1

Téma: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

mysllím že si to zaslouží vlastní vlákno

pak sem přešoupu související příspěvky smile

2

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Švl napsal:

Odesláno Pátek, 26. března 2010 - 14:52

Káeme, do střehu! Od června do srpna bude výluka tramvají Smíchov - Řepy a vážně se uvažuje o náhradní dopravě vlaky po Semmeringu. Dokonce by údajně na tu dobu mělo dojít k obsazení Jinonic výpravčím, aby se tam mohlo křižovat - předpoklad je půlhodinový takt Zličín - Smíchov. Traťovka už flikuje v Jinonicích koleje...

Ono to celkově bude zajímavé...
i z pohledu ostatního provozu na Plzeňské smile

3

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Jeden pruh nejspíš zabere stavební technika... tedy od Klamovky dál.

Thumbs up Thumbs down

4

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Už mi jen někdo vysvětlete, proč ZASE rekonstrukce TT, když celá TT Plzeňská byla rekonstruována před několika málo lety? Půjde o trochu jiný úsek?

Thumbs up Thumbs down

5

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Co vím, tak tam žádná rekonstrukce neproběhla...ta trať je 20 let stará

Thumbs up Thumbs down

6

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Řekl bych že probíhala jen reko Anděl-Klamovka (hádám)

Thumbs up Thumbs down

7

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Podle stavu trati i v tomto úseku o rekonstrukci pochybuju, ale to již přesně nevím smile

Kde se reko v poslední době dělala, tak to bylo přímo na Andělu, možná je to to co dave myslí...

Thumbs up Thumbs down

8

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

něco se "nedávno" dělalo v úseku Anděl - Klamovka

ale dál maximálně odvrácení havarijního stavu
nejhorší je úsek Motol - Řepy
popis trati: http://www.prazsketramvaje.cz/view.php? … 2010012001

někde v DP-K byl i souhrnný článek o celé trati

9

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Aha, dál než na Klamovce jsem tehdy nebyl. Bylo to orientačně 2003-2005. Žádná havarijní oprava to nebyla, vyměňovaly se, pokud si správně pamatuju, komplet všechny BKV panely. Čiliž teď asi půjde o pokračování od Klamovky dál. Děkujeme všem připojeným k brainstormingu. wink

Thumbs up Thumbs down

10

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

hlavně se bude jednat o deBéKáVizaci (nahrazení BKV panelů "klasickým" svrškem...) smile

11

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Hlavní výměna je od Klamo dál, ale něco se bude dělat i na křižovatce Anděl, a ve spodní části Plzeňské, co si pamatuji (tedy u Anděla).

Bydlel jsem posledních 5 let v oblouku mezi Klamovkou a Kavalírkou, tramvaje to tam opravdu pojíždějí pomalu a zvukový projev taky nic moc...

Thumbs up Thumbs down

12

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Mosquit napsal:

Hlavní výměna je od Klamo dál, ale něco se bude dělat i ... ve spodní části Plzeňské...

Tak tak, bylo zahájeno stavební řízení:
Tramvajová trať Plzeňská v úseku Anděl - Tomáškova

Jedná se o stavební úpravy tramvajové trati v ul. Plzeňská od křižovatky Anděl, která není předmětem stavby, až před křižovatku Plzeňská – Tomáškova. Délka úseku je cca 540 m.

Thumbs up Thumbs down

13

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „TT Nádražní v úseku Anděl – Za Ženskými domovy“

Jedná se o stavební úpravy tramvajové trati v ul. Nádražní v úseku od křižovatky „Anděl“ po křižovatku „Za Ženskými domovy“. Bude zde provedena změna konstrukce stávající tramvajové trati z velkoplošných panelů na konstrukci z kolejnic žlábkových, uložených pružně na betonové desce. Součástí stavby nejsou tramvajové zastávky ani ochranné ostrůvky.

Thumbs up Thumbs down

14

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Švl ve Čtvrtek, 13. května 2010 - 16:28 napsal:

Tak NVD na Semmeringu už je oficiální, od 1.6. do 30.9. každý pracovní den od 5:30 do 20 hod. v půlhodinovém taktu. Na Smíchově se zajíždí až na Knížecí. Křižuje se v Jinonicích, v ranní špičce mají přednost vlaky dolů, v odpolední nahoru (při křižování mají v uvedeném směru minimální pobyt). Jízdní doba 22 minut, proti srsti (rozuměj proti špičce) 26.
Na Žvahově a ve Stodůlkách staví jen vlaky, které jedou v době původních semmeringových osobáků. Na Hl.n. nic nejede.
Provozovaným vozidlem má být 810.

Hlavně se tím nechoďte svézt první den provozu, ať to nepřeplníte jako KŽC motoráky

no to jsem na to zvědavej smile

přeloženo do "češtiny": vlaky místo tramvají pojedou z nádraží Zličín (hned vedle smyčky Sídliště Řepy) po půlhodině a Na Knížecí (kde budou končit) to bude trvat 22 minut

15

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

a už je i jízdní řád...

