1

Téma: Rozšíření Karlovarské

V úseku Drnovská - Na Hůrce viz. http://www.praha6.cz/system/file.php?Fi … 6bdf5f044b

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Rozšíření Karlovarské

Navazující stavba "Karlovarská – napojení na akci ŘSD, úsek Drnovská – Slánská" a její popis:

Stručný popis stavby:
SO 01      Komunikace
Délka úpravy: 673,06 m, v úseku od cca 70 m západně od Drnovské ul. až 150 m za ul. Slánskou. Po celé délce úpravy bude ul. Karlovarská provedena v základním uspořádání jako čtyřpruhová obousměrná komunikace. Protisměr bud oddělen středním dělícím ostrůvkem. Na severní straně po celé délce a na jižní straně v prostoru signalizovaných křižovatek a za ul. Slánskou až do konce úpravy bude zřízen chodník pro pěší šířky 2,25 m. Vozovka pro jeden směr je v šíři 7,25 m s jízdními pruhy 3,25 m + 3,25 m + 0,25 m vodící proužek u středního pasu + 0,50 m vodící proužek u vnější obruby. Za křižovatkou s ul. Slánskou směrem do centra se zúží až na jeden průjezdný jízdní pruh + 1 odbočovací (zastávkový). Směr z centra se také postupně zúží až na jeden jízdní pruh. Na jižní straně bude za obrubou v úseku mezi křižovatkami s ul. Drnovskou a Slánskou zřízen manipulační prostor šířky 1,90 m pro odstavení vozidel. Součástí jsou také výběhy ul. Drnovské a Slánské. Upraví se nájezd z ul. Možného a rekonstruuje se výjezd z ul. Možného západním směrem a prodlouží se až k vjezdu do č.p. 252 (vozovka ul. Možného má šířku 6,5 m a výjezd západním směrem 4,5 m). Zaústění ul. Lišanské do ul. Karlovarské bude zrušeno. Na všech nárožích bočních ulic a navíc v místech dle situací budou zřízeny bezbariérové přechody pro pěší.

SO 021 Zárubní gabionová zeď
Bude sloužit k podchycení svahu na jižní straně komunikace. Zeď bude provedena z drátokamenných gabionů dokonale kopírujících podklad. Celková délka stěny je 87,00 m, výška zdi nad terénem je od 1,10 m do 2,90 m.

SO 031 Protihluková stěna č. 1
Délka stěny 70,5 m, výška stěny nad terénem 4,0 m.

SO 032    Protihluková stěna č. 2
Délka stěny 184,5 m, výška stěny nad terénem 3,0 m.
Obě stěny jsou situované severně od ul. Karlovarské v prostoru mezi křižovatkou s ul. Drnovskou a hřbitovem. Plní funkci protihlukové ochrany přilehlé zástavby v prostoru Lišanské ul. a  jako opěrné zdi ul. Karlovarské. Konstrukčně se jedná o stěny z bezpečnostního skla.  Jednotlivé tabule budou upnuty po stranách do ocelových prvků a opřeny o průběžný železobetonový trám založený na vrtaných pilotách.

SO 04      Přípojky uličních vpustí
Jedná se o 47 uličních vpustí a přípojek sloužících k odvedení dešťových vod z komunikace. Jsou navrženy klasické uliční vpusti hl. 1 220 mm. Uliční vpusti budou přípojkami DN 200 napojeny na jednotlivé řady, a to do vysazených odboček, případně vstupních šachet. Napojení bude provedeno do odbočky s převýšením podle Městských standardů. Trasa přípojky je vedena kolmo na veřejný řad, při použití odbočky s úhlem 45° nebo 60° je nutné u napojení použít příslušné tvarovky. Přípojky budou řešeny tak, že do spádu 40 % jsou vedeny v jednotném sklonu, při větších hloubkách uložení bude u vpusti proveden spádový stupeň.

