26

Re: 511

vondr napsal:

trochu delší článek :-)
Soud zastavil plánovanou výstavbu Pražského okruhu přes Běchovice
http://praha.idnes.cz/soud-zastavil-pla … zpravy_sfo

Pokud se nepletu, tak trasa 511 už v ÚP byla dříve, takové rozhodnutí soudu je tedy zcela bez významu.

Thumbs up Thumbs down

27

Re: 511

martini napsal:

ŘSD vyhlásilo pro studenty Fakulty dopravní ČVUT soutěž o návrh MÚK Běchovice. Základní podmínkou je, aby návrh korespondoval s platným územním plánem hlavního města Prahy. Více viz http://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/stud … e.html?a=3

28

Re: 511

Hrušková(forum.ceskedalnice.cz) napsal:

Kdo chce, může se přidat k říčanské petici za výstavbu SOKP 511. Tady je odkaz na text petice a petiční arch.
http://info.ricany.cz/mesto/petici-za-lepsi-dopravu

Napsal jsem do Říčan, zda by chtěli nějaké archy vzít v sobotu na Letnou. Tady je možnost podpořit 511 prakticky.

Text petice

Podpisový arch

možnost poslat do 30. 10. 2011

Město Říčany napsal:

Podepsané petiční archy doručte nejpozději do 30. 11. 2011
na adresu:

Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany.

Thumbs up Thumbs down

29

Re: 511

Z úředních desek:
ÚR - Výzva k doplnění

- dokumentace o:

1. prokázání souladu záměru se stanoviskem Ministerstva životního prostředí č.j. NM700/3225/5844/OPVŽP/02 ze dne 26.11.2002, zejména ve věci navrhovaných protihlukových opatření
2. prokázání souladu záměru s územně plánovací dokumentací zejména funkčním využitím jednotlivých stavbou dotčených ploch (především objektů SO 802, SO 342.1 a SO 175)
3. prokázání souladu záměru se závěry hlukové studie zpracované Ing. Michaelou Vrdlovcovou spočívající především v ochraně stávajících staveb před hlukem, zejména objektu č.p. 347, k.ú. Kolovraty
4. prokázání souladu navržených protihlukových opatření s požadavky dotčených orgánů, zejména Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

-žádosti o:

1. stanoviska dotčených orgánů k upravené dokumentaci
2. aktualizovaná vyjádření vlastníků nebo správců dopravní a technické infrastruktury,
3. aktualizovaná vyjádření vlastníků veřejné komunikační sítě,

a to ve lhůtě do 31.12.2012.

Thumbs up Thumbs down

30

Re: 511

Přišel mail z Běchovic, maj nový web, obsah jsem zatím nezkoumal: http://www.rozumnyokruh.cz/

Thumbs up Thumbs down

31

Re: 511

kuhe napsal:

Přišel mail z Běchovic, maj nový web, obsah jsem zatím nezkoumal: http://www.rozumnyokruh.cz/

Ono slovo "rozumnyokruh" je třeba do obecné češtiny přeložit jako "okruh kdekoli, jen ne u nás" - jinou informační hodnotu ty stránky nemají. sad

Thumbs up +4 Thumbs down

32

Re: 511

Proč, když je plán starý 50 let, si lidé kupují byty a pozemky v okolí plánované trasy a pak se rozčilujou?

Thumbs up +1 Thumbs down

33 Naposledy upravil: Sibstr (04.04. 2013 21.22)

Re: 511

Rok pryč a nic. sad Smutné
Předpokládaný rok uvedení do provozu: 2020 sad Smutné

Aktuální bržura:
http://www.rsd.cz/rsd/rsdcat.nsf/0/F2B1 … ice-d1.pdf

Thumbs up Thumbs down

34

Re: 511

A další rok pryč a stále nic. sad Velice smutné
Předpokládaný rok uvedení do provozu se nám opět posunul: 2021 sad Velice smutné

Aktuální brožura:
http://www.rsd.cz/rsd/rsdcat.nsf/0/F2B1 … ice-d1.pdf

Thumbs up Thumbs down

35

Re: 511

Z programu Ano, který někdo sesmolil přes noc těsně před volbami:
· důsledné odmítnutí nesmyslných variant tras dopravních staveb, které jsou navzdory věcným argumentům opakovaně prosazovány v nevhodných místech (namátkou jmenujeme alespoň okruh v Suchdole, Dolních Chabrech či v Běchovicích)

Máme se asi na co těšit.

