1

(1,269 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

výročí 4 roky od zprovoznění...

http://www.tsk-praha.cz/tiskova-zprava/ … 4c824ee72c

2

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Včera v 18.00 otevřen podjezd Průběžná
takže i Koryta jsou bez omezení

a dnes i Bartoškova bez semaforu...

Mezi Korytama a Edenem leží obě koleje druhé dvoukolejky a 3 výhybky na Edenu


https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/190825

3

(106 odpovědí, posláno do Praha - obecně)

Bělocerkevská_vyhrazený BUS pruh_návrh - směr Želva u malého Tesca
http://urdeska.praha.eu/files/N%C3%A1vr … jqk1AQIQ==

Bohdalecká_vyhrazený BUS pruh_návrh - Bohdalec Kaufland
http://urdeska.praha.eu/files/N%C3%A1vr … FrQTwAyQ==

Strakonická BUS pruh - Lahovičky do centra
http://urdeska.praha.eu/files/Strakonic … QL71juDA==

4

(208 odpovědí, posláno do Pražské mosty)

Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ulic Libeňský most včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova – Dělnická v Praze 7 a 8-oznámení o pokračování řízení o prosloužení platnosti stavebního povolení

http://urdeska.praha.eu/files/1409724_2 … pl-ruxnA==

5

(13 odpovědí, posláno do Celkové rekonstrukce / revitalizace ulic)

Želivského - Museum - Zvonařka 26.7.2019

zadní pohled z tramvaje na nové koleje na Vinohradské třídě...

https://www.youtube.com/watch?v=gH211C4TPUQ

6

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

"Špičková" jednosměrka V Korytech 25.7.2019

"Rozkaz zněl jasně", jen BUS smí projet...
Ráno prý auta pouštěli, dopravně výhodnější variantu odpoledne vystřídalo tvrdé vymáhání dopravního řešení na úkor plynulosti provozu... Co je ale spravedlivější... třeba vůči řidičům, kteří poctivě objíždějí...

video https://www.youtube.com/watch?v=W26Tex5--E8

foto https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/190725


Oprava železničních mostů ochromila jihovýchod Prahy. Řidiči nevědí, kam mohou, tramvaje mají výluku...

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2 … -kam-mohou

7

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

OOP Průběžná wink

http://urdeska.praha.eu/files/OOP_Pr%C5 … -pbxpl-g==Karel Kubista napsal:

Jednosměrná uzavírka ve směru do centra podjezdu v ulici V Korytech u tramvajové smyčky Radošovická bude na základě požadavku OÚ Praha 10 pouze v dopravních špičkách, tedy 6:00-10:00 a 14:00-19:00 v pracovní dny. Ulice V Korytech bude tedy plně průjezdná pro veškerou dopravu o víkendech a mimo dopravní špičku. Relativně dobrá zpráva.

https://www.koridorhostivar.cz/kvuli-pr … zna-ulice/

8

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Hostivař dle info z FB Praha 10, takže snad ofiko :-)

V rámci pokračující stavby Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Hostivař, kterou realizuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dojde v termínu od 25. 7. 2019 4:30 hod do 25. 8. 2019 k úplné uzavírce podjezdu Švehlova – Průběžná, a to jak pro individuální a městskou hromadnou dopravu, tak pro chodce a cyklisty.

Linky 101, 175 a 195 budou rozděleny a ukončeny v zastávkách Skalka a Zahradní Město, linka 175 ve směru do centra bude ze zastávky Zahradní Město pokračovat do zastávky Jesenická jako náhrada za linku 195. Linky 138 a 177 budou vedeny po objízdné trase Švehlova – Jižní Spojka – V Korytech – Průběžná – Na Padesátém (v obou směrech). Tudy bude zároveň vedena linka X26 jako náhrada za zkrácené linky 22 (Radošovická) a 26 (Kubánské náměstí) s tím rozdílem, že z ulice V Korytech bude pokračovat společně s linkami 154 a 188 do konečné zastávky Strašnická k metru.
Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická). Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu tak bude vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.

Podrobné informace se schématy přechodného dopravního značení a náhradními trasami dotčených linek MHD doplníme poté, až bude odborem pozemních komunikací a drah MHMP vydáno oficiální povolení uzavírky a Dopravním podnikem hl. m. Prahy definitivně potvrzeny úpravy tras.
Na základe požadavku silničního správního úřadu Praha 10 budou minimálně v týdenním předstihu osazeny k podjezdům informační panely upozorňující řidiče na jejich plánované uzavření.

