51

Re: 511

Pracovní skupina ke stavbě č. 511 Pražského okruhu zahájila činnost

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magi … c_511.html

Skupinu zřídil náměstek primátorky hlavního města a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) a jejím úkolem je výrazně zrychlit postup prací při získávání potřebných povolení a uspíšit zahájení této velmi potřebné stavby, která má spojit Běchovice s dálnicí D1. Momentálně probíhá územní řízení na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy.

    30. duben 2015

Pracovní skupina má za sebou první jednání. Na něm se dohodlo, že stavební úřad osloví relevantní instituce (Hygienická stanice hl.m. Prahy, magistrátní odbory dopravních agend a ochrany prostředí, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo vnitra) se žádostí o vyjádření k námitkám, které stavební úřad sám není schopen vypořádat. Jedná se o námitky obcí či občanů, které se týkají například protihlukových či dopravních opatření. Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), které bude investorem stavby, zároveň deklarovalo, že je připraveno k jednání, vysvětlení i doplnění dalších podpůrných dokumentů do územního řízení.

„Jsem rád, že se konečně podařilo uvést věci do pohybu a věřím, že postup bude rychlejší. K získání potřebných rozhodnutí a povolení je pochopitelně nezbytné řádně vypořádat všechny relevantní námitky obcí a občanů, jichž se stavba nějakým způsobem dotkne. Nechci ale dopustit, aby se z celé věci stal nekonečný příběh. Praha tuto stavbu velmi potřebuje,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Členy skupiny jsou: Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy, Jarmila Bendová, předsedkyně Výboru pro dopravu a evropské fondy ZHMP, Marie Nádvorníková, ředitelka závodu Praha ŘSD ČR, Jan Záruba, TSK hl. m. Prahy, Ondřej Martan, starosta MČ Praha Běchovice, Vladimír Kořen,starosta Říčan, Ondřej Mirovský, místopředseda Výboru pro dopravu a evropské fondy ZHMP.

52

Re: 511

Po roce a půl ŘSD aktualizovalo leták https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c … 356182.pdf Není tam nic moc nového, jen se zase posunl termín uvedení do provozu na rok 2022 sad

Thumbs up Thumbs down

53

Re: 511

Silničáři vybrali projektanta na klíčovou část pražského okruhu

Ředitelství silnic a dálnic mírně pokročilo v přípravě nové stavby velkého okruhu kolem Prahy, konkrétně úseku mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Koncem ledna vybralo projektanta, který má připravit dokumentaci pro stavební povolení. Další stavba okruhu by mohla začít nejdříve v roce 2019.

Zakázku získala firma Satra za 57 milionů, což je zhruba o deset milionů méně oproti původním předpokladům. Uvedený úsek je pro dopravu klíčový, neboť má propojit dálnice vedoucí na sever a východ republiky se silničními tahy na jih a západ, a ulehčit tak Štěrboholské radiále.
Náklady na jeho zbudování se odhadují na dvanáct miliard korun. K samotnému zahájení stavby ale povede ještě dlouhá cesta. Zatímco Satra bude připravovat potřebnou dokumentaci a výkupy pozemků, musí silničáři získat územní rozhodnutí.
K tomu chybí mimo jiné posvěcení starého stanoviska k vlivu stavby na okolí (EIA), neboť příslušný zákon prošel novelizací. „S ohledem na současnou situaci lze předpokládat zahájení stavby nejdříve koncem roku 2019. Předpokládaná doba realizace je čtyřicet měsíců,“ uvedl mluvčí silničářů Jan Studecký.

V nejlepším případě se tak řidiči dočkají nových kilometrů kolem Prahy v roce 2023, tedy třináct let po zatím poslední otvíračce. Ještě mnohem složitější je příprava pokračování okruhu na severozápadě Prahy u Suchdola.
Krajský soud před třemi lety zrušil Středočeskému kraji dokument Zásady územního rozvoje právě v části, kde byl zanesen koridor dálnice.
Aktualizované zásady by se měly veřejně projednávat letos, platit by mohly od příštího roku. Bez potíží ale nejsou ani u hlavního města Prahy. Celý pražský okruh by měl po dokončení měřit přes 80 kilometrů, hotová je dnes zhruba polovina.

