.k-report.net/presmerovani/?prispevek=1572649

22

Re: Nové spojení => cyklostezka

Kasme: To ale vypadá už na nějakou aktivitu... (přinejmenším tam byla technika a pár lidí). Potěšily mě ty schody do Lukášovy ulice - ty jsem už nečekal ;-)

23

Re: Nové spojení => cyklostezka

Informace z http://www.k-report.net/presmerovani/?prispevek=1591054 :

Borovička napsal:

Cyklostezka včetně chodníků kolem přemostění u Bulhara jsou vzorně vyčištěny. Pomalu přibývají další metry asfaltu.

Vratislav napsal:

To už se tam zase staví? No sláva.

Borovička napsal:

Staví se pořád pomalu, pomalinku a už dlouho. Těch dalších cca 15 metrů asfaltu přibylo snad po měsíci dvou. Ale je upravena celá další část od mostu k tunelu. Chybí stále základy osvětlení. Buduje se "necyklistická" odbočka - schody na vrch Vítkov.

24

Re: Nové spojení => cyklostezka

Opět cituji z K-Rep:

Borovička napsal:

Cyklostezka pod Vítkovem je vyasfaltovaná až po tunel a je vyasfaltovaná i propojka na Vítkov nad pěším tunelem. Objevují se i první cyklisté. Zatím chybí osvětlení.

25

Re: Nové spojení => cyklostezka

doplním tři fotky z konce ulice Lukášova

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 4.JPG.html
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 5.JPG.html
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 3.JPG.html

dle informací z místa se toho letos už moc dít nebude.... sad


Hajnej http://www.k-report.net/presmerovani/?prispevek=1599167
Odesláno Pátek, 20. listopadu 2009 - 17:35:36
V tunelu byl při neděli štěrk ve stavu ne příliš vzdáleném po vytrhání kolejí. Trochu to uhlazený asi bylo, protože jsem nezakopával, ale jinak nic moc.

Borovička
Odesláno Pátek, 20. listopadu 2009 - 19:22:06
Dnes in-line bruslaří od hlaváku k tunelu. Do tunelu si musím vzít světla - běhám tam až večer, takže stav neznám. Ale posledních 150 metrů co není asfalt, už je uválcováno.

Vlakoň
Odesláno Pátek, 20. listopadu 2009 - 19:51:17
Jeden in-line bruslař se taky těší, až to tam projede
A co teprv až to pujde skrz tunel