Thumbs up Thumbs down

36

Re: 511

No také se bojím co za ***** zase vymyslí sad Alespoň tu 511 by mohli dotáhnout do konce, ale kdo ví... Nechápu, že tolik lidí volilo stranu bez volebního programu, no máme se na co těšit, obzvláště když trojkoalice prosazuje variantu ala Jančura.

Thumbs up Thumbs down

37

Re: 511

Sibstr napsal:

No také se bojím co za ***** zase vymyslí sad Alespoň tu 511 by mohli dotáhnout do konce, ale kdo ví... Nechápu, že tolik lidí volilo stranu bez volebního programu, no máme se na co těšit, obzvláště když trojkoalice prosazuje variantu ala Jančura.

Nejen programu, také bez známých a důvěryhodných lidí. Třeba u nás na Praze 12 je to solidní neznámá. Vůbec nevím co čekat. Co by ale určitě mělo být ku prospěchu věci je pravděpodobné srovnání vedení Prahy s celorepublikovou náladou "a vládou". Praha tu byla často v opozici proti státu z politických důvodů a ten nám to dával jak se lidově říká pěkně vyžrat. Ve výsledku stát zanedbal v Praze a okolí dopravní infrastrukturu, úspěch R1 na jihu je sice přínosy fenomenální, ale je to jen jedna z mnoha staveb co jsou potřeba.

Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se. [Mahátma Gándhí]

Thumbs up Thumbs down

38

Re: 511

Jojo a co teprve cekat u nas na P4...... :-) Tezko rict :-)

Petr od Pankráce

39

Re: 511

Jó tady na P4 to bude zajímavé, úspěch Ano a hnutí pro Prahu mě nemile překvapil...

Thumbs up Thumbs down

40

Re: 511

Jo, mě taky...

Petr od Pankráce

41 Naposledy upravil: Sibstr (08.12. 2014 20.48)

Re: 511

Tak podle nového ředitele ŘSD Jana Kroupy, je jeho největší prioritou dostavba pražského okruhu a to konktrétně stavby 511. To jsem na to tedy zvědav...

Thumbs up Thumbs down

42 Naposledy upravil: medvid (09.12. 2014 10.15)

Re: 511

Sibstr napsal:

Tak podle nového ředitele ŘSD Jana Kroupy, je jeho největší prioritou dostavba pražského okruhu a to konktrétně stavby 511. To jsem na to tedy zvědav...

Taky jsem to včera slyšel v rádiu, ale on chrlil čísla jakoby měl postavit celou dálniční síť již příští rok. R35. D3, D1, R1 atd...

Ještě asi nedostal notičky od klanu Stropnických, že Pražský okruh je zbytečný.

Thumbs up Thumbs down

43

Re: 511

Je to sice staršího data, ale ještě to tu nebylo.

Stavba SOKP 511 D1 Běchovice
http://youtu.be/NHXCxsjfDGM

Thumbs up Thumbs down

44

Re: 511

Tady se to ještě nepopisovalo. Pan starosta z Běchovic udělal to, co udělal, tak, jak to měl udělat. Viz přiložené PDF, strana 9 a 10.

http://www.praha-bechovice.cz/files/=51 … %20web.pdf

Thumbs up +2 Thumbs down

45

Re: 511

Jo to je hodně zajímavé čtení, konečně se nad tím někdo alespoň trochu zamyslel.
Podařilo se mi navrhnout novou trasu vedení okruhu, která by jistě vyhovovala všem.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44630271/okruh.jpg
Na závěr ještě přidávám výše odkazovaný text, aby zůstal lépe zachován pro budoucí generace.