Zdroj: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-s … n=copylink

54

Re: 511

Dolínek odmítá zdržení dostavby Pražského okruhu

Praze hrozí, že Evropská unie bude požadovat nové posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) u části stavby Pražského okruhu, konkrétně stavby SOKP 511 - spojení stávající funkční části okruhu od dálnice D1 u Modletic k místu, kde u Běchovic přechází Štěrboholská radiála do navazující dálniční spojky D11 a D10. Pravidla totiž změnil nový zákon, a tak Evropská komise nechce uznat díla s posudkem EIA podle předchozího zákona z roku 1992, což se týká i SOKP 511. Reálně tak hrozí, by stavba musela celou EIA absolvovat znovu a podle současně platné právní úpravy. To by znamenalo zdržení o několik let.

    5. únor 2016

Tuto variantu jednoznačně odmítá náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek. „Považuji za naprosto nehorázné, že se Evropská unie tímto způsobem snaží zabránit dobudování Pražského okruhu, který je naprosto klíčový pro zlepšení dopravní situace v Praze i kvality života Pražanů. Udělám maximum proto, abychom tomuto nesmyslnému zdržení zabránili,“ uvedl Dolínek, který se obrátí na ministra životního prostředí Richarda Brabce s požadavkem, aby téma Pražského okruhu bylo součástí jednání, které povede příští týden ve středu v Bruselu ministerská delegace. Ta se bude pokoušet vyjednat výjimku, neboť obdobný problém hrozí i dostavbě dálnic D11 a D35.

Podle Dolínka by měla mít dostavba Pražského okruhu absolutní prioritu. Netýká se totiž pouze 1,3 milionu Pražanů, ale jde o klíčovou dopravní stavbu i z celorepublikového pohledu.

„Není žádným tajemstvím, jak masivní je tranzitní doprava, která vede přes Prahu. Z tohoto pohledu je stavba důležitá pro celou republiku. Mým hlavním úkolem je ale hájit zájmy Prahy a Pražanů. Už jsem o problému jednal s českými europoslanci a oceňuji, že se snaží na půdě Evropského parlamentu i dalších institucí pomoci,“ řekl Dolínek.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magi … tavby.html

55

Re: 511

no to jsem na to zvědavej smile

    Vláda se Bruselu nezalekla. Dálnice za miliardy postaví i bez glejtu
    13. května 2016  5:00

    Česká vláda se rozhodla riskovat. Postaví patnáct velkých dopravních staveb bez ohledu na to, že nemají platnou studii o vlivu na životní prostředí (EIA), a o jejich „legalizaci“ se postará zákonem. Hrozí přitom, že nedorazí evropské dotace na jejich stavbu. Jedná se o 46 miliard.

    Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/doprava-dalni … nomika_ane

56

Re: 511

Vidím to tak, že se do roka a do dne budou vracet se staženým vocasem...

Thumbs up Thumbs down

57

Re: 511

Dolínek: Jsem nadšený, že poslanci podpořili dostavbu Pražského okruhu

Náměstek primátorky hl. m. Prahy pro dopravu Petr Dolínek velmi vítá usnesení Poslanecké sněmovny ČR, které včera přijala ohledně stavby Pražského okruhu, úseku č. 511. Ta byla začátkem měsíce června vyřazena ze seznamu prioritních dopravních staveb. Usnesením poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby stavba 511 byla co nejrychleji zahájena.

    30. červen 2016

„Jsem velmi rád, že poslancům, včetně všech sociálně demokratických, kteří hlasovali pro přijetí usnesení, není situace a zdraví lidí v Praze lhostejné a uvědomují si, že chybějící část Pražského okruhu je pro Prahu naprosto klíčová. Dostavba okruhu musí zůstat prioritou a já budu za to dále bojovat,“vyjadřuje se k hlasování Petr Dolínek.