Pražan 18. května 2010 napsal:

Na www stránce ČD s adresou:
http://www.cdrail.cz/gvd/k122vyluka05.pdf
je už k dispozici leták s jízdním řádem "NVD" v úseku Praha-Smíchov Na Knížecí (metro B) - Praha-Zličín - jsou v něm už preventivně zapracovány i přechodné odklony "nočního rozjezdu" a "cyklovlaků" platné pro dobu poslední výluky "Gymnazijní"; se žádnými odklony denních přímých vlaků mezi Prahou a Kladnem jízdní řád "NVD" nepočítá.
Kupodivu není dodržen souvislý "dokonalý takt" ani v tom smyslu, jak byl předběžně avizován = s dopoledním upřednostněním směru do centra a odpoledním opačně, takže ani přípoje v žst. Praha-Zličín nejsou příliš dokonalé ...

16

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

andy napsal:
Mosquit napsal:

Hlavní výměna je od Klamo dál, ale něco se bude dělat i ... ve spodní části Plzeňské...

Tak tak, bylo zahájeno stavební řízení:
Tramvajová trať Plzeňská v úseku Anděl - Tomáškova

Jedná se o stavební úpravy tramvajové trati v ul. Plzeňská od křižovatky Anděl, která není předmětem stavby, až před křižovatku Plzeňská – Tomáškova. Délka úseku je cca 540 m.

Stavební povolení zde.

Předmětem stavby je oprava tramvajové trati v ul. Plzeňské v úseku od křižovatky Anděl
(mimo) před křižovatku Plzeňská – Tomáškova. Délka úseku je cca 540 m. Součástí této
stavby není úprava tramvajových zastávek, chodníků ani vozovek.
Stavba je členěna na následující objekty:
SO 11 - Tramvajová trať
Po demontáži stávající kolejové konstrukce bude zemní těleso vybráno na požadovanou
hloubku ( mimo kolejové křížení Plzeňská – Radlická, kde bude provedena pouze
výměna kolejové konstrukce na stávající pražce). Nový kolejový svršek je tvořen
kolejnicemi NT1 s tlumícími elementy na nově zřízené betonové desce. Prostor nad
betonovou deskou bude vyplněn podkladovým betonem a dvěma vrstvami litého asfaltu.
Stávající kolejová odvodnění budou nahrazena odvodněními nového typu, jež budou
svedeny do stávajících kalových jímek. Kalové jímky budou obnoveny ve stávajícím
místě.
SO 21 Trolejové vedení
Stožáry trolejového vedení budou zachovány, bude pouze provedeno obnovení
ukolejnění stožárů. V místě prací bude trolejový drát odpojen a odsunut. Veškeré
napájecí body a úsekové děliče zůstanou zachovány.
SO 22 – Elektromagnetické ovládání výměn (EOV)
V křižovatce Plzeňská – Radlická bude provedena příprava pro instalaci dvou řídících
systémů TSC 3.1. Příprava bude využita pro instalaci vytápění výměn systémem TV
AM2. Stávající rozvaděč EOV v ulici Plzeňská v křižovatce s ulicemi Štefanikova –
Nádražní ve směru do centra bude přesunut do místa kruhové šachty. Trasa kabelů
bude vedena chráničkami. Topnice, kolejové obvody a přijímač bude použity stávající.
SO 23 – Detekce tramvají pro řadiče SSZ
Při opravě tramvajového tělesa části ulice Plzeňská dojde k nezbytné demontáži
a opětovné montáži trolejové části světelné signalizace u přilehlých křižovatek.
V podzemní části bude nahrazen ukolejňovací kabel přivařený ke koleji a vyvedený do
chodníku, kde bude naspojkován na stávající místo ve stožáru SSZ. Po skončení prací
bude SSZ uvedena do původního stavu v SW části řadičů SSZ a v HW výzbroji budou
použity nové kontakty a kabelová část.
SO 24 – Dráhové kabely JDCT
Zpětná dělící skříň (ZDS) „Na Hromádkové“ bude ve fasádě domu č.558 zachována,
jakožto i ZDS „Plzeňská“, umístěná ve společném pilíři s napájecí dělící skříní (NDS) „Na
Zatlance“. Stávající zpětné vedení od kolejí bude u obou skříní nahrazeno dvěma páry
kabelů s využitím stávající trasy. Zároveň bude provedeno příčné propojení kolejí novými
kabely.

Thumbs up Thumbs down

17

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

andy napsal:

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „TT Nádražní v úseku Anděl – Za Ženskými domovy“

Jedná se o stavební úpravy tramvajové trati v ul. Nádražní v úseku od křižovatky „Anděl“ po křižovatku „Za Ženskými domovy“. Bude zde provedena změna konstrukce stávající tramvajové trati z velkoplošných panelů na konstrukci z kolejnic žlábkových, uložených pružně na betonové desce. Součástí stavby nejsou tramvajové zastávky ani ochranné ostrůvky.