9

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Horší, než masakr na Pražského Povstání to nebude wink

Hlavně aby to všichni věděli a nejezdili tam...

10

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

V komentářích na koridory.cz se objevilo (zdroj MHMP):

25. 7. – 25. 8. 2019 proběhne úplná uzavírka komunikace Průběžná pod železničním mostem z důvodu rekonstrukce železničního mostu, která v tomto termínu zahrnuje snesení trolejového vedení pro TRAM, přeložku STL plynovodu, bourání železničního mostu – rozřezání, snesení a odvoz nosné konstrukce mostu, odstranění kamenných opěr pod úroveň vozovky včetně betonové opěrné zdi a výstavbu provizorního ochranného rámu nad komunikací v celé šířce včetně umístění provizorního trolejového vedení pro TRAM. Tyto práce lze provádět pouze za úplného vyloučení veškerého provozu (automobilového, TRAM+BUS MHD, pěšího).
Objízdné trasy budou vyznačeny (naznačeno v přiložené infomapce). Za vyloučený tramvajový provoz v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (X 26) v úseku Strašnická (metro) – Nádraží Hostivař. Trasy linek TRAM a BUS budou vedeny dle příslušného opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (www.dpp.cz). Z důvodu preference MHD bude pro veškerou individuální automobilovou dopravu v uvedeném termínu uzavřen rovněž železniční podjezd v ul. V korytech, a to ve směru do Strašnic (úsek U trati – Strančická), takže ulice V korytech nebude mimo BUS MHD ve směru od Záběhlic do Strašnic průjezdná.

11

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Dne  22.05.2019  podala  firma Metrostav  a.s.,  s e  s ídle m  Koželužská  2450/4, 180  00Praha  8, žádost ze dne 17.05.2019 o změnu dopravně inženýrského rozhodnutí k záborům a uzavírkám na komunikaci  U vršovického  hřbitova  při rekonstrukci  železničního  mostu  v  rámci  akce "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. nádraží, II. část“ spočívající v úpravě termínů  povolení  záborů  a  uzavírek  komunikace  z důvodu  úpravy  v  postupu  prací  a zajištění koordinace   s úplnou  uzavírkou  komunikace  Průběžná  pod  železničním  mostem,  která  je plánována  v termínu 25.07. – 25.08.2019.

1. povolení  záboru a úplné uzavírky komunikace s objízdnou trasou se
v termínech 06.08. – 08.08.2019 a 12.08. – 14.08.2019 od 21:00 do5:00h ruší a nově se povoluje
v termínu 08.07. – 11.07.2019 od 21:00 do 5:00 h

2. povolení  záboru  a  částečné  uzavírky  komunikace  (SSZ  kyvadlo)  se
v  termínu 01.08. – 02.08.2019  od 21:00  do 5:00h ruší  a  nově  se  povoluje 
v  termínu  12.07. – 13.07.2019 od 21:00 do 5:00 h

v 16.00 byla uvedena do provozu rekonstruovaná sudá skupina...

https://zst-beroun.rajce.idnes.cz/190613

13

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

jj, v lednu wink

Komplexní fotoreport z téměř celé stavby wink

https://zst-beroun.rajce.idnes.cz/190608

https://www.youtube.com/watch?v=9l3OdVFfOjM

15

(63 odpovědí, posláno do Modernizace trati Praha – Kladno)

Modernizace trati Praha-Výstaviště — Praha-Veleslavín

SŽDC

Publikováno 6. 6. 2019

Nová varianta tunelového řešení na trati Praha-Dejvice — Praha-Veleslavín na trati Praha — Kladno.


https://www.youtube.com/watch?v=iClIgklF3EM

16

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

25. července – 25. srpna TRAM Podjezd Zahradní Město

http://www.dpp.cz/plan-vyluk/

17

(185 odpovědí, posláno do Praha - obecně)

STAVBY S NEJZÁSADNĚJŠÍM DOPADEM NA DOPRAVU O PRÁZDNINÁCH 2019
05.06.2019

V průběhu letních měsíců vrcholí stavební sezóna. I TSK na dobu, kdy je celkově na komunikacích našeho hlavního města nižší provoz, plánuje další významné opravy. Řidiči se tak musí připravit na dopravní omezení například na Evropské ulici, na sjezdu z Holešoviček k tunelovému komplexu Blanka, na Strakonické u Lahovic nebo na Jižní spojce, kde bude pokračovat výstavba další části protihlukové stěny.