Znění usnesení, které navrhl poslanec František Laudát, bylo přijato 132 hlasy ze 132 přítomných poslanců:

I. Poslanecká sněmovna České republiky vyjádřila hluboké znepokojení nad skutečností, že bude nutné opakovat proces posuzování vlivů na životní prostředí u projektu D0 silniční okruh /R1/ silniční okruh kolem Prahy 511 úsek D1 - Běchovice, čímž dojde k oddálení realizace této klíčové stavby.

II. Poslanecká sněmovna České republiky považuje současný stav, kdy je transevropská doprava realizována na místních komunikacích hlavního města Prahy, za situaci mající vážné negativní dopady na zdraví a kvalitu života lidí a životní prostředí v místech dotčených současnou dopravou.

III. Poslanecká sněmovna ČR vyzývá vládu, aby vyvinula maximální úsilí k odstranění tohoto negativního stavu k zajištění potřebných finančních prostředků a k co nejrychlejšímu zahájení stavby D0 /R1/ silničního okruhu kolem Prahy stavba 511 úsek D1 - Běchovice.

IV. Poslanecká sněmovna ČR žádá Ministerstvo dopravy o informování hospodářského výboru Poslanecké sněmovny čtvrtletně o postupu přípravy této stavby.


http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magi … lanci.html

58

Re: 511

VIDEO: Lidé demonstrovali v Uhříněvsi, štve je nedostavěný Pražský okruh

        VIDEO: Lidé demonstrovali v Uhříněvsi, štve je nedostavěný Pražský okruh
        15. srpna 2016  9:46,  aktualizováno  13:36

        Provoz na průtahu Uhříněvsí zbrzdila hodinu po poledni demonstrace. Lidé chtěli upozornit na problémy v pražské dopravě, které by vyřešila oddalovaná dostavba Pražského okruhu.

        Zdroj: http://praha.idnes.cz/uhrineves-stop-ka … zpravy_rsr

také o tom mluvili v televizích

Thumbs up Thumbs down

59

Re: 511

Aktualizovaná brožura ke stavbě 511 z 12/2016
https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c … 018279.pdf

Thumbs up Thumbs down

60

Re: 511

Stavba Pražského okruhu z Běchovic k D1 směřuje k žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí
26. 1. 2017|Média a tiskové zprávy

Hlavním tématem aktuálních projektových prací u stavby 511 Pražského okruhu je zpracování dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Klíčová pro její dokončení jsou nyní dopravní data, která pro současný stav a etapy dodala k posouzení Technická správa komunikací hlavního města Prahy a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskov … -smeruje-k


Klíčová část obchvatu Prahy má mít ‚ekorazítko‘ letos. Stavět se má za dva roky
2. února 2017 14:20

PRAHA Ekologický posudek EIA pro novou část silničního obchvatu Prahy mezi Běchovicemi a dálnicí D1 má být hotový letos. S výkupem pozemků pomůže Středočeský kraj, náklady bude platit Státní fond dopravní infrastruktury. Hejtmanství tak chce urychlit přípravu stavby.

http://byznys.lidovky.cz/klicova-cast-o … prava_pave

61

Re: 511

V Lidovkách se asi rozhodli, že nás u každého článku o silnicích potěší mapkou a schématy.  Bohužel mají jenom ty plánované opravy dálnic, tak to lepí ke všemu sad

Thumbs up Thumbs down

62

Re: 511

aktualizovaný leták...

ŘSD ČR v současné době aktualizuje nové průzkumy potřebné pro územní řízení i jako podklad pro práce na DSP v roce 2017. V 09/2016 byly zahájeny práce na nové dokumentaci EIA. Klíčová  studie  EIA  bude  připravena  v  polovině  dubna.  Po  dokončení  dokumentace  předloží ŘSD ČR žádost o stanovisko EIA na Ministerstvo pro životní prostředí. Získání  souhlasného  závazného  stanoviska  EIA,  a  to  pro  stavbu  ve  dlouhodobě  sledované poloze vůči Praze a Středočeskému kraji, je klíčovým milníkem pro stanovení dalšího harmonogramu územního řízení. V návaznosti na zahájení procesu EIA paralelně dojde i k přípravě na zajištění možnosti co nejrychlejšího, avšak procesně bezchybně provedeného územního řízení. Vedle dokončovacích prací na podkladech pro EIA běží zároveň i další činnosti, které by měly následně usnadnit a zrychlit práce na okruhu. Ředitelství silnic a dálnic tak již například v mezičase vysoutěžilo dodavatele dokumentace pro stavební povolení a souběžně pro něj již připravuje samotné podklady.

