1

Téma: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

odkazy na přehledy většinou na praha6.cz

http://www.praha6.cz/stavebni_denik/?Stavba=1

2

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

Přehled postupu výstavby metra V.A

6 týden.

    * Datum publikace: 17.02.2011

3

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A

8. týden
[01.03.2011] [Metro A]

http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=


7. týden vypadl... smile

4

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

na můj dotaz, kam se ztratily týdenní přehledy smile

MČ Praha 6 napsal:

Vážený pane,
pravidelné informace o postupu výstavby metra budou dále pokračovat včetně
příp.dalších aktuálních informací. Zejména se však na základě požadavku
Městské části dokončují nové www stránky investora (t.j.Dopravního
podniku), které by měly obsahovat vše podstatné o postupu stavby. Jejich
spuštění je podle informací z KD stavby metra předpokládáno okolo poloviny
dubna t.r.
S úctou
Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starosty
MČ Praha 6

5

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Také jsem se ptal, ale v informační kanceláři MČ Praha 6. Tiskový mluvčí přislíbil (ten má na starosti doplňování stavebního deníku), že do hodiny bude přehled za 11.týden.

Thumbs up Thumbs down

6

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

slib byl dodržen
Přehled postupu výstavby metra V.A - 11.týden

http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni_denik.php?ID=52

7

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 13.týden
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

Thumbs up Thumbs down

8

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 14.týden
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

Thumbs up Thumbs down

9

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 15.týden
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

Thumbs up Thumbs down

10

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 17.týden
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni_denik.php?ID=58

11

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 18. týden
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

Thumbs up Thumbs down

12

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 19. týden
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

Thumbs up Thumbs down

13

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 20. týden
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

Thumbs up Thumbs down

14

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 21. týden
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

Thumbs up Thumbs down

15

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A - 22. a 23. týden
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

Thumbs up Thumbs down

16

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Postup výstavby 25. týden
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

a rovnou i

Postup výstavby 26. týden
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

24. týden asi bylo volno... cool

Thumbs up Thumbs down

17

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A 33. týden
[22.08.2011]
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

Thumbs up Thumbs down

18

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A 34. týden
[30.08.2011]
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

Thumbs up Thumbs down

19

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

35. týden

    Datum publikace: 06.09.2011

http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

20 Naposledy upravil: Důchodce (25.10. 2011 10.34)

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A
38. - 41.týden
[25.10.2011]
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

Thumbs up Thumbs down

21

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
(stav k 31.10.2011)

PRODLOUŽENÍ TRASY METRA VA
Po dokončení montáže na konci června se také druhý mechanizovaný štít S-610 vydal na cestu ke stanici Petřiny a dne 12. 7. 2011 zahájil ražbu PTT. Mezitím první štít S-609 dorazil po 2,5 měsících ražby ke stanici Petřiny. Dne 11. 8. 2011 byla zaznamenána historicky první prorážka TBM-EPB v České republice průnikem razicí hlavy do levého opěrového tunelu stanice. Jeho příkladu pak následoval štít S-610 po 2 měsících ražby. Oba tunelovací stroje, pomocí nichž je prováděna ražba jednokolejných traťových tunelů, měly možnost dočkat se nemalého mediálního zájmu. Stalo se tak na prorážkách do stanice Petřiny. Jako první se této pocty dočkal stroj Tonda (S609), který razí levý traťový tunel metra. Slavnostní okamžik prorážky si nenechali ujít pražští radní v čele s primátorem Svobodou i ředitelů na výstavbě zúčastněných společností. Dne 19. září se do stanice prorazila i Adéla. V té době měla za sebou téměř pětisetmetrový úsek vyraženého tunelu, na kterém se podařilo dosáhnout denního výkonu až 24 metrů, k čemuž kromě příznivé geologie přispělo i využívání zkušeností, které osádky získaly při pracích s Tondou. Adéla nyní bude čekat na dokončení betonových konstrukcí nutných pro protažení stanicí a poté započne s ražbou traťového úseku Petřiny – Veleslavín.
¨
Štíty úsek ze šachty na BRE1 ke stanici Petřiny razily přes polohy subhorizontálně uložených vrstev jílovců a pískovců. Na čelbě byly zaznamenány přítoky vody od 1 do 10 litrů, výjimečně až k 15 litrům za sekundu. Po dokončení ražeb LTT a PTT se předpokládalo, že oba štíty se přesunou po vybetonovaných lůžkách předem vyraženými opěrovými tunely jednolodní stanice Petřiny. První ze štítů Tonda pak 5. října opět zahájil ražbu LTT od stanice Petřiny ke stanici Veleslavín, kde si již stačil vylepšit svůj maximální denní výkon na 27 m. Druhý ze štítů Adéla se v době sepsání této informace posunuje stanicí Petřiny s cílem, aby na začátku listopadu zahájil ražbu PTT.
Ve stanici Petřiny je první etapa výstavby ukončena. Oba boční výruby byly s předstihem vyraženy a zajištěna tak možnost protažení strojů TBM – EPB stanicí. Po dobu provozu technologie TBM v prostoru stanice bude s omezením ražena kalota středního výrubu jednolodní stanice. Další razicí činnost ve stanici je zcela závislá na postupech štítů a vyklizení opěrových tunelů od logistiky TBM. Úplné uvolnění stanice od dopravy a technologických tahů za štíty se předpokládá na jaře příštího roku. Z těchto důvodů je pozornost stavby upřena na ražby doprovodných objektů stanice, tj. na větrací šachty a na eskalátorový tunel. Šachta je těsně před dokončením primárního ostění. Ražba ET bude zahájena začátkem listopadu. Všechny objekty stanice Petřiny, které jsou podle HMG na kritické cestě, jsou dokončeny a HMG je tak naplňován s předstihem.
Ve stanici Veleslavín se razí boční staniční tunely. V době uzávěrky čísla bylo na levém staničním tunelu vyraženo 89 m a na pravém 64 m. Oba staniční tunely budou ukončeny ve staničení 100 m, poté se provede ještě zarážka pro TBM, opěrné prstence a lůžka pro protažení obou strojů.
Tím by mělo být umožněno na konci prosince a začátkem roku 2012 vlastní protažení TBM. Práce na ražbách stanice potom budou přerušeny až do zajetí strojů za jámu E2 a následnému přepojení technologie, tedy asi do května 2012. Do té doby budou razičské osádky Subterra, a. s., vedené manažerem projektu ing. Panuškou provádět únikový objekt ze stanice, což bude obnášet hloubení jámy a ražbu štoly.

http://www.ita-aites.cz/cz/aktuality/ak … blice.html

22

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A
44. týden [09.11.2011] 
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

Thumbs up Thumbs down

23

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Praha6.cz: Přehled postupu výstavby metra V.A / 45. – 48. týden

Thumbs up Thumbs down

24

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A
49. týden
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … ml?String=

Thumbs up Thumbs down

25

Re: Postup výstavby - (týdenní) přehledy

Přehled postupu výstavby metra V.A

50. týden
http://www.praha6.cz/stavebni_denik/pre … mp;String=

Thumbs up Thumbs down