Mimořádné zastupitelstvo k „žalobě“
na hlavní město Praha
Vážení spoluobčané,
málo komu z vás jistě uteklo avízo o mimořádném jednání
zastupitelstva naší městské části na téma doprava,
žaloba na hlavní město Prahu a územní plán (resp.
Zásady územního rozvoje dále jen ZÚR). Vzhledem
k tomu, že téma pražského okruhu stále polarizuje naši
společnost a v průběhu času se vyskytne jistě mnoho
zaručených pravd o jeho průběhu a o tom, co mu
předcházelo, dovolím si právě na toto téma několik slov…
Mimořádnému jednání zastupitelstva 19. 11. 2014 předcházela
řada událostí.
Seřazeno chronologicky:
1) 4. 11. Proběhlo poslední jednání rady MČ
(v původním složení), kde se mimo jiné
projednávala i žádost uskupení SNOP, zaslané
Petrou Šubrtovou, o svolání mimořádného jednání
zastupitelstva. Tak se také stalo a bylo svoláno na
12. 11. , tedy hned 7 dní po ustavujícím
zastupitelstvu (pozn. Rada vyhodnotila navržené
téma jako natolik závažné, že navrhla samostatný
termín pro jeho projednání).
2) 5. 11. Proběhlo ustavující jednání zastupitelstva MČ
Praha – Běchovice. Na ustavujícím zastupitelstvu
(osobně i krátce před ním) nám byla sdělena
nespokojenost s navrženým termínem. Byli jsme
požádáni o přeložení termínu mimořádného
jednání ZMČ z důvodu očekávané nepřítomnosti
dostatečného množství členů uskupení SNOP.
3) Ještě na ustavujícím jednání zastupitelstva bylo
žádosti vyhověno. Termín byl změněn a vyhlášen
na 19. 11. 2014.
4) 19. 11. 2014 se schází mimořádné jednání ZMČ na
téma „přistoupení k žalobě“ na hl. město Prahu
s cílem zrušit opakovaně ZÚR, a tím zablokovat
stavbu pražského okruhu.
Před tímto mimořádně svolaným jednáním zastupitelstva
jednala rada mnohokrát o navrženém tématu a probírala
situaci i s dlouhodobým výhledem. Jako zásadní vnímali
všichni radní řešení dopravní situace v Běchovicích 1
s ohledem na eliminaci budoucího možného rizika pro
Běchovice 2.
Jako „dobré východisko“ se jevila navržená varianta
vedení pražského okruhu středočeským krajem. Toto
řešení bylo nabídnuto uskupením SNOP před volbami
občanům a pravděpodobně díky němu volby vyhrálo. Pro
Běchovice 2 bylo zmíněné řešení nejlepší variantou, která
by okruh vedla daleko za Prahou. Rada tedy přistoupila
k návrhu, který sice znevýhodňoval Běchovice 1, protože
pro ně nenabízel žádné lepší východisko, byla však
přesvědčena, že ho bude moci najít v dohledné době.
Jako starosta jsem dostal za úkol sejít se s projektanty,
investory a starosty okolních měst a obcí a zjistit více
pokladů a informací k danému tématu.
A to jsem zřejmě neměl dělat…
V termínu cca 3 dní před jednáním mimořádného ZMČ
jsem se postupně sešel patrně se všemi předními
představiteli samospráv v navržené trase tzv. Regionální
varianty Pražského okruhu (vedení okruhu středočeským
krajem v trase SOKP 511). Někteří na mě měli 10 minut,
jiní se mnou hovořili mnohem déle. Někteří už problém
znali, jiní o něm slyšeli poprvé. Někteří byli klidní, jiní mě
vyřvali jak malého kluka. Výsledek byl k mému překvapení
ale VŠUDE STEJNÝ…
Ke každému z nich jsem přijel s mapkou od SNOP
a dotazem na jednoduchou a nijak záludnou věc. „Jak
mohu pomoci při realizaci projektu Pražského okruhu
Středočeským krajem?“
K mému nemilému překvapení (týkalo se zejména
prvního dotázaného starosty Úval) mi bylo ve zkrácené
formě sděleno, že tuto variantu sice zná, ale s nimi ji nikdo
nikdy neprobíral a rozhodně s ní souhlasit nebudou
(v některých případech ani nemohou, neboť v této trase je
již nová zástavba), a pokud by tato snaha vznikla,
vynaloží veškeré úsilí k jejímu potlačení. Téměř totožně,
jen s jinou mírou hlasitosti a gestikulace při projevu
starosty jsem dopadl i v ostatních městech a obcích.
Tohle jsem nečekal! Vždyť právě okruh ve Středočeském
kraji byl lidem představen jako MOŽNÉ řešení! SNOP
před volbami tvrdil, že okruh lze vést v blízkosti
středočeských obcí v navržené trase! Tak kde se stala
chyba?
Patrně v tom, že tuto trasu s jednotlivými městy a obcemi
nikdo oficiálně neprojednal a umístění okruhu na jejich
katastrech byl spíše zbožným přáním než realitou. A jejich
ostré reakce? Není se asi čemu divit.