Thumbs up Thumbs down

3

Re: Rozšíření Karlovarské

fotky - autor HonzaC: http://honzac.rajce.idnes.cz/Rozsireni_ … 26.7.2008/

a stejné fotky v plném rozlišení http://www.ttnz.cz/mo/album/v/stavby/si … ka/080726/

4

Re: Rozšíření Karlovarské

fotky 24.8.2008 http://www.ttnz.cz/mo/album/v/stavby/si … ka/080824/

5

Re: Rozšíření Karlovarské

od externího zpravodaje: v provozu nové veřejné osvětlení - likvidace starých sloupů...

6

Re: Rozšíření Karlovarské

od externího zpravodaje: v západní části se již jezdí ve finálním pravém pruhu (v každém směru!), uprostřed se bourá stávající komunikace... Chtělo by to fotky smile

7

Re: Rozšíření Karlovarské

tak dnešní (30.9.2008) fotky z rozšiřované Karlovarské

Thumbs up Thumbs down

8

Re: Rozšíření Karlovarské

neni to tak dávno co jsem videl jednu variantu Břevnovské radiály a to úsek Vypich až R1, a byla to celkem zajimavá varianta která by vedla přesne pod stávající Karlovarskou ulicí (hloubená varianta tunelů), takze to s tim asi nebude tak vážné když rozšiřujou Karlovarskou za nemalej peníz - to by to asi jinak nedělali

Thumbs up Thumbs down

9

Re: Rozšíření Karlovarské

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ka/081117/

spousty prací... pokládání suchého betonu finišérem - nebo co to je

10

Re: Rozšíření Karlovarské

v jízdním pásu ve směru z Bílé Hory k okruhu už položen definitivní koberec, jen ta křižovatka s Drnovskou to tam kazí :-)
už jen dodělávky dělají, tak snad brzy převedou dopravu...

Thumbs up Thumbs down

11

Re: Rozšíření Karlovarské

od externího zpravodaje: Od Drnovské směrem z centra už se jezdí v jednou pruhu po novém...

12

Re: Rozšíření Karlovarské

Zdá se, že se nic neděje... provedl jsem kontrolní průjezd smile http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ka/090122/

13

Re: Rozšíření Karlovarské

v úseku mezi Drnovskou a Slánskou bude betonová vozovka... smile

zelená vlna hlásí, že se tam před chvílí převrhl náklaďák s betonem... smile (asi domíchávač, že...)

14

Re: Rozšíření Karlovarské

V okolí křižovatky s Drnovskou se jezdí jen po severní části Karlovarské.
Co tam některá auta vytvářejí, je až neuvěřitelné smile
Jižní část ke Slánské se zdá před dokončením...

15

Re: Rozšíření Karlovarské

Do centra se od Drnovské ke Slánské jezdí už po finálním dvoupruhu.

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ka/090419/

16

Re: Rozšíření Karlovarské

Karlovarská – bezpečnější komunikace s větší kapacitou http://magistrat.praha-mesto.cz/81116_K … -kapacitou

Karlovarská ulice, jedna z hlavních výpadovek z metropole, se oblékla do nového kabátu. V úseku Slánská – Drnovská získala zcela novou podobu, když kapacitně nevyhovující a techniky velmi zanedbanou komunikaci nahradila moderní čtyřproudová silnice.

„Její dnešní otevření je takovým malým dárkem Pražanům před prázdninami a věříme, že jim usnadní cestu na dovolenou,“ uvedl pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner. „Rekonstruovaný úsek totiž přímo navazuje na Pražský okruh i na minulý rok otevřený obchvat Hostivic na rychlostní komunikaci R6,“ dodal.

29.6.09-Karlovvarská ulice - slavnostní otevření rozšířené části komunikaceKomunikace v uvedeném úseku získala nový živičný povrch, nové světelné křižovatky, bezbariérové přechody, byl vybudován nový severní chodník, opěrné zdi a především nové protihlukové stěny podél bytové zástavby. Zároveň vzniklo nové napojení do Lišanské ulice, součástí stavby byla výstavba nového odvodnění Karlovarské i nová kanalizační stoka v Drnovské ulici. „Díky novému povrchu komunikace a novým protihlukovým stěnám dojde ke snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu. Komunikace je nyní výrazně bezpečnější pro chodce i pro motoristy,“ zdůraznil Luděk Dostál, ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 195 miliónů korun, z toho drtivou většinu uhradil Státní fond dopravní infrastruktury.

