101

Re: Vysočanská radiála

Tak do konce listopadu zbývá 137 dní...

102

Re: Vysočanská radiála

Prochaine napsal:

Tak do konce listopadu zbývá 137 dní...

je tam teď dle fotek pěkný forf. Zjevně to jde stavbařům rychleji, nežli to šlo právníkům

Thumbs up +1 Thumbs down

103

Re: Vysočanská radiála

Mám pocit, že to je vždycky tak.

104

Re: Vysočanská radiála

Prochaine napsal:

Mám pocit, že to je vždycky tak.

To víš, když to není tunel big_smile

Thumbs up Thumbs down

105

Re: Vysočanská radiála

východní část http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … /v/100724/

106

Re: Vysočanská radiála

Stav prací na Vysočanské radiále k 27.7.2010 a oprava Kbelské

http://www.rychnovinky.cz/13447-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

107

Re: Vysočanská radiála

Souhrn prací od 28.7. do 31.7.2010

http://www.rychnovinky.cz/13595-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

108

Re: Vysočanská radiála

Nejen počasí bere chuť k fotografování, ale bere ji i zpráva o posunutí termínu dokončení VR, uveřejněná radním R.Š. na fóru ceskedalnice. Podle tohoto termínu musí zákonitě dojít s příchodem prvních mrazů k zakonzervování celé stavby a s pracemi se začne až na jaře, kdy do nově stanoveného termínu dokončení stavby bude zbývat již jen relativně krátká doba. Tak se zdá, že nejrychlejší by bylo, ony dva pruhy pozemků u satalického mostu obsahující i poslední nepřeložené vedení plynu vyvlastnit ve veřejném zájmu a pokračovat ve stavbě dál. Ovšem tomu, že ani toto řešení není jednoduché, napovídá obecně známá kauza Havránková.

Pro ty, kteří se nenechali touto nepříjemnou zprávou otrávit, přináším pár snímků z různých míst VR.

http://www.rychnovinky.cz/14308-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

109

Re: Vysočanská radiála

Tentokrát budou fotografie téměř monotematické. Čtrnáct obrázků ukazuje betonování bočních prefabrikátů západního biomostu na VR. Na obr. 13 je dobře vidět, že je VR už kompletně vybagrovaná v celé délce. Na obr. 15 a 16 je již prodloužené záložní vedení plynu, čímž bylo umožněno v tomto místě začít s přípravou terénu pro novou silnici i na severní straně VR (obr. 17). O 250 m dál je ona problematická plynová trubka, kde majitel pozemku, na kterém trubka leží, stále váhá s jeho prodejem.

http://www.rychnovinky.cz/14668-vysocan … -2010.html

Thumbs up +1 Thumbs down

110

Re: Vysočanská radiála

Jirka píše, že VR je vybagrována v celé délce. To znamená, že problémy s pozemky byly vyřešeny a že už vše závisí jen na stavbařích a penězích ? Je tedy termín dostavby ohrožen ? Kdy se má vlastně jezdit ?

Thumbs up Thumbs down

111

Re: Vysočanská radiála

Pokud vím, tak termín je konec listopadu.

112 Naposledy upravil: pp21 (24.08. 2010 09.06)

Re: Vysočanská radiála

Omyl pánové sad Stále schází nějaké pozemky ... nejnovější info z pražského magistrátu uvádí termín léto 2011 sad

1975 na foru ceskedalnice.cz napsal:

Tak letos asi ne...

..k Vašemu dotazu týkajícího se kdy bude otevřena Vysočanská radiála Vám sděluji, že je stanoven termín 06/2011. Tento termín je však podmíněn majetkoprávním vypořádáním ještě dvou pozemků ohledně kterých probíhají v současné době složitá jednání s jejich vlastníky, včetně vyvlastňovacího řízení a proto  nelze zatím se stavbou v těchto místech započít. Mohu Vás však ujistit, že ze strany hl.m. Prahy bude vynaloženo veškeré úsilí, aby stanovený termín otevření Vysočanské radiály  06/2011 byl dodržen.
Radní Radovan Š.

Thumbs up Thumbs down

113

Re: Vysočanská radiála

"Na obr. 13 je dobře vidět, že je VR už kompletně vybagrovaná v celé délce."   Vysvětlení tohoto tvrzení je fakt, že mezi biomosty byl asi 200 m úsek původního pozemku, kvůli plynovodu. Přeložka plynovodu je hotova a zbývající část trasy VR byla odtěžena na plný profil.

Thumbs up Thumbs down

114

Re: Vysočanská radiála

Jsem z toho "volajaký zmetěný". Tak chybí ještě nějaké pozemky nebo ne? A pokud ano, kde jsou a stavbě čeho tedy překážejí?

Thumbs up Thumbs down

115

Re: Vysočanská radiála

MP napsal:

Jsem z toho "volajaký zmetěný". Tak chybí ještě nějaké pozemky nebo ne? A pokud ano, kde jsou a stavbě čeho tedy překážejí?