https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c … 252285.pdf

63

Re: 511

Ledy u části Pražského okruhu se hnuly, stále však chybí pozemky i razítka
    20. dubna 2017  18:00

    Ředitelství silnic a dálnic dokončilo u severovýchodní části Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a hradeckou D11 dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí. Stavbu posoudí ministerstvo životního prostředí. Stále ji však blokují majitelé pozemků a jsou zapotřebí další kulatá razítka.

    Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/posudek-eia-p … oprava_fih

Thumbs up +1 Thumbs down

64

Re: 511

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472

1975 napsal:

z textu, volně přeloženo : "Hluková studie/výpočet prokázala, že v žádném z míst neodchází vlivem 511 a přilehlých staveb k porušení hlukových limitů (60/50dB). Navržená protihluková opatření jsou dostatečná a vyhovují hlukovým limitům".  (strna 19/62, Hluková studie, 511_HRA_hluk)

65 Naposledy upravil: kuhe (03.05. 2017 07.57)

Re: 511

kasme napsal:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472

1975 napsal:

z textu, volně přeloženo : "Hluková studie/výpočet prokázala, že v žádném z míst neodchází vlivem 511 a přilehlých staveb k porušení hlukových limitů (60/50dB). Navržená protihluková opatření jsou dostatečná a vyhovují hlukovým limitům".  (strna 19/62, Hluková studie, 511_HRA_hluk)

Dokumentaci samotnou jsem ještě neviděl, ale studie ČVUT je libová.

Je to hezky systematicky popsáno (i pro laiky), s přehlednou jasnou metodikou.

Jen způsob zpracování dokumentů k regionální variantě dostává nafrak (v duchu letitých komentářů na ceskedalnice.cz) - neaktuální mapové podklady, trasování v těsné blízkosti zástavby nebo přes nově vzniklou zástavbu, neúplnost výkresové části...

Po rozzipování ve složce Priloha_3_Studie_CVUT

Edit: Upřesnění k části vReg, posudek kritizoval zejména způsob zpracování studií k vReg

Thumbs up Thumbs down

66

Re: 511

Běchovice hostily setkání k Pražskému okruhu

Zhruba tři stovky lidí z Běchovic a z okolních městských částí přišlo v úterý odpoledne do místní tělocvičny diskutovat a poslechnout si aktuální informace k jedné z nejvýznamnějších chystaných dopravních staveb současnosti - dostavbě Pražského okruhu v úseku tzv. 511 a související výstavby přeložky silnice I/12. „Jsme tu s vámi proto, abychom si vás vyslechli, diskutovali s vámi a našli přijatelná řešení,” shrnula cíl setkání osobně přítomná pražská primátorka Adriana Krnáčová.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magi … skemu.html

67

Re: 511

Chystá se lokální diskuse se zástupci městských částí jihovýchodní Prahy (MČ Praha 15, MČ Praha 22, MČ Praha – Petrovice) a Petrem Dolínkem + IPR o SOKP 511 a dalších stavbách, které by městské části rády přilepily k výstavbě SOKP 511 (Hostivařská spojka, škoda, že ne ve staré trase...; přeložka Hornoměcholupské ulice u překladiště Metrans).

Ve středu (zítra) 8. 11. 2017 od 17:00 na Praze 15 - Holoubkovská 323 (mapa), nenechte se zmást fotkami na mapách, výměník byl zrekonstruován na hasičskou zbrojnici.

