1

Téma: Velká rozvojová území

Oznámení záměru Q5 Waltrovka - Administrativní centrum „The Square“ a „Propojení Klikatá“, Praha 5, k.ú. Jinonice

Předmětem záměru je výstavba a provoz administrativního centra "The Square", umístěného v jihozápadní části bývalého průmyslového areálu Walter v Praze 5-Jinonicích, o celkové hrubé podlažní ploše nadzemní části 36 009 m2 na pozemku o celkové výměře 2,1 ha. Doplňkovou funkci budou tvořit drobné obchodní jednotky (cca 3 000 m2). Součástí administrativního centra budou dále restaurace, recepce v 1. NP a parkovací stání, skladovací prostory a technologická zázemí budovy umístěná v suterénech. Součástí oznámení je i komunikační propojení mezi ulicemi Na Hutmance a Klikatá, které je dle změny č. Z 1898/07 ÚPn SÚ hl. m. Prahy veřejně prospěšnou stavbou (komunikace přes areál Walter, tzv. "Propojení Klikatá"). Důležitým, nově umisťovaným, prvkem v území bude pěší lávka spojující zájmové území se stanicí metra Jinonická.
Urbanisticky bude administrativní komplex tvořit hlukovou a optickou bariéru mezi budoucí Radlickou radiálou a zbylou částí bývalého areálu Walter Jinonice, kde je do budoucna plánována mj. i obytná výstavba.

V současné době se v areálu Walter Jinonice nachází dožilé průmyslové objekty a haly, které sloužily k výrobě leteckých a automobilových motorů. Ty z nich, které se nacházejí v území dotčeném záměrem, budou (až na jeden) od června do října 2010 demolovány včetně odstranění nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí. Od listopadu 2010 do února 2011 proběhne selektivní odtěžba kontaminovaných zemin. Výstavba záměru bude tedy zahájena až po sanaci horninového prostředí a zemin. Po selektivní odtěžbě kontaminovaných zemin bude v souběhu s výstavbou a částečným provozem následovat sdružené sanační čerpání podzemní vody ze sanačních vrtů a plošných drénů a odsávání půdního vzduchu, promývání horninového prostředí přečištěnou podzemní vodou, to vše v délce cca 4 roky.

Administrativní centrum bude tvořeno objekty S (13 NP), S4 (9 NP), M1 (rekonstruovaná funkcionalistická výrobní a administrativní hala, 6 NP) a M12 (6 NP).

Dne 3. 6. 2010 byla pro dané území vydána změna č. Z 1898/07 ÚPn SÚ hl. m. Prahy (součást změn Z 07). Na základě usnesení č. 827 Rady hl. m. Prahy ze dne 25. 5. 2010 byla pro stavbu Q5 Waltrovka povolena výjimka ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy.

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Velká rozvojová území

Na místě zanedbané lokality Praha Bubny vyroste nové „město“

Bubny v Praze 7 jsou území, na kterém se podepsala léta ekonomické a politické stagnace. Jsou tu dlouhodobě zanedbávané pozemky a budovy, které se rozpadají. Sedmá městská část proto plánuje jejich kompletní revitalizaci. Poprvé v historii by se tak mohly propojit Holešovice s Letnou...

Thumbs up Thumbs down