Představa, že někdo naplánuje podobnou stavbu na
našem katastru jen proto, aby se jí sám zbavil (jak někteří
starostové prezentovali) je i pro mě těžko uvěřitelná. O to
méně se mi chtělo věřit tomu, že byla lidem v Běchovicích
představena jako řešení. Řešení, které nemá naději na
realizaci. Protože tak jako bojuje běchovické sdružení
proti stavbě Pražského okruhu přes Běchovice, tak by
v těchto městech a obcích bojovaly desítky občanských
sdružení proti navržené středočeské variantě.
Protože jsem si nebyl jist, že by bylo toto sdělení z mých
úst uvěřitelné, dovolil jsem si pozvat všechny starosty na
ono mimořádné jednání zastupitelstva. Ne proto, abych je
snad bránil. Cílem bylo uvedení problematiky do reality…
aby bylo nezpochybnitelně řečeno to, co mělo být již
dávno a o čem jsme v Běchovicích nevěděli.
Tedy že: okruh Středočeským krajem, tak jak ho navrhuje
jako řešení SNOP, nikdy nepovede. A to z mnoha důvodů.
Kromě nevůle samospráv je to absence okruhu v územním
plánu jednotlivých obcí i absence okruhu v územním
plánu Středočeského kraje. To, co je prezentováno jako
zakreslené vedení okruhu v ZÚR SK , je „pouze“
dvouproudová komunikace s odstavným pruhem. Dále
pak nesmírná časová a administrativní náročnost a v neposlední
řadě i mnohem vyšší náklady na její stavbu
v úseku kopírující stavbu 510 a 511 – tedy mezi Říčany
a mladoboleslavskou R10 (dle prvotních propočtů
společnosti Cityplan a. s. cca o 7 mld. dražší).
Těžko představitelný způsob jednání pro běžného
občana, natož pak pro zastupitele, se stal realitou. Nikdy
bych si nedovolil jako zastupitel (ale ani jako kandidát do
ZMČ) nabízet lidem něco nereálného. Chopit se
problému, který svým rozsahem významně přesahuje
Běchovice. Udělat z něj problém místní a nabídnout
k němu nereálné řešení... Co na tom, pravdu se lidi
dozvědí až po volbách a to už jim bude stejně k ničemu.
Ta pravda byla řečena na onom mimořádném jednání
zastupitelstva. Neřekl ji Martan, ani nikdo ze zastupitelů
naší městské části. Řekli to starostové měst a obcí, jichž
by se vedení okruhu Středočeským krajem přímo dotklo.
Korunu celému jednání zastupitelstva pak dodalo zjištění,
že návrh sdružení SNOP na přistoupení k žalobě na ZÚR
neobsahuje znění žaloby. Na dotaz, kde tedy ono znění
nalezneme, bylo odpovězeno, že vlastně ještě ani
NEEXISTUJE!
Sdružení, které kritizuje kohokoli za netransparentnost,
přichází na jednání zastupitelstva s žádostí o schválení
biankosměnky?! Co by bylo v žalobě a jaké by byly
dopady na dopravní řešení v místě, bychom se dozvěděli
pravděpodobně až po jejím podání.
Je asi očekávatelné, že tento krok zastupitelstvo
nepodpořilo.
Mnoha lidem byl tento krok vnucován jako nepřátelský
zejména k lidem v Běchovicích 2. Není tomu tak.
Na jednání zastupitelstva jsem se zavázal k ustavení
pracovní skupiny zabývající se problematikou okruhu,
a byť ji to zřejmě nebude zcela příslušet, bude mít za úkol
hledat reálná řešení snížení dopravního zatížení pro celé
Běchovice.
Jistě se najde množství těch, kteří připraví zaručené
scénáře o podplaceném starostovi, radě a možná
i většině zastupitelů. Je to nesmysl a zároveň zoufalství
toho, kdo tyhle příběhy vymýšlí. Jediný reálný výsledek
pro Běchovice musí být komplexní, a možná i kompromisní
řešení dopravní zátěže. Pracovní skupina je již
ustavena, podklady (zejména projekt stavby) jsme si již
vyžádali a s prvními závěry by měli být občané seznámeni
v průběhu prvního pololetí roku 2015. Řešení, která
pracovní skupina navrhne, musí být reálná a zásadně ne
lživá. Jen taková řešení mají naději na své uplatnění při
jednání s nadřazenými úřady, jako je Magistrát hlavního
města Prahy a ministerstvo dopravy. Věřím, že budeme
schopni vyprodukovat reálný návrh opatření spojených
s eliminací negativních vlivů z dopravy. Tato opatření by
měla být realizována ještě před zahájením jakékoli
stavební činnosti. V případě, že bychom neuspěli s našimi
návrhy, je možné kdykoli přistoupit k tak zásadnímu kroku,
jako je žaloba na hlavní město Prahu. Do té doby je třeba
odvést ještě hodně práce.
Ondřej Martan
starosta