Oficiální pozvánka: http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu … inkem.html

Thumbs up Thumbs down

68

Re: 511

V Říčanech a okolí začal platit zákaz tranzitu kamionů. Za průjezd pokuta
    13. listopadu 2017  11:12
    Zákaz tranzitu kamionů začal v pondělí 13. listopadu v Říčanech u Prahy. Řidiči, kteří nemají v místě nakládku nebo vykládku, nemohou oblastí projíždět a hrozí jim pokuta. Zákaz se týká zejména silnice druhé třídy 101, která slouží jako přivaděč k dálnici D1 z Říčan a okolí.

       Obětí obchvatu už nebudeme
    Město tak reaguje na iniciativu Prahy, která připravuje podobně razantní opatření. „Jsme obětí nedostavěného Pražského okruhu a už tou obětí nechceme být dál,“ řekl novinářům starosta Vladimír Kořen (Klidné město).

      Starostové z východního okolí Prahy žádají co nejrychlejší dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou. Stavba by měla být zahájena nejpozději v roce 2020, stojí v memorandu, které nedávno podepsali zástupci 14 obcí a pražských městských částí.

    Zdroj: https://praha.idnes.cz/ricany-obchvat-z … zpravy_nuc

Thumbs up Thumbs down

69

Re: 511

když tak sleduju diskusní skupiny kolem toho tak největší oběti jsou hlavne řidiči, kteří jezdí mezi okolními obcemi (tehov, mukařov, modletice).... chápu, když zakázat tak zakázat a někde se ta hranice udělat musí, ale kamion který jede do skladu vpravo od dálnice může, protože to je katastr říčan, ten co jede o 100m dál už ne...

Thumbs up Thumbs down

70 Naposledy upravil: Sibstr (24.11. 2017 17.51)

Re: 511

Pražský okruh mezi D1 a D11 získal kladné stanovisko EIA`
Ministerstvo životního prostředí v pátek vydalo souhlasné stanovisko EIA pro dostavbu Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11. V rámci stanoviska EIA je uloženo 40 podmínek pro zmírnění vlivů okruhu na životní prostředí.
https://www.novinky.cz/domaci/455912-pr … o-eia.html

Část Pražského okruhu získala posudek EIA, stavbu blokují majitelé pozemků
Plánovaný úsek Pražského okruhu mezi Běchovicemi na východě a dálnicí D1 směřující k Brnu získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí. Výstavba by mohla začít v roce 2020, ale zdržet jí může žaloba majitelů pozemků pod budoucí autostrádou.
https://praha.idnes.cz/prazsky-okruh-po … zpravy_rsr

Thumbs up Thumbs down

71 Naposledy upravil: medvid (04.02. 2019 16.21)

Re: 511

Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7, uvedl: „V gescích Prahy sobě se budeme soustředit na témata od výkupů zelených pásů klíčového úseku Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11 zmírňující hluk pro Pražany v okolí...

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magi … rocni.html

Thumbs up Thumbs down

72

Re: 511

Podle všeho nová vizualizace...

https://www.youtube.com/watch?v=LfvVCW1mIAc

diskuse k chybám http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic. … 76#p183176

73

Re: 511

situace stavby 511

http://leteckaposta.cz/668425073

Thumbs up Thumbs down

74

Re: 511

Lol muk lipany ze ktere se do lipan nedostanes....
Jak bylo v diskusi do rican se bude jezdit “tama”.
Ta kolovratska nova spojka mi prijde divna ale asi si ji jen neumim predstavit

Exit uhrineves je taky pekne daleko a mysim ze mistni spis pouziji tu krizovatku s Cernokosteleckou (btw ta rampa pod kruhakem taky vypada zbesile)

Vim, ze bude mensi provoz ale ta silena okruzni jizda Sterboholy-Cerny Most bude ostre misto i kdyz zda se vsude dvoupruh

Thumbs up Thumbs down

75

Re: 511

tomis napsal:

Vim, ze bude mensi provoz ale ta silena okruzni jizda Sterboholy-Cerny Most bude ostre misto i kdyz zda se vsude dvoupruh

No, menší provoz tam bude, dvoupruh taky, ale odbočení je jeden pruh a to ještě těsně po napojení od ČSPH. Myslím, že tam bude v reálu docela "veselo".

Thumbs up Thumbs down