Základní informace o stavbě:

Karlovarská ulice: úsek Slánská - Drnovská

Termín realizace: 11/2007 – 7/2009

Investor: TSK hl. m. Prahy

Inženýring: IDS, a. s.

Zhotovitelé: HOCHTIEF CZ, a. s., Skanska, a. s

V Praze 29. 6. 2009

17

Re: Rozšíření Karlovarské

Nová Karlovarská ulice už slouží
Včera motoristé vyzkoušeli nový úsek výpadovky na Karlovy Vary v Ruzyni. Má čtyři pruhy, o dva více než dosud - Ruzyně - Člověka až podiví, jak může pět set metrů silnice vzbuzovat...
Plné znění ihned v trafice, nebo zde od 12:00.

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=mfp … ;c=1216627

18

Re: Rozšíření Karlovarské

Výpadovka spojí Prahu se silnicí R6Praha 6 -
Rekonstrukce za 200 milionů propojila Břevnov s Pražským okruhem.

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v … 90629.html

19

Re: Rozšíření Karlovarské

prej se tam v celé šířce jezdilo už v pátek...

20

Re: Rozšíření Karlovarské

U smyčky tramvají na Bílé Hoře je „ukázkové hrdlo“, které zde zůstane zřejmě na věky. „Tam už silnici rozšířit nemůžeme. Brání nám v tom tramvajová trať a zástavba,“ krčí rameny radní Radovan Šteiner. (mfdnes)
pan Šteiner nezná územní plán, neví že smyčka se má přeložit stranou až na to město pustí peníze, neviděl ten léta připravený koridor pro pokračování ulice, nezná rozvojové záměry Řep...

Thumbs up Thumbs down

21

Re: Rozšíření Karlovarské

P_V napsal:

U smyčky tramvají na Bílé Hoře je „ukázkové hrdlo“, které zde zůstane zřejmě na věky. „Tam už silnici rozšířit nemůžeme. Brání nám v tom tramvajová trať a zástavba,“ krčí rameny radní Radovan Šteiner. (mfdnes)
pan Šteiner nezná územní plán, neví že smyčka se má přeložit stranou až na to město pustí peníze, neviděl ten léta připravený koridor pro pokračování ulice, nezná rozvojové záměry Řep...

ano, ano, je to smutný příběh...

22

Re: Rozšíření Karlovarské

mapman nafotil http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ka/090701/

23 Naposledy upravil: martini (02.07. 2009 09.43)

Re: Rozšíření Karlovarské

Je docela naprd, že ve směru od Klokočky je narovno jenom pravý pruh a levý je jen pro odbočení vlevo do Drnovské... Podle mne mohl být i levý narovně s tím, že by holt hrozilo, že ten kdo chce z levého rovně musí počkat v případě, že někdo před ním odbočuje vlevo (není při odbočení vlevo kam najet). Ale kapacitu by to určitě zvýšilo. Takhle se obávám, že tam stejně na tom semaforu budeme stát na víc než dvě zelené.

Zítra asi pojedu do Prahy autem, tak to zkusím ráno po 7 tam a odpoledne zpátky.

Thumbs up Thumbs down

24

Re: Rozšíření Karlovarské

Já myslím, že jakákoliv úprava Karlovarské je nedostatečná. Skutečně kvalitní spojení R6 (R1) s MO zajistí až radiála. To si ovšem počkáme a zatím budeme rádi za každou drobnou úpravu. sad

Je třeba nejen stavět nové, ale i zachraňovat staré kostelsedlec.cz

25

Re: Rozšíření Karlovarské

před pár dny byla konečně zprovozněna ulice Karlovarská v plném profilu (2 + 2) v úseku Drnovská - MÚK Řepy

http://www.stream.cz/video/11/376235-ka … em-profilu