V průběhu léta zahájí TSK desítky větších či menších staveb a oprav. V centru bude například ve spolupráci s DP Praha rekonstruována tramvajová zastávka I. P. Pavlova v ulici Bělehrad ská, na Praze 6 bude stržen most v Horoměřické ulici a zahájena stavba nového mostu, výměna povrchu je připravena také ve Vltavské ulici na Smíchově. „Všechny stavby jsou v tuto chvíli naplánovány. U některých ještě čekáme na podpisy smluv a konečná rozhodnutí o dopravním omezení, ale prázdninový termín je pro nás prioritní, protože se omezení dotknou menšího počtu Pražanů,“ říká Barbora Lišková z TSK. Nadále budou pokračovat práce na mostech X034 v ulici K Barrandovu a X031 u Ořechu na Pražském okruhu, v rámci 3. etapy rekonstrukce Nuselské, na Jižní spojce u Štěrbohol nebo stavba protihlukové stěny v ulici Slánská v Řepích. „Veškeré práce a omezení plánujeme a připravujeme tak, aby měly co nejmenší dopad na pražskou dopravu. Například na Evropské budeme uzavírat boční ulice vždy jen na nezbytnou dobu a opravy půjdou postupně. Stejně tak na Lahovickém mostě na Strakonické bude zachován provoz ve dvou jízdních pruzích v každém směru s tím, že práce budou prováděny jen ve zbývajícím pruhu, opět po etapách,“ dodává.

http://www.tsk-praha.cz/tiskova-zprava/ … eb48c8928e

18

(63 odpovědí, posláno do Modernizace trati Praha – Kladno)

Nový nápad: SŽDC posune dejvické tunely na jih a vyhne se Ořechovce, příprava se protáhne

https://zdopravy.cz/novy-napad-szdc-pos … hne-29450/

19

(320 odpovědí, posláno do Praha - obecně)

Představení vývoje parkování na Praze 10

Chcete o zónách placeného stání vědět více? Přijďte na prezentaci, kde se budete moci zeptat přímo politiků a úředníků na vše, co vás o zónách zajímá. Čtvrtek 13. června od 18.30 hodin v KD Barikádníků (Saratovská 20, Praha 10).

https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpra … cleid=2853

https://www.praha10.cz/parkovani

20

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Most Bartoškova 1.6.2019: vrtání https://www.youtube.com/watch?v=IafoJ_4xHY8

Otakarova 1.6.2019 - zadní pohled z tram https://www.youtube.com/watch?v=fNB5l20MvUE

celá stavba https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/190601

ukládání nosníků mostu V Korytech https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/190531

21

(13 odpovědí, posláno do Celkové rekonstrukce / revitalizace ulic)

Nebudou... Taky proto je ve spodní části Vinohradské uložení kolejí ve štěrku...i


Kompletní fotoreport od Musea na Floru https://kasme.rajce.idnes.cz/vinohradska-190527/

Vinohradská x Italská - provoz 27.5.2019 https://www.youtube.com/watch?v=YZB2rukXriU

22

(87 odpovědí, posláno do NEdopravní stavby)

mlékárna už z větší části zmizela...

https://kasme.rajce.idnes.cz/190524

23

(87 odpovědí, posláno do NEdopravní stavby)

1x foto od Vršovického nádraží wink

https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/ … G_9930.jpg

24

(307 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Nic se nepřesměrovalo, nic z hlavních kolejí se neruší wink

Ruší se slepé koleje u tunelu a slepá kolej na mostě Otakarova, vlevo při pohledu z Vršek

Ostatní zůstává, jen se to všechno vymění, teď je jedna kolej na hlavní a jedna na Vyšehrad ve výluce (do 27.11.2019)

ve finále zase budou 4 koleje na hlavní a jedna na Vyšehrad


https://hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz/190514

25

(86 odpovědí, posláno do Magistrála (SJM))

Že by se konečně dalo od Bauhausu do centra

https://kasme.rajce.idnes.cz/pankrac-190514