Thumbs up +1 Thumbs down

46

Re: 511

Potlesk pro pana starostu, a SNOPům zatleskat uši do hlavy

Thumbs up Thumbs down

47 Naposledy upravil: S_M_Lomoz (18.02. 2015 20.43)

Re: 511

Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen SUP MHMP), který Ministerstvo pro místní rozvoj opatřením č.j. 21173/2007-83/K-1130/07 ze dne 6.6.2007 stanovilo stavebním úřadem pro stavbu nazvanou „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“, oznamuje v souladu s ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného společností DIPO spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha 2, IČ 63677075, ze dne 26.6.2008, byla dne 17.10.2014 a 16.12.2014 doplněna o podklady požadované výzvou č.j. S-MHMP 1467465/2013/OST/He ze dne 20.12.2013 a SUP MHMP může pokračovat v územním řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ (dále jen SOKP 511).

K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se bude konat v pondělí 23. března 2015 v 9:00 hod. v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro

http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … mny69rfA==

Přílohy - dotčené pozemky:
Běchovice http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … RVR3FKxg==
Dubeč http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … HxzEEzqQ==
Hájek http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … ZAKKLCqg==
Kolovraty http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … JlpSci8g==
Královice http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … ddxTumsQ==
Nedvězí http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … h-gz7zqw==
Nupaky http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … J7xl662g==
Říčany http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … N94oJ79w==
Uhříněves http://urdeska.praha.eu/files/387742-08 … xsh-3gqQ==

Thumbs up Thumbs down

48 Naposledy upravil: Sibstr (17.03. 2015 11.46)

Re: 511

Běchovický zpravodaj březen 2015, strana 3.
http://www.praha-bechovice.cz/3050_Breznove-ZB-na-webu.

POZVÁNKA 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozval na společné setkání, téma: 

Pražský okruh – Stavba 511

dne 7. dubna 2015 od 18:00 hodin, do Sportovního centra Běchovice (tělocvična), Richterova 536, Praha 9 

Hosté: 
Ing. Dan Ťok, ministr dopravy 
Petr Dolínek,  primátor HMP 
Ing. Jan Kroupa, ředitel ŘSD 

Srdečně Vás zve Ing. Ondřej Martan starosta
Odesláno z BlackBerry.

Thumbs up Thumbs down

49

Re: 511

Dolínek už je primátor? cool

Thumbs up Thumbs down

50

Re: 511

No není, kopíroval jsem to z PDF na telefonu a evidentně ho můj telefon povýšil tongue big_smile

Thumbs up Thumbs down