1

Téma: Středisko správy a údržby rychlostních silnic v Běchovicích

ŘSD oznámilo záměr Areál SSÚRS Běchovice č.19, parc. č. 1205/2, 1205/50, k. ú. Běchovice, Praha-Běchovice. Jedná se o areál poblíž mimoúrovňové křižovatky Českobrodské ulice a Štěrboholské radiály, ve kterém bude Středisko správy a údržby rychlostních silnic, stanice Hasičského a záchranného sboru a středisko Policie České republiky. To jsem zvědav, co na to o. s. Běchovice big_smile

Thumbs up Thumbs down