Pokud se nepletu tak jsou u přeložky druhého plynovodu, někde v těchto místech: http://www.mapy.cz/#mm=TtTcFP@dm=133417 … 55984@z=16

Thumbs up Thumbs down

116

Re: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 26.8.2010

Několik pohledů na stavbu, která jistě po svém dokončení přispěje k odlehčení zejména nákladní dopravy v oblasti Černého Mostu i Hloubětína.Na stavbě Vysočanské radiály, dále jen VR, panuje čilý stavební ruch, což dokazují následující snímky z dnešního poledne. Obrázek číslo 1 ukazuje pohled od východu na západ, kde je v dáli vidět již provozovaný most přes VR u Satalic. Foto č.2 je pohled na most přes trať na východním okraji, dále foto č.3 a č.4 skýtá pohled na východní konec VR. Na fotu č.5 je vidět napojení sjezdu z VR směr Hloubětín,

http://www.rychnovinky.cz/14841-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

117

Re: Vysočanská radiála

I když se mimo občasné pokládky nového povrchu vozovky na VR nic zásadního neděje, přináším alespoň pár obrázků obou biomostů.

Na obr. 1 je již vybetonovaná boční opěrná zeď na severní straně západního biomostu, při pohledu od východu. Na obr. 2 je totéž na jižní straně biomostu. Na obr. 3 a 4 je pohled jižním a oběma tubusy k západu, ke Kbelské ulici. Na obr. 5 je pohled ze severního tubusu směrem k Satalicím. Na obr. 6 je celkový pohled od severozápadu. I když tu již snímky jsou, nedalo mi nevyfotit kladení kamenných věnců na krajích oblouků východního biomostu. Na obr. 7 a 8 je pohled na východní část biomostu od severu.

http://www.rychnovinky.cz/15102-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

118

Re: Vysočanská radiála

Tempo prací na VR není nijak závratné, ale pár obrázků přeci jen přináším. Na obr. 1 až 3 je opěrná zeď na jižní straně západního biomostu, zpevněná uválcovaným zásypem. Na obr. 4 jsou výkopové práce na kanalizaci v místě přeložky plynového potrubí při pohledu od jihu. Na obr. 5 je pohled z téhož místa směrem k západnímu biomostu, na obr. 6 je pohled směrem k východnímu biomostu......

http://www.rychnovinky.cz/15543-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

119

Re: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 11.9.2010

Na obr. 1 je pohled ze severního svahu na výkopové práce u východní části západního biomostu. Na obr. 2 je vidět izolování horních oblouků biomostu. Na obr. 3 a 4 se dumá nad příčným výkopem přes VR na druhé straně biomostu. Na obr. 5 je rekultivovaný severní svah VR v celé délce od západního biomostu až po přemostění Kbelské ulice......

http://www.rychnovinky.cz/15896-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

120

Re: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 18.9.2010

Jelikož jde o snímky z již dobře známých lokalit, pokusím se při jejich popisu o stručnost. Na obr. 1 až 6 je nově položená základní štěrkopísková vrstva budoucí vozovky na severní části VR, od přemostění Kbelské ulice až za západní biomost. Na obr. 7 až 10 pokračuje izolace západního biomostu......

http://www.rychnovinky.cz/16354-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

121

Re: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 21.9.2010 – 2.10.2010
Vzhledem k čekání na lepší počasí, které stejně nepřišlo, přináším fotografie s určitým zpožděním. Na obr. 1 je pohled se severního náspu VR k východnímu biomostu. Na obr. 2 až 10 jsou již položené a dále nově kladené podkladové vrstvy pro budoucí vozovku na severní straně VR, v úseku mezi Kbelskou ulicí a západním biomostem. Na obr. 11 až 15 jsou zemní práce okolo základových patek pro sloupy veřejného osvětlení, v úseku mezi satalickým mostem a mostem přes železniční trať.


http://www.rychnovinky.cz/17156-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

122

Re: Vysočanská radiála

Týdenní souhrn prací na VR

http://www.rychnovinky.cz/17572-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

123

Re: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 14.10.2010 – 17.10.2010
Na obr. 1 se odklízí materiál před pokládkou základní štěrkové vrstvy na jižní straně VR. Na obr. 2 a 3 je vidět, že izolace stropních panelů západního biomostu jde pomalu. Na obr. 4 a 5 přibývají obrubníky na vnější straně severní vozovky VR.

http://www.rychnovinky.cz/18025-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

124

Re: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 23.10.2010 – 13.11.2010

Pár snímků z VR z delšího časového období.

http://www.rychnovinky.cz/19150-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down

125

Re: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 14.11.2010

Na obr. 1 přibyly sloupy VO na jižní straně VR západně od mostu přes železniční trať. Na obr. 2 až 5 je pokračující výstavba severní části vozovky západním směrem k satalickému mostu.

http://www.rychnovinky.cz/19293-vysocan … -2010.html

Thumbs up Thumbs down