I tento úsek už má povolení:

Předmětem stavby jsou stavební úpravy tramvajové trati v ulici Nádražní v úseku od kolejové křižovatky Anděl po kolejovou křižovatku Za Ženskými domovy. Celková délka úseku je cca 353 m dvoukolejně. Dojde zde ke změně konstrukce velkoplošných panelů na konstrukci pevné jízdní dráhy s kolejnicemi NT1. Geometrická poloha kolejí se
nemění, pouze budou vyrovnány výškové a směrové nerovnosti způsobené provozem.
Součástí této stavby není úprava ochranných ostrůvků ani tramvajových zastávek, pouze v případě poškození budou neprodleně opraveny. Úprava přilehlé komunikace bude provedena dle požadavku TSK hl. m. Prahy jen v části 190,3 – 248 km. Stávající štěrbinový odvodňovač bude nahrazen mřížovým odvodňovačem, který bude napojen ve stávající stopě do stávajícího bahníku.

Thumbs up Thumbs down

18

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Vlakový terminál Na Knížecí se chystá na nápor "Řepáků" smile
http://www.k-report.net/ukazobrazek.php … ef=28/6649
jen to dodělat...

19

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Ten sušák tam zůstane k dispozici pro ty, co ve Zličíně cestou na vlak zmokli? smile

Streetview

Thumbs up Thumbs down

20

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

pěkné shrnutí smile

MOp napsal:

V souvislosti s tramvajovou výlukou na Sídliště Řepy vzniká tak trochu v pozadí zájmu nový přestupní bod vlak - metro - tramvaj v blízkosti autobusového nádraží Na Knížecí. Nová vlaková zastávka bude sloužit po dobu výluky tramvajové tratě v Plzeňské pro linku S65 v trase Praha-Zličín – Praha-Smíchov, Na Knížecí k rychlému a spolehlivému spojení ze Sídliště Řepy do oblasti Na Knížecí. Železniční stanice Praha-Zličín leží v těsné blízkosti tramvajového obratiště Sídliště Řepy, nově vybudovaná dočasná zastávka Praha-Smíchov, Na Knížecí umožní přímý přestup na metro B a další po dobu výluky se zde nacházející tramvajové linky. Linka S65 bude v provozu v pracovních dnech cca od 5:00 do 20:00 v intervalu 30 minut. Jízdní doba bude pouhých 21 minut, což je jen o 1 minutu delší než pravidelné tramvajové linky.

Za ohradou se skrývá nově budovaná zastávka náhradní vlakové dopravy.
http://www.prazsketramvaje.cz/kratasy/o … zeci-a.jpg

Nově vzniklé nástupiště typu Sudop v ulici Za Ženskými domovy.
http://www.prazsketramvaje.cz/kratasy/o … zeci-b.jpg

21

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Místo tramvají budou od června do Řep jezdit vlaky http://www.financninoviny.cz/zpravodajs … aky/482346

vydáno: 26.05.2010, 11:16 | aktualizace: 26.05.2010 11:22

Praha - Kvůli rozsáhlé tramvajové výluce mezi zastávkami Anděl a Sídliště Řepy bude od června do konce září jezdit náhradní vlaková linka S65 ze Zličína na Smíchov. ČTK o tom informoval Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která v Praze a okolí plánuje veřejnou dopravu. Kromě vlaků zavede Ropid také náhradní autobusovou dopravu.

22

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

Swam 28. května 2010 napsal:

Takže zkušební vlak na lince S 65 Praha smíchov Na Knížecí - Praha Zličín jela 814 101 ve stanici Praha Jinonice byla 30 zastávka na kontrolu všech nutných věcí(zabezpečovací zařízení, informace pro cestující a personál) a pak se pokračovalo do Zličína kde byla ta samá kontrola provedena. Výsledek dopadl kladně ve všech směrech. Takže nic nebrání k tomu aby od úterý mohly Regíny duo jezdit. Zde jsou fotky před odjezdem ze Smíchova a pak zastávka v Jinonicích.
http://www.k-report.net/ukazobrazek.php … ef=28/6649

už to tam vypadá jako opravdová zastávka s nástupištěm smile

23

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

dle kolegy náhradní vlaková doprava funguje... smile
Obsazenost spoje cca 1/3

24

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

něco fotek...

krtinek napsal:

První den tramvajových výluk okem potulného šotouše aneb Kolaps, který nenastal:
http://krinek.rajce.idnes.cz/Prvni_den_ … yluk_1.6./

25

Re: TT Plzeňská a okolí - rekonstrukce 2010

pár "posledních" fotek horské dráhy na Plzeňské...
http://www.prazsketramvaje.cz/showpage.